Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej w

Komentarze

Transkrypt

Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej w
STRUKTURA ORGANIZACYJNA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POLSCE
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Pomocy
i Integracji Społecznej
Samorząd
Województwa
Urząd Wojewódzki
Urząd
Marszałkowski
Wydział Polityki
Społecznej
Regionalny
Ośrodek Polityki
Gmina
Rada Pomocy
Społecznej
Powiat
Organizacje
Pozarządowe
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Inne jednostki
organizacyjne pomocy
Pomocy Społecznej

Podobne dokumenty