Wózek transportowy Cleanascope

Komentarze

Transkrypt

Wózek transportowy Cleanascope
Proces
dezynfekcji
endoskopu
Pure Technology
System CleanaScope®, stanowiący część pełnego
systemu dezynfekcji endoskopów firmy ASP,
pozwala na transport reprocesowanego endoskopu
w jałowym pojemniku do sali zabiegowej lub może
stanowić tymczasowe opakowanie magazynowe.
Przeznaczenie pojemnika CleanaScope®:
• Ł
atwe i bezpieczne przenoszenie endoskopów i delikatnych sprzętów medycznych
• Z
apobiega zanieczyszczeniom przenoszonym w powietrzu
• Stanowi higieniczne opakowanie magazynowe dla endoskopów przed ich dezynfekcją
po użyciu
• N
ie dopuszcza do przypadkowych uszkodzeń endoskopów
• S tanowi krótkoterminowe opakowanie magazynowe dla czystych endoskopów
System transportowy CleanaScope® jest wyposażony w 4 obrotowe kółka, które w razie
potrzeby można zablokować za pomocą hamulca.
Informacje odnośnie zamawiania
Kod Opis Wózki
103630 Wózek CleanaScope® – wersja z 6 tacami
103631 Wózek do przechowywania CleanaScope® - wersja z 10 tacami
103632 Wózek transportowy CleanaScope® - wersja z 2 tacami
103633 Wózek CleanaScope® - wersja z 5 tacami (mieszczący się pod powierzchnię roboczą)
Taca
103614 Taca transportowa CleanaScope® z tworzywa ABS
Wieko
103615 Wieko tacy transportowej
CleanaScope® z tworzywa ABS
Jałowe wyłożenie CleanaScope®
103607 Jałowe wyłożenia CleanaScope®
Opakowanie zawiera 250 wyłożeń
pakowanych oddzielnie
Dozownik ścienny
103604 Ścienny dozownik wyłożeń CleanaScope® Kontakt w Polsce:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
T: + 48 (22) 237 80 00
F: + 48 (22) 237 80 01
Wysokość Szerokość Głębokość
925mm 520 mm 570 mm
1435 mm 520 mm 570 mm
925 mm 520 mm 570 mm
800 mm 520 mm 570 mm
475 mm 370 mm 95 mm
505 mm 400mm 35 mm
250 mm 400 mm 400 mm
450 mm 170 mm 120 mm
E
WA N I
IP
RZECH
O
ANSPOR
Myśl o rozwiązaniu, nie o systemie
WY
TR
T
Proces
dezynfekcji
endoskopu

Podobne dokumenty