OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI ORAZ
SKARBU PAŃSTWA PRZEPROWADZONEGO W DNIU 11 grudnia
2015 godz. 10:00
Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Armatorów 5A oznaczonej jako
działka nr 234/42 o powierzchni 472m2, opisanej na karcie mapy 74, obręb Gdynia, dla której prowadzona jest
księga wieczysta: GD1Y/00024106/5 została firma ALUMINIUM PLUS sp. z o.o
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła: 715.080,00zł + 23% VAT od wylicytowanej ceny, czyli
w sumie: 879.548,40zł zł brutto (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem
złotych 40/100).
Przeprowadzony w tym dniu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy
ulicach:
Łabędzia
Mitry 7A
Rdestowa
Unruga / Nasypowa
Akacjowa 2A
Dworcowa 11A
Janka Wiśniewskiego 22c
Sarnia/Kielnieńska
Starochwaszczyńska
zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do wzięcia udziału w przetargu.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty