Zał. Nr 2 FORMULARZ CENOWY Lp Czynność Oferowana cena

Komentarze

Transkrypt

Zał. Nr 2 FORMULARZ CENOWY Lp Czynność Oferowana cena
Zał. Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Lp Czynność
1
2
1 Opłata za prowadzenie
rachunku bieżącego
i pomocniczego i innych
(za 1 miesiąc c1) w PLN
2 Oferowana opłata za przelew
do obcego banku realizowany
w systemie bankowości
elektronicznej i formie
papierowej
( za 1 przelew c2) w PLN
3 Koszty opłaty abonamentowej
za system bankowości
elektronicznej (od jednego
stanowiska za 1 miesiąc c3)
w PLN
4 Marża bankowa kredytu
w rachunku bieżącym
stanowiąca składnik
oprocentowania tego kredytu
w%
5 Koszt odsetek od kredytu
w rachunku bieżącym w PLN
Oferowana
cena
jedn./wsk.
procentowe
(c...)
3
c1 =
Sposób wyliczenia Wartość za okres
wartości za okres trwania umowy
trwania umowy
5 lat (C...)
tj. 5 lat (C...)
4
C1= c1 x 71 x 60
C1=
c2 =
C2=c2 x 63.400
C2=
c3 =
C3= c3 x 14 x 60
C3=
5
c4 =
C5=1000000 x
C5=
*
(WIBOR +c4):365
dni x 365 dni
x 5 lat
Cena wykonywania bankowej obsługi budżetu powiatu
C =
Cena = C = C1 + C2 + C3 + C5
* Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów
międzybankowych na dzień 29.09.2008 r. ogłoszoną przez NBP w wysokości 6,37. Do rozliczenia
należy przyjąć 365 dni.

Podobne dokumenty