Owoce i warzywa źródłem witamin

Komentarze

Transkrypt

Owoce i warzywa źródłem witamin
SCENARIUSZ LEKCJI
Temat lekcji:
Klasa:
Lekcja:
Czas trwania:
Owoce i warzywa źródłem witamin
IV szkoły podstawowej
Przyroda
45 minut
Prowadząca:
Małgorzata Burdajewicz
Cel lekcji:
Celem lekcji jest uświadomienie uczniom faktu, że głównym źródłem witamin są
warzywa i owoce, oraz że witaminy spełniają funkcje regulacyjne dla naszego
organizmu.
Cel operacyjny:
- uczeń poda kilka przykładów warzyw i owoców uprawianych przez rolników i
potrafi je nazwać;
- uczeń wyjaśni, dlaczego warzywa i owoce odgrywają ważną rolę w żywieniu ludzi;
- uczniowie znają produkty pochodzące z owoców i warzyw;
- uczeń wie, że spożywanie owoców i warzyw jest niezbędne dla zdrowia;
Metody i formy pracy: praca w grupach, pogadanka
Środki dydaktyczne:
- naturalne okazy warzyw i owoców;
- kosz wiklinowy;
- karty pracy grup
- podręcznik „Nawigator”
- Mała encyklopedia medycyny;
- foliogram – „Podział Witamin”
Rola nauczyciela:
- organizacja procesu kształcenia;
- wprowadzenie w tematykę;
- objaśnienie zadań i oczekiwań;
- pokazanie wykorzystania owoców i warzyw w przetwórstwie;
- podsumowanie i ocena;
Rola ucznia:
- dzięki możliwości swobodnej wypowiedzi oraz pracę w grupie aktywnie zdobywa
wiedzę i dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami;
- tworzy logiczne pomosty pomiędzy swoim doświadczeniem a nabytymi na lekcji
wiadomościami;
- dostrzega rolę owoców i warzyw w swoim pożywieniu i innych artykułach
powszechnego pożytku;
- uzupełnia swoją wiedzę teoretyczną o nabyte na lekcjach wiadomości
Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie do tematu lekcji;
2. Nauczyciel podaje temat lekcji i sposób jego realizacji;
3. Przypomnienie zasad pracy w grupach;
4. Uczniowie dokonują podziału funkcji w grupie;
5. Uczniowie rozwiązują zadania podane w kartach pracy grup;
6. Sprawozdawcy prezentują efekty pracy grupy;
7. Nauczyciel omawia prace grup:
7.1. Zwraca uwagę na to, że jednym z warunków zdrowia jest prawidłowe
odżywianie się;
7.2. Zapoznaje uczniów z rolą witamin – zwrócenie szczególnej uwagi na
witaminę C;
8. Omówienie roli witamin w życiu człowieka;
9. Wprowadzenie podziału witamin;
10. Omówienie skutków niedoboru i nadmiaru witamin na przykładzie witaminy C i
A;
11. Podsumowanie lekcji i ocena pracy w grupach;
12. Zapisanie notatki do zeszytu;
13. Zadanie domowe
Pytania dla grup:
Zadanie dla grupy I
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę
2. Rozwiążcie krzyżówkę.
3. Po odczytaniu hasła – otwórzcie kopertę.
Czas : 8 min.
Zadanie dla grupy II
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Uważnie przeczytajcie tekst:
Basia ma 10 lat i jest bardzo ruchliwą dziewczynką. Ciągle tylko biega, skacze lub
gra w piłkę. Na obiad dostała danie składające się ze sztuki pieczonego mięsa z
frytkami i sosem.
Napisz, dlaczego dla Basi ten posiłek jest niewystarczający.
Czas : 8 min.
Zadanie dla grupy III
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę
2. Przeskakując zawsze tą samą ilość kratek, „rozwiąż ślimaka” – odgadniesz nazwę
witaminy, która wzmaga odporność organizmu.
3.Po odszyfrowaniu hasła, korzystając z załącznika Nr 1, odpowiedz jakie warzywa i
owoce, które znajdują się w klasie są źródłem tej witaminy. Wyciągnij je z koszyka i
pokaż wszystkim.
Czas : 8 min.
Zadanie dla grupy IV
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Rozwiążcie zadanie:
podejdźcie do koszyka z warzywami i owocami i wybierzcie jedno warzywo i
jeden owoc uprawiany w Polsce i odpowiedz na pytanie: Jakie produkty
możemy z nich otrzymać ?
Pomocny niech będzie rysunek, który dokończycie.
Czas : 8 min.
Zadanie dla grupy I
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę
2. Rozwiążcie krzyżówkę.
3. Po odczytaniu hasła – otwórzcie kopertę.
1
2
3
4
1. Inna nazwa ziemniaka.
2. Zboże uprawiane w Polsce – znakomita do sałatek i surówek. Często można ją
kupić w puszkach.
3. Roślina, z której można otrzymać tkaninę jak i olej.
4. Doskonały jako surówka z chrzanem, a inna odmiana służy do wyrobu cukru.
Czas trwania 8 minut
Zadanie dla grupy II
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Uważnie przeczytajcie tekst:
Basia ma 10 lat i jest bardzo ruchliwą dziewczynką. Ciągle tylko biega, skacze lub
gra w piłkę. Na obiad dostała danie składające się ze sztuki pieczonego mięsa z
frytkami i sosem.
3. Napisz, dlaczego dla Basi ten posiłek jest niewystarczający.
Czas trwania 8 minut
Zadanie dla grupy III
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Przeskakując zawsze tą samą ilość kratek, „rozwiąż ślimaka” – odgadniesz
nazwę witaminy, która wzmaga odporność organizmu.
3. Po odszyfrowaniu hasła, korzystając z załącznika Nr 1, odpowiedz jakie
warzywa i owoce, które znajdują się w klasie są źródłem tej witaminy. Wyciągnij
je z koszyka i pokaż wszystkim.
Czas : 8 min.
J
E
D
K
Z
W
O
W
D
M
S
A
K
T
H
U
B
A
S
M
I
T
R
G
K
S
T
I
J
O
U
J
D
Y
W
K
S
M
S
A
G
E
M
S
A
O
O
S
W
B
D
I
F
Y
N
S
J
O
K
M
J
F
A
Y
Zadanie dla grupy IV
1. Wybierzcie spośród siebie: lidera, sekretarza i sprawozdawcę.
2. Rozwiążcie zadanie:
podejdźcie do koszyka z warzywami i owocami i wybierzcie jedno warzywo i
jeden owoc uprawiany w Polsce i odpowiedz na pytanie: Jakie produkty
możemy z nich otrzymać ?
Pomocny niech będzie rysunek, który dokończycie.
Czas 8 min.
?