traffic film remover - CRC Industries Europe

Komentarze

Transkrypt

traffic film remover - CRC Industries Europe
Karta techniczna
TRAFFIC FILM REMOVER
Referencja: 10192
1. Opis produktu
Water-based cleaner for the removal of
traffic film and general environmental
soiling. Can be applied manually with a
pressure washer or through automatic
washing equipment. Safe for use on
most plastics, painted surfaces and car
bodies.
2. Właściwości
• Bezpieczny na wszystkich powierzchniach metalowych, nie plami.
• Bezpieczny dla większości gum, plastików i powłok. Zrobić próbę przed użyciem na delikatnych lub
naprężonych materiałach.
• Łatwo rozcieńczalny wodą.
• Szybko usuwa wiele różnego rodzaju zabrudzeń i zanieczyszczeń.
• Produkt został opracowany do stosowania w rozcieńczeniu wodą.
• Może być stosowany na zimno lub na gorąco.
3. Zastosowania
• Uniwersalny środek do usuwania zabrudzeń z pojazdów, budynków i urządzeń.
• Odpowiedni do stosowania w całym przemyśle.
4. Sposób użycia
• Wyjątkowo wszechstronny, produkt może być stosowany ręcznie za pomocą pędzla, przez płukanie, poprzez
potrząsanie, namoczenie i zanurzanie.
Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com
1/2
Karta techniczna
TRAFFIC FILM REMOVER
Referencja: 10192
• Polecany do wykorzystania w myjkach ultradźwiękowych i innych automatycznych urządzeniach myjących.
• Zalecana proporcja rozcieńczania: 1:20 do 1:200
• Podczas czyszczenia stosować od góry w celu uniknięcia smug.
• Po użyciu zmyć zimną wodą.
• Nie przechowywać produktu w temperaturze poniżej 0°C.
• Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna
jest dla wszystkich produktów CRC.
5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)
Wygląd
Color
Odor
Distillation range
Gęstość
pH
Solubility
Ciecz.
żółty.
Charakterystyczny zapach.
100 °C
1.1 g/cm3 (@ 20°C).
13.5
Rozpuszczalny w wodzie
6. Opakowania
luzem
5L
Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności
urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed
użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie
Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna
wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com.
Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.
Wersja
CRC_GREEN-AQUA_TRAFFIC_FILM_REMOVER20091030
Data
19/11/2009
Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com
2/2

Podobne dokumenty