SetIndexEmptyValue

Komentarze

Transkrypt

SetIndexEmptyValue
Jesteś tu: Bossafx.pl
SetIndexEmptyValue
Funkcja ustawia wszystkie wartości bufora wykresu które będą przyjmowały wartość typu
EMPTY_VALUE (0x7FFFFFFF). Funkcja przydatna jest do „wyzerowania”, ustawienia stałych wartości
dla słupków na których brak danych wykresu, np. wskaźnik Fractal występuje tylko na określonych
słupkach.
Składnia:
void SetIndexEmptyValue( int index, double value)
Parametry
index - indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
value – warto któr bd ustawiane "puste" wartoci
wskanika
Warto zwracana
brak
Przykład:
int init()
{
//---- ustawienie dwóch buforów dla wykresów
SetIndexBuffer(0,ExtUppperBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtLowerBuffer);
//---- ustawienie parametrów stylu wykresu
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,217);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,218);
//---- ustawia wartoci “puste” wykresu na 0.0
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
//---- ustawienie opisu buforów
SetIndexLabel(0,"Fractal Up");
SetIndexLabel(1,"Fractal Down");
//---- inicjalizaca zakoczona
return(0);
}