Informacja o przydziale akcji serii B

Komentarze

Transkrypt

Informacja o przydziale akcji serii B
Raport bieżący nr 2/2015
Data sporządzenia: 2015-06-23
Temat: Informacja o przydziale akcji serii B
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22
czerwca 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie przydziału akcji serii B Spółki oferowanych w
ramach oferty publicznej („Oferta Publiczna”) – zgodnie z treścią uchwały Zarząd Spółki
dokonał przydziału 3.000.000 akcji serii B Spółki, w następujący sposób:
a) 589.333 akcji serii B zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym;
b) 2.410.667 akcji serii B zostało przydzielonych inwestorom instytucjonalnym.
Jednocześnie akcjonariusze sprzedający oferujący w ramach Oferty Publicznej akcje serii A
Spółki – Pekabex Wykup Managerski S.A., Sovereign Capital S.A., Fernik Holdings Limited
oraz Grassalen Investments Limited dokonali przydziału wszystkich oferowanych tj.
4.366.667 akcji serii A Spółki, które zostały przydzielone wyłącznie inwestorom
instytucjonalnym.
W związku z faktem, że inwestorzy indywidualni złożyli w ramach Oferty Publicznej zapisy
na łącznie 3.696.139 akcji Spółki, a przydzielono im łącznie 589.333 akcji serii B Spółki,
przydział akcji Spółki został dokonany zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.
Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 84%.
Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 6.777.334 akcji Spółki zgodnie z
zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane
przez nich akcje Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-06-23 Robert Jędrzejowski Członek Zarządu
2015-06-23 Beata Żaczek Członek Zarządu

Podobne dokumenty