Pozyskiwanie kapitału z giełdy jako sposób finansowania rozwoju firm

Komentarze

Transkrypt

Pozyskiwanie kapitału z giełdy jako sposób finansowania rozwoju firm
G
I
E
ŁD
A
P
A
P
I
E
R
Ó
W
W
A
R
T
O
ŚC
I
O
W
Y
C
H
W
W
A
R
S
Z
A
W
I
E
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
zaprasza na warsztaty regionalne
„Pozyskiwanie kapitału z giełdy
jako sposób finansowania rozwoju firm”
6 marca 2014 r. – Katowice
Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice
09.30 – 10.00
Rejestracja, poranna kawa
10.00 – 10.40
Oferta Giełdy Papierów Wartościowych dla przedsiębiorców. Emisja akcji, emisja obligacji
– Beata Kacprzyk, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
10.40 – 11.20
Pozyskiwanie finansowania poprzez przygotowanie i przeprowadzenie emisji akcji i obligacji korporacyjnych
– Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej, Przemysław Malicki, Specjalista ds. Corporate
Finance, Dom Maklerski BDM S.A.
11.20 – 11.50
Wsparcie emitenta przez kancelarię prawną – możliwość, czy konieczność?
– Wiesław Łatała, Dorota Szlachetko-Reiter, Łatała i Wspólnicy
11.50 – 12.20
Przygotowanie do upublicznienia spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rola audytora w procesie
– Wojciech Zawada, Starszy Menedżer w dziale audytu, Adam Czechanowski, Starszy Menedżer w dziale audytu,
Deloitte Polska
12.20 – 12.40
Przerwa kawowa
12.40 – 13.10
Skuteczna komunikacja z rynkiem – Bogna Sikorska, Adrian Boczkowski, P&L
13.10 – 13.40
Rynki giełdowe z perspektywy emitenta – Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu, Pragma Inkaso
13.30 – 14.10
Spółka giełdowa, czyli czy warto było? – Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu, Stalprofil
14.10 – 15.00
Lunch
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na www.gpw.pl
kontakt: Jan Parol, tel. 22 537 72 52, [email protected]
Partnerzy merytoryczni:
Patronat medialny:

Podobne dokumenty