Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach

Komentarze

Transkrypt

Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach
Telepraca - nowa forma organizacji pracy w
przedsiębiorstwach
Hanna Uchman 06.05.2010
Od kwietnia 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
realizowany jest projekt "Telepraca - nowa forma organizacji pracy w
przedsiębiorstwach". Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Niniejsza inicjatywa obejmuje właścicieli oraz pracowników mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Projekt realizowany na terenie całej Polski do 2012 r. oferuje szkolenia
z tematyki telepracy oraz doradztwo w tym zakresie, a także szereg aktywności
mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat pracy zdalnej.
Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, w latach 2010-2012 we współfinansowanych
szkoleniach, prowadzonych przez ekspertów i specjalistów, weźmie udział nie mniej niż
2 tys. osób z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 200 firm skorzysta z usługi
doradztwa.
Celem działań jest wsparcie przedsiębiorców w podjęciu decyzji o
wprowadzeniu telepracy do własnej firmy. Proces obejmuje między innymi
identyfikację stanowisk, które mogą być zastąpione przez telepracowników i
dostarczenie uczestnikom informacji na temat prawnych i organizacyjnych rozwiązań.
Tematyka szkoleń, realizowanych w ramach programu, obejmować będzie przede
wszystkim zagadnienia dotyczące:
· alternatywnych form zatrudnienia - telepracy;
· sposobów wdrożenia telepracy w firmie;
· metod pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji związanych z wdrożeniem
telepracy;
· zarządzania telepracownikami;
· zagadnień informatycznych i komunikacyjnych związanych z telepracą;
· zagadnień: prawnych, kadrowych, psychologicznych, a także z zakresu BHP.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub tematyką telepracy zapraszamy na
stronę www.telepraca.gov.pl lub kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 022
642 58 72,[email protected]

Podobne dokumenty