Projekt: „O starości inaczej-nowe kwalifikacje personelu

Komentarze

Transkrypt

Projekt: „O starości inaczej-nowe kwalifikacje personelu
Projekt: „O starości inaczej-nowe
kwalifikacje personelu medycznego
w obszarze opieki długoterminowej”
Relacja z pobytu personelu pielęgniarskiego na stażu
zawodowym w Austrii.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie”.
Umowa 2010-1-PL1-LEO02-10320
O projekcie
Dzięki uzyskanemu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da
Vinci wsparciu finansowemu zrealizowano projekt pt: „O starości inaczej – nowe
kwalifikacje personelu medycznego w obszarze opieki długoterminowej”.
W realizowanym w partnerstwie pomiędzy polską Agencją Pracy Club Silesius Sp. z
o.o. i austriacką grupą ośrodków opiekuńczo-leczniczych SONNENLAND projekcie
wzięło udział 10 pielęgniarek.
Głównym celem 2- tygodniowego pobytu stażowego w Austrii było nabycie przez
uczestników wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych w obszarze opieki
długoterminowej nad seniorami. Ponadto uczestnicy mieli okazję podnieść swoje
umiejętności językowe z zakresu medycznego języka niemieckiego oraz kompetencje
interpersonalne poprzez adaptację i pracę w zespole międzykulturowym.
Ośrodek Sonnenhof w Semriach
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
2
Przed wyjazdem…
Przed wyjazdem do Austrii uczestnicy wzięli udział w kursie mającym na celu
przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne do odbycia stażu.
Kurs realizowany był zarówno w formule zajęć stacjonarnych jak i e-learningu.
Kurs przygotowawczy obejmował zajęcia medycznego języka niemieckiego, trening
interpersonalny oraz doradztwo w zakresie zatrudnienia i uznania kwalifikacji
zawodowych w Austrii. Ponadto uczestnikom zaoferowano możliwość poszerzenia i
utrwalenia niemieckiego słownictwa medycznego w ramach kursu SMSowego
Po zakończonym egzaminem kursie uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
Zajęcia stacjonarne w biurze projektu w Opolu
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
3
Organizacja stażu
W ramach projektu zorganizowano wyjazdy dwóch pięcioosobowych grup. Pierwsza
grupa przebywała w Austrii od 8-19.11.2010, zaś druga grupa od 6-17.12.2010.
Uczestnicy udali się na miejsce mikrobusem, gdzie po trudach podróży zostali
zakwaterowani w komfortowym hotelu Trattnerhof.
Nadzór nad realizacją programu stażu objął opiekun merytoryczny z ramienia
Instytucji Goszczącej Pani Marianne Glawogger.
4
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Pobyt w Austrii
W trakcie dwutygodniowego pobytu w Ośrodku Sonnenhof uczestnicy w
ramach zajęć teoretycznych i praktycznych realizowali program z zakresu
opieki długoterminowej zaznajamiając się z zagadnieniami m.in. modeli i
diagnoz pielęgniarskich w opiece długoterminowej, leczenia ran w
środowisku wilgotnym, żywienia i aktywacji seniorów.
W czasie wolnym uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia miasta Graz i
tamtejszych zabytków, planetarium w Judenburg oraz drugiego ośrodka
Sonnenland w Fehring.
Ośrodek w Fehring
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Grazer Uhrturm
5
Rezultaty
W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymali podręcznik do nauki
niemieckiego języka medycznego w zakresie opieki długoterminowej, Europass
Mobilność oraz zaświadczenie Instytucji Goszczącej o odbyciu stażu.
Uczestnicy podnieśli i poszerzyli swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie opieki
długoterminowej nad seniorami oraz medycznego języka niemieckiego.
Doświadczenia i umiejętności zawodowe wyniesione z pobytu na stażu
zagranicznym zaowocowały podniesieniem mobilności zawodowej uczestników
oraz wzrostem konkurencyjności na europejskim rynku pracy.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
6
Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy
Agencja Pracy
45-057 Opole
ul. Ozimska 7
Tel. 77 44 12 450
[email protected]
www.clubsilesius.com.pl
Unterer Windhof 20
A8102 Semriach
Tel. 0043 3127886770
[email protected]
www.sonnenhof.co.at
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
7