Zła sytuacja ekonomiczna polskiej służby zdrowia zmusza

Komentarze

Transkrypt

Zła sytuacja ekonomiczna polskiej służby zdrowia zmusza
Zła sytuacja ekonomiczna polskiej służby zdrowia zmusza administratorów placówek do szukania
oszczędności w każdej sferze wydatków. Skutecznym sposobem zmniejszenia kosztów utrzymania
szpitali i klinik okazuje się inwestycja w funkcjonalny system zarządzania obiektem.
Cięcia kosztów utrzymania publicznych placówek opieki zdrowia często godzą w samych pacjentów jakość opieki medycznej spada, w szpitalach i klinikach niejednokrotnie brakuje miejsc dla chorych, a
zabiegi w wielu przypadkach wiążą się z długim okresem oczekiwania. Bolączką polskiej służby
zdrowia jest także nie najlepszy poziom bezpieczeństwa w szpitalach oraz klinikach całego kraju,
który przecież jest tak istotny w tego typu obiektach. Jego rola jest nie do przecenienia, bowiem
ustrzeżenie przed zagrożeniami osób chorych, które często nie są w stanie nawet samodzielnie się
poruszać, jest zadaniem o wiele trudniejszym niż w przypadku osób w pełni sprawnych. Rozwiązanie
zapewniające bezpieczeństwo pacjentom powinno cechować się perfekcyjnością pod każdym
względem.
O ile logicznym wyda się stwierdzenie, że poziom bezpieczeństwa w obiekcie podniesie instalacja
wysokozaawansowanego systemu zarządzania budynkiem, o tyle paradoksalną wyda się opinia, że to
samo rozwiązanie przyniesie placówce oszczędności finansowe. Jednak to prawda.
System GEMOS źródłem oszczędności
Funkcjonalny i ekonomiczny system zarządzania obiektem, którego sztandarowym przykładem na
polskim (i nie tylko) rynku jest GEMOS, pozwala na integrację wszystkich działających w jego obrębie
systemów bezpieczeństwa oraz komunikacji. GEMOS umożliwia ich sterowanie oraz kontrolowanie z
poziomu jednego stanowiska komputerowego przy pomocy intuicyjnego, graficznego interfejsu.
Rozwiązanie to eliminuje potrzebę indywidualnego nadzorowania każdego z poszczególnych
systemów, co wymaga odpowiedniej ilości fachowców o specjalistycznej wiedzy. Tym samym zostają
wyeliminowane koszty ich pracy. Jedna centrala koordynująca zapewnia także natychmiastowe
informacje o ewentualnych usterkach urządzeń, dzięki czemu szybko i sprawnie można je
zlikwidować, zapobiegając niewydolności całego systemu, którego naprawa również wiąże się z
wydatkami.
Drugą ważną cechą nowoczesnego zastosowania GEMOS, która w znacznym stopniu ogranicza
wydatki placówki, jest możliwość jego rozbudowy o kolejne urządzenia, niezależnie od tego, od jakich
pochodzą producentów. Dzięki temu można go długoterminowo eksploatować, a sama rozbudowa
nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów związanych z adaptacją nowych instalacji.
System GEMOS pozwala na szybką reakcję w wypadku awarii poszczególnych instalacji, jak również
alarmów. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali i
klinik, jak również oszczędność czasu, a jak wiadomo - czas to pieniądz. Oszczędności poczynione za
sprawą wyboru tego innowacyjnego zastosowania mogą zostać wykorzystane na istotne i ważne cele,
takie jak choćby zaopatrzenie medyczne.
Rozwiązanie na lata
Dowodem niezawodności systemu GEMOS, która de facto oznacza oszczędność środków
finansowych, jest przykład Kliniki Miejskiej w Magdeburgu, gdzie wdrożone w 1994 r. rozwiązanie
funkcjonuje do dzisiaj. Jego długoterminową funkcyjność zapewniła otwartość na zespolenie z
wszelkimi innymi podsystemami. Dzięki temu mógł on być nieustannie ulepszany poprzez coraz to
nowocześniejsze technologie, co pozwoliło na permanentne zachowanie najwyższych standardów
obiektu.
Na długoterminowe rozwiązanie najwyższej klasy, jakie stanowi produkt firmy Ela-Compil,
zdecydowały się m.in. takie placówki medyczne, jak centrum onkologiczne Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, czy też Szpital Ginekologiczno-Położniczy przy ul. Inflanckiej w
Warszawie, tym samym zapewniając sobie niższe koszty zarządzania obiektem oraz maksymalnie
wysokie bezpieczeństwo.
System GEMOS to sposób na oszczędność oraz wysoki standard każdego ośrodka opieki zdrowia.

Podobne dokumenty