Maj 2015 - baptysci.waw.pl

Komentarze

Transkrypt

Maj 2015 - baptysci.waw.pl
WIADOMOŚCI
i ZBORU KOŚCIOŁA CHRzEŚCIJAN BAPTYSTÓW W WARSZAWIE
MAJ 2015
Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.
Przeciwko takim nie ma zakonu.
Galacjan 5:22-23
E-MAIL ZBOROWY: [email protected]
E-MAIL PASTORA: [email protected]
UL.WALICÓW 25
00-865 WARSZAWA
TEL. 22 620 52 16
www.baptysci.waw.pl
MAJ AKTUALNOŚCI
Pt.
sob.
Nd.
pon.
wt.
Śr.
czw.
Pt.
sob.
Nd.
pon.
wt.
Śr.
czw.
Pt.
sob.
Nd.
pon.
wt.
Śr.
czw.
Pt.
sob.
Nd.
pon.
wt.
Śr.
czw.
PT.
SOB.
ND.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
03.05 [nd.] godz. 10.00, Nabożeństwo połączone z Wieczerza Pańską, kazanie
pastor Marek Budziński, rozważanie misjonarz Krzysztof Motyka
03.05 [nd.] godz. 18.00, Koncert z okazji 3 maja, organizowany wspólnie
z Urzedem dzielnicy Wola, w kaplicy zboru
06.05 [śr.] godz. 18.00, Izrael w księdze Izajasza Wkład pastora L. Macieszczaka
10.05 [nd.] godz. 10.00, Kazanie „Czy wszyscy ludzie będą zbawieni?”
prezb.
Konstanty
Wiazowski,
świadectwo
Mirosław
Wiazowski
w przygotowaniu do służby diakona w Zborze
13.05 [śr.] godz. 18.00, Podsumowanie rozważań z listu do Rzymian pastor
Marek Budziński, refleksja biblijna wikariusz Samuel Skrzypkowski.
14.05 [czw.] godz. 11.00, Herbatka seniora, sala przy kuchni rozważanie
prezb. Konstanty Wiazowski
17.05 [nd.] godz 10.00, Kazanie „Wniebowstąpienie Pana Jezusa” pastor
Marek Budziński, świadectwo Grzegorz Gaca w przygotowaniu do służby
diakona w Zborze
20.05 [śr.] godz. 18.00 Rozważania z 1listu do Koryntian, wprowadzenie pastor Marek Budziński, Biblia w moim życiu - refleksja misjonarza K. Motyki
21.05 [czw.] godz 20.00 Dyskusyjny Klub Filmowy BAP KF, sala kolumnowa
24.05 [nd.] godz. 10.00, Zielone Święta oraz dzień rodziny w Zborze, rozważanie
wikariusz Michał Stępień, Kazanie Działanie Ducha Świętego pastor Marek
Budziński. Po nabożeństwie planujemy agapę grillową w ogrodzie kościoła.
27.05 [śr.] godz. 18.00, projekcja wykładu br. Michaela Durhmana, „Jezus jest
ewangelią” - prowadzący br. Adam Wojnarowski oraz br. Łukasz Szcześniak.
30-31.05 [sob.-nd.] Konferencja młodzieżowa w Zborze, organizator Fundacja
Radość, H. Podsidły oraz wikariusz S. Skrzypkowski
31.05 [nd.] godz. 10.00, Udział grupy młodzieży ze zboru baptystycznego
z Irlandii Północnej, kazanie wikariusz Samuel Skrzypkowski.
16 maja Noc Muzeów
Co roku w Noc Muzeów otwieramy drzwi naszego Zboru od godziny 20 do
1 w nocy. Zapraszamy osoby chętne do wpisywania się na dyżury.
Ideą Nocy Muzeów jest udostępnienie w godzinach wieczornych i nocnych
zwiedzającym muzeów, galerii i miejsc kultu oraz innych instytucji
związanych z kulturą. W Polsce Noc Muzeów odbywa się co roku w majowy
weekend, w okolicy 18 maja, w dniu tym bowiem obchodzimy od 1977 roku
Międzynarodowy Dzień Muzeów.
Okręgowa Konferencja Kobiet
Pragniemy gorąco zaprosić na konferencję organizowaną przez Radę Służby
Kobiet w Polsce pt. „Ubrana w codzienność”, która odbędzie się w sobotę,
23 maja 2015r., w Warszawie, przy ul. Waliców 25. Zapraszamy do zgłaszania
się na konferencję. Służba Kobiet, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
ul. Waliców 25 00-865 Warszawa, e-mail:[email protected]
nabożeństwa
Nabożeństwa niedzielne: godz. 10.00
Nabożeństwa środowe: godz. 18.00
Nabożeństwa w j. rosyjskim: niedziela, godz. 13.30, www.baptist.pl
Nabożeństwa w j. wietnamskim: niedziela w godz. 16.00
HOI THANH TIN LANH VIET NAM TRUYEN GIAO tai Warszawa
THO PHUONG CHUA NGAY CHUA NHAT HANG TUAN TU 16:30-19:00
GIO TAI: ul Waliców 25, tel. 889 308 356
Nabożeństwa w j. chińskim: niedziela, godz. 14.00 Wólka Kosowska
koło Jabłonowa ul. Marii Świątkiewicz 50 kontakt: br. Khac Hung,
e-mail: [email protected]
Nabożeństwa młodzieży w j.chińskim: niedziela , godz. 10.00
sala na 1 piętrze, Waliców 25
Barycz: Fundacja Pomocy Chrześcijańskiej,
Barycz 82, 26-200 Końskie www.baptysci.waw.pl/barycz, tel. 41 372 63 30
Nabożeństwa: niedziela, godz. 10.00; czwartek, godz. 18.00
Grodzisk Mazowiecki: ul. 1 Maja 12, www.chlebzycia.pl
Nabożeństwa: niedziela, godz. 11.00, piątek godz.18.00
Nr konta: 05 1 240 6348 1111 001 0 3504 01 93 (PEKAO S.A.)
urodziny
Wójcik Stanisław Adamus Adam Stolarczyk Aleksandra Kuc Wiktoria Krasnoshapka Danil
Bogusława Szymańska Skrzypkowski Samuel Zaborek Mirosława Motyka Michał 01.05
01.05
02.05
03.05
04.05
06.05
08.05
11.05
15.05
Kircun Irena Tchir Romuald Jagiełło Agnieszka Bożenna Chodkiewicz Grażyna Mirosz-Motyka Kisza Anna Dorota Romaniuk Witczak Anna 17.05
17.05
18.05
19.05
21.05
25.05
27.05
29.05
Naucz mnie czynić wolę swoją,
bo Ty jesteś Bogiem moim.
Niech dobry duch twój prowadzi mnie
po równej ziemi!
3
5 minut nad biblią
Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa w Jerozolimie w pomieszczeniu na piętrze
rozpoczął się nowy rozdział w historii stworzenia. Apostołowie wraz z grupą ok.120 osób
w obawie przed represjami ówczesnych władz, zamknięci w pomieszczeniu na piętrze, dyskutowali
nad wyborem nowego apostoła po zdradzie Judasza. Brak im było odwagi, aby zaświadczyć,
że Jezus zmartwychwstał i żyje. Dopiero gdy nadszedł dzień zielonych świat, gdy powstał z nieba
szum jakby wiejącego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, zgromadził się tłum i zatrwożył
się słyszeli bowiem jak we własnym języku głoszą wielkie dzieła Boże.Duch Święty, który zstąpił
na apostołów, wyprowadził ich z zamkniętego pomieszczenia do ludzi w mieści z poselstwem,
że Jezus zmartwychwstał. Apostołowie przestali się bać, otrzymali duchową siłę, aby mówić
o zwycięstwie życia nad śmiercią. Jezus będąc na ziemi mówił do swoich uczniów Ja prosić będę
Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy którego świat przyjąć
nie może bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
Pięćdziesiątnica to początek nowego okresu w historii zbawienia, to swego rodzaju
symboliczne otwarcie testamentu Jezusa, w którym widzimy wolę powstania kościoła,
którego Jezus jest jedyną głową i Panem przez moc Ducha Świętego. Kiedy ap. Piotr w mocy
Ducha Świętego wygłosił pierwsze kazanie w Jerozolimie, o którym możemy przeczytać
w Dziejach Apostolskich, wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa zadeklarowało około 3 tys.
Osób. Przyjęli Oni słowo i zostali świadomie ochrzczeni na wyznanie wiary w Pana Jezusa.Duch
Święty, jako osoba trójcy i dziś nie tylko pozyskuje ludzi, ale ich odnawia, Duch ożywia, związanych
uwalnia, niewolników doczesności czyni wolnymi, sprawia że stajemy się nowym stworzeniem,
stare przeminęło oto wszystko stało się nowe.
Duch Święty łączy odkupionych z Odkupicielem, obdarza wierzących pełnym owocem ofiary
pana Jezusa, tak że stajemy się przez Ducha ludźmi, u których występują takie cech zachowania
i postawy jak: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
wstrzemięźliwość. To owoc Duch, o którym czytamy w Liście do Galacjan.Obietnica Jezusa,
że po odejściu do Ojca nie zostawi nas sierotami spełniła się wosobie Ducha Świętego,
Pocieszyciela którego Ojciec posłał na świat w imieniu Jezusa.
Duch do dziś przypomina nam wszystko, uczy nas wszystkiego co powiedział pan Jezus.
W ew. Jana czytamy: Pocieszyciel Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi będzie składał
świadectwo o Jezusie, przekonywał świat o grzechu i o sprawiedliwości oraz o sądzie.
Duch Święty wyposaża do służby, obdarowuje darami jak chce, czytamy o tym w 1 l. Pawła
do Koryntian w 12 rozdziale, dokonuje naszego uświęcenia przez posłuszeństwo Ojcu, ożywia
nasze modlitwy; Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem o co się
modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa
Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego który
mieszka w was.Możemy w mocy Ducha mówić, że Jezus jest Panem nie wstydząc się swojej
wiary. Dlatego zapieczętowani Duchem wołamy w sercach naszych Abba Ojcze wołamy
jako odkupieni synowie - TATUSIU. Każdy może doświadczyć mocy Ducha Świętego, jeżeli
będzie chciał chodzić w duchu, czyli będzie chciał być prowadzonym, kierowanym, posilanym
i wspomaganym we wszystkich rzeczach, które mówimy i czynimy na co dzień, przez Niego.
Jeżeli będziemy mieli siłę oddać nasze ego do Jego dyspozycji.Jak to uczynić? Po prostu
w modlitwie powiedz: Panie Jezu potrzebuje Ciebie kieruj mym życiem przez moc Ducha Świętego
Podziękowanie od Rady Kościoła
Drodzy Bracia i Siostry, głęboko wierze w zasadę naszego Pana, iż „Bardziej
błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać” (Dz.20, 35). Brzmi ona paradoksalnie,
ale jest bardzo prawdziwa i praktyczna. Dawanie przede wszystkim zmienia serce
i życie dającego. Uczy, że lepiej żyć dla innych, niż dla siebie samego. A przede wszystkim sprawia,
że staje się on podobny w podstawie i działaniu do samego Boga, który „wszystkich obdarza
chętnie i bez wypominania” (Jak1.5) Ale dawanie również zmienia i tego, który otrzymuje. Uczy
go wdzięczności za wierność Boga widoczną poprzez praktyczną miłość bliźnich, szacunku do
tych, którzy zdecydowali się okazać mu pomoc. Dlatego z radością dziękuję za Waszą dojrzałość
wiary wyrażoną przez pamięć o celach wspólnych dla naszego Kościoła, poprzez ofiarę
w wysokości 3923 złotych. Dziękuję za wspieranie mnie i Rady Kościoła w naszej
trosce o Was. Błogosławimy Was i dziękujemy Bogu za Was modląc się o Wasz rozwój
i Boże prowadzenie. Oby Bóg uwielbiał się coraz obficiej w naszym wzajemnym staraniu
o siebie i zdarzył, aby było ono również dla innych świadectwem Jego obecności pośród nas,
które wykorzysta dla przyciągnięcia i ich do społeczności w naszym Panu Jezusie Chrystusie!
W imieniu Rady Kościoła Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter Mateusz Wichary
Podziękowanie od Rady Służby Kobiet
W listopadzie 2014 r. i kolejnych miesiącach w wielu społecznościach baptystycznych
w Polsce odbyły się spotkania modlitewne z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet
Baptystycznych. Podczas takich spotkań, prócz wspierania kobiet w modlitwie,
zbierana jest ofiara pieniężna i przekazywana do Światowej Unii Baptystycznej.
Pieniądze te wykorzystywane są na realizację projektów skierowanych do kobiet
na całym świecie i poruszających różnorodne tematy czy problemy określone
w specjalnie przygotowanym programie. W 2014 roku spotkania z okazji ŚDMK,
zostały zorganizowane w 16 zborach w Polsce, co oznacza, że włączyło się
o dwa zbory więcej niż w roku 2013. Chwała Panu Bogu! Zebrana ofiara wyniosła 8274,50.
W imieniu Rady Służby Kobiet dziękuję wszystkim Siostrom i Braciom w poszczególnych
zborach, za przeprowadzenie modlitewnego nabożeństwa oraz za zebranie ofiary, któramoże
pomóc w rozwoju dzieła Bożego. Zapraszamy na podobne spotkania w listopadzie 2015 r.
Rada Służby Kobiet Baptystycznych w Polsce.
Klub Najwspanialszej Podróży
Zapraszamy Dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym na spotkania, które odbywają się
od stycznia co dwa tygodnie w soboty. Będziemy zwiedzać świat podróżując szlakiem
biblijnych historii. Każde dziecko otrzyma kolorowy zeszyt „Najwspanialsza podróż”, będą
gry, rebusy, zabawy, dużo śpiewu oraz słodki poczęstunek.
Na zakończenie naszej podróży, każde dziecko otrzyma świadectwo ukończenia kursu
„Najwspanialsza Podróż” oraz nagrodę, którą wręczy osobiście pastor Budziński podczas
klubiku. Kontakt: ciocia Kasia tel. 516 023 724, wujek Michał tel. 883 980 770.
Poniedziałkowa grupa wsparcia dla kobiet
Czy chciałabyś dobrze rozpocząć tydzień? Masz czas
przed południem? Potrzebujesz wsparcia, modlitwy?
Chcesz wyrazić Bogu wdzięczność lub podzielić się
swoim problemem?
Zapraszmy Cię serdecznie na spotkania kobiet
w każdy poniedziałek o godzinie 11.00, w budynku
administracyjnym przy ul. Waliców 25 w tzw. salce
młodzieżowej. Więcej informacji: Lija, tel. 505 381 629,
Grażyna, tel. 695 609 060.
Powrót do biblijnego chrześcijaństwa
Serdecznie zapraszamy w środę 27 maja na nabożeństwo do sali kolumnowej,
w czasie którego wyświetlony zostanie program prowadzony przez brata Michaela
Durhmana - „Historia współczesnej Ewangelii”. Jest to seria krótkich i ciekawych
filmików. Całość tłumaczy polski lektor. Seria opowiada o przemianach, jakie zachodzą
we współczesnym kościele, a które są obserwowane od około 100 lat. Wielu z nas sądzi,
że wierzy w ponadczasowe doktryny, podczas gdy okazuje się, że te “ponadczasowe
doktryny” zostały wymyślone kilkadziesiąt lat temu i nie mają nic wspólnego
z przesłaniem biblijnym.
Audycje Radiowe Kościoła Chrześcijan Baptystów
5 minut nad biblią - audycje radiowe w II programie Polskiego Radia, godz. 7.40 rano
23 maja, 11 lipca, 29 sierpnia, 17 października, 5 grudnia.
Spotkania dla osób uzależnionych lub żyjących w rodzinach
z uzależnionymi
Celem spotkań jest diagnozowanie zachowań zaburzeń w celu określania
zagrożeń i następstw w życiu społecznym, opracowanie indywidualne
terapii
zgodne z etyką zawodu. Obowiązuje mnie zachowanie prywatności
osób zgłaszających się na spotkania. Katarzyna Zielińska, tel. 516 023 724,
e-mail [email protected]
BAP KF - Baptystyczny klub filmowy
Dni tworzenia dni zagłady, film w reżyserii
Mariusza Malca. Dokumentalna opowieść
o 7 dniach w KL Auschwitz. Wspomnienia
więżnia nr 432 opisujące hitlerowski koszmar,
praktyczny komentarz “nadludzi” do Boskiego
planu stworzenia
WSTĘP WOLNY
Zapraszam serdecznie, Mariusz Malec.
Kalendarz Modlitwy Kobiet
maj – wiosna trwa, jest coraz cieplej...
„I posłał Bóg anioła, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, miała
na imię Maria i była dziewicą. Witaj obdarzona łaską, Pan z Tobą, Szczęśliwa jesteś
między kobietami... Przestań się bać, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga” (Ew. Łuk. 1:26-28)
Nastoletnia dziewczyna, żyjąca w kraju okupowanym przez Rzym. Została już
obiecana (zaręczona) mężczyźnie. Jest pobożną dziewczyną, więc jej postawa i życie
zgodne są z obowiązującym prawem. Żyła więc w czystości ze swym wybranym. I choć
wciąż oszołomiona i przelęknięta słowami Posłańca, który ją nawiedził, odpowiada:
„tak, zgadzam się, jestem gotowa, niech mi się stanie tak, jak powiedziałeś, bo Jestem
sługą Pana.” Maria była gotowa na wszystko, co podobało się jej Panu, przyjmuje Jego
wolę, nie zważając na konsekwencje, ani na swoją reputację. Bóg wiedział, do kogo
posyła Gabriela. Swoje ciało jak i duszę oddała całkowicie w Boże posiadanie. Jej własny
Syn, którego urodzi i wychowa, stanie się jej autorytetem i osobistym Zbawicielem.
„Wszystko co wam powie, czyńcie”, miejcie pełne zaufanie do Niego,
przekonywała Jego
uczniów. Czy jesteś gotowa, by w twoim życiu stawało się to, co Bóg ma swoich planach
dla ciebie? Czy dziś wbrew standardom, które może sama założyłaś w swoim życiu,
możesz powiedzieć: „niech się stanie Twoja wola” nawet jeśli pokrzyżuje wszystkie moje
plany? Co jest ważniejsze dla ciebie? To, co sama uważasz za słuszność, czy to, co Bóg
mówi w swoim Słowie? „Wszystko, co wam powie, czyńcie” jest wciąż aktualne. Czy
patrząc na twoje życie Bóg może powiedzieć - „jesteś błogosławiona w moich oczach,
jestem z tobą we wszystkim!” świat się zmienia i zapewne nie jest ten sam, co wtedy, ale
Bóg jest niezmienny, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.
Książka w kiosku
SKANDAL JeZUSA JEGO KRZYŻ I ZMARTWYCHWSTANIE D.A. Carson.
To fachowe, dogłębne studium najważniejszego wydarzenia w historii świata, pióra
światowej sławy biblisty . Polecam! Mateusz Wichary.
Poszukujemy osób chętnych do służby w bibliotece zborowej. Wymagana znajomość obsługi komputera.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z br. Samuelem Skrzypkowskim lub sekretariatem zboru.
seniorzy
Herbatka seniora
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów 14 maja o godzinie 11.00. Spotkanie
odbędzie się w Sali przy kuchni, w budynku administracyjnym przy ul. Waliców 25.
Uniwesytet trzeciego wieku
Zaprasza na zajęcia chóralne. Próby chóru odbywają się w każdą środą o godz. 10.00
w kaplicy I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Waliców 25. Chór prowadzi
dyrygent Karolina Trusiewicz. Wstęp wolny.
GRUPY W ZBORZE
Grupa biblijna: niedziela, godz. 9.00 - sala na parterze w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Adam Wojnarowski, tel. 22 620 99 22.
Grupa wzrostu dla osób po chrzcie w wieku świadomym: środa, godz. 19.15, w sali Rady
Zboru, prowadzi pastor Marek Budziński.
Grupa dla osób przygotowujących się do chrztu w wieku świadomym: niedziela, godz. 11.30.
Młodzież akademicka: poniedziałek, godz. 18.00, w sali młodzieżowej, Samuel Skrzypkowski,
tel. 882 516 320.
Młodzieżgimnazjalnailicealna: piątek, godz. 18.00 w sali przy kuchni, Samuel Skrzypkowski.
grupa wzrostu: poniedziałek, godz. 18.00, w sali Rady Zboru, prowadzi Piotr Czerwiński,
tel. 602 678 797.
Poznawanie Biblii: piątek, godz. 19.00, sala przy kuchni w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Andrzej Dąbrowski, tel. 602 353 085
Grupa Gedeonitów: środa, godz. 17.00, diakonka. Zapraszamy osoby, które pragną pełnić
służbę rozprowadzania Nowych Testamentów w rejonie Warszawy, br. Jerzy Jagosz.
Grupa wsparcia: modlitwa, duszpasterstwo, pomoc w wyjściu z uzależnień, prowadzi
Andrzej Dobosz, tel. 510 545 523, e-mail: [email protected]
Grupa w języku rosyjskim: niedziela 16.00 grupa modlitewna, sala przy kuchni,
prowadzi br. Sasza; środa: 19.00 spotkanie modlitewne, sala przy kuchni, prowadzi
pastor Krasnoshapka; piątek: 18.30 spotkania młodzieży w świetlicy, prowadzi Andrii;
sobota: 19.00 próby chóru, sala przy kuchni, prowadzi Andreii.
Grupa w języku chińskim (mandaryńskim): piątek godz. 18.00 sala na pierwszym piętrze.
GRUPY domowe
Grupa indukcyjnego studium Słowa Bożego: Międzylesie, Góraszka, Garwolin,
kontakt: Mirek Wiazowski, tel. 694 422 626.
Grupa na Saskiej Kępie: kontakt: Ewa i Maciek Kuryłowicz: 506 163 432, 501 127 668.
Grupa świadectw na Gocławiu: kontakt: D. i G. Longić, tel. 509 070 070.
Grupa na bielanach: wtorek, godz. 18.30, kontakt: Artur Kozłowski: 601 665 255
lub Krzysztof Motyka, tel. 693 319 346.
Grupa Biblijna w Radości: prowadzący prezb. Gustaw Cieślar, tel. 506 198 071.
Grupa w Nowym Dworze Mazowieckiem: Dorota i Grzegorz Gaca, tel. 501 026 995.
Grupy studenckie godz. 18.30, czwartek, sobota,kontakt: Samuel Skrzypkowski
Kontakt
SEKRETARIAT: pon. 13.00-16.00, śr. 12.00-18.00, wt., czw., pt.10.00-16.00.
Rada Zboru: Maciej Kuryłowicz, tel. 501 127 668 e-mail: [email protected]
Szkółka niedzielna: Michał Stępień, e-mail: [email protected]
Biblioteka: czynna w niedzielę po nabożeństwie.
Księgarnia: czynna w godzinach sekretariatu, tel. 22 620 52 16.
Gospodarz: tel. 732 577 658.
Nr konta I Zboru KChB w Warszawie: ALIOR BANK 80 2490 0005 0000 4500 11 79 8988

Podobne dokumenty