AKTUALNOŚCI z dnia 4 czerwca 2016 r. Światowy Dzień Środowiska

Komentarze

Transkrypt

AKTUALNOŚCI z dnia 4 czerwca 2016 r. Światowy Dzień Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Źródło:
http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1201,AKTUALNOSCI-z-dnia-4-czerwca-2016-r-Swiatowy-DzienSrodowiska.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 14:51
Data publikacji 04.06.2016
AKTUALNOŚCI z dnia 4 czerwca 2016 r. Światowy Dzień Środowiska
5 czerwca : Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED), ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała
za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5 czerwca
przypomina o wielkim znaczeniu środowiska i odpowiedzialności człowieka za jego stan.
Sekretarz Generalny ONZ, U Thant, 26 maja 1969 roku wydał raport. Zwrócił w nim uwagę na to, że człowiek nie
jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu
środowiska. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej
części środowiska naturalnego.
Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w czasie pierwszej
światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem
„Tylko jedna Ziemia". Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku
ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę
współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.
Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia
głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego
świata.
Data publikacji 04.06.2016
Rejestr zmian
Liczba wizyt: 414
Autor:
Opublikowane przez Ewa Pacholska

Podobne dokumenty