Referencja - Hamburg - Asklepios Klinik

Komentarze

Transkrypt

Referencja - Hamburg - Asklepios Klinik
Branża
Klinika Asklepios Barmbek, Hamburg
TechniG
Obiekty medyczne
Wartość kontraktu
120.000.000,00 PLN
Opis projektu
30.000.000,00 EUR
Ten nowy szpital w Hamburgu został zaprojektowany i wykonany zgodnie z koncepcją
Klinova.
Termin realizacji
Na obszarze 67 ha wybudowano kompleks, w którym znalazło się 3300 łóżek szpitalnych, 8
sal operacyjnych oraz 7 sal ambulatoryjnych. W założeniach szpital miał przyjmować po
35.000 pacjentów oraz pacjentów ambulatoryjnych. Szpital projektowano tak, aby
odległości między oddziałami i salami operacyjnymi były jak najmniejsze.
2005
Zakres usług
Projekt instalacji
Wykonanie instalacji
Rodzaj usług
Instalacje sanitarne
Centralne ogrzewanie
Instalacja chłodząca
Wentylacja
Klimatyzacja
Instalacja przeciwpożarowa
Instalacja BMS
Imtech Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Telefon: +48 22 210 3710
Telefax: +48 22 210 3713
E-Mail: [email protected]
www.imtech.pl