Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2415-7

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2415-7
24 VDC/1.5 A
Akumulator 7 Ah / Stopień zabezpieczenia 3
Zasilacze
Instrukcja obsługi i instalacji
PSV 2415-7
OPIS
GŁÓWNE CECHY
PSV 2415-7 jest nowoczesnym zasilaczem z podtrzymaniem akumulatorowym, opracowanym w zgodności z normami EN. Urządzenie jest zgodne m.in. z normą EN 50131-6:2008 i zapewnia stopień zabezpieczenia 3.
 Stopień zabezpieczenia 3 (EN 50131-6:2008)
 Typ A – zasilanie z akumulatora
 Całkowity prąd znamionowy dla stopnia zabezpieczenia 3:
 0.125 A (30 h z użyciem akumulatora 7 Ah)
 Całkowity prąd znamionowy dla stopnia zabezpieczenia 2:
 0.4 A (12 h z użyciem akumulatora 7 Ah)
 Maksymalny prąd na wyjściu do instalacji: 1.25 A
 Prąd ładowania – 0.25 A, czas ładowania poniżej 24 h
 Całkowita wydajność zasilacza – 27.6V, 1.5 A
 ViP (Voltage-in-Parallel) funkcja zwiększenia niezawodności i
wydajności systemów zasilania - zasilacze z funkcją ViP mogą
być połączone równolegle do tej samej szyny bez potrzeby
dodatkowej synchronizacji
 Zdolny do pracy z pakietem dwóch 12 V/7 Ah akumulatorów
kwasowo-ołowiowych
 Ochrona przed zwarciem i przeciążeniem
 Wykrywanie braku zasilania (błąd EPS)
 Wykrywanie różnych błędów akumulatora (błąd APS) – brak
podłączenia, niskie napięcie, wysoki opór wewnętrzny
 Wykrywanie niskiego napięcia wyjściowego (OUT)
 Wykrywanie i identyfikacja (LED) uszkodzonych bezpieczników
 Wykrywanie awarii zespołu zasilającego
 Ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora
 Zdalne i lokalne testowanie akumulatorów
 Zabezpieczenie antysabotażowe – wykrycie otwarcia oraz
oderwania obudowy
Charakterystyczną i unikalną cechą dla PSV 2415-7 jest opracowany przez Alarmtech innowacyjny tryb ViP (Voltage-in-Parallel).
Tryb ViP zapewnia, że zaciski (+) i (-) wielu zasilaczy mogą zostać
połączone równolegle do jednej wspólnej szyny zasilającej bez konieczności dodatkowej synchronizacji. Podłączone urządzenia
będą dzielić obciążenie magistrali. Funkcjonalność trybu ViP
umożliwia budowę systemów rozproszonych o wysokiej niezawodności. Można użyć wielu zasilaczy do kompensacji spadku napięcia w szynie zasilającej przez umieszczenie ich w różnych odległych sekcjach szyny zasilającej.
Przetwarzanie mocy jest oparte na regulatorach impulsowych wysokiej częstotliwości zapewniających wysoką sprawność. Niskie
straty wewnątrz urządzenia chronią akumulator przed przegrzaniem a w konsekwencji przed skróceniem jego czasu życia. Skomputeryzowany układ ładowania akumulatora działa w trybie
„stałe napięcie – regulowany prąd ładowania” - najlepszym do zapewnienia najdłuższego możliwego czasu pracy akumulatora.
Zasilacz posiada wbudowany system diagnostyczny wykrywający
i sygnalizujący awarie sieci, różne błędy akumulatora włącznie z
ostrzeżeniem o jego końcu życia, niskim napięciu lub uszkodzeniu
bezpiecznika.
ZASTOSOWANIA
 System zasilania dla instalacji 24 V
 Rozproszone, odporne na ataki systemy zasilające z wbudowaną redundancją
 Systemy zasilania dla kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i
systemów sygnalizacji włamania i napadu
SCHEMAT BLOKOWY
230 VAC
_
+
Power Supply 24 VDC
L
PE
N
EPS – Zasilanie zewnętrzne (sieć)
APS – Dodatkowe źródło energii (akumulator)
OUT - Napięcie wyjściowe
SAB – Sabotaż
SDT – Test akumulatora
© 2014 Alarmtech
Wejście
230 VAC
Zasilacz
PSV 2415
Panel
przedni
OUT +
OUT ViP
wyjście BAT +
24 VDC wyjście
BAT -
Sygnalizacja wyjścia
EPS, APS, OUT, SAB
SDT
wejście
12 V
7 Ah
12 V
7 Ah
Wyjścia sygnalizacyjne Zdalny test
Akumulatory 2x 12 V/7 Ah
akumulatorów
1/4
PSV 2415-7 manual 1416pl
1. INSTALACJA
320,0
Otwór
mocujący
Zasilacz PSV 2415
Złącze
sieciowe
Wejście
kabla
sieciowego
Otwór
mocujący
Czujnik
otwarcia
Bezpiecznik akumulatora
4 A szybki
Bezpiecznik sieciowy
1 A zwłoczny
Alar mt ech ViP
Pow er Supp ly
PS V-2415
270,0
F1: T1.25H250V
F2: F2H250V
F3: F4H250V
F3
Battery recharg.
cur rent = 0.25 A
N L
F1
Bezpiecznik wyjścia
2 A szybki
Wyjścia
sygnalizacji
SDT
EP S AP S OUT SA B SA B -SDT*
KICKSTART
F2
Kable we/wy
+BAT- VOUT COM
Do panelu
L
N
PE
Wyjście 24 V
Uziemienie
Uziemienie pokrywy
+
+
-
-
Komora dla 2 akumulatorów
ołowiowych 12 V/7 Ah
Otwór mocujący
Otwór mocujący
Instalacja i uruchamianie zasilacza PSV 2415-7:
 Zamocuj urządzenie w miejscu docelowym używając 4 otworów montażowych
 Umieść dwa zamknięte akumulatory kwasowo- ołowiowe
12 V/7 Ah w komorach z zasilaniem akumulatorowym
 Wykonaj połączenie wewnętrzne łączące minus lewego akumulatora z plusem prawego akumulatora
 Wykonaj połączenie łączące minus prawego akumulatora ze
złączką dla BAT- używając czarnego kabla
 Wykonaj połączenie łączące plus lewego akumulatora ze
złączką dla BAT+ używając czerwonego kabla
 Wykonaj właściwe połączenie między wyjściem urządzenia i
odbiornikami
 Wykonaj wymagane połączenia między wyjściami sygnalizacji
© 2014 Alarmtech




2/4
dla PSV 2415-7 i urządzeń współpracujących (wyjścia EPS,
APS, OUT, SAB, wejście -SDT*)
Gniazdo dostarczające 230 VAC powinno się znajdować w pobliżu zasilacza i musi być łatwo dostępne
Upewnij się, że kabel dla 230 VAC do zasilania jest odłączony
od sieci
Podłącz kabel sieciowy podłącz do wejścia 230 VAC dla PSV
2415 (przez osobne wejście po lewej stronie) - upewnij się,
że kabel PE jest podłączony do wejścia PE.
Podłącz sieć do PSV 2415-7 - urządzenie rozpocznie automatyczne dostarczanie zasilania do obciążenia i monitorowanie
stanu zasilacza
PSV 2415-7 manual 1416pl
2. DANE TECHNICZNE
2.1 Panel przedni
Przedni panel pokazuje aktualny stan ogólny zasilacza:
Zielona dioda LED:
zasilanie sieciowe obecne - jednostka w trybie EPS zasilana z sieci
Żółta dioda LED:
brak napięcia sieciowego - jednostka w trybie APS zasilana z akumulatorów
Czerwona dioda LED: wykryto błąd - identyfikacja i lokalizacja awarii możliwa jest przy pomocy zestawu diagnostycznego LED na płycie zasilacza
230 VAC
_
+
Power Supply 24 VDC
Power Supply 24 VDC
Power Supply 24 VDC
Power Supply 24 VDC
Stan OK
Zasilane z sieci elektrycznej
Akumulator OK
Wyjście OK
Brak usterek zgłaszanych
230 VAC
_
+
230 VAC
_
+
230 VAC
_
+
Brak sieci (błąd EPS)
Zasilanie z akumulatora
Brak innych błędów
Jednostka zasilana z sieci
Możliwe wykryte usterki:
- APS (akumulator)
- OUT (wyjście)
Brak sieci (błąd EPS)
Zasilanie z akumulatora
Wykryte możliwe błędy:
- APS (akumulator)
- OUT (wyjście)
2.2 Wewnętrzne stany monitorowanych funkcji w module zasilania
Wszystkie monitorowane stany PS są wyświetlane przy pomocy diod LED dla szybkiej identyfikacji wizualnej
Znaczenie kolorów LED jest następujące:
 Zielony
stan normalny, OK
 Czerwony
wykryto błąd
 Żółty
sens informacyjny (neutralny)
LED-czerwony:
błąd EPS
Bezpiecznik wejściowy,
1.25 A zwłoczny
LED-czerwony:
błąd APS
Bezpiecznik
wyjścia
2 A szybki
Bezpiecznik
akumulatora
4 A szybki
LED-czerwony:
błąd OUT
Alarmtech ViP
PSV-2415 Power Supply
F1: T1.25H250V
F2: F2H250V
F3: F4H250V
F3
Battery recharg.
current = 0.5 A
N L
F1
SDT
EPS APS OUT SAB SAB -SDT*
KICKSTART
F2
+BAT- VOUT COM
LED-zielony: napięcia
wyjściowe OK
Wejscie 230 VAC
Błąd EPS
Błąd APS
Błąd OUT
Wyjście
sygnalizacji
sabotażu
Start w
trybie APS
USB lub
panel czołowy
Do przełączników sabotażu
Test akumulatora: (-) - masa
LED-żółty: ładowanie
akumulatora włączone
Otwarta: włączony obwód akumulatora
Zamknięta: wyłączony obwód akumulatora
Chwilowe zwarcie: test baterii wywołany
Test akumulatora: (*) - sygnał
© 2014 Alarmtech
24 V wyjście
24 V ładowanie akumulatora
3/4
PSV 2415-7 manual 1416pl
2.3 Zworki w jednostce zasilającej
Jednostka zasilająca jest wyposażona w 2 zworki umieszczone na płycie:
 Zworka KICK-START (domyślna pozycja: otwarta)
Chwilowe zwarcie
Start zasilacza z akumulatora
Otwarta (domyślnie)
Zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem (DDP) akumulatora włączone
Zwarta
Ochrona przed głębokim rozładowaniem (DDP) akumulatora wyłączona
 Zworka SDT (Storage Device Test) (domyślna pozycja: otwarta)
Chwilowe zwarcie
Test akumulatora (30s testu wewnętrznego oporu obwodu akumulatora)
Otwarta (domyślne)
Układ ładowania akumulatora włączony
Zwarta
Układ ładowania akumulatora wyłączony
2.4 Zaciski wejście/wyjście
Wejście/wyjście
Oznaczenia
Opis
Wejście sieci wraz z ziemią ochronną
PE, N. L
230 VAC wejście
Sygnalizacja awarii zasilania sieciowego
EPS
Izolowane galwanicznie wyjście sygnalizujące błędy EPS
Sygnalizacja awarii akumulatora
APS
Izolowane galwanicznie wyjście sygnalizujące błędy APS
Sygnalizacja awarii wyjścia
OUT
Izolowane galwanicznie wyjście sygnalizujące błędy OUT
Wejście/wyjście przełączników sabotażu
SAB, SAB
Izolowane galwanicznie we/wy przełączników detekcji sabotażu
Wejście wyzwalające test akumulatora
-SDT*
Test jest wyzwalany chwilowym zwarciem wejść (*) i (-)
Podłączenie akumulatorów
+BAT-
Zaciski dla połączenia (+) i (-) dla akumulatorów 2x12 V
Wyjście mocy
VOUT COM
Zaciski (+) and (-) dla wyjścia
3. DANE TECHNICZNE
Rodzaj zasilacza wg. EN 50131-6:2008:
Stopień zabezpieczenia wg. EN 50131-6:2008:
Napięcie nominalne na wejściu:
Nominalne napięcie wyjściowe:
Minimalne napięcie wyjściowe w trybie akumulatora:
Całkowity prąd znamionowy dla stopnia zabezpieczenia 3:
Całkowity prąd znamionowy dla stopnia zabezpieczenia 2:
Całkowita maksymalny prąd na wyjściu do instalacji:
Prąd spoczynkowy pobierany przez zasilacz:
Maksymalne napięcie wyjściowe tętnienia:
Zestaw akumulatorów:
Metody ładowania akumulatora:
Maksymalny prąd ładowania akumulatora:
Czas ładowania akumulatorów do 80%:
Poziom wyzwalania zabezpieczenia wysokonapięciowego:
Napięcie akumulatora wyzwalania błąd APS:
Napięcie wyzwalania układu DDP:
Napięcie wyjściowe wyzwalania błędu OUT:
Wyjścia monitoringu:
Parametry elektryczne wyjścia monitoringu:
Kodowanie wyjść sygnałów kontrolnych:
Wejście zdalnego wyzwalania testu akumulatorów:
Zdalne potwierdzenie rozpoczęcia testu akumulatora:
Lokalne wyzwolenie testu akumulatora:
Automatyczny test akumulatora:
Temperatura pracy i wilgotność:
Klasa środowiskowa wg. EN 50130-5:1998:
Waga bez akumulatorów:
Waga z akumulatorami:
Wymiary:
Zgodność ze standardami:
© 2014 Alarmtech
typ A
3
230 VAC, 0.35 A z maksymalnym obciążeniem, 50 Hz
27.6 V
20.0 V (w trybie AP)
0.125 A (30 h w trybie APS z 7 Ah)
0.4 A (12 h w trybie APS z 7 Ah)
1.25 A`
0.06 A
<50 mVpp
dwa akumulatory ołowiowe 12 V/7 Ah połączone szeregowo
stałe napięcie – regulowany prąd
0.25 A
24 h maks.
34.5 V
22 V
19 V (DDP – ochrona przed głębokim rozładowaniem)
18 V
EPS - utrata zasilania;
APS - niskie napięcie akumulatora, awaria akumulatora, odłączony;
OUT - niskie napięcie wyjściowe, awaria zasilacza;
SAB - przypadek sabotażu
- opto-izolowane przekaźniki półprzewodnikowe dla EPS, APS, OUT
- mikro-przełącznik przypadku naruszania
stan zamknięty – brak błędu
stan otwarty – błąd występuje
-SDT * - zwarcie między zaciskami (-) i (*) wyzwala 30s test obwodu akumulatora
wyjście APS
zworka SDT - chwilowe zwarcie
wykonywany automatycznie co 10 h
od -10 º C ... +55 º C, wilgotność względna 90%, bez kondensacji
klasa II
ok. 3 kg
ok. 6.4 kg
325 x 275 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)
4/4
PSV 2415-7 manual 1416pl

Podobne dokumenty