Outsourcing IT

Komentarze

Transkrypt

Outsourcing IT
BIZNES
benchmark magazyn
# 8 / 07 / 2014
Projektory
dla biznesu s. 44
Zarządzanie
przedsiębiorstwem
Systemy ERP w dobie Internetu rzeczy s. 6
Outsourcing IT
Outsourcing systemów kadrowo-płacowych s. 24
Bezpieczeństwo
danych
Polityka przechowywania danych s. 31
OUTSOURCING IT
i zarządzanie przedsiębiorstwem
BIZNES
benchmark.pl
Wypróbujza
zadarmo
darmo Solid
Wypróbuj
SolidEdge!
Edge!
Zobacz, dlaczego jesteśmy lepsi od konkurencji.
Zobacz, dlaczego jesteśmy lepsi od konkurencji.
siemens.com/plm/pl/free-solid-edge
siemens.com/plm/pl/free-solid-edge
Teraz możesz, bez jakichkolwiek zobowiązań, wypróbować
pełną wersję pakietu Solid Edge. Zobacz, w jaki sposób Solid
Edge zapewnia szybkość i prostotę bezpośredniego modelowaniabez
dzięki
elastyczności izobowiązań,
możliwościom wypróbować
projektowania
Teraz możesz,
jakichkolwiek
parametrycznego - wszystko to zaś w jednym, łatwym
pełną wersję
pakietu Solid Edge. Zobacz, w jaki sposób Solid
w użyciu pakiecie. Projektuj szybciej, bardziej intuicyjnie Edge zapewnia
szybkość i prostotę bezpośredniego modelopo prostu lepiej.
wania dzięki elastyczności i możliwościom projektowania
parametrycznego - wszystko to zaś w jednym, łatwym
w użyciu pakiecie. Projektuj szybciej, bardziej intuicyjnie po prostu lepiej.
Pobierz Solid Edge już teraz, otrzymasz dostęp do interaktywnych materiałów szkoleniowych, filmów instruktażowych i forum użytkowników, które pomogą Ci poznać możliwości oprogramowania.
Pobierz
Solid Edge już teraz, otrzymasz dostęp do interak-
tywnych
materiałów
filmów instruktażoPobierz pakiet
Solid Edgeszkoleniowych,
ze strony
wych
i forum użytkowników, które pomogą Ci poznać możlisiemens.com/plm/pl/free-solid-edge
lub zadzwoń
pod numer +4822 339 3523
wości
oprogramowania.
Pobierz pakiet Solid Edge ze strony
siemens.com/plm/pl/free-solid-edge
lub zadzwoń pod numer +4822 339 3523
Rozwiązania dla przemysłu.
Foto: M. Sołtysiak
Od redakcji
Rok
za nami
17
lipca minął już rok odkąd w Sieci pojawił się pierwszy
Biznes Benchmark Magazyn i rozpoczął swoją działalność vortal Biznes Benchmark. W tym czasie udało się
nam poruszyć wiele tematów, które są nie tylko istotne z punktu widzenia współczesnej branży IT. Nowoczesne technologie informatyczne oddziałują bowiem na funkcjonowanie zarówno całej gospodarki w aspekcie makroekonomii, jak i mają wpływ na codzienną
pracę firm – od tych najmniejszych, jednoosobowych, do ogromnych
korporacji zatrudniających tysiące ludzi. Trudno bowiem wyobrazić
sobie działanie nowoczesnego przedsiębiorstwa bez systemu zarządzania produkcją, systemu klasy ERP, serwerów, wieloźródłowego
przetwarzania danych, połączenia z Internetem czy po prostu arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu.
Właśnie dlatego w czasie ostatnich dwunastu miesięcy poruszyliśmy na naszych łamach zarówno zagadnienia związane z cloud
computingiem, Big Data, systemami ERP, aplikacjami inżynierskimi CAD jak i realizowaliśmy „lżejsze” tematy związane z pakietami
biurowymi, zarządzania drukiem, praca zdalną czy notebookami
i tabletami w firmie. Wystarczy spojrzeć na statystyki – do tej pory
na blisko 500 stronach magazynu opublikowaliśmy przeszło 150
fachowych artykułów. Jest to już solidna porcja wiedzy, porad i informacji przydatnych do usprawnienia funkcjonowania firmy.
Jednak przez ostatni rok największym dla nas wyzwaniem było to,
że tematyka związana z technologiami, sprzętem i systemami IT dla
firm jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szeroka. Skonstruowanie
przejrzystego pisma i vortalu, które obejmują tak obszerny zakres
tematyczny nie wcale było łatwe. Mam jednak nadzieję, że zespół
redakcyjny Biznes Benchmark stanął na wysokości zadania i przygotowywane przez nas teksty są nie tylko dla Państwa ciekawe i łatwe w odbiorze, ale przede wszystkim przydatne w codziennej pracy
i pomocne w rozwiązywaniu firmowych problemów.
Nie zamierzamy jednak osiąść na laurach. W zeszłym numerze
opublikowaliśmy po raz pierwszy ranking Top10, który dotyczył najlepszych naszym zdaniem dostępnych na rynku notebooków biznesowych. Kontynuujemy ten pomysł i w bieżącym numerze prezentujemy projektory, które można z powodzeniem wykorzystywać
w firmie. Publikujemy też obszerny raport dotyczący polskiego rynku
outsourcingu IT. Dowiedzieć się można z niego nie tylko na temat
obecnie najczęściej outsourcowanych usług informatycznych, ale
również trendów na najbliższe lata. Korzystając z wakacyjnej pory
publikujemy też ciekawy artykuł na temat połączenia pracy zawodowej ze zwiedzaniem świata. Okazuje się, że mobilne biuro stworzyć
można również w terenowym samochodzie.
Zapraszam do lektury.
Marcin Bieñkowski
Redaktor naczelny Benchmark Biznes
www.biznes.benchmark.pl
Biznes benchmark magazyn
3
W numerze
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykorzystanie i ewolucja systemów rozwiązań klasy ERP
s. 6
Projektowanie systemów Big Data
s. 8
Systemy ERP w dobie Internetu rzeczy
s. 10
Outsourcing IT
Usługi outsourcingu IT w Polsce – Raport
s. 12
Pozakosztowe korzyści z outsourcingu IT
s. 17
Baza danych w chmurze
s. 18
Outsourcing i zarządzanie drukiem
s. 20
Outsourcing usług hostingowych
— wywiad z Maika-Alexandrem Stangenbergiem z firmy 1&1
s. 22
Outsourcing systemów kadrowo-płacowych
s. 24
Wady i zalety outsourcingu systemów ERP
s. 26
16 Systemy ERP w dobie Internetu rzeczy
Bezpieczeństwo danych
Postrzeganie bezpieczeństwa danych w chmurze
s. 28
Wykorzystanie oprogramowania do monitoringu pracowników
s. 29
Polityka przechowywania danych
s. 31
Bezpieczeństwo danych i utrzymanie
ciągłości operacyjnej dla Big Data
s. 32
12 Usługi outsourcingu IT w Polsce – Raport
Praca grupowa i praca zdalna
Systemy ERP w zarządzaniu pracownikami
s. 34
Zarządzanie pracą grupową
s. 37
Systemy HCM w chmurze
s. 41
Praca zdalna w podróży
s. 43
Top10
s. 44
BIZNES
32 Bezpieczeństwo danych i utrzymanie
ciągłości operacyjnej dla Big Data
benchmark.pl
Marcin Bieńkowski
Katarzyna Janik  Artur Pęczak  Maciej Stanisławski
Artur Żarski  Alicja Żebruń
Dyrektor Operacyjny: Sebastian Jaworski, tel.: 606 942 501
e-mail: [email protected]
Dział sprzedaży reklam: Agnieszka Garczyńska, tel.: 602 552 670
e-mail: [email protected]
Kamil Szarzyński, tel.: 698 384 126
e-mail: [email protected]
Projekt i skład:
Kuba Kuczma
Wydawca:
Benchmark Sp. z.o.o., ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań, NIP: 779-232-24-08
Redaktor naczelny:
Redaktorzy:
4
Biznes benchmark magazyn
43 Praca zdalna w podróży
www.biznes.benchmark.pl
Integracja sieciowa
Centra danych
Outsourcing IT
CloudiA
Cloud Computing
Atende S.A.
T +48 22 29 57 300
E [email protected]
www.atende.pl
Zarządzanie przedsiębiorstwem
P
Wykorzystanie
lanowanie analiza zasobów
oraz optymalizacja procesów
biznesowych – to codzienność
w firmie i dlatego w celu podjęcia
trafnych decyzji przez zarządzających tak ważne są właściwe analiza
i wykorzystanie informacji, które
może zapewnić zintegrowany system zarządzania ERP.
i ewolucja systemów
rozwiązań klasy ERP
6
Biznes benchmark magazyn
www.biznes.benchmark.pl
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Systemy ERP, wspierają kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem, optymalizując
procesy biznesowe zachodzące wewnątrz
organizacji, jak i w jej otoczeniu. Obecnie
rozwiązania zaliczane do grupy Enterprise
Resource Planning składają się z dziesiątek modułów, stworzonych w taki sposób,
żeby mogły funkcjonować zarówno razem,
jak i niezależnie od pozostałych. Dlatego
też duża część z nich, ze względu na swoją
uniwersalność, znajduje swoje zastosowanie niemal we wszystkich branżach. Często
jednak proponowane są takie rozwiązania,
które kieruje się wyłącznie do określonego
sektora, czy dopasowywane do potrzeb
konkretnego odbiorcy.
W zależności od przyjętej terminologii,
można w różny sposób podzielić zakres
funkcjonalny systemów ERP. W dużym
uproszczeniu przyjmuje się podział na cztery kluczowe obszary, jakimi są finanse, logistyka, produkcja i zasoby ludzkie. Ważne
jest jednak, aby pamiętać, że o ile obszary
zasobów ludzkich, płac i kadr oraz w pewnej części finansów, szczegolnie z obszaru
księgowości, nie muszą się znacząco różnić w zależności od branży, o tyle w przypadku logistyki, czy też produkcji występują
poważne różnice pomiędzy sektorami, czy
nawet konkretnymi podmiotami. Dlatego
też ważnym jest, aby oferta systemów ERP
w tych obszarach była dopasowana do specyfiki konkretnego biznesu.
wszystko jednak, rozwiązania standardowe
są warte zainteresowania, ponieważ charakteryzuje je pośredni dostęp do najlepszych,
znanych na rynku praktyk.
Rozwiązania standardowe
Kluczem do sprawnej realizacji każdego
wdrożenia systemu ERP, jest po stronie firmy wdrażającej zbudowanie odpowiedniego
zespołu, który będzie zarządzać projektem,
oraz wybór osoby odpowiedzialnej po stronie klienta. Ścisła kooperacja tych dwóch
stron pozwoli zakończyć cały proces z powodzeniem. Należy również pamiętać, że
dokonując wyboru rozwiązania, przedsiębiorca związuje się z jego producentem lub
dostawcą oprogramowania na dłuższy czas,
dlatego tak istotne jest poznanie firmy, która
wdroży w organizacji nową technologię. Zawsze należy zwrócić uwagę na jej doświadczenie, czy referencje otrzymane od klientów. Bardzo ważna jest również wielkość
budżetu, którego przedsiębiorca planuje
przeznaczyć na informatyzację, gdyż stanowi on istotny parametr każdej oferty wdrożeń
Oferta systemów ERP, proponująca przedsiębiorcy rozwiązania standardowe, jest
o tyle wygodna, że zdejmuje z kupującego
wszelkiego rodzaju ryzyka prawne, ponieważ
kolejne wersje aktualizowanego systemu automatycznie dostosowywane są do zmieniającego się ustawodawstwa. Drugi element,
to istotne zmniejszenie ryzyka technologicznego, ponieważ „rozwiązania pudełkowe”,
ze względu na standaryzację, charakteryzuje
stabilność pracy. Trzeba jednak pamiętać, że
rozwiązania te o ile, dają znaczne możliwości
dopasowania narzędzi do realiów określonej
organizacji, o tyle nie mogą zapewnić, że
każda funkcja będzie dostępna, a sposób
wsparcia określonego procesu biznesowego będzie zaimplementowany dokładnie tak,
jak tego oczekuje odbiorca końcowy. Mimo
www.biznes.benchmark.pl
Rozwiązania dedykowane
Budowa przewagi konkurencyjnej wymaga
od zarządzających określenia kilku kluczowych unikalnych aspektów działalności firmy.
Dlatego w obszarach, które są wyjątkowe dla
danej organizacji i stanowią o jej sile, standardowe rozwiązania nie będą wstanie zaspokoić, specyficznych dla danej firmy, potrzeb.
Jeżeli mamy bowiem do czynienia z przedsiębiorstwem charakteryzującym się wysoką skalą unikalności modelu biznesowego,
szanse na znalezienie predefiniowanego
rozwiązania, dopasowanego do jej potrzeb,
są niemal niemożliwe. W takich przypadkach
konieczne jest wprowadzenie rozwiązania
technologicznego, które zaproponuje budowę dedykowanego systemu ERP wspierającego zarządzanie. Oznacza to, że jeżeli
o przewadze danej organizacji rynku stanowi efektywność sieci sprzedaży i procesów
logistycznych, niezbędna będzie budowa
dedykowanego oprogramowania wspierającego procesy biznesowe w tym konkretnym
obszarze. Takie rozwiązanie zintegrowane
z systemami wspierającymi pozostałe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyniesie rzeczywistą wartość dla całego biznesu.
Przygotowanie do wdrożenia
rozwiązań IT. Właściwie zaplanowany budżet
na zakup i wdrożenie pozwoli na określenie
możliwości i zakresu prac dostawcy oprogramowania przy jego wprowadzaniu, co
w konsekwencji przynieść może zamawiającemu same wymierne korzyści.
Trendy Mobile ERP - zarządzanie z tabletu lub smartfonu
Współczesne wysoce zinformatyzowane
przedsiębiorstwa chętnie podejmują próby
łączenia nowoczesnych technologii, tych wykorzystywanych w życiu codziennym, z charakterystycznymi dla biznesu rozwiązaniami
informatycznymi klasy ERP, CRM, czy Business Intelligence, odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i przepływ informacji w firmie. Posiadają one ogromne ilości danych, będących
elementem ich otoczenia biznesowego i mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
oraz pozycję biznesową danej firmy. Taka sytuacja wymusza na zarządzających szukanie
coraz to nowych rozwiązań niespotykanych
dotychczas na tak dużą skalę, wykorzystujących narzędzia i technologie już istniejące.
Obecnie, kanały mobilne w obszarze systemów ERP, skupione są głównie na udostępnianiu aplikacji dla pracowników, wspierając
przede wszystkim ich działania sprzedażowe.
Jednak dynamiczny rozwój trendu Mobile ERP pozwoli w większym niż dotychczas
stopniu przekazywać w sposób niezwłoczny
podstawowe informacje i dane biznesowe do
rozbudowanych oraz zintegrowanych systemów zarządzania ERP. Ponieważ urządzenia
mobilne każdy posiadacz danych i informacji
w firmie, może mieć przy sobie, to niezależnie
czy informacje będą pochodzić z linii produkcyjnej, czy też otoczenia biznesowego, każdorazowo natychmiast zostaną przekazane
do systemu, a dzięki temu przełożą się one
na funkcjonowanie oraz pozycje biznesową
przedsiębiorstwa. Wpłyną bezpośrednio na
budowanie przewagi konkurencyjnej, realizowanej zarówno na płaszczyźnie, szybkiego
i niezwłocznego pozyskania samych informacji, ale także analizy i ich prezentacji, która
przełoży się na możliwość szybkiego podjęcia
trafnych decyzji biznesowych.

Mariusz Papiernik
Autor artykułu jest dyrektorem
sprzedaży ERP w firmie Infovide-Matrix;
www.infovidematrix.pl
Biznes benchmark magazyn
7
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Jak zaprojektować
system dla Big Data?
R
ynek Big Data dojrzewa powoli, ale nieustannie. Źródłem projektów
tego typu są potrzeby odbiorców biznesowych, poszukujących nowych
możliwości wykorzystania takich zasobów informacyjnych, których objętość lub
złożoność przetwarzania i analiz wykraczała dotąd poza możliwości organizacji.
Większość klientów zainteresowanych Big
Data poszukuje obecnie przede wszystkim
odpowiedzi na pytania – jaką wartość może
wnieść wykorzystanie nowych obszarów danych, jak to wpływa na model działania firmy
oraz jaka jest skala i charakter możliwych do
uzyskania realnych korzyści specyficznych
dla profilu działalności.
Rodzaje projektów Big Data
Wdrożenia projektów realizowane na świecie
przez firmę Oracle pozwoliły pracującym tam
informatykom wyróżnić trzy najczęściej uruchamiane rodzaje projektów Big Data, które wyodrębnić można ze względu na charakter, zakres
i cel gromadzonych w nich informacji. Są to
– rozbudowa zasobów wiedzy o klientach, pozyskiwanie informacji o rynku, reagowanie na
sygnały z otoczenia organizacji. Przyjrzyjmy się
uważniej tym trzem kategoriom.
Rozbudowa zasobów wiedzy o klientach
– W tej kategorii mieszczą się projekty Big
Data, których celem jest wartościowe uzupełnienie zasobów wiedzy o klientach, ich
zachowaniu i otoczeniu o informacje niedostępne w systemach transakcyjnych
organizacji. Istniejące repozytoria są uzu-
8
Biznes benchmark magazyn
pełniane o dane wywiedzione z niestrukturyzowanych informacji pozyskanych ze
źródeł zewnętrznych: z portali branżowych,
specjalistycznych i firmowych, sieci społecznościowych, list dyskusyjnych, newsów czy
blogów, ale także z wewnętrznych zasobów
danych nieustrukturyzowanych, takich jak
dane z elektronicznych kanałów kontaktu
czy archiwa dokumentów.
Pozyskiwanie informacji o rynku – W ramach
tej grupy projektów firmy wykorzystują środowiska Big Data do gromadzenia i analiz informacji z przestrzeni publicznej dotyczących
rynku i konkurencji, wizerunku, efektów działań
PR oraz reakcji na kampanie marketingowe.
Wspólną cechą tych projektów jest repozytorium informacyjne gromadzące połączone
informacje o działaniach firmy oraz informacje
pozyskiwane z portali konkurencji, branżowych, analityków rynku, portali informacyjnych,
mediów społecznościowych i list dyskusyjnych.
Reagowanie na sygnały z otoczenia organizacji – Ta klasa inicjatyw obejmuje takie projekty
z obszaru Big Data, których celem jest ciągłe monitorowanie wybranych zewnętrznych
źródeł informacji niestrukturyzowanych oraz
automatyzacja reakcji na sygnały płynące
z tych źródeł. Zakres danych gromadzonych
w projektach tego typu jest zazwyczaj ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji
konkretnego celu biznesowego. Rozwiązania
tego typu są wykorzystywane przede wszystkim przez działy marketingu i sprzedaży (identyfikacja okazji sprzedażowych, kampanie
sterowane zdarzeniami) oraz działy odpowiedzialne za inwestycje (monitorowanie rynku).
Zadbać o jakość danych
Jednym z najważniejszych wyróżników projektów Big Data jest fakt, że dotyczą one
gromadzenia i przetwarzania wyjątkowo szerokiego zakresu informacji o bardzo zróżnicowanej strukturze. Dodatkowo odbywa się
to w repozytorium, w którym model danych
nie jest z góry ustalony, zaś poziom szczegółowości informacji zwykle określany jest
w momencie wyboru i odczytu informacji.
Przy wyszukiwaniu informacji w takich repozytoriach należy mieć dobry pomysł na to,
jak te informacje można wykorzystać, a także
jak uzyskać efekt synergii starych i nowych
zasobów wiedzy. W poszukiwaniu nowych,
potencjalnie użytecznych danych pomagają specjalizowane narzędzia umożliwiające
www.biznes.benchmark.pl
Zarządzanie przedsiębiorstwem
eksplorację zasobów informacji niestrukturyzowanych. Przykładem takiego narzędzia
jest aplikacja Oracle Endeca, pozwalająca
analitykowi informacji pozyskać dane z rozpoznawanych źródeł, interaktywnie poruszać
się w środowisku danych bez struktury oraz
identyfikować wartościowe treści i ukryte zależności. Uzyskana w trakcie prac analitycznych wiedza o zasobach informacji, po które
można sięgnąć (źródła, zakres danych, zależności), jest wykorzystana następnie na etapie
budowy automatycznie zasilanych środowisk
analitycznych wspierających praktyczną realizację konkretnego pomysłu biznesowego.
Proces identyfikacji, selekcji, podziału, kategoryzacji i konwersji pozyskiwanych informacji do postaci użytecznej dla firmy wymaga
wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych i specjalizowanych narzędzi informatycznych. W przypadku Oracle realizacja
takiego środowiska odbywa się przez budowę dedykowanego repozytorium danych
niestrukturyzowanych (wykorzystującego środowisko Oracle Big Data Appliance), zastosowanie narzędzi do eksploracji i analiz danych
niestrukturyzowanych (Oracle Endeca, Oracle
Advanced Analytics) oraz standardowych narzędzi Business Intelligence (Oracle OBIEE).
www.biznes.benchmark.pl
Gromadzenie danych
wymaga planowania
zdolności do świadczenia zaawansowanych
usług doradztwa biznesowego.
Oprócz dbałości o jakość gromadzonych
danych, należy także przyjąć odpowiednią
strategię ich gromadzenia, aby nie dopuścić do nie przynoszącego wymiernych
korzyści rozrostu repozytoriów Big Data.
Zwłaszcza dobrze jest zadbać o przeprowadzenie analizy potencjalnych źródeł
informacji w zestawieniu z celami biznesowymi. Co prawda, koncepcja Big Data
zakłada możliwość gromadzenia danych,
których przydatność czy wartość ujawni
się dopiero w przyszłości, jednak nie zwalnia to wdrażających z obowiązku refleksji
i planowania, zapewniającego jak najszybsze osiąganie korzyści biznesowych.
Rolą dostawcy jest również wsparcie zespołu
IT klienta w tworzeniu propozycji rozwiązania
trzech podstawowych problemów technicznych, związanych ze składowaniem, przetwarzaniem i analizą szybko przyrastających
danych o wielkiej objętości:
1. Parametry systemu dla Big Data przekraczają wydajność tradycyjnych systemów
bazodanowych (dane o połączeniach w firmach telekomunikacyjnych, dane o transakcjach w instytucjach finansowych, dane
pomiarowe w przemyśle i energetyce, dane
o wykorzystaniu rozbudowanych portali
aukcyjnych i informacyjnych);
2. Gromadzone dane posiadają uporządkowaną lecz zmienną w czasie strukturę,
trudną do odwzorowania w tradycyjnym
modelu relacyjnym, a więc trudną do obsługi przez tradycyjne systemy bazodanowe (np. dane o historii ocen klientów
przechowywane z modelami analitycznymi
i ich parametrami z systemów zarządzania
ryzykiem lub analitycznego CRM w bankowości i telekomunikacji);
3. Dane nie posiadają jednoznacznie zdefiniowanej struktury (dane ze źródeł otwartych
wykorzystywane przez instytucje odpowiedzialne za obronę i bezpieczeństwo
publiczne, czy dane z portali internetowych
i sieci społecznościowych wykorzystywane do analiz rynku i profilowania klientów
w różnych branżach).
Budowa zaawansowanych rozwiązań analitycznych jest długotrwałym, specyficznym procesem wymagającym dobrego rozpoznania
i zrozumienia potrzeb biznesowych organizacji
oraz zdolności do modelowania długoterminowej synergii pomiędzy możliwościami technologii IT oraz doświadczeniem odbiorców. Dla
wielu dostawców zajmujących się technologią
IT zdolność adresowania analitycznych potrzeb odbiorcy biznesowego może być barierą trudną do pokonania. Specyfika projektów
z obszaru Big Data wymaga bowiem inwestycji
w rozwój nowych obszarów kompetencji technologicznych oraz pozyskania know-how specyficznego dla biznesu klienta.

Marcin Chwin
Autor artykułu jest Business Development
Managerem w regionie Oracle CEE;
www.oracle.com/pl
Analizy rynku wykonane przez firmę Oracle
wskazują, że głównym problemem wynikającym z rozrostu baz danych nie jest nadmierny wzrost kosztów, a raczej problemy z wydajnością przetwarzania danych. Warto przy
tym wymienić dwie ważne przyczyny, dla
których projekty Big Data faktycznie mogą
generować wysokie koszty, nie przynosząc
firmie wymiernych korzyści. Są to – brak zrozumienia specyfiki Big Data, co skutkuje nierealnymi lub niesprecyzowanymi oczekiwaniami potencjalnych użytkowników oraz brak
możliwości dyskontowania pozyskanych
informacji, wynikający z nie przygotowania
organizacji do wykorzystywania wyników
projektu Big Data lub z braku odpowiednich
narzędzi do eksploracji i analizy danych niestrukturyzowanych.
Strategiczne doradztwo
Na obecnym etapie rozwoju rynku, kluczowym zadaniem firm projektujących i budujących systemy Big Data jest strategiczne
doradztwo dla ich klientów. Takie usługi powinny objąć identyfikację obszarów zastosowań Big Data w organizacji, kreowanie wizji
rozwiązań wybranych problemów biznesowych z wykorzystaniem nowych, specyficznych rodzajów danych oraz wykorzystujących je systemów analitycznych, a także
rzetelne konstruowanie business case’ów
z oszacowaniem stopy zwrotu z inwestycji
w rozwiązania Big Data. Należy zaznaczyć,
że działania te wykraczają poza dziedzinę
IT, wymagając znajomości kluczowych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem oraz
Biznes benchmark magazyn
9
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Nadchodzi era
„ERP przedmiotów”
S
ystemy ERP zmieniają się
z silników napędzających
procesy w przyjazne
użytkownikowi aplikacje,
umożliwiające współpracę na
poziomie całej firmy – takie
aplikacje nazywamy „systemami
zaangażowania”.
10
Biznes benchmark magazyn
Technologie zmieniają się cyklicznie, często
przy tym zmieniając reguły gry. Na rynku systemów ERP wraz z popularyzacją czterech trendów technologicznych – serwisów społecznościowych, mobilności, analityki biznesowej
oraz technologii chmurowych – doświadczamy łączącej te trendy rewolucji, która zmienia
funkcjonalność aplikacji biznesowych.
Nadchodzi Internet rzeczy
Niedawno rząd Chin zapowiedział inwestycje
w obszarze Internetu przedmiotów. Gartner
szacuje, że w roku 2020 do Internetu rzeczy
podłączonych będzie ponad 26 miliardów
urządzeń. W celu wykorzystania inteligentnych urządzeń i maszyn oraz w celu użytecznego przetworzenia informacji, systemy będą
www.biznes.benchmark.pl
Zarządzanie przedsiębiorstwem
dziemy mogli ufać posiadanym informacjom
i w oparciu o nie podejmować trafne decyzje.
Świat stanie się efektywniejszy dzięki „Internetowi przedmiotów”, gdzie urządzenia i maszyny będą komunikowały się między sobą
oraz z nami. Wyobraźmy sobie świat, w którym monitory pracy serca dostosowują się do
potrzeb pacjenta, a lekarze mogą przepisać
lekarstwa szybko i dokładnie, bazując na
kompletnej historii zdrowia pacjenta. Sklepy,
automaty z żywnością i napojami, a nawet
nasze domowe lodówki zawsze będą pełne
ulubionych produktów.
Nawet administracja publiczna widzi ten potencjał i już w niego inwestuje. Niedawno premier Wielkiej Brytanii David Cameron podczas
konferencji CeBIT w Niemczech ogłosił zwiększenie inwestycji w technologię „Internetu
przedmiotów” (zwiększając je do 73 milionów
funtów): „Postrzegam Internet przedmiotów
jako przełomowy sposób na zwiększenie produktywności, jakości ochrony zdrowia, zwiększenia wydajności transportu, zmniejszenia
konsumpcji energii oraz przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym,” powiedział.
ERP przedmiotów
musiały zbierać i analizować ogromne wolumeny danych. W środowisku biznesowym
będzie to rola zmodyfikowanych systemów
ERP – „ERP przedmiotów” – które połączą
urządzenia, systemy i ludzi czyniąc ich jeszcze
bardziej pożytecznymi w firmie. System ERP
będzie pełnił funkcję centrum podejmowania
wszystkich decyzji, łączenia ludzkich przemyśleń, maszyn, urządzeń oraz „przedmiotów”.
Wyobraźmy sobie czas, w którym nie będziemy musieli podejmować decyzji bez dysponowania odpowiednią ilością danych. Bę-
www.biznes.benchmark.pl
Przez lata ERP zapracowało sobie na opinie
systemów projektowanych bardziej dla firm,
niż dla użytkowników. Następna generacja
systemów ERP skupi się zaś na pozyskiwaniu
danych z różnych źródeł i w sposób w najbardziej zwięzły, przejrzysty i przyjazny będzie te
informacje przedstawiać człowiekowi. Tak więc
systemy te z jednej strony będą bardzo przyjazne użytkownikowi, z drugiej przetwarzać
będą dane pochodzące z setek tysięcy lub milionów źródeł. Ta druga tendencja sprawiła, że
analitycy powoli zaczynają mówić o potencjale
„ERP przedmiotów”, określenie to stworzone
zostało na potrzeby lepszego opisu kolejnych
generacji systemów klasy ERP.
Niedawno systemy ERP zaczęły się zmieniać
w systemy zaangażowania, które łączą ludzi
przy pomocy narzędzi społecznościowych
zwiększając współpracę, systemy, które wykorzystują możliwości sieci, aby pracować
lepiej i tworzyć nowe rozwiązania. W tym
procesie chodzi głównie o połączenie pomiędzy klientami, projektami, fakturami, zamówieniami, produktem.
Korzystanie z ERP będzie przypominało aplikacje, których ludzie używają na co dzień,
zmieni ich sposób pracy oraz to w jaki sposób
są połączeni z firmą oraz procesami. Wskaże im ich pozycję, nada cel pracy i połączy
wszystkie kropki – pracownicy polubią swój
system ERP. Jest to jedyny system w przedsiębiorstwie zaprojektowany do zbierania
i analizowania danych z różnych źródeł w celu
ułatwienia podejmowania lepszych decyzji.
To naturalne rozszerzenie systemu, który okazał się istotny w biznesie jako system zapisu,
a teraz jest w stanie wykorzystać możliwości, które dają media społecznościowe, mobilność, analityka i technologie chmurowe,
sprawiając, że ERP jest systemem zaangażowania. Im więcej systemów będzie zintegrowanych z rdzeniem firmy, tym szybciej ERP
stanie się „ERP przedmiotów”.
Naturalne
przetwarzanie informacji
„ERP przedmiotów” stanie się fundamentem
dla dokładnych, ważnych i istotnych kontekstowo informacji. Dzięki zastosowanej architekturze, ERP będzie wiedział, którzy ludzie
są ze sobą połączeni oraz jakie zasady zastosować, aby dane były wykorzystane w sposób inteligentny. Architektura systemowa
zagwarantuje, że modele danych, procesów,
raportowania i analiz będą zawsze zsynchronizowane z ostatnimi zmianami biznesowymi
w firmie i będą mogły być szybko adaptowane.
W niektórych przypadkach ERP będzie mógł
nawet przewidywać zmiany w przyszłości.
Dzięki procesom analitycznym ludzie otrzymają dane jakich potrzebują i wtedy gdy ich
potrzebują. Dzięki gamifikacji użytkownicy
będą bardziej zżyci z celami firmy oraz będą
nagradzani za swój wkład w ich osiąganie.
Zwiększy się zaangażowanie użytkowników
w rozwiązywanie problemów dzięki zabawie i pozwoli im poczuć, że mają wpływ na
rozwój swojej firmy. „ERP przedmiotów” da
firmie poczucie „wszechwiedzy” i łatwiejsze
będzie wprowadzenie automatyzacji procesów. Można powiedzieć, że „ERP przedmiotów” będzie krokiem w kierunku zwiększenia
efektywności organizacji. Co więcej, systemy
takie są już tworzone i będą dostępne w najbliższych pięciu latach.

Wojciech Romanowicz
Autor artykułu jest dyrektorem Działu Opieki
Eksploatacyjnej w UNIT4 TETA;
www.unit4teta.pl
Biznes benchmark magazyn
11
Outsorcing IT
IT
NA
WYNAJĘCIE
raport dotyczący rynku
outsourcingu IT w Polsce
12
Biznes benchmark magazyn
www.biznes.benchmark.pl
Outsorcing IT
O
utsourcing pozwala istotnie
zoptymalizować wydatki
na informatykę w firmie, choć to
nie jedyna korzyść z tej formy
współpracy. Dla wielu polskich
przedsiębiorstw outsourcing
IT oznacza sposób na dostęp
do najnowszych technologii
oraz możliwość pozyskania
wysokiej klasy specjalistów do
bieżącej administracji systemami
i prowadzenia złożonych projektów
wdrożeniowych.
którymi mogą być hosting aplikacji, zarządzanie stacjami roboczymi, czy dostarczanie
tyczne firmom zewnętrznym, korzysta z usług
lokalnych dostawców [2,3]. W Polsce wskaź-
usług sieciowo-serwerowych. W tym miejscu
warto wyobrazić sobie firmę z rozproszonymi oddziałami, którym zewnętrzny dostawca
zapewnia opiekę administracyjną na terenie
całego kraju, przy zachowaniu odpowiednio
krótkiego czasu reakcji na awarię.
Z kolei outsourcing strategiczny zakłada wydzielenie całych funkcji realizowanych w danej
organizacji i przekazanie jej do realizacji przez
dostawcę outsourcingu. W tym przypadku
można mówić o pełnym outsourcingu IT, czyli
przeniesieniu wszystkich (lub istotnej części)
nik ten wynosi 67% spośród 45% wszystkich
firm, kupujących usługi na zewnątrz.
Sekwencja przeprowadziła badanie wśród
400 polskich firm z sektora MŚP z którego wynika, że trzech na czterech badanych
przedsiębiorców korzysta z usług podmiotów
zewnętrznych. Firmy najchętniej zlecają prace
finansowo-księgowe (33% ankietowanych),
informatyczne (29%) oraz prowadzenie spraw
kadrowo-administracyjnych (12%) [1].
zadań działu informatyki do zewnętrznej firmy,
co wiąże się z koniecznością restrukturyzacji
i przebudową procesów w przedsiębiorstwie.
Zakres działań outsourcingu informatycznego
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:
• wsparcie pracowników i usuwanie bieżących awarii (service desk),
• administracja systemów informatycznych,
zarządzanie infrastrukturą oraz sieciami,
• udostępnianie zewnętrznej infrastruktury
(chmura obliczeniowa, kolokacja serwerów
w centrum danych),
• zabezpieczanie ciągłości działania przedsiębiorstwa z opcją odtwarzania środowiska po awarii,
• serwis aplikacyjny oraz nadzór na systemami biznesowymi,
• zarządzanie procesami IT,
• doradztwo w zakresie wyboru systemów,
• zarządzanie dokumentami oraz wydrukami,
• wsparcie i prowadzenie projektów
informatycznych,
• prowadzenie audytów oraz kontroli legalności oprogramowania,
• rozwój i utrzymanie aplikacji,
• wynajem pracowników.
Comarch, Asseco, Atos Origin, Sunrise Systems, Compuware, Cyclad czy it WORKS.
Z danych udostępnionych przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland,
ABSL), organizacji branżowej reprezentującej sektor nowoczesnych usług dla biznesu
w Polsce, dowiemy się, że w Polsce funkcjonuje już 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym, które zatrudniają 128 000 osób.
Działalność tych centrów skupia się w dziesięciu największych ośrodkach usług biznesowych w Polsce (Kraków, Warszawa, Wrocław,
Trójmiasto, Łódź, aglomeracja katowicka, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin) [4].
Z tego samego raportu wynika, że najwięcej
osób, bo aż 44,1 tyś. pracuje w centrach usług
wspólnych (SSC), kolejne 33,7 tyś. w firmach
świadczących usługi outsourcingu procesów
biznesowych (BPO), 21,6 tyś. w obszarze
badań i rozwoju (R&D) i dopiero na czwartym miejscu (22.1 tyś. osób) w outsourcingu
IT (ITO) [4]. Według ABSL, w obszarze IT do
najczęściej obsługiwanych procesów należą
obsługa aplikacji i rozwiązywanie problemów
(IT Service Desk, 32% centrów świadczy taką
usługę), zarządzanie cyklem życia produktu
Application Lifecycle Management, 22%) oraz
zarządzanie infrastrukturą (Infrastructure Management, 21%) [4].
Czym jest outsourcing?
Outsourcing polega na przeniesieniu całości
lub części usług, zadań i funkcji, niezwiązanych
z podstawową działalnością przedsiębiorstwa,
do realizacji przez zewnętrzny, wyspecjalizowany podmiot. W ten sposób działają mikro
i małe firmy, których nie stać na zatrudnienie informatyka na etat, ale także największe korporacje z branży finansowej i telekomunikacyjnej,
które obszary związane m.in. z utrzymaniem
infrastruktury technicznej lub centrum obsługi
klienta (call center) w całości zlecają specjalizowanym podmiotom zewnętrznym.
Instytut Outsourcingu zebrał i opracował podstawowe pojęcia związane z outsourcingiem,
z których definicją można zapoznać się pod
adresem http://www.instytut-outsourcingu.pl/
podstawowe-pojecia-outsourcingowe.html.
Pod hasłem „Dostawcy outsourcingu” przedstawiono klasyfikację usług outsourcingowych
według stopnia złożoności łańcucha wartości
oraz zakresu, którego dotyczą. Z perspektywy
tematu tego artykułu, dwa najważniejsze typy
usług outsourcingu to outsourcing selektywny
oraz outsourcing strategiczny.
Outsourcing selektywny
i strategiczny
Pierwszy model zakłada oddanie w ręce dostawcy określonych procesów operacyjnych,
www.biznes.benchmark.pl
Dostawcy lokalni…
Wiele firm kupuje usługi outsourcingu IT od
podmiotów lokalnych, które doskonale rozumieją ich biznes oraz otoczenie, w którym
funkcjonują, a przy tym potrafią zaoferować
ceny na poziomie dostosowanym dla danego regionu i branży.
Fakt ten potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez Kapsch BusinessCom
(„Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania”, 2014), z którego dowiemy się, że 72%
spośród 44% firm, które zlecają usługi informa-
… i globalni
Z drugiej strony mamy dużych graczy na rynku
outsourcingu usług, którzy przenoszą wybrane
procesy do krajów innych niż siedziba przedsiębiorstwa (offshoring) lub świadczą swoje
usługi dla przedsiębiorstw lokalnych i zagranicznych. W tym miejscu warto wymienić takie
firmy jak HP, IBM, Intel, Capgemini, Infosys, Sii,
Business Consulting Center (BCC), itelligence,
Hosting jako usługa ITO
Spróbujmy przyjrzeć się wybranym usługom
oferowanym w ramach outsourcingu oraz
ich dostawcom. Hosting sieci web (miejsce
na stronę WWW, blog, sklepi internetowy,
e-mail) można z jednej strony traktować jak
zakup usług u zewnętrznego dostawcy, z drugiej widać tutaj wyraźne cechy outsourcingu.
Biznes benchmark magazyn
13
Outsorcing IT
Logistyka
i transport
13%
Kadry
i administracja
12%
Produkcja 6%
Remonty
i utrzymanie 5%
Analiza
i controlling 1%
Badania
i rozwój 1%
IT 29%
Tylko większe firmy i organizacje decydują się
na wdrażanie własnych serwerów sieci web
i e-mail, bowiem jest to kosztowne, wymaga
zatrudnienia fachowców oraz zapewnienia
niezawodnych pracy urządzeń (łącza internetowe, serwerownia).
Dostawcy hostingu znają się na tym lepiej, mają
gotową infrastrukturę oraz grono wysoce wykwalifikowanych inżynierów do obsługi serwerów webowych. Za nie więcej niż 1000 zł małe
i średnie przedsiębiorstwa otrzymują kompletą
usługę, która pozwala im zaistnieć w Sieci.
Księgowość 33%
Usługa z pudełka
Wykres 1: Najczęściej outsourcowne usługi przez małe i średnie przedsiębiorstwa [1].
Wykres 2: Prawie 75% usługodawców z zakresu outsourcingu to firmy lokalne (badanie dotyczyło krajów
Europy Środkowej i Turcji; w badaniu istniała możliwość wielokrotnego wyboru) [3].
Wykres 3: Liczba centrów usług outsourcingowych w Polsce oraz liczba zatrudnionych w nich osób
w zależności od typu wykonywanej przez centrum typu usługi [4].
14
Biznes benchmark magazyn
Outsourcing IT stał się produktem, który
możemy kupić niemal tak samo łatwo jak telefon. Usługa IT dla Firm w Orange polega
na objęciu opieką serwisową oraz wsparciem technicznych komputerów i sprzętu
peryferyjnego klientów w ramach stałej,
miesięcznej opłaty abonamentowej. Oferta
ta skierowana jest dla firm różnej wielkości,
działających w dowolnej branży.
Duża liczba awarii rozwiązywanych jest zdalnie
po wcześniejszym zgłoszeniu problemu przez
stronę internetową lub infolinię. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, usterka usuwana jest w miejscu
wskazanym przez klienta. To doskonała opcja
dla organizacji, które posiadają wiele oddziałów i/lub zatrudniają pracowników terenowych.
Usługi outsourcingu IT w Orange świadczone
są bowiem na terenie całego kraju.
Zarządzanie
infrastrukturą w Sii
Sii, jeden z liderów outsourcingu IT w Polsce,
zatrudnia ponad 1500 inżynierów, z których
ponad 100 zajmuje się rozwiązaniami z dziedziny infrastruktury. Oferta Sii obejmuje bieżące utrzymanie systemów IT klientów oraz
wsparcie w trakcie prowadzenia projektów
wdrożeniowych i migracyjnych.
Konsultanci Sii specjalizują się w zakresie systemów operacyjnych, baz danych,
wirtualizacji, oprogramowania zapewniającego komunikację między systemami
i aplikacjami (middleware), sieci, pamięci
masowych oraz service desk. Firma działa
według różnych modeli współpracy, które
obejmują wynajem (outsourcing) pracowników i grup konsultantów z wyznaczonym
kierownikiem projektu oraz realizację całościowych projektów z obszaru IT.
www.biznes.benchmark.pl
Serwis aplikacyjny
Coraz chętniej polskie firmy decydują się na outsourcing systemów biznesowych, które są dla nich podstawowym narzędziem wspomagającym pracę przedsiębiorstwa. Oferta poznańskiej firmy BCC w zakresie outsourcingu systemu SAP
obejmuje hosting aplikacji, administrację systemów, wsparcie
serwisowe oraz serwis aplikacyjny, czyli zdalne wsparcie dla
użytkowników w obsłudze tego narzędzia. Serwis aplikacyjny
obejmuje wsparcie pracy użytkowników SAP, obsługę problemów oraz wsparcie procesów biznesowych.
Infrastruktura dla biznesu
Dla firm oznacza to możliwość przeniesienia wszystkich funkcji i procesów – od utrzymania aplikacji, przez ich rozwój i serwis po wsparcie dla pracowników – do zewnętrznego centrum obsługiwanego przez dostawcę usługi outsourcingowej.
Co kryje się za tymi pojęciami?
SAP on BCC Cloud to usługa, która polega na wdrożeniu
środowiska SAP w wydzielonej chmurze prywatnej uruchamianej w centrum danych BCC, która gwarantuje odpowiedni
poziom dostępności i bezpieczeństwa systemów. Wszystkie
obszary związane z utrzymaniem SAP, pracami rozwojowymi
czy roziwązywaniem problemów można powierzyć zewnętrznemu zespołowi administratorów i konsultantów SAP.
Chmura obliczeniowa
Chmura obliczeniowa to kolejny trend, który będzie napędzał
rozwój IT w polskich przedsiębiorstwach. Z badania „Branża
Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania” przeprowadzonego
przez firmę Kapsch BusinessCom wynika, że Polska przoduje
w regionie pod względem wykorzystania technologii cloud computing. „31% polskich firm korzysta z zasobów informatycznych
w chmurze (średnia wszystkich badanych krajów wynosi 27%),
a 30% kierowników działów IT w Polsce planuje w ciągu następnych trzech lat przenieść część swoich zasobów informatycznych do chmury obliczeniowej” – można wyczytać z informacji
przedstawionych przez firmę Kapsch [2,3].
Oktawave to polska chmura obliczeniowa, w ramach której możesz uruchamiać, przetwarzać i przechowywać zasoby informatyczne – strony internetowe, aplikacje biznesowe i rozwiązania
korporacyjne, duże zbiory danych itd. Zasoby te udostępniane są
w modelu infrastruktury na żądanie (IaaS), która umożliwia stworzenie kompletnego środowiska IT (serwery, pamięć masowa,
sieć wirtualna) w kilkadziesiąt sekund, bez potrzeby inwestycji we
własny sprzęt. Tym, co wyróżnia usługi chmury obliczeniowej jest
sposób rozliczania, za rzeczywiście wykorzystane zasoby. Taki
elastyczny model rozliczeń gwarantuje łatwość dostosowywania
zasobów do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.
Zgłoszenia serwisowe do Comarch
Comarch, producent oprogramowania dla biznesu, w obszarze outsourcingu oferuje usługi związane z obsługą procesów
oraz infrastruktury IT klientów (Comarch IT Outsourcing),
www.biznes.benchmark.pl
Bezpieczeństwo IT
w kontekście outsourcingu usług
Paweł Jakub Dawidek, dyrektor ds. technicznych w firmie
Wheel Systems; www.wheelsystems.com
Badania przeprowadzone przez BCC [5] pokazują, że w perspektywie trzech
najbliższych lat aż 1/3 polskich firm rozważa wprowadzenie outsourcingu
części lub całości usług IT. Rozwiązanie takie zapewnia szereg korzyści,
wystarczy wspomnieć choćby o redukcji kosztów czy fakcie, że zlecając
tego rodzaju usługi na zewnątrz, infrastrukturą IT będzie opiekować się cała
grupa specjalistów. Outsourcing niesie jednak poważne zagrożenia bezpieczeństwa informacji, a praktyka pokazuje również, że zewnętrzni konsultanci
nie zawsze w pełni rzetelnie wykonują swoją pracę, zwłaszcza, jeśli nie ma
narzędzi do ich kontroli.
Bez odpowiednich zabezpieczeń firma może stracić kontrolę nad poufnością wrażliwych informacji, zwłaszcza, kiedy nie wie, jakie czynności
przeprowadzają zewnętrzni konsultanci. Często udziela się im pełnych
uprawnień do administrowanego systemu, nie mając pewności czy przy
okazji wykonywania zleconych zadań, nie instalują np. złośliwego oprogramowania albo pozyskują informacji, które stanowią o przewadze konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.
Tego typu ryzyko można jednak wyeliminować. Odpowiedzią na nie jest
FUDO, autorskie rozwiązanie Wheel Systems, które pozwala na monitorowanie pracy na serwerach firmowych bez konieczności instalowania
dodatkowego oprogramowania na urządzeniach pracowników czy
chronionych systemach. System zapewnia monitoring, rejestrację i audyt
zdalnych sesji administracyjnych, porównywalny z posiadaniem stałego podglądu monitora użytkownika zdalnego. Pozwala to w trywialny
sposób ustalić, kto i kiedy pobrał dany plik czy skasował jakiś dokument
lub korespondencję. W przypadku włamania rozwiązanie to pozwala
znacznie uprościć postępowanie i ograniczyć koszty, a zapisywane nagrania mogą służyć, jako dowód w sądzie. Dzięki prowadzonej w czasie
rzeczywistym rejestracji i analizie zachowań można też szybko reagować na podejrzane działania, których przyczyną możę być aktywność
zewnętrznych konsultantów lub złośliwe oprogramowanie działające na
słabo zabezpieczonych komputerach pracowników.
Monitoring sesji zdalnych nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale może
także pomóc ograniczyć wydatki. Po instalacji FUDO w jednym z ministerstw
poddano analizie zapisy sesji z pracy zewnętrznych konsultantów. Okazało
się, że mimo wystawiania faktur przez usługodawcę za pełny wymiar pracy
konsultantów, zapisy sesji jednoznacznie pokazywały, że praca wykonywana
była w dużo mniejszym wymiarze czasowym. Wdrożenie zwróciło się w tym
przypadku w mniej niż pół roku.
Biznes benchmark magazyn
15
Outsorcing IT
dostosowaniem środowisk informatycznych
do nowych wymagań biznesowych i technicznych (Comarch IT Integration) oraz zapewnieniem ciągłości działania systemów
o znaczeniu krytycznym oraz ich przywracaniem do stanu sprzed awarii.
W ramach Comarch IT Outsourcing firma zapewnia kompleksową obsługę klienta w obszarze informatyki, włączając w to obsługę
użytkowników końcowych, administrację
siecią, serwerami i bezpieczeństwem oraz
zarządzanie procesami IT. Usługa Comarch
Service Desk zapewnia pojedynczy punkt
kontaktu dla użytkowników końcowych, pod
którym mogą uzyskać pomoc w rozwiązaniu
problemu lub utworzyć zgłoszenie serwisowe,
przekazywane do drugiej linii wsparcia lub dostawcy zewnętrznego (jeśli wymagane).
Wykres 4: Procentowy udział centrów outsourcingowych obsługujących poszczególne procesy IT [4].
Zarządzanie wydrukami
W kontekście outsourcingu IT warto wymienić
usługi wynajmu i dzierżawy sprzętu informatycznego. Przykładem mogą być urządzenia
wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero, faks),
które dystrybutor oddaje do wyłącznej dyspozycji klienta. Taka umowa użyczenia zawiera pewne elementy umowy outsourcingowej, bowiem
kwestie związane z utrzymaniem i konserwacją
urządzenia, jego serwisem oraz dostarczeniem
materiałów eksploatacyjnych (tonery, papier)
spoczywają na dostawcy sprzętu.
Korzyści z outsourcingu
Outsourcing IT przynosi firmom wielu korzyści
w obszarze finansowym i biznesowym. Do
najważniejszych zalet biznesowych zalicza
się możliwość skupienia się na podstawowej
działalności, poprawę jakości usług IT oraz
bezpieczeństwa danych, a także dostęp do
najnowszych technologii i wiedzy, bez ponoszenia kosztów inwestycji, w tym rozwiązań,
które ze względu na skalę prowadzonej działalności i możliwości finansowe byłyby niedostępne dla firmy w tradycyjnym modelu.
Z danych przedstawionych przez firmę Kapsch BusinessCom wynika, że „zadowolenie
z firm outsourcingowych jest wysokie, a 22%
badanych określa je jako “bardzo wysokie”.
Głównym argumentem na korzyść outsourcingu, który pojawia się w wypowiedziach kierowników działów IT, jest potencjalna poprawa jakości (42% “zdecydowanie się zgadza”,
a 37% “się zgadza”) [2,3].
Wykres 5: Procentowy udział firm korzystających z usług dostępnych w modelu cloud
computing w krajach Europy Środkowej i Turcji. [3].
W ujęciu finansowym outsourcing pozwala
przenieść koszty z części CAPEX (nakłady
inwestycyjne) do części OPEX (koszty utrzymania systemów). Outsourcing IT zapewnia
stały, znany poziom kosztów, jednak, decyzja
o zwolnieniu pracowników działu informatyki i powierzeniu ich zadań zewnętrznej firmy
nie zawsze oznacza obniżkę wydatków ponoszonych na IT. Outsourcing informatyczny
gwarantuje możliwość pozyskania do obsługi
i prowadzenia projektów wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin informatyki, jednocześnie ograniczając problemy związane
z wynagradzaniem, motywacją czy odejściem
pracowników zatrudnionych na etacie.
Plany na przyszłość
Z „Badania usług IT” przeprowadzonego pod
koniec 2013 roku wśród polskich i zagranicz-
nych firm działających w Polsce przez BCC
wynika, że 56% badanych korzysta z usług
outsourcingu do regularnej administracji częścią/całością systemów [5].
Jednocześnie 38% ankietowanych rozważa outsourcing całości lub części systemów
informatycznych w ciągu najbliższych 3 lat
[5]. Autorzy dokumentu zauważają, że poza
czynnikami finansowymi „dużą rolę w procesie decyzyjnym outsourcingu odgrywają
czynniki o charakterze strategicznym, wynikające z preferencji lub ograniczeń danej
firmy, sektora gospodarki lub innych uwarunkowań.” To ważne, że nie tylko koszty, ale
także możliwość zwiększenia jakości usług
informatycznych stanowią kryterium wyboru
usług outsourcingu, zamiast tworzenia własnych rozwiązań IT.

Artur Pęczak
Literatura: [1] http://www.sekwencja.org/2014/06/outsourcing-recepta-na-wzmocnienie-polskich-firm/, [2] http://www.kapsch.net/pl/kbc/Press/pr_20140225?lang=pl-PL, [3] Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania Biznesowe;
Kapsch 2014, [4] Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014; Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), [5] http://www.bcc.com.pl/akademia-lepszego-biznesu/badanie-rynku-uslug-it.html
16
Biznes benchmark magazyn
www.biznes.benchmark.pl
Outsorcing IT
Dariusz Wichniewicz
dyrektor Pionu Usług
Telekomunikacyjnych
ATMAN w firmie ATM
Nie tylko oszczędności
- korzyści wynikające z
OUTSOURCINGU IT
W
śród obecnie panujących trendów w outsourcingu IT bezsprzecznie jedne
z czołowych miejsc zajmują hosting i kolokacja. Kierunek ten wynika
z wysokich kosztów stworzenia i utrzymania własnej infrastruktury IT.
Skorzystanie z usług hostingowych lub kolokacji własnego serwera pozwala osiągnąć przynajmniej kilka z głównych celów outsourcingu.
Firma zewnętrzna świadczy usługę na konkretnym, przewidzianym w kontrakcie poziomie
i w zamian za wynegocjowaną stawkę. Daje
więc gwarancję jakości oraz ułatwia kontrolę
wydatków ponoszonych na funkcjonowanie IT.
Bierze też na siebie utrzymanie zasobów, zwalniając firmę z koncentrowania się na działaniach,
nieleżących w obszarze jej kluczowych celów.
Nowoczesny outsourcing w IT to jednak nie
tylko oszczędności płynące ze znaczącego
zmniejszenia progu inwestycyjnego i przeniesienia utrzymania zasobów na firmę zewnętrzną. Korzystanie z serwerów dedykowanych
wynajmowanych w centrach danych umożliwia także, na przykład, elastyczność w doborze konfiguracji sprzętowej oraz swobodę rezygnacji z usługi w dowolnym momencie. Dzięki
outsourcingowi IT uruchomienie i rozwinięcie
biznesu, także tego w sieci, może kosztować
nie kilkanaście tysięcy, lecz kilkaset złotych.
Optymalizacja kosztów
i dostępność usług
Dotychczas główną barierą, z którą musiały
się zmierzyć firmy, był wysoki próg inwestycyjny. Wybudowanie, a potem utrzymanie
infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz za-
www.biznes.benchmark.pl
pewnienie całodobowego wsparcia ze strony
działów IT było zbyt kosztowne. Dziś jest inaczej. Za sprawą serwerów dedykowanych firmy nie muszą ani kupować sprzętu, ani dbać
o jego techniczną sprawność. Infrastruktura IT udostępniana jest w centrach danych
w formie usługi na żądanie (w ciągu godziny)
i rozliczana w trybie abonamentowym.
Wspomniana dzierżawa (wynajem) serwerów
na wyłączność w centrach danych jest nie
tylko tańsza, ale też bezpieczniejsza. Firmy
i klienci mają zapewnioną dostępność podstawowych zasobów centrum danych (zasilanie, łącza) na poziomie przewyższającym
obowiązujące normy. Dzięki temu właściciel
e-sklepu nie musi obawiać się nawet chwilowej utraty dostępu do swojej strony internetowej i odejścia klienta do konkurencji.
Większe bezpieczeństwo,
wydajność i elastyczność
Wysoki poziom dostępności zasobów informatycznych wymaga ciągłego zasilania centrów danych w duże moce energetyczne oraz
pewnego, stabilnego i wydajnego transferu danych przez Internet. Tak też zaprojektowane są
centra danych należące do firmy ATM: system
zasilania jest złożony z dwóch przyłączy z miejskiej sieci energetycznej, zdwojonego systemu
UPS i generatorów z kilkudniowym zapasem
Budowa własnej serwerowni, nawet
rozumianej jako przystosowanie pomieszczenia biurowego, może pochłonąć
kilkadziesiąt tysięcy złotych lub więcej.
Dla wielu małych firm tak duży wydatek
jest nie do udźwignięcia. Alternatywą
jest outsourcing zasobów IT, zakładający
skorzystanie z dedykowanych serwerów,
które za kilkaset złotych miesięcznie udostępniane są w centrach danych. Tak też
jest w wypadku oferty outsourcingowej
firmy ATM w postaci serwerów dedykowanych ATMAN EcoSerwer, gdzie próg
inwestycyjny obniżony został do kilkuset
złotych. Dzięki temu w krótkim czasie
nawet najmniejsze firmy mogą uruchomić
swoją e-działalność.
paliwa. Dodatkowo ATM oferuje własną krajową sieć szerokopasmową oraz umożliwia jednoczesne wykorzystywanie Centrów Danych
ATMAN w Warszawie i Katowicach, a także
największego w Polsce neutralnego telekomunikacyjnie Centrum Danych Thinx Poland.
Usługi outsourcingowe umożliwiają również
swobodną konfigurację i dostosowywanie
wydajności serwerów do potrzeb firmy, liczby odsłon strony internetowej czy zamówień
online. Dzięki temu przedsiębiorstwa ograniczają ryzyko obniżenia poziomu obsługi klientów w sieci i mogą się dynamicznie rozwijać.
W tradycyjnym modelu, opartym na serwerach zainstalowanych w siedzibie własnej
firmy (często w nieodpowiednich warunkach),
proces zwiększania wydajności jest bardziej
czasochłonny i kosztowny.
Firmy, które zdecydują się na wyniesienie
serwerów z własnego biura, mogą bez przeszkód działać w zgodzie z prawem dzięki
wykorzystaniu centrów danych zlokalizowanych w Polsce. Jest to o tyle ważne, że informacje o klientach powinny być gromadzone
i przetwarzane – według polskich i unijnych
przepisów – z zachowaniem zasad ochrony
danych osobowych.

Artykuł powstał na bazie materiałów
dostarczonych przez firmę ATM;
www.atm.com.pl
Biznes benchmark magazyn
17
Outsorcing IT
- artykuł sponsorowany
Odkryj zalety chmury
z bazą danych Oracle 12c
P
rzetwarzanie w chmurze stanowi jedno z najważniejszych i najbardziej
fascynujących trendów w całej historii informatyki. Oracle od wielu lat
przygotowywał się na nadejście „epoki chmury”, w czym pomogła nam wyjątkowo bogata oferta produktów. W skład tego portfolio wchodzi także kompleksowy zestaw różnych modeli usług, obejmujących wszystkie kluczowe
warstwy środowisk przetwarzania w chmurze: platformę (PaaS), infrastrukturę (IaaS) oraz aplikacje (SaaS).
Chcemy oferować naszym klientom pełny
wybór, aby zapewnić im możliwość decydowania, który model wdrożenia preferują
- chmurę prywatną, publiczną czy hybrydową. Co więcej, dajemy im możliwość
elastycznego przechodzenia z jednego
modelu na inny według własnego uznania,
ponieważ w różnych modelach wdrażania
chmury wykorzystujemy te same produkty.
18
Biznes benchmark magazyn
Kompletny zestaw
rozwiązań dla chmury
Oracle oferuje kompletny, zintegrowany
„stos” rozwiązań dla chmur prywatnych.
Stos ten udostępnia wszystkie warstwy
wymagane do świadczenia usług w ramach
trzech najpopularniejszych modeli, tj. IaaS,
PaaS i SaaS. U podstawy stosu znajduje się
warstwa rozwiązań IaaS, które zapewniają
użytkownikom dostęp do elementów infrastruktury chmury, takich jak serwery wirtualne z systemami operacyjnymi i pulami
pamięci masowej. Następna jest warstwa
rozwiązań PaaS, zapewniających dostęp
do baz danych, środowisk tworzenia oprogramowania oraz środowisk wdrożeniowych. Najwyższą warstwą jest warstwa
rozwiązań SaaS, tj. zestaw aplikacji biznesowych działających w chmurze.
Baza danych dla chmury
Głównym elementem architektury chmury
Oracle jest baza danych Oracle 12c, często nazywana „pierwszą na świecie bazą
danych stworzoną z myślą o chmurze”. Najważniejszą funkcją bazy danych Oracle 12c
www.biznes.benchmark.pl
Outsorcing IT
- artykuł sponsorowany
Kompleksowe
zarządzanie
chmurą
Oracle Enterprise
Manager 12c
Testowanie
jako usługa
Kompleksowa obsługa aplikacji (SaaS)
Aplikacje
niestandardowe
Kompleksowa obsługa platformy (PaaS)
Pełna
ochrona
Zapobieganie
Oprogramowanie warstwy pośredniej jako usługa (MWaaS)
Zarządzanie
oprogramowaniem
warstwy pośredniej
jako usługą (MWaaS)
Zarządzanie bazą
danych jako
usługą (DBaaS)
Aplikacje Oracle
Aplikacje niezależnych
producentów
Baza danych jako usługa (DBaaS) — Oracle 12c / 11gR2
Ochrona
Kompleksowa obsługa infrastruktury (IaaS)
Zarządzanie
infrastrukturą
jako usługą (IaaS)
Systemy operacyjne: Oracle Solaris i Oracle Linux
Administracja
Wirtualizacja: Oracle VM dla SPARC i x86
Sprzęt: pamięć masowa, serwery, sieć
Ilustracja 1: Baza danych Oracle jako usługa. Najbardziej kompleksowa platforma rozwiązań w zakresie przetwarzania w chmurze.
jest obsługa wielu klientów (Multitenant),
1
Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
co idealnie nadaje się właśnie do wdrożeń w chmurze. Ta unikatowa architektura
umożliwia zarządzanie wieloma bazami danych jak jedną, przy zachowaniu odrębności każdej z nich; znacznie upraszcza także
procesy konsolidacji systemu IT.
W modelu obsługi wielu klientów baza danych
dysponuje tzw. kontenerami, które pozwalają
pomieścić wiele baz danych utworzonych
niezależnie w ramach jednej instancji (ang.
pluggable databases, PDB). W ten sposób
można z łatwością skonsolidować wiele baz
danych w chmurach prywatnych bez konieczności modyfikowania aplikacji.
W bazie danych Oracle 12c zastosowano
również dodatkowe, innowacyjne funkcje,
takie jak Automatic Data Optimization i Heat
Map, które umożliwiają kompresję i warstwowanie danych z większą gęstością, co
maksymalizuje wydajność zasobów i elastyczność. Te unikalne rozwiązania w połączeniu z wieloma innymi usprawnieniami
w zakresie dostępności, bezpieczeństwa
i obsługi wielkich zbiorów danych sprawiają, że baza danych Oracle 12c nadaje się
idealnie do zastosowań w chmurach prywatnych i publicznych.
Dzięki bazie danych Oracle 12c z opcją Multitenant, zintegrowanym systemom sprzętowo-programowym, takim jak Oracle Exadata, oraz funkcjom zarządzania chmurą
dostępnym w zestawie narzędzi Oracle
Enterprise Manager, klienci (patrz przykłady poniżej) mogą zmniejszyć koszty operacyjne, ograniczyć negatywny wpływ prac
konserwacyjnych i ryzyko wystąpienia awarii
oraz zwiększyć prężność działania centrum
przetwarzania danych. Nowa funkcjonalność
obejmuje błyskawiczne, samoobsługowe
udostępnianie usług DBaaS oraz monitorowanie i mierzenie wydajnych, niezawodnych
i bezpiecznych usług baz danych z opłatami
według faktycznego wykorzystania.
Zasoby
systemowe
Podsumowanie
Wprowadzenie
modelu
przetwarzania
w chmurze do korporacyjnych systemów
Ilustracja 2: Korzyści osiągane przez użytkowników Oracle Database 12c.
www.biznes.benchmark.pl
IT jest zmianą o charakterze przełomowym.
Wprowadza ona całkiem nowy porządek,
niosąc ze sobą wiele wcześniej nieznanych korzyści. Firmy i instytucje mogą teraz
znacznie łatwiej osiągać swoje cele biznesowe, tj. lepsze wyniki finansowe, sukces
na rynku i rozwój działalności. Zaprojektowana z myślą o przetwarzaniu w chmurze
baza danych Oracle 12c doskonale nadaje
się do realizacji tych celów.

Michel Clement
Autor artykułu jest szefem regionu Europy
Środkowej Korporacji Oracle;
www.oracle.com/pl
Ilustracja 3: W modelu Multitenant Oracle 12c dysponuje tzw. kontenerem, w którym można umieścić
wiele baz danych w ramach jednej instancji.
Biznes benchmark magazyn
19
Outsorcing IT
OUTSOURCING
DRUKU
sposób na usprawnienie
procesów w firmie
W
śród podstawowych zalet outsourcing druku wymienia się m.in. optymalizację kosztów, oszczędność czasu oraz większą wydajność pracowników. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane w większych firmach, ale
chętnie sięgają po nie także przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
Badania Quocirca z 2014 r. pokazują, że małe
i średnie firmy wydają na druk średnio 15%
budżetu przeznaczonego na działania IT. Analizy dowodzą również, że dla tego typu przedsiębiorstw największe wyzwanie w obszarze
środowiska druku stanowią czynniki takie,
jak: kontrola kosztów (51%), niezawodność
urządzeń (40%), zmniejszenie zużycia papieru
(35%) oraz zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi (32%). Outsourcing druku pozwala
stawić czoła tym potrzebom.
Dla kogo outsourcing druku?
Głównymi odbiorcami usług i narzędzi z obszaru
zarządzania drukiem są firmy mające na co dzień
do czynienia z dużymi ilościami papierowych
materiałów do wyprodukowania, przetworzenia
i zarchiwizowania, realizujące masowe wydruki
oraz transakcje wymagające udokumentowania.
20
Biznes benchmark magazyn
Do takich organizacji należą m.in. przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego oraz bankowości, finansów i ubezpieczeń, w których na co
dzień operuje się tysiącami umów, faktur, wniosków i wszelkiego rodzaju pism. Jednak po tego
typu rozwiązania chętnie sięgają również kancelarie prawnicze czy pracownie architektoniczne posiadające specyficzne, konkretne oczekiwania co
do jakości i formatu produkowanych materiałów.
Chociaż na współpracę ze zewnętrznymi dostawcami najczęściej decydują się duże firmy,
to badania Quocirca pokazują, że 43% europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP, które
nie korzystały dotychczas z usług zarządzania
drukiem, zamierza wdrożyć podstawowe usługi
tego typu w przeciągu 12 miesięcy. Co więcej,
aż połowa z firm już korzystających wsparcia
partnerów outsourcingowych zamierza rozszerzyć w ciągu roku zakres obecnych kontraktów.
Optymalizacja kosztów
Powierzenie procesów zarządzania drukiem
zewnętrznym specjalistom przynosi firmom
wiele korzyści. Głównym jednak argumentem stojącym za decyzją o outsourcingu
druku w firmie jest optymalizacja kosztów.
Koszt wydruku obejmuje nie tylko zakup
urządzeń, tonerów i papieru. To także zużyta energia elektryczna, koszt serwisowania,
zajmowana przez urządzenia powierzchnia,
którą można wykorzystać w bardziej efektywny sposób, czas użytkowników tracony na zbędne wydruki, oraz straty dla firmy
związane z brakiem kontroli nad poufnymi
danymi. Zewnętrzny dostawca gwarantuje
obniżenie kosztów dzięki efektywniejszemu
wykorzystaniu infrastruktury. Zazwyczaj, po
wdrożeniu usługi, oszczędności kształtują
się na poziomie 10 - 40%.
Tradycyjne polskie biuro korzysta z niekontrolowanej ilości urządzeń, materiałów eksploatacyjnych czy ryz papieru. Zdarzają się
nawet przypadki, że liczba urządzeń przekracza liczbę użytkowników, a za zakup tonerów
www.biznes.benchmark.pl
Outsorcing IT
odpowiada równolegle kilka osób. Z tego
względu zamiast inwestować w sprzęt, materiały eksploatacyjne czy angażować pracowników w czynności administracyjne i serwisowe, korzystniej jest powierzyć całość
procesów związanych z drukiem zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu dostawcy. W rozwiązaniu tym przedsiębiorcy cenią również
wsparcie profesjonalnego zespołu.
– Bardzo ważnym argumentem jest również
duże doświadczenie dostawcy i możliwość
korzystania z wiedzy profesjonalistów. W takim modelu druk i efektywność wszystkich
procesów, które są z nim związane są zdejmowane z długiej listy obowiązków realizowanych przez pracowników danej firmy – podkreśla Maciej Nuckowski, Dyrektor Działu
Usług w Xerox Polska.
Mniej papieru
Kolejną ważną zaletą outsourcingu jest zmniejszenie ilości marnowanego papieru. Według
danych PPI w 2012 r. na świecie zużyto 400
mln ton papieru, z czego 24% w krajach eu-
www.biznes.benchmark.pl
ropejskich. Kwestia marnowania papieru jest
jedną z istotniejszych także w polskich biurach.
Częstą praktyką zarówno w dużych firmach,
jak i w małych i średnich przedsiębiorstwach
jest bowiem drukowanie niepotrzebnych materiałów lub dublowanie produkcji dokumentów,
co jest skutkiem nieuwagi, niewystarczającej
komunikacji w zespole lub wynika z braku dobrej organizacji pracy.
– Blisko 9 mln pracowników polskich firm marnuje co roku ponad 5 mld nieefektywnie wydrukowanych kartek formatu A4. Outsourcing
druku to metoda eliminacji tych procesów, które generują znaczne straty. Firmy, które zdecydowały się na współpracę z zewnętrznym
specjalistą, zauważają obniżkę kosztów nawet
o 40% – mówi Maciej Nuckowski.
Cyfryzacja dokumentów
Skutecznym rozwiązaniem dla firm przetwarzających duże ilości dokumentów jest ich
cyfryzacja. Dokumenty w zdigitalizowanej
wersji oznaczają mniej wykonywanych wydruków. Jednak zakup własnego sprzętu
i oprogramowania do cyfryzacji dokumentów
może okazać się bardzo dużym wydatkiem.
Dlatego firmy zlecają wykonanie tego typu
procesów zewnętrznym partnerom.
Oznacza to, że cała korespondencja otrzymywana przez spółkę drogą pocztową, mailową
czy faksem najpierw trafia do Centrum Operacyjnego zewnętrznego partnera. Tam tworzona jest jej elektroniczna wersja. Pozyskiwane
są również kluczowe dane, które następnie
kategoryzuje się według kryteriów takich, jak:
nadawca, odbiorca lub treść. W końcu, w formie zdigitalizowanej dokument jest wysyłany
do właściwych odbiorców.
Rozszerzeniem dla tego typu rozwiązań są
elektroniczne archiwa i obieg dokumentów,
które uniezależniają od papieru zarówno
komunikację wewnętrzną, jak i zewnętrzną.
W ten sposób poza ograniczeniem kosztów, przedsiębiorstwo uzyskuje pełną kontrolę nad dokumentami.

Artykuł powstał na bazie materiałów
dostarczonych przez firmę Xerox;
ww.xerox.com
Biznes benchmark magazyn
21
Outsorcing IT
Outsourcing usług
HOSTINGOWYCH
Z
ekspertem firmy 1&1 Maika-Alexandrem Stangenbergiem na temat
outsourcingu usług IT rozmawia Marcin Bieńkowski
Marcin Bieńkowski: Naszą rozmowę zacznijmy może od wyjaśnienia często stosowanego pojęcia hostingu. Znaczenie tego wyrazu nie zawsze jest dobrze rozumiane przez
wielu użytkowników. Czym zatem jest i czemu
służy hosting? Czy hosting jest też w tym znaczeniu równoważy usługom outsourcingu IT?
Maika-Alexander Stangenberg: Hosting
jest niczym innym, jak udostępnieniem przez
dostawcę usług internetowych, np. zasobów
serwerowni przez firmę hostingową. Mówiąc
w dużym uproszczeniu, hosting polega na
zarezerwowaniu lub oddaniu do dyspozycji
klienta przez firmę określonej powierzchni
dysku twardego, określonej maksymalnej ilo-
22
Biznes benchmark magazyn
ści danych do przesłania przez łącza internetowe serwerowni oraz usług obsługiwanych
przez serwerownię, np. tworzenie kont poczty
e-mail. W zasadzie hosting i outsourcing usług
hostingowych są pojęciami równoznacznymi,
ponieważ każdy hosting, niezależnie od oferty, jest rodzajem outcourcingu usług IT. Hosting przede wszystkim pozwala klientowi na
założenie własnej strony WWW, utworzenie
kont e-mailowych czy stworzenia baz danych
na potrzeby swoich serwisów.
W przeszłości hosting był skoncentrowany
na dostarczaniu przede wszystkim rozwiązań
infrastrukturalnych i technologicznych, czyli
przestrzeni dyskowej dla serwisów WWW
i internetowych protokołów w otwartym standardzie. O sukcesie hostingu decydowały właśnie otwarte
środowisko IT, otwarte narzędzia
programistyczne (open source) i ze-
standaryzowana infrastruktura. Programiści
i deweloperzy stron internetowych mogli więc
za stosunkowo niską cenę tworzyć zaawansowane witryny. Te historyczne zalety hostingu wciąż są bardzo mocną jego stroną
i nie sądzę, by to się szybko zmieniło. Natomiast dziś liczą się zaawansowane narzędzia
i dodatkowe usługi oferowane przez firmy
w pakietach hostingowych, takie jak np. kreator stron, który upraszcza projektowanie własnej witryny, czy kreator stron mobilnych służący konwertowaniu stron do wersji mobilnej.
Ważną kwestią jest również bezpieczeństwo
zakładanych stron, zarówno te fizyczne serwerów, na których strona jest hostowana, jak i odporność na cyberzagrożenia samej strony. My
np. oferujemy naszym klientom we wszystkich
pakietach hostingowych usługę georedundancji, czyli jednoczesne przechowywanie danych
oraz plików stron WWW w dwóch niezależnych
centrach komputerowych, co pozwala uniknąć
przerwy w działaniu strony i konieczności przywracania kopii zapasowej strony.
www.biznes.benchmark.pl
Outsorcing IT
MB: Przedstawione przed chwilą przez
Pana korzyści na pewno zachęcają firmy
do skorzystania z oferty firm hostingowych,
niemniej jakie są główne powody tego, że
klienci coraz częściej decydują się na outsourcing usług hostingowych?
MAS: Korzystanie z zewnętrznych usług
hostingowych jest dla usługobiorcy korzystne z kilku powodów. Podstawowe benefity
to: ograniczenie i przede wszystkim przewidywalność kosztów utrzymania strony, co
w przypadku firm zwiększa ich konkurencyjność i elastyczność w kształtowaniu swojej
oferty cenowej. Ponadto gwarancja bezpieczeństwa plików i ciągłego działania serwisu,
łatwość obsługi i brak konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania bądź zatrudniania zewnętrznego
informatyka też wpływają na podjęcie decyzji
o wykupieniu pakietu hostingowego.
MB: Na co w takim razie należy przede
wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze
oferty hostingowej?
MAS: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę
na takie parametry hostingu, jak: powierzchnia
dyskowa – dla bardzo zaawansowanych projektów potrzebne będzie co najmniej 100 GB, limit
transferu – to bardzo ważny parametr, ponieważ
jeśli klient przewiduje, że serwis będzie miał dużą
oglądalność, będzie zawierał dużo zdjęć czy filmów, i planuje korespondencję mailową z duży-
www.biznes.benchmark.pl
mi załącznikami, musi się zatroszczyć o to by limit był jak największy. Należy też dowiedzieć się,
czy ruch na stronie jest wliczony w cenę. Ważną
kwestią jest również rodzaj panelu do zarządzania stroną, który oferuje hostingodawca: autorski
czy gotowy. Panele gotowe, takie jak np. Plesk,
charakteryzują się dużą liczbą funkcji i mimo, że
trudniej nimi zarządzać, pozwalają bezproblemowo skonfigurować domenę, adresy e-mail
i inne niezbędne funkcje. Kolejnym ważnym
elementem jest rodzaj technologii, w oparciu
o którą będzie funkcjonowała nasza przyszła
strona internetowa. Dla developerów ważna także będzie obsługa języków skryptowych, wersje
oprogramowania czy liczba i rodzaj baz danych.
Bezpieczeństwo danych to chyba najbardziej
kluczowy aspekt – własne centra danych, codzienny backup czy narzędzia do przywracania
danych to ważne elementy usług. Warto też
zwrócić uwagę na dodatki, jakie są w pakiecie, np. autoinstalatory aplikacji czy dodatkowe
oprogramowanie – może się bowiem okazać, że
zaoszczędzą nam one sporo czasu.
Parametry technologiczne to jednak nie
wszystko. Bardzo istotną rolę odgrywa wysoki
poziom wsparcia technicznego. Warto sprawdzić nie tylko to czy możliwy jest kontakt telefoniczny z dostawcą usług 24 godziny 7 dni
w tygodniu, ale również jaki jest czas reakcji
przedstawicieli firmy. Nie można również zapominać o sprawdzeniu, czy podpisanie przez
nas umowy nie niesie ze sobą ryzyka ponosze-
Maika-Alexander
Stangenberg
Parametry technologiczne to jednak nie
wszystko. Bardzo istotną rolę odgrywa
wysoki poziom wsparcia technicznego.
Warto sprawdzić nie tylko to czy możliwy
jest kontakt telefoniczny z dostawcą usług
24 godziny 7 dni w tygodniu, ale również
jaki jest czas reakcji przedstawicieli firmy.
nia dodatkowych ukrytych kosztów. Bardzo
ważnym aspektem, o którym nie można zapominać, jest również stabilność finansowa firmy.
Dodatkową, wymierną korzyść dla potencjalnego klienta stanowią ewentualne partnerstwa
firmy hostingowej z dostawcami oprogramowania, czy sprzętu komputerowego.
MB: Dziękuję za rozmowę.
Biznes benchmark magazyn
23
Outsorcing IT
Fot. 1: System zarządzania kadrami w chmurze. [źródło: Gavdi]
System HCM
oddam w dobre ręce
K
- czyli jak zapewnić profesjonalne wsparcie aplikacji?
ażda firma decydująca się na wdrożenie rozwiązania informatycznego w obszarze HCM (Human Capital Management) szuka wsparcia zewnętrznych
specjalistów, którzy zagwarantują profesjonalną realizację projektu – począwszy
od etapu diagnozy potrzeb, poprzez opracowanie założeń, aż po i ich realizację.
Obecnie firmy coraz częściej korzystają z narzędzi IT nie tylko w obszarze zarządzania finansami, relacjami z klientem czy procesem
produkcyjnym, ale także w procesach zarządzania pracownikami. Jak pokazały wyniki
Globalnego Barometru HR 2013, aż 98 proc.
szefów działów personalnych w Polsce korzysta z systemów kadrowo-płacowych, 96
proc. z nich stosuje oprogramowanie wspierające zarządzanie personelem, a ponad 70
proc. przedsiębiorstw wykorzystuje oprogramowanie do rekrutacji pracowników i oceny
ich wyników pracy.
24
Biznes benchmark magazyn
Wdrożenie systemu HCM
Skuteczne wdrożenie systemu HCM wymaga jednak kompetencji, doświadczenia
i doskonałej znajomości funkcjonalności konkretnego oprogramowania, których to zwykle brakuje w firmowym dziale IT. Co więcej,
należy też pamiętać, że wdrożenie systemu
informatycznego oraz jego uruchomienie to
dopiero połowa drogi do osiągnięcia sukcesu i korzyści spodziewanych z użytkowania
nowego narzędzia. Po zakończeniu projektu
równie ważne jest zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania systemu w codziennej pracy
przedsiębiorstwa, jego bezpiecznej eksploatacji, a także jego utrzymanie oraz zapewnienie rozwoju w odniesieniu do zmieniających
się potrzeb firmy. Tylko wtedy oprogramowanie do zarządzania kadrami będzie w stanie
odpowiedzieć na faktyczne potrzeby organizacji i zapewni nieprzerwaną i prawidłową
realizację kluczowych procesów HR.
Warto jednak pamiętać, że zbudowanie w ramach przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej
jednostki, która podołałaby tym zadaniom
okazuje się zwykle zbyt czasochłonne i nieefektywne finansowo. Wiedzę i doświadczenie niezbędne do wsparcia aplikacji przeznaczonych
do obsługi różnych obszarów zarządzania
przedsiębiorstwem, w tym także jego pracownikami, zdobywa się bowiem przez lata pracy
z danym narzędziem. Dlatego wiele firm, dla
www.biznes.benchmark.pl
Outsorcing IT
których bezpieczne użytkowanie systemu kadrowego jest priorytetem, decyduje się na sko-
lub większych zmian w oprogramowaniu czy
udzielania wyjaśnień użytkownikowi. Oprócz
wiających dokonanie zgłoszenia serwisowego.
Pierwszą linią wsparcia dla użytkownika może
rzystanie z usług wyspecjalizowanego w danej
dziedzinie partnera. Zadania wsparcia aplikacji powierza się zewnętrznym konsultantom,
którzy stają się też punktem pierwszego kontaktu w różnorodnych sytuacjach związanych
z użytkowaniem oprogramowania.
Ta tendencja związana z powierzaniem zadań
związanych z obsługą systemu HCM doskonale wpisuje się w coraz większą popularność usług outsourcingu IT wśród polskich
firm. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania
Rynku Outsourcingu ponad połowa pol-
zdecydowanie niższych kosztów utrzymania
systemu w takim modelu, wymiernym zyskiem
dla firm korzystających z usług zewnętrznych
konsultantów jest także komfort i bezpieczeństwo bieżącego użytkowania systemu i zapewnienia ciągłości jego działania.
Wiele sytuacji występujących w systemie to
problemy mogące potencjalnie sparaliżować
normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
co w przypadku systemów do zarządzania
kadrami może wiązać się na przykład z opóźnieniem wypłaty wynagrodzeń lub zablokowa-
być na przykład Hot Line czyli „Gorąca linia”
będąca szybką i skuteczną drogą pierwszego
kontaktu w przypadku pojawienia się bieżących
pytań po stronie użytkowników systemu – wiele takich zapytań może być rozwiązanych już
podczas wstępnej rozmowy z konsultantem.
Klienci mogą mieć do dyspozycji także dostępny całą dobę specjalny, przeznaczony do tego
celu portal internetowy. Strona taka pozwala w efektywny sposób zarządzać procesem
wsparcia i na bieżąco śledzić stan realizacji
obsługi danego zgłoszenia. Decydując się na
skich przedsiębiorstw (56,5 proc.) korzystała
w ubiegłym roku ze wsparcia zewnętrznych
podmiotów w obszarze IT. Blisko 95 proc.
badanych przedsiębiorstw, jako korzyść płynącą z korzystania z takich z usług, wskazało płynność wsparcia technologicznego,
a prawie 90 proc. z nich wymieniło dostęp do
specjalistycznej wiedzy i know-how. 85 proc.
respondentów zadeklarowało z kolei, że outsourcing usług informatycznych umożliwia im
skupienie się na kluczowej działalności firmy.
niem innych kluczowych procesów administracyjnych. Dlatego jednym z podstawowych
kryteriów jakie powinny być brane pod uwagę
przy wyborze partnera mającego wspierać
firmowe narzędzie HR jest dostępność usług.
współpracę z firmą konsultingową warto także
wybrać partnera, który oprócz zdalnej realizacji
usług będzie gotowy do podjęcia działań bezpośrednio w siedzibie firmy.
Wsparcie aplikacji często utożsamianie jest
głównie z reakcją w sytuacjach krytycznych,
związanych z występującymi w systemie
błędami. Nie mniej ważne jest jednak także
szybkie dostosowywanie go do aktualizacji
i not wprowadzanych przez producenta oprogramowania oraz tzw. „mały rozwój”, dzięki któremu firma zapewni sobie możliwość
wprowadzania rozwiązań dopasowujących
system do nowych bieżących potrzeb w zakresie zarządzania pracownikami.
Bezpieczeństwo korzystania z systemu jest
bezpośrednio związane nie tylko z odpowiednim czasem reakcji, ale także z kompetencjami, jakie oferują konsultanci wspierającego firmę partnera. Dlatego warto upewnić
się, że usługodawca, z którym podejmujemy
współpracę dysponuje nie tylko odpowiednią wiedzą teoretyczną, ale także wieloletnim
doświadczeniem projektowym. Nie bez znaczenia są umiejętności interpersonalne oddelegowanych do współpracy konsultantów
– to właśnie oni będą pierwszym punktem
kontaktu dla użytkowników korzystających
na co dzień z firmowego systemu. Zespół
osób przeznaczonych do opieki serwisowej
powinien charakteryzować się także kreatywnością, umożliwiającą szukanie nowych, często niestandardowych rozwiązań,
które odpowiedzą nawet na najbardziej niestandardowe potrzeby klienta.

Ewa Blachowska
Autorka artykułu jest Dyrektorem Centrum
Wsparcia Aplikacji GAVDI Polska,
www.gavdi.pl
Korzyści z outsourcingu
Jakich korzyści może w takim się razie spodziewać organizacja, która zdecyduje się na
współpracę z zewnętrznym partnerem w obszarze wsparcia aplikacji do zarządzania kadrami? Jakie kryteria powinna też wziąć pod
uwagę dokonując wyboru firmy konsultingowej? Outsourcing usług wsparcia aplikacji
pozwala przede wszystkim uniknąć konieczności budowania i utrzymania wewnątrz firmy przeznaczonej do tych zadań jednostki
organizacyjnej. Taka jednostka wymagałaby
znaczących nakładów finansowych i czasu
potrzebnego na pozyskanie i wykształcenie
specjalistów o odpowiednim poziomie wiedzy
i praktycznego doświadczenia.
Szukając partnera świadczącego usługi
wsparcia aplikacji warto zatem wybrać model, w którym usługi dostępne są w ramach
stałego abonamentu. To pozwoli zapewnić
bezpieczeństwo użytkowania systemu w ramach przewidywalnych i ustalonych z góry
kosztów. Usługodawca w takim abonamencie zapewnia klientowi gwarantowany czas
reakcji i rozwiązania problemu w razie wystąpienia błędu w systemie oraz określoną
liczbę godzin wsparcia do obsługi mniejszych
www.biznes.benchmark.pl
Podpisując umowę z zewnętrzną firmą konsultingową, warto upewnić
się także, że zapewnia ona
kilka kanałów komunikacji
umożliwiających dokonanie
zgłoszenia serwisowego.
Warto upewnić się, że otrzymujemy gwarancję
szybkiego kontaktu z konsultantami.
Przeznaczeni do tych zadań pracownicy serwisowi nie powinni brać udziału w projektach
wdrożeniowych prowadzonych przez firmę
konsultingową, a być oddelegowani wyłącznie do realizacji działań związanych ze
wsparciem aplikacji. W ten sposób zyskujemy pewność, że w chwilach krytycznych dla
funkcjonowania systemu, użytkownicy będą
mogli liczyć na szybką i fachową pomoc. Warto wiedzieć, że firmy podejmujące się opieki
serwisowej oferują zazwyczaj gwarantowany
czas usunięcia problemu zgłoszonego przez
klienta. W zależności od priorytetu nadanego
danemu zgłoszeniu: niskiemu, standardowemu, wysokiemu lub krytycznemu, użytkownik
może wymagać rozwiązania w czasie ściśle
określonym w umowie serwisowej.
Czas reakcji
Podpisując umowę z zewnętrzną firmą konsultingową, warto upewnić się także, że zapewnia ona kilka kanałów komunikacji umożli-
Biznes benchmark magazyn
25
Outsorcing IT
ERP
Outsourcing systemów
P
olska staje się zagłębiem outsourcingowym. Firmy
coraz chętniej korzystają nie tylko z outsourcingu
technologii, ale i całych zespołów. Czy w przypadku systemów ERP takie rozwiązanie jest również uzasadnione?
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż
konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili – powiedział kiedyś
Henry Ford. Dziś technologia pozwala na outsourcing praktycznie
każdej działalności i przedsiębiorstwa skwapliwie z tej możliwości
korzystają. Przykładem może być jedna z firm odzieżowych, która
podwykonawcom zleca nie tylko produkcję, ale także sprzedaż i logistykę. Sama zajmuje się wyłącznie budowaniem marki. Nie inaczej
jest w obszarze IT – zakres outsourcingu jest dziś w zasadzie nie-
26
Biznes benchmark magazyn
ograniczony. Można wydzierżawić nie tylko serwery, ale także sieć,
oprogramowanie czy zespół programistów koncentrując się wyłącznie na zarządzaniu obszarem IT.
Nisza, ale trend jest rosnący
Według różnych analiz rynkowych już ponad połowa polskich firm
przyznaje się do tego, że za administrację części lub całości systemów IT odpowiada outsourcer. Zauważalna jest tendencja do coraz
większego outsourcingu mimo pojawiających się niekiedy krytycznych
opinii, że ten model zabija innowacyjność. Co piąta – a według bardziej
optymistycznych prognoz nawet co trzecia firma zakłada w perspektywie kilku najbliższych lat oddanie części lub całości usług w outsourcing. Dotyczy to zarówno zespołów – rekrutacja nowych pracowników
staje się coraz trudniejszym zadaniem – jak i technologii, co wynika ze
starzenia się platformy sprzętowej.
Systemy ERP nie są tutaj wyjątkiem. Wymiana systemu albo jego aktualizacja do nowszej wersji jest zawsze kwestią czasu. I firmy mają tego
świadomość. Szukając alternatywnych – do stacjonarnych wdrożeń –
modeli dostarczania aplikacji, traktują często outsourcing jako metodę
na obniżenie kosztów. To jednak nieporozumienie. – Outsourcing gwarantuje przejrzyste, z góry określone koszty, ale nie jest sposobem na ich
ograniczenie. Przeciwnie, są one często wyższe niż w przypadku wdrożenia on premise. Siła outsourcingu leży jednak gdzie indziej – w bezpieczeństwie technologicznym, osobowym i infrastrukturalnym – tłumaczy
www.biznes.benchmark.pl
Outsorcing IT
Arkadiusz Bała, dyrektor ds. współpracy z partnerami w BPSC, firmie
dostarczającej system ERP Impuls EVO.
Ten brak zrozumienia jest jednym z powodów dla których outsourcing
rozwiązań wspomagających zarządzanie firmą nie jest szczególnie popularny. – O outsourcing pyta niemal każda firma, ale ostatecznie decyduje się na skorzystanie z tego modelu 10-15% firm. – przyznaje Jakub
Kamza, dyrektor handlowy w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym
Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Poznań. Niewiele, ale też trzeba pamiętać, że ERP to rozwiązanie dość specyficzne.
Czego boją się przedsiębiorcy
Systemy tej klasy obejmują całokształt realizowanych w przedsiębiorstwach procesów, a co za tym idzie przetwarzają dane o kondycji, wynikach i know-how firmy. Również te chronione tajemnicą przemysłową
czy handlową. Pojawiają się więc obawy czy outsourcing jest bezpieczny.
Ale są one bezpodstawne – Większość naruszeń dostępu do danych ma
swoje źródło wewnątrz firm, także kontrola jakości i terminowości przetwarzania, zapewnienie niezawodności wbrew pozorom może być łatwiejsze
w przypadku usługi świadczonej przez outsourcera niż przez własny personel. – przekonuje Jakub Kamza, dyrektor handlowy ZETO w Poznaniu.
Również nieuzasadnione są obawy dotyczące przywiązania do jednego
konkretnego dostawcy rozwiązań. Choć duże systemy przenosi się trudniej to nie jest niczym nadzwyczajnym oddanie działającego ERP w outsourcing. Innymi słowy przeniesienie się jest jak najbardziej wykonalne.
Wątpliwości pojawiają się także w kontekście niedoskonałości sieci internetowych. W przypadku firm produkcyjnych dla których koncentracja
na działalności operacyjnej wymusza potrzebę zagwarantowania 100%
dostępności danych, może być to wyzwanie. Zwłaszcza, że najczęściej
outsourcing ERP łączy się ze zdalnym dostępem do zasobów outsourcera. Ale w przypadku firm o innym profilu już nie powinien to być problem.
ERP w chmurze
Mimo tych obaw outsourcing jednak zyskuje na popularności, głównie
za sprawą chmury, która jest kolejnym etapem ewolucji tego modelu
udostępniania aplikacji. - Duże i kosztowne systemy ERP w korporacjach i firmach wielooddziałowych coraz częściej umieszczane są w tzw.
„chmurze”. Rośnie świadomość informatyczna właścicieli systemów ERP,
którzy przestają się bać cloud computingu, w konsekwencji coraz więcej
systemów trafia do chmury.- tłumaczy Jakub Kamza z ZETO Poznań.
Choć technicznie w chmurze można udostępnić w zasadzie wszystko,
w przypadku zintegrowanych systemów dla biznesu część oprogramowania zawsze wykorzystywana jest w formule stacjonarnej, część
udostępniana jest poprzez internet, trzecią część stanowią mobilne
aplikacje natywne, które spełniają swoje funkcje niezależnie od dostępu do sieci. Wdrożenie systemu ERP w modelu outsourcingowym nie
powinno się specjalnie różnić od wdrożenia tradycyjnego. Techniczne
różnice pomiędzy wdrożeniem w modelu outsourcingu a tradycyjnym
nie powinny mieć większego znaczenia, z ewentualna niewielką przewagą outsourcera, który może mieć większe doświadczenie i być bardziej elastyczny w dopasowaniu rozwiązań technicznych.
Systemy ERP udostępniane są przede wszystkim w chmurze prywatnej
bądź hybrydowej. - Specyfika systemów tej klasy i zakres obsługiwanych
przez nie procesów w przedsiębiorstwie sprawia, że chmura publiczna
www.biznes.benchmark.pl
– nie jest rekomendowanym przez nas rozwiązaniem. Szczególnie, ze
względu na brak pełnej kontroli nad miejscem przechowywania (a czasem również przetwarzania) danych, jak również braku jednoznacznej
interpretacji regulacji prawnych w tym zakresie. Chmurę prywatną – jako
optymalny model udostępniania tak zaawansowanego oprogramowania dla biznesu - definiujemy jako wyznaczenie na potrzeby klienta ściśle
określonych zasobów data center, we wskazanej lokalizacji, w oparciu
o odrębną umowę. – argumentuje Arkadiusz Bała z BPSC.
Pełen outsorcing ERP - tzn. oddanie zarówno części serwerowej, jak
i administracji całym systemem firmie zewnętrznej jest najbardziej popularny. Można wydzielić tu trzy elementy: hosting platformy, administrację platformą systemową i administrację systemem ERP.
Outsourcing ERP – warto?
Umieszczenie danych oraz oprogramowania w zasobach zewnętrznego,
sprawdzonego dostawcy, który przejmuje na siebie obowiązki związane
z bezpieczeństwem, wsparciem technicznym, archiwizacją czy zabezpieczeniem infrastruktury awaryjnej to zdecydowanie korzystne rozwiązanie. Oczywiście istotne znaczenie ma tutaj skala działalności. Dla małych firm korzystanie z chmury prywatnej może wiązać się z kosztami
nie do zaakceptowania. W ich przypadku rozwiązania chmury publicznej
oraz dostęp dzięki niej do prostego oprogramowania są wręcz idealne.
Outsourcing pozwala zminimalizować zainteresowanie procesami mało
istotnymi dla firmy przerzucając je na outsourcera. Jeżeli outsourcowany
proces (np. IT) jest w firmie tylko koniecznym dodatkiem, to nie ma sensu zatrudniać do jego obsługi własnych sił. Korzyści to przede wszystkim możliwość korzystania z pracy wykwalifikowanych specjalistów
(firma outsourcingowa może pozwolić sobie na zatrudnienie droższych
specjalistów, bo dzieli ich pracę między kilku klientów), to z kolei powinno pozwolić na korzystanie z lepszych, bardziej wydajnych rozwiązań.
Inna korzyścią jest niezależność świadczenia usług od zmian zatrudnienia (w zakresie outsourcowanej działalności) – to outsourcer zapewnia
niezbędny personel. I kolejny ważny atut - możliwość zaplanowania wydatków na tę działalność poprzez podpisanie terminowych kontraktów.
W przypadku systemów ERP kluczowe jest wprowadzanie poprawek
i nowych wersji a to jest często kłopotliwe i wymagające specjalistycznej
wiedzy. Outsourcer z reguły zapewnia tę usługę „w cenie”.
– W przypadku outsourcingu można negocjować funkcjonalność,
koszty i wymagania a nawet czas wdrożenia oraz parametry SLA. Dodatkowo w dużej części znane są koszty wprowadzenia a potem eksploatacji rozwiązania. Tradycyjne podejście nie musi dawać gorszych
rezultatów jednak na pewno trudniejsze jest zarządzanie zespołami
realizacyjnymi niż egzekwowanie postanowień umowy. – tłumaczy Jakub Kamza z poznańskiego ZETO.
Z punktu widzenia dostawcy ERP szczególnie ciekawym obszarem rozwiązań jest SaaS. Ten model gwarantuje korzyści nie tylko klientom, daje
także dostawcy możliwość poszerzenia palety modeli dostarczania rozwiązań. Nawet zaawansowane rozwiązania SaaS nie wymagają żmudnej edukacji klientów, pozwalają udostępnić system znacznie szybciej
niż ma to miejsce w tradycyjnym modelu klient-serwer.

Artykuł powstał na bazie materiałów firm
BPSC i ZETO Poznań;
www.bpsc.com.pl; www.zeto.com.pl
Biznes benchmark magazyn
27
Bezpieczeństwo danych
Outsourcing IT
– czy dane w chmurze są bezpieczne?
J
eszcze do niedawna wielu przedsiębiorców było zdania, że trzymanie
danych firmowych na wewnętrznych serwerach jest bezpieczniejsze
niż umieszczanie ich w chmurze. W badaniu zleconym w 2012 roku
przez Epicor 36 proc. ankietowanych wskazało, że głównym czynnikiem
ograniczającym ich przed wdrożeniem systemu ERP w technologii cloud
computing jest obawa o utratę danych.
Z badania „Epicor. System ERP na miarę potrzeb” przeprowadzonego przez firmę Epicor
wśród 200 polskich firm produkcyjnych i dystrybucyjnych z sektora MŚP wynika, że rośnie
świadomość przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z użytkowania oprogramowania biznesowego. Aż 35 proc. ankietowanych
postrzega rolę systemów ERP jako strategiczną,
a 41 proc. widzi w nich wsparcie w codziennej
działalności. Badanie wykazało również że już
14 proc. polskich firm rozważa wdrożenie systemu ERP w modelu cloud computing.
Dane w firmie
czy na zewnątrz?
Jestem jednak zdania, że powierzenie cennych informacji firmowych wiarygodnemu dostawcy oferującemu rozwiązania chmurowe
jest o wiele bardziej racjonalne niż trzymanie
ich w firmie. Po pierwsze, dostawca zobowiązany jest do używania narzędzi szyfrujących
niezależnie od tego czy dane są w określonym momencie przesyłane czy też znajdują
się w spoczynku. Po drugie, dostawca jest
w stanie wprowadzić odpowiednie ustawienia
chroniące zgromadzone informacje, poprzez
nadanie różnym pracownikom odpowiednich
do ich stanowiska praw dostępu do systemu.
28
Biznes benchmark magazyn
Jest to szczególnie istotne w kontekście
coraz powszechniejszego używania sprzętu
mobilnego w celu logowania się do systemu.
Wdrażanie dodatkowych rozwiązań zabezpieczających chroni przedsiębiorstwo przed
udostępnianiem istotnych dla firmy informacji osobom nieupoważnionym. Ponadto danym w chmurze nie grozi niebezpieczeństwo
wynikające z ewentualnych przypadków losowych – np. pożaru w firmie.
Chciałbym również zauważyć, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo leży też po
stronie użytkownika – gdy loguje się do systemu np. za pomocą sprzętu mobilnego typu
smartfon czy tablet, powinien pamiętać o stosowaniu rozwiązań zabezpieczających oraz
rozważnie wykorzystywać funkcjonalności
systemów operacyjnych.
Bezpieczna chmura
W ostatnich latach zauważyć można wyraźnie
tendencję, że niepewność wobec chmury zaczyna powoli ustępować miejsca rozmowom
o korzyściach biznesowych wynikających
z wdrożenia systemu ERP w chmurze. Mówiąc o korzyściach należy przede wszystkim
zwrócić uwagę na oszczędności. Rozwiązania chmurowe to szczególnie dobry pomysł
dla małych firm lub tych dopiero rozpoczynających działalność, które inaczej nie mogłyby
sobie na pozwolić na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
Technologia cloud computing zakłada, że wszelkie koszty związane z infrastrukturą leżą po stronie dostawcy rozwiązania. Klient nie musi przeznaczać środków na inwestycję w serwerownię,
której budowa i utrzymanie zazwyczaj wiążą
się z dużymi opłatami. Ponadto w przypadku
wdrożenia systemu ERP lub modułu w chmurze
nie trzeba kupować licencji – firma musi płacić
jedynie abonament za wykorzystanie dostępu.
Opłacanie abonamentu za liczbę wykorzystywanych dostępów oznacza, że w razie ewentualnych zmian personalnych (np. redukcji liczby
stanowisk), nastąpi zmniejszenie opłat.
Oczywiście jest też grupa przedsiębiorstw, która nigdy nie zdecyduje się na żadnego rodzaju
implementację w chmurze. W firmach, których
biznes charakteryzuje się dużą zmiennością,
nie ma precyzyjnie określonych ram, korzystanie z cloudu wiązałoby się z ciągłymi modyfikacjami w obszarze użytkowanej funkcjonalności.
Ponadto, na chmurę raczej nie zdecydują się
firmy produkujące pod indywidualne zamówienie klienta lub z rynku finansowego czy ubezpieczeniowego, gdzie pojawia się także kwestia restrykcyjnych reguł dotyczących ochrony
danych klientów końcowych.

Piotr Krzysztoporski
Autor artykułu jest dyrektorem ds. konsultingu
w firmie Epicor Software Poland;
www.epicor.com/poland
www.biznes.benchmark.pl
Bezpieczeństwo danych
MONITOROWANIE
PRACOWNIKÓW
na straży bezpieczeństwa danych
W
nowoczesnych przedsiębiorstwach coraz więcej procesów
biznesowych i działań operacyjnych bazuje na systemach IT.
Jednak jak się okazuje, tylko w zeszłym roku około 32% respondentów
badania przeprowadzonego przez firmy B2B International i Kaspersky
Lab musiało zmierzyć się z wyciekiem danych wynikającym z zaniedbań
pracowników. Incydenty o charakterze celowym odnotowało aż 18% firm.
Specjalne oprogramowanie pozwala monitorować ruch na komputerach, nieautoryzowane
czynności, podłączanie przenośnych dysków
czy też legalność instalowanego oprogramowania. W ten sposób zabezpieczyć można nie
tylko zasoby IT, ale także reputację firmy, własność intelektualną pracowników i prywatność
klientów. Większość pracodawców postrzega
monitorowanie jako sposób na podniesienie
wydajności pracy. Natomiast pracownicy boją
się kontroli i traktują ją jako jedną z metod inwigilacji. Stąd też wzięło się potoczne określenie
roli oprogramowania monitorującego, jako narzędzia do szpiegowania pracowników. Jednak czy na pewno chodzi tu o podglądanie?
www.biznes.benchmark.pl
Wnikliwe kontrolowanie poczynań podwładnych
i poprawa wskaźników wykorzystania powierzonego im sprzętu i oprogramowania nie zawsze
przekładają się na lepsze wyniki, realizację celów
i tym samym sukces firmy. Zdarza się, że przy
okazji cierpią relacje, wzajemne zaufanie, atmosfera czy kreatywność. Wszystko zależy od tego,
w jaki sposób pracownicy zostaną poinformowani o kwestiach związanych z monitorowaniem
urządzeń, na których pracują.
Monitoring z punktu
widzenia działu IT
Oprogramowanie do monitorowania pracowników może pomóc poprawić wydajność pracy,
nigdy jednak nie zastąpi skutecznego zarządzania przez cele, a nie przez czas, który pracownicy mają spędzić, aktywnie korzystając z komputera. Z punktu widzenia działów IT wydajność
pracowników nie ma jednak takiego znaczenia
– dla osób odpowiedzialnych za infrastrukturę teleinformatyczną, w firmie najważniejszym aspektem takiego monitoringu jest aspekt bezpieczeństwa IT oraz możliwość ograniczenia tych
– często nieumyślnych – działań pracowników,
które mogą mu zagrozić.
Wdrażając monitorowanie pracowników w organizacji należy pamiętać, że sama kontrola nie
wystarczy. Nie chodzi nam przecież o to, żeby jedynie dowiadywać się wstecz, co się wydarzyło,
analizować to i wyciągać konsekwencje. Przede
wszystkim chcemy przecież zapobiegać zagrożeniom: przeciwdziałać, a nie leczyć. Zadbajmy
więc o odpowiednie przeszkolenie pracowników
w zakresie zasad i reguł polityki bezpieczeństwa firmy, ochrony danych, regulaminu IT itp.
Zapewnijmy im stały dostęp do dokumentów
Biznes benchmark magazyn
29
Bezpieczeństwo danych
zawierających powyższe wytyczne. Odpowiadajmy na pytania, rozwiewajmy wątpliwości i udzielajmy rad, jak na co dzień spełniać założenia
regulaminów bezpieczeństwa. Bez takiego przygotowania, samo monitorowanie po prostu nie
ma sensu - tłumaczy Grzegorz Oleksy, dyrektor
firmy Axence, oferującej oprogramowanie nVision
do monitorowania bezpieczeństwa sieci firmowej.
Eksperymenty przeprowadzone w firmach
pokazują, że samo przekazanie pracownikom
informacji o tym, że będą monitorowani działa bardzo mobilizująco – przerwy w pracy są
krótsze, spada ilość wydruków, mniej osób
w czasie pracy korzysta z portali społecznościowych i załatwia prywatne sprawy. Jedynie
w uzasadnionych przypadkach, gdy np. zachodzi podejrzenie wystąpienia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu czy też dobremu
imieniu firmy, warto szczegółowo przeanalizować dane z monitorowania, czy nawet skorzystać z takich opcji jak cykliczne zrzuty ekranowe – w skrajnej sytuacji umożliwi to skuteczne
zgromadzenie dowodów elektronicznych.
Aspekty prawne
Firmy gromadzą coraz większe ilości danych
przy jednoczesnej dywersyfikacji urządzeń, na
których dane te są przetwarzane. Zagwarantowanie bezpieczeństwa poufnych informacji
w tak zmiennym i wymagającym otoczeniu stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesnej
legislacji. Jako przeciętni użytkownicy cyfrowego
świata nie zawsze jesteśmy świadomi jego zagrożeń, dlatego edukacja w tym obszarze wydaje się być niezbędna. W kontekście wrażliwych,
poufnych danych istotna jest także edukacja
w kwestiach prawnych, ponieważ ich bezpieczne przetwarzanie stanowi nie tylko szczególne
wyzwanie, ale również zobowiązanie.
Niestety wciąż wiele firm uważa, że inwestowanie w zaawansowane rozwiązania technologiczne gwarantuje wystarczające zabezpieczenie. Jednak nie wolno zapominać,
iż strategia ochrony powinna uwzględniać
techniczne zabezpieczenia, pełną informację
o procedurach oraz fizyczne bezpieczeństwo.
Ryzyko dla danych znajdujących się w systemie informatycznym wynika z zagrożeń prowadzących z różnych źródeł – mogą to być
świadome lub też zupełnie nieintencjonalne
błędy użytkowników czy cyberataki. Jeżeli
napastnik uzyska nieautoryzowany dostęp do
systemu, może zakłócać usługi, przerywać
30
Biznes benchmark magazyn
działanie systemu, a także zmienić, usunąć
albo po prostu wykraść cenne informacje –
mówi Grzegorz Oleksy.
Firmy zaczynają rozumieć, że czyha na nie
bardzo dużo poważnych zagrożeń takich jak
sniffing, spoofing, proxy anonimizujące, tunelowanie i przekierowanie połączeń, tabnabbing, clickjacking, DoS, DDoS, SQL Injection,
ARP Cache Poisoning, Password Guess. Zagrożenia te mogą doprowadzić do naruszenia
zasad postępowania lub – co gorsza – popełnienia przestępstwa. Równie nieprzyjemną
konsekwencją jest spadek wiarygodności, a co
za tym idzie utrata klientów i straty finansowe.
Niestety wciąż wiele firm
uważa, że inwestowanie
w zaawansowane rozwiązania technologiczne
gwarantuje wystarczające
zabezpieczenie. Jednak
nie wolno zapominać, iż
strategia ochrony powinna
uwzględniać techniczne
zabezpieczenia, pełną informację o procedurach oraz
fizyczne bezpieczeństwo.
Haker czy pracownik
Wbrew powszechnemu stereotypowi o zagrożeniach wywołanych atakiem hakerów,
większe straty związane są z wewnętrznymi
zaniedbaniami firmy i tzw. czynnikiem ludzkim. Ubiegłoroczny raport Fortinet wykazał, iż
o 42% wzrosła liczba osób gotowych złamać
korporacyjne zasady korzystania z własnych
urządzeń w miejscu pracy, w porównaniu do
badań z roku 2012. W obliczu zwiększonej mobilności pracowników oraz popularyzacji trendu
pracy na prywatnych urządzeniach, przedsiębiorstwa powinny przywiązywać większe znaczenie do stosowania zabezpieczeń w zakresie
infrastruktury, także technologicznej, ponieważ
utrata ciągłości operacyjnej może wiązać się
nawet z utratą klientów i pozycji na rynku.
Należy mieć świadomość, że czasem na
pozór błahe sprawy mogą przyjąć bardzo
nieoczekiwany obrót. Jeden nieprzemyślany ruch, źle zapisane pliki, zagubiony dysk
przenośny pełen danych mogą prowadzić
do gigantycznych konsekwencji. Zgodnie
z art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych administratorzy danych, którzy udostępniają lub umożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym podlegają grzywnie,
karze ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do lat dwóch. Zatem konsekwencje mogą być gigantyczne, a przecież nie
było to działanie celowe. Dlatego ważne jest
zarówno monitorowanie tego, co dzieje się
z danymi, jak również i samo przeszkolenie
pracowników – dodaje Oleksy.
Bezpieczeństwo IT
Do obowiązków firmy należy nie tylko zadbanie o bezpieczeństwo infrastruktury systemów informatycznych, co stanowi odpowiedzialność działów IT, ale również opracowanie
i wdrożenie procedur związanych z polityką
bezpieczeństwa informacji, która reguluje
sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji stanowiących dane osobowe.
Kolejnym niezwykle ważnym aspektem związanym z bezpieczeństwem jest również kwestia reputacji. Jak wykazano w 2013 roku
w badaniach Deloitte, aż 70% przedstawicieli
małych firm nie wierzy lub nie wie, że naruszenie bezpieczeństwa danych spowoduje skutki
finansowe lub negatywnie wpłynie na wiarygodność ich biznesu.
Dla firm zabezpieczenie się przed krytycznymi
sytuacjami ma wiele oczywistych korzyści, takich jak chociażby sprawne funkcjonowanie,
czy brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utratą danych.
Stosowanie oprogramowania monitorującego
nie tylko ochroni firmę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami, ale także daje klientom
gwarancję, że ich dane są chronione na wiele sposobów, co może stać się wyróżnikiem
danej firmy na rynku i wpłynąć na przewagę
konkurencyjną. Istotne jest tylko, by zakres
oraz metody kontroli były adekwatne do celu,
jaki pracodawca chce osiągnąć. Cel ten musi
też być racjonalny do wytłumaczenia. Zatem
pracodawca może podejmować jedynie takie
środki, które mają powodować zwiększenie
efektywności swoich podwładnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa firmowych danych,
a nie gromadzenie prywatnych danych pracowników, bezustanne podglądanie podwładnych, czy późniejsze ich szykanowanie.

Artykuł powstał na bazie materiałów
dostarczonych przez firmę Planet PR
www.biznes.benchmark.pl
Bezpieczeństwo danych
Przechowywanie
DANYCH
poza firmą, czy to dobry pomysł?
O
dpowiednie przechowywanie, archiwizowanie oraz zabezpieczenia
danych jest jednym z podstawowych zadań każdej organizacji
oraz, w szczególności, działającego w jej ramach zespołu IT. Jest to
zadanie niezmiernie ważne – od sposobu jego realizowania bezpośrednio
zależy nie tylko samo funkcjonowanie firmy, ale również jej opinia czy
sprawność do realizowania wyzwań.
Aby uważniej przyjrzeć się temu zagadnieniu
musimy uświadomić sobie, jak ogromne ilości
danych generuje podczas swojego funkcjonowania nowoczesna organizacja – są to nie tylko dane i dokumenty tworzone przez pracowników, ale także najróżniejsze dane handlowe,
raporty o transakcjach, analizy. Te dane trzeba
nie tylko odpowiednio zabezpieczać, ale również przechowywać i analizować.
Polityka przechowywania danych
Bez zastosowania odpowiednich narzędzi,
realizowanie tych zadań faktycznie może
być problemem – wiele firm nie ma właściwie żadnego planu czy polityki archiwizacji
www.biznes.benchmark.pl
i przechowywania danych (wszystkie takie
operacje przeprowadzana są doraźnie,
w miarę bieżących potrzeb). Taka sytuacja
jest wysoce niewskazana i „awariogenna”
– nic więc dziwnego, że wiele organizacji decyduje się na skorzystanie z usług
przechowywania i zarządzania danymi
świadczonych przez zewnętrzne firmy, np.
oferujące swoje usługi z wykorzystaniem
technologii cloud computing.
Takie rozwiązanie ma oczywiście szereg zalet – w tym modelu obsługą firmowych danych zajmuje się wyspecjalizowany zespół
specjalistów, wiedzących jak sobie poradzić z wszystkimi typowymi zadaniami. To
zdecydowanie bezpieczniejszy wariant niż
„storage” realizowany w firmie ad-hoc, bez
planu i koordynacji.
Problem w tym, że to rozwiązanie jest jednocześnie dla wielu organizacji nie do przyjęcia. Chodzi przede wszystkim o niechęć
do przekazania swoich najcenniejszych zasobów zewnętrznej organizacji. Co więcej –
w wielu branżach takie rozwiązanie w ogóle
nie wchodzi w rachubę, w związku z regulacjami państwowymi dotyczącymi danych
klientów (dotyczy to m.in. firm z sektora medycznego, finansowego itp.).
Dane w organizacji
Jak zatem zadbać o dane w organizacji? Szczególnie teraz, gdy coraz więcej
pracowników zaczyna pracować poza
siedzibami firm (w podróży lub z domu)
i gdy domagają się oni od swoich działów IT swobodnego dostępu do danych
również spoza siedziby przedsiębiorstwa?
Biznes benchmark magazyn
31
Bezpieczeństwo danych
Oczywiście jest to możliwe – służą do tego specjalistyczne rozwiązania do tworzenia kopii bezpieczeństwa, archiwizacji retencji i deduplikacji danych, a także
przeszukiwaniem i zarządzaniem informacją na każdym etapie cyklu ich życia
w przedsiębiorstwie (takie jak np. CommVault Simpana). W tej sytuacji wyzwaniem dla działu IT każdej organizacji jest zapewnienie odpowiedniej ochrony
danych, których powstaje coraz więcej – często również poza terenem firmy
(tworzą je pracownicy mobilni). Następuje tu klasyczne odwrócenie roli, zamiast
wdrażania nowych systemów i procesów, a następnie uczenia użytkowników
korzystania z nich, specjaliści IT muszą tworzyć rozwiązania, które dopasują się
do użytkowników i zapewnią im realną wartość.
Środowisko pracy
Aby dział IT mógł odzyskać i utrzymać kontrolę nad cennymi firmowymi danymi, zabezpieczyć je przed utratą, uszkodzeniem lub niekontrolowanym udostępnieniem, administratorzy muszą stworzyć odpowiednie środowisko pracy, zapewniające warunki do
utrzymania produktywności, narzędzia do współpracy oraz odpowiednie zabezpieczenia
– czyli, w skrócie, muszę spełnić wymagania dzisiejszych użytkowników.
Niezbędne jest zaoferowanie im odpowiednio wyrafinowanej i wygodnej w funkcjonowaniu alternatywy dla przechowywania danych w wykorzystywanych ad hoc, w żaden
sposób niesformalizowanych, nośnikach USB, zewnętrznych usługach chmurowych
itp. (z których pracownicy często korzystają, gdy firmowy dział IT nie ofertuje im odpowiednio elastycznych narzędzi). Koniecznością jest wdrożenie zarządzanego centralnie
rozwiązania, które z jednej strony zapewni możliwość wygodnego przechowywania i wymiany danych, a z drugiej będzie gwarantowało odpowiednie bezpieczeństwo, zgodność z wymaganiami regulatorów oraz możliwość korzystania z narzędzi eDiscovery.
Kluczowe jest również zastosowanie systemu, umożliwiającego wyszukiwanie starych
oraz nowych dokumentów – celem jest sprawienie, by firmowe dane były płynne i łatwo
dostępne wtedy, gdy są potrzebne. W tej
sytuacji koniecznością jest wspieranie różNastępuje tu klasyczne
nych środowisk i systemów operacyjnych
odwrócenie roli, zamiast
oraz stała synchronizacja plików (inna niż
wdrażania nowych
w przypadku tradycyjnie pojmowanego
systemów i procesów,
backupu, w którym dane są zapisywane
a następnie uczenia
w określonych odstępach czasu) – chodzi
użytkowników korzystania
o to, by użytkownik mógł uzyskać dostęp
do ważnego pliku nawet jeśli niechcący
z nich, specjaliści IT muszą
go u siebie skasował. Sam proces odzytworzyć rozwiązania,
skiwania danych powinien być prosty, tak
które dopasują się do
by użytkownik mógł przeprowadzić go
użytkowników i zapewnią
sam, bez wsparcia działu IT.
im realną wartość.
Niezmiernie ważne jest też zapewnienie „przezroczystego” dla użytkownika
systemu ochrony danych na urządzeniach mobilnych, które mogą zostać zgubione,
skradzione lub zniszczone. Dział IT powinien być w stanie zapewniać błyskawicznie
wykonanie lub przywrócenie backupu na tysiącach takich urządzeń jednocześnie – tak,
by pracownik mógł zawsze uzyskać dostęp do najbardziej aktualnych wersji plików.
Ten cel można zrealizować stosując odpowiednie – wspomniane wyżej – rozwiązania
technologiczne, elastyczne polityki postępowania z danymi oraz odpowiednio zaplanowane procedury ochrony danych (przewidujące np. wykonanie backupu tylko wtedy, gdy jakiś plik został zmodyfikowany). 
Michiel von der Crone
Autor artykułu jest Field Advisory Services Team Director
na obszar EMEA w firmie CommVault; www.commvault.com
32
Biznes benchmark magazyn
I
lość gromadzonych w przedsiębiorstwach danych bardzo szybko
rośnie. Zjawisko to widać również
wyraźnie w życiu prywatnym, gdzie
zdjęcia i filmy oraz inne pliki zajmują
coraz więcej miejsca na dyskach twardych lub w publicznych chmurach.
W firmach dane to fundament funkcjonowania biznesu: e-faktury, dokumenty, informacje o klientach stanowią źródło wielu
analiz i służą do kreowania strategii rozwoju. Nikt już w zasadzie nie kasuje danych,
bo ich przechowywanie systematycznie tanieje. Jednocześnie nieustannie generowane są nowe informacje, z których zapisaniem i zabezpieczeniem radzić sobie musi
każda organizacja. Problem z Big Data
dotyka zarówno małych, jak i dużych firm.
Niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa,
skala problemu z narastającą ilością danych i ich wpływ na działalność operacyjną
są porównywalne.
Jak sobie radzić?
Większa ilość danych to często większe
koszty – ich zapisania, zabezpieczania i analizowania. Kryzys gospodarczy stanowił lekcję
dla wielu firm, które obecnie szukają bardziej
elastycznych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Te założenia doskonale spełnia wirtualizacja, umożliwiająca szybkie tworzenie nowych
stanowisk roboczych i sprawne rozszerzanie
infrastruktury IT przy zachowaniu bardzo dobrych wskaźników TCO. Jak wskazują prognozy Gartnera, już w tym roku będzie z niej
korzystać ponad 80% firm na świecie.
Wirtualizacja środowiska IT wspiera więc
firmy w radzeniu sobie z wyzwaniami jakie niesie ze sobą Big Data. Coraz więcej
informacji oznacza także coraz dłuższy
czas tworzenia kopii zapasowych i ich odtwarzania. Zwiększa się również potrzebna ilość przestrzeni dyskowej, a w razie
awarii dochodzi do nawet kilkugodzinnych przestojów. Wiąże się to z ogromnymi stratami, zarówno finansowymi, jak
i wizerunkowymi. Dlatego tak ważne jest
uzupełnienie wirtualizacji przez nowoczesne systemy do backupu i replikacji, które
oferują bardzo szybkie i skuteczne tworzenie kopii zapasowych – kluczowe w dobie
falowo napływających informacji.
www.biznes.benchmark.pl
Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo dla każdego
dobranym rozwiązaniu do backupu i replikacji przypomina to niemal szukanie igły w sto-
kiej sytuacji dość łatwo wyobrazić sobie chaos
w firmie. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie
z myślą o środowisku wirtualnym lepiej się do
niego dostosowują i w pełni odpowiadają na
jego potrzeby. Brak agentów w maszynach
wirtualnych, intuicyjna obsługa i sprawne
działanie mają istotny wpływ na zapisywanie
kopii zapasowych ogromnych wolumenów
danych. Niezależnie od wielkości, firmy poszukują skutecznych, a jednocześnie prostych rozwiązań. Ma to znaczenie szczególnie
w małych i średnich firmach, które nie mogą
pozwolić sobie na oddelegowanie oddzielnego zespołu dedykowanego zabezpieczeniu
gu siana. Nowoczesne oprogramowania do
tworzenia kopii zapasowych oferują wbudowane narzędzia do szybkiego i prostego
wyszukania konkretnej informacji, trwa to
zaledwie kilka minut.
Co poza tworzeniem kopii zapasowych można zrobić, aby zachować ciągłość operacyjną
w firmie? Warto pamiętać, że zrobienie backupu to tylko część sukcesu. W końcu co nam
da skuteczne zapisanie wszystkich danych,
czy wykonane kopie mogą zostać odtworzone
i jak szybko można tego dokonać.
Dopiero odtworzenie danych z kopii zapasowej w warunkach testowych i sprawdzenie ich
poprawności da nam pewność, że zarówno
one, jak i maszyna wirtualna są odpowiednio
chronione. Bez tego nie można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że mamy udany backup i świetnie radzimy sobie z Big Data.

Tomasz Krajewski
Autor artykułu pełni funkcję Solutions
Architecta w firmie Veeam Software;
danych. W takich firmach całe IT jest administrowane i zarządzane przez jedną czy dwie
osoby. Dlatego też kluczowe jest, by wybrane
rozwiązania były niemal samoobsługowe.
Na co zwrócić uwagę i na co postawić chroniąc dane w firmie w dobie Big Data? Przede
wszystkim należy skupić się na skuteczności
i wydolności wybieranego systemu. Nowoczesne narzędzia zapewniają szybkość tworzenia
kopii zapasowych i ich odtwarzania w przypadku awarii. W końcu chodzi nie tylko o to,
aby dane zapisać, ale również o niezakłócony
dostęp do nich gdy dojdzie do awarii. Istotna
jest też łatwość wdrażania nowego systemu.
Nieskomplikowana implementacja umożliwia
ograniczenie wynikających z niej uciążliwości
i zapewnia szybsze zabezpieczanie danych.
Jednak nie tylko instalacja narzędzia nie powinna być skomplikowana, co najmniej tak
samo ważne jest proste utrzymanie i administrowanie pełną infrastrukturą IT. Odpowiedni
dobór rozwiązania do ochrony danych jest nieoceniony podczas wystąpienia awarii aplikacji
krytycznych dla działania operacyjnego firmy
i bieżącej obsługi klientów. Wystarczy wyobrazić sobie co stałoby się gdyby nagle nie można
było korzystać ze skrzynki mailowej w firmie
usługowej lub sprawować kontroli nad ruchem
powietrznym w wieży lotniczej.
Dodatkowym wyzwaniem jakie niesie ze
sobą Big Data jest wyszukanie i odtworzenie jednej informacji, pliku czy maila. W wielu
przypadkach nie ma potrzeby analizowania
wszystkich danych zgromadzonych choćby
w programie pocztowym. Za to niezbędny
jest konkretny e-mail zapisany w zarchiwizowanej skrzynce mailowej, plik niezbędny do
celów audytu bądź przygotowywania odpowiedzi prawnej na zapytanie klienta. Przy źle
jeśli ich odtworzenie potrwa 12 godzin? W ta-
www.veeam.com/pl
Systemy do backupu i replikacji stworzone
www.biznes.benchmark.pl
Ciągłość operacyjna firmy
BIG DATA
czyli jak poradzić sobie z zalewem danych ?
Biznes benchmark magazyn
33
Praca grupowa i zdalna
EFEKTYWNY
OUTSOURCING
PRACOWNIKÓW
możliwy z systemem ERP
A
gencje Pracy Tymczasowej to pośrednik pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Taka funkcja
w procesie zatrudniania nakłada na nie obowiązek sprawnego zarządzania personelem, rzetelności
w kontakcie z klientami, oraz nadzorowanie pomyślnej relacji pomiędzy stronami. Sprawne administrowanie
kilkunastotysięcznymi bazami pracowniczymi w Agencji Pracy Tymczasowej nie byłoby możliwe bez korzystania
z nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
34
Biznes benchmark magazyn
www.biznes.benchmark.pl
Praca grupowa i zdalna
Agencje Pracy Tymczasowej to przedsiębiorstwa, które swoim zasięgiem obejmują coraz
wej wymagają przede wszystkim przejrzystości i prostoty w obsłudze, tak aby wdrażanie
cę na czas określony, jak i umowy o pracę
na czas wykonywania tej pracy, jednocześnie
większy obszar rynku pracy i gospodarki,
aktywizują „wolne zasoby”. Są podmiotem
zewnętrznym, pośredniczącym w procesie zatrudnienia pomiędzy pracownikiem
a pracodawcą, przynosząc obydwu stronom wymierne korzyści. Pracownikowi dają
możliwość zdobycia zatrudniania, włączenia
się w rynek pracy, a także skompletowania
doświadczenia zawodowego. Pracodawcom pozwalają dopasować liczbę i profile
pracowników do swoich potrzeb. Przejmują również znakomitą część obowiązków
kolejnych, nowych pracowników Agencji Pracy
Tymczasowej odbywało się sprawnie i szybko.
Automatyzacja i możliwość seryjnego wykonywania podstawowych operacji to już standard
w tego typu systemach. Niezwykle istotnym
czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze
systemu przez Agencję Pracy Tymczasowej są
niskie koszty licencji i wdrożenia, jak również
szybka aktualizacja oprogramowania w przypadku zmian w przepisach prawa, gwarantowana przez producenta.” – mówi Joanna
Walentek, kierownik projektu Kadry Płace sys-
ustawa dopuszcza zawieranie z pracownikami umów cywilno-prawnych (nowelizacja
ustawy z dn. 1 stycznia 2004 roku). W takim
wypadku, od modułu obsługującego ewidencję zatrudnienia oraz rozliczenia płacowe, użytkownik wymaga dużej elastyczności
w definiowaniu zarówno umów cywilnoprawnych, jak również składników płacowych.
organizacyjnych związanych z procesem
zatrudnienia, prawem pracy oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi, dlatego wielkim
wyzwaniem dla Agencji Pracy Tymczasowej
jest sprawna koordynacja procesu administrowania danymi pracowniczymi.
temu enova365 z firmy Soneta.
System ERP
zarządza pracownikami
Ze względu na charakterystykę pracy i trudności towarzyszące procesom zarządzania
pracownikami (przede wszystkim związane
z ich dużą liczbą) oraz prowadzeniem dokumentacji zarówno pracowników jak i klientów, obecnie trudno jest wyobrazić sobie
firmę o takim profilu, która nie wspomaga
swoich procesów systemem ERP. Bardzo
istotne w jego wyborze będą odpowiednie
funkcjonalności systemu przeznaczonego
do zarządzania przedsiębiorstwem. Obsługę
dokumentacji pracowników tymczasowych
wspierają moduły o profilu kadrowo-płacowym, które m.in. usprawniają rekrutację,
założenie kartoteki pracowniczej, ewidencję
czasu pracy, procesy rozliczeń dla wielu kontrahentów, także tych którzy oddelegowują
swoich pracowników za granicę na podstawie zaświadczenia ZUS A1. Natomiast funkcjonalność CRM usprawnia kontakt z klientem, co pozwala na dopasowanie oferty do
jego potrzeb i budowanie pozytywnych relacji. Przydatnym elementem usprawniającym
komunikację między pracownikiem, a przełożonym i Agencją Pracy Tymczasowej są aplikacje mobilne. Przy wykorzystaniu platformy
komunikacyjnej pracownik-kierownik znacznemu usprawnieniu ulegną procesy wnioskowania i wydawania zgody.
„Od systemów ERP Agencje Pracy Tymczaso-
www.biznes.benchmark.pl
Rotacja pracowników
Charakterystycznym dla Agencji Pracy
Tymczasowej jest zatrudnianie dużej liczby
pracowników. Wiąże się to naturalnie z procesami rekrutacyjnymi – przyjmowaniem
i rozpatrywaniem aplikacji, rozmowami z kandydatami oraz dopasowywaniem ich profilów
do poszczególnych stanowisk, aż wreszcie
skierowanie ich do pracy. Procesy te wspierane są przez systemy kadrowo-płacowe.
Przejęcie odpowiedzialności za procesy rekrutacyjne to jedno z podstawowych zadań,
które klienci Agencji Pracy Tymczasowej outsourcingują dla własnej wygody – brak odpowiedzialności za procesy kadrowe klientów
Agencji często pociąga za sobą bardzo dużą
rotację pracowników.
„Należy pamiętać, że pracodawcę z agencją
łączy umowa cywilno-prawna, która może
zawierać konstrukcję umowną przewidującą
rezygnację z pracownika tymczasowego ze
skutkiem natychmiastowym. Przykład mogą
stanowić duże markety, które z dnia na dzień
zmieniają swoje wymagania, nie uruchamiając
tym samym procedury zwolnienia pracownika
- proszą o zastąpienie go innym. Odpowiednio utrzymywana baza pracownicza w modułach kadrowych systemu ERP wspiera proces
dotarcia do odpowiednich kadr oraz optymalnego dopasowania kompetencji pracowników odpowiadającego aktualnemu zapotrzebowaniu klienta.” – mówi Joanna Walentek.
W myśl Ustawy z dn. 9 lipca 2003 roku O zatrudnieniu pracowników tymczasowych, regulującej zasady funkcjonowania Agencji Pracy Tymczasowej, może ona zatrudniać swój
personel zarówno na postawie umowy o pra-
Należy pamiętać, że pracodawcę z agencją łączy umowa cywilno-prawna, która
może zawierać konstrukcję
umowną przewidującą
rezygnację z pracownika
tymczasowego ze skutkiem
natychmiastowym.
Grafik dla pracowników
i kierownictwa
Różnorodność klientów Agencji Pracy Tymczasowej to różnorodność wymagań. Świetna organizacja i zarządzanie personelem
zwiększa prestiż i ugruntowuje współpracę
z kontrahentami, zwłaszcza w przypadku
klientów zatrudniających dużą liczbę pracowników tymczasowych takich jak np. duże sieci hipermarketów. Rozporządzanie grafikiem
pracy, podział na poszczególne godziny dyspozycyjności oraz dostosowanie grafiku do
realiów pracy zmianowej, a także rozliczenie
personelu zgodnie z ustalonymi stawkami
w przypadku wielu pracowników staje się
ogromnym wyzwaniem. Dobry system ERP
powinien sprostać takim wymaganiom.
„Do modułu enova365 Pulpit Kierownika dodaliśmy możliwość układania indywidualnych
i grupowych rozkładów czasu pracy przez
przełożonego (pracownika klienta), jak również opcję podglądania podstawowych danych kadrowych o podwładnych. Narzędzie
takie bardzo usprawnia komunikację i wymianę danych pomiędzy klientem a Agencją
Pracy Tymczasowej.”– mówi Walentek. „Kontakt z klientem wspiera również system CRM,
który umożliwia przejrzystą organizację bazy
kontrahentów oraz usprawnia procesy komunikacyjne.” – dodaje Pani Joanna.
Biznes benchmark magazyn
35
Praca grupowa i zdalna
Z punktu widzenia przepisów prawa, pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej podlegają
dodatkowej ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Ustawa ta precyzuje m.in.
zasady naliczania i rozliczania urlopów wypoczynkowych i ekwiwalentów za czas urlopów.
Charakter pracy tymczasowej przewiduje częste zmiany w zakresie pracodawców, dlatego
od systemów ERP oczekuje się już w standardzie ułatwień w naliczaniu i rozliczaniu
m.in. urlopów, czy też ekwiwalentów za czas
urlopu. Pozwala to zoptymalizować czas pracy i skrócić cały proces obsługi pracowników.
Co więcej, warto zwrócić uwagę na możliwość
wygenerowania dedykowanego świadectwa
pracy dla pracowników tymczasowych, gdyż
personel zatrudniony na podstawie umowy
o pracę tymczasową podlega odrębnemu
ustawodawstwu również w tym zakresie.
Fot. 1: Świadectwo pracy pracownika tymczasowego. [źródło: Soneta]
W Polsce i za granicą
W dobie globalizacji klienci Agencji Pracy
Tymczasowej często pozyskują kontrakty za
granicą, co za tym idzie oczekują poprawnego i zgodnego z przepisami obowiązującymi
w Polsce i za granicą rozliczenia pracowników. Pod uwagę należy wziąć ewidencjonowanie ich czasu pracy, rozliczanie wynagrodzeń, jak i rejestrowanie liczby diet, mających
wpływ przy naliczaniu podstawy składek
ZUS i podstawy opodatkowania. Świadczenia za takiego pracownika odprowadzane są
w Polsce, natomiast podatki w zależności od
państwa i czasu przebywania pracownika na
kontrakcie, mogą być rozliczane w kraju bądź
za granicą. Ułatwienie procesu naliczania
podstawy składek ZUS oraz opodatkowania
pracowników, wykonujących pracę poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce
zamieszkania, jest ogromnym usprawnieniem
w prowadzeniu dokumentacji zatrudnienia –
warto zwrócić uwagę na taką funkcjonalność
przy wyborze oprogramowania.
Agencje Pracy Tymczasowej częstokroć zarządzają ogromną liczbą kartotek pracowniczych swoich klientów (od kilkudziesięciu do
nawet kilkunastu tysięcy kartotek pracowniczych), za których prowadzą dokumentację
zatrudnienia. Dlatego moduły kadrowo-płacowe dla tego typu przedsiębiorstw zapewniają obsługę operacji seryjnych np. podczas
aktualizacji kartotek zatrudnionych, zgłaszania
ich do urzędów, rozliczania PIT-ów, czy wyli-
36
Biznes benchmark magazyn
Fot. 2: Limit urlopu pracownika tymczasowego. [źródło: Soneta]
czania płac, jak i również aktualizacji procedur
w świetle zmieniających się przepisów prawa.
Procesy takie mogą obejmować kilkaset pojedynczych operacji, zatem niezwykle istotnym
jest, by system charakteryzował się wysoką
wydajnością. Sprawność działania systemu,
jego wydajność zależy również od infrastruktury IT – serwerów, komputerów użytkowników
końcowych, szybkości łącza internetowego
u klienta oraz ilości użytkowników równocześnie pracujących na systemie. Warto zorientować się jak dany system poradzi sobie w środowisku konkretnego przedsiębiorstwa.
Na tablecie i smartfonie
Bardzo istotnym usprawnieniem w procesie
komunikacji pomiędzy pracownikami tymczasowymi i koordynowaniem ich pracy przez
kadrę Agencji Pracy Tymczasowych są również rozwiązania mobilne. Możliwość korzystania z bazy systemowej na urządzeniach
mobilnych, wprowadzana przez producentów oprogramowania klasy ERP, to przede
wszystkim użyteczne podejście do komunikacji rozproszonych pracowników. Mobilne platformy dla pracowników i kierowników, tzw.
„kioski pracownicze” to znaczne ułatwienie
w zachowaniu prawidłowej relacji z centralą
oraz środek do efektywnej komunikacji.
W obliczu specyfiki pracy Agencji Pracy Tymczasowej dobór odpowiedniego oprogramowania ERP, który uwzględnia procesy zachodzące w sferze zatrudniania i rozliczania
pracowników i świadczenia usług klientom,
wydaje się być kwestią kluczową. Wiodącym
trendem wśród producentów oprogramowania ERP jest tworzenie ich w oparciu o rozwiązania chmurowe. Niewątpliwą korzyścią
płynącą z wdrażania chmurowych wersji systemów jest większa mobilność pracowników
oraz uniwersalny dostęp do bazy danych firmy. Szybkość i sprawność działania w znacznym stopniu prognozuje sukces na rynku. 
Artykuł powstał na bazie materiałów
dostarczonych przez firmę Soneta;
www.enova.pl
www.biznes.benchmark.pl
Praca grupowa i zdalna
- artykuł sponsorowany
SKUTECZNA
PRACA W GRUPIE
T
rudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach grupową pracę nad projektem bez narzędzi IT ułatwiających
wspólne, zespołowe działania. Skoordynowanie poszczególnych działań ma tym większe znaczenie, im więcej osób
pracuje nad projektem – zwłaszcza w sytuacji, gdy poszczególni członkowie zespołu są rozproszeni po całym świecie.
Z pomocą przychodzą tutaj narzędzia dostępne w modelu chmurowym, zwłaszcza SaaS (Software as a Service). Pozwalają one nie tylko
na udostępnianie zasobów i koordynowanie działań czy zarządzanie
projektem, ale również umożliwiają efektywną komunikację członkom
zespołu dzięki udostępnieniu narzędzi społecznościowych. Dzięki
temu możliwa jest swobodna i efektywna praca nad projektem. Co
www.biznes.benchmark.pl
ważne, narzędzia społecznościowe pozwalają, w ramach określonych
reguł i zasad dostępu, na wymianę danych oraz omawianie i rozwiązywanie pojawiających się problemów związanych z realizowanymi
tematami bez zhierarchizowanej struktury związanej z zależnościami
służbowymi. Takie podejście pozwala na znacznie bardziej efektywną
pracę zespołu jako całości, a mechanizmy wyszukiwania, tagowania
czy dostęp do drzewa historii bardzo szybko pozwalają dotrzeć do
poszukiwanych informacji.
Novell Vibe
Przykładem nowoczesnego systemu działającego w modelu SaaS
przeznaczonego do wspomagania pracy grupowej jest Novell Vibe.
Co więcej, system ten pozwala nie tylko na tworzenie projektów i ze-
Biznes benchmark magazyn
37
Praca grupowa i zdalna
- artykuł sponsorowany
społów roboczych oraz zarządzanie nimi, ale również na zbudowanie
firmowej, wewnętrznej bazy wiedzy i jednoczesne gromadzenie w niej
wiedzy czy doświadczenia poszczególnych użytkowników. System
Vibe może być również dopasowany do potrzeb klienta (istnieje możliwość dodania nowych funkcji), a także pozwala na automatyczne wykonywanie operacji, w tym tworzenie przepływów.
Innymi słowy, za pomocą systemu Novel Vibe można stworzyć jednolitą,
a jednocześnie bezpieczną, płaszczyznę do współpracy prowadzonej
z dowolnego miejsca i za pomocą niemal dowolnego urządzenia. Najważniejszą cechą systemu Vibe, jest możliwość tworzenia odpowiednich zespołów projektowych, w których znajdą się pracownicy dysponującymi pożądanym doświadczeniem i niezbędną wiedzą. Novell Vibe
pozwala też zespołom agregować dane pochodzące z wielu źródeł objętych współpracą, w tym: systemów wiki, blogów, forów dyskusyjnych,
poczty elektronicznej, kalendarzy, dokumentów oraz serwisów WWW.
W ramach tworzonej bazy danych mogą funkcjonować nie tylko za-
Przykładem nowoczesnego systemu działającego w modelu SaaS przeznaczonego do
wspomagania pracy grupowej jest Novell Vibe.
Co więcej, system ten pozwala nie tylko na
tworzenie projektów i zespołów roboczych oraz
zarządzanie nimi, ale również na zbudowanie
firmowej, wewnętrznej bazy wiedzy i jednoczesne gromadzenie w niej wiedzy czy doświadczenia poszczególnych użytkowników.
twierdzone dokumenty czy raporty, ale również pomysły, plany, wyniki badań, zrealizowane zadania czy też informacje o spodziewanych
efektach oraz stanie prac. Wszystkie informacje mogą zostać, jeżeli
zachodzi taka potrzeba, zebrane w odpowiednich przygotowywanych
automatycznie raportach. Vibe pozwala też w prosty sposób tworzyć
i dostosowywać do indywidualnych potrzeb złożone schematy przekazywania zadań (tzw. workflow). Dzięki temu poszczególne zespoły
projektowe nie tylko mogą oszczędzić czas, ale również w ten sposób
można wyeliminować mogące pojawić się błędy czy niedomówienia.
Społecznościowy interfejs
Projektanci i informatycy przygotowujący Novell Vibe sporo uwagi poświęcili interfejsowi użytkownika. Sam interfejs oraz jego funkcjonalność
nawiązują do interfejsów spotykanych w ogólnodostępnych serwisach
społecznościowych – m.in. Facebooka. Dzięki temu użytkownicy bardzo szybko mogą opanować obsługę aplikacji. Podstawą funkcjonalności interfejsu jest tzw. przestrzeń robocza, w której użytkownicy mają
możliwość pracy nad wspólnymi dokumentami i łatwo mogą nimi zarządzać w ramach wydzielonej przestrzeni roboczej.
Zespoły robocze mogą też w prosty sposób, korzystając z technologii
drag-and-drop, tworzyć własne strony docelowe i zarządzać ich treścią
bez udziału informatyków. Możliwe jest też w ramach przestrzeni roboczej prowadzenie blogów bądź mikroblogów związanych z projektem.
Nie zapomniano również o możliwości przygotowywania analizy danych.
Innymi słowy, przestrzenie robocze Novell Vibe umożliwiają kierownikom
projektów i członkom zespołów na przechowywanie, organizowanie
i współdzielenie informacji projektowych na rożne sposoby.
Fot. 1: Przykładowe dane, które dostępne są przy zespołowym tworzeniu projektu. [źródło. Exea]
38
Biznes benchmark magazyn
www.biznes.benchmark.pl
Praca grupowa i zdalna
- artykuł sponsorowany
Co ważne, dostępna jest również synchronizacja i dostęp do plików w trybie offline,
a także istnieje możliwość udostępniania wybranych informacji związanych z projektem,
takich jak dokumenty, pomysły, plany, badania, kamienie milowe, zadania, oczekiwane
wyniki i praca w toku nie tylko członkom zespołu ale również kierownictwu firmy czy zewnętrznym klientom. Ponadto można dodawać grupy i współpracowników do kanałów
informacyjnych, wyświetlać aktualizacje projektu w czasie rzeczywistym, dodawać własne komentarze w miarę postępu projektu.
Umieszczając dokumenty, rozmowy i wspólną wiedzę w obszarach roboczych dostępnych online, system Novell Vibe zachowuje
wiedzę zgromadzoną przez członków zespołu. Dzięki temu cenne informacje pozostaną,
nawet w chwili kiedy pierwotni autorzy odejdą
z zespołu lub z firmy.
W Novell Vibe wbudowano także funkcje
masowego zarządzania dokumentami. Dzięki temu można odejść od żmudnych i podatnych na pomyłki procesów opartych na
załącznikach e-mailach. Aplikacja gromadzi
i kontroluje kolejne wersje dokumentów oraz
historię zmian. Można też korzystać z niestandardowych formularzy w połączeniu ze wspomnianymi wcześniej narzędziami do zarządzania zaawansowanymi przepływami pracy.
Z kolei zespołowe obszary robocze, nazywane
także biurami cyfrowymi, pozwalają członkom
zespołu, niezależnie od tego gdzie przebywają,
spotkać się i koordynować działania oraz łączyć posiadane informacje, zasoby i umiejętności w ramach swoich projektów lub zainteresowań. Obszary robocze oferują użytkownikom
centralną lokalizację w celu przechowywania,
edytowania i udostępniania całej treści. Co
ważne, obszary robocze obsługują ponad 400
formatów plików, w tym dokumenty tekstowe,
arkusze kalkulacyjne, prezentacje oraz pliki audio i wideo. Wszystkie te pliki można indeksować i dodawać do nich własne etykiety.
Łatwe w obsłudze narzędzia przepływu pracy, szablony, formularze i opcje dostosowywania pozwalają członkom zespołu szybko
tworzyć uproszczone i zautomatyzowane
procesy biznesowe. Nie są przy tym wymagane zaawansowane umiejętności programistyczne ani pomoc działu IT.
Przydatną funkcją jest też możliwość oznaczanie witryn i obszarów roboczych własny-
www.biznes.benchmark.pl
Fot. 2: Interfejs aplikacji klienckiej Novell Filr. [źródło: Exea]
Fot. 3: Interfejs systemu Novell Vibe. [źródło: Exea]
mi nazwami, bądź też logotypami czy innymi
elementami graficznymi. Dzięki temu pracownicy mogą błyskawicznie zidentyfikować potrzebne im do pracy obszary robocze i foldery.
Elementy te można połączyć z opcjami tworzenia niestandardowych stron docelowych
i portali internetowych. Novell Vibe daje zatem
również możliwość wykorzystania go w firmie
zamiast typowego intranetu.
Współpraca z systemem IT
Oczywiście, zarówno użytkownicy, jak i firmy na poziomie globalnym mogą zabezpieczyć przechowywaną w systemie treść
i kontrolować widoczność dokumentów
oraz możliwość ich modyfikacji czy wprowadzania zmian przy użyciu praw dostępu
dla poszczególnych osób i grup. Ustawienia te mogą być zaimportowane z systemu
IT przedsiębiorstwa. Można też w prosty
sposób utworzyć w obszarach roboczych
przestrzenie, do których osoby spoza projektu uzyskają dostęp. W ten sposób zespoły mogą współpracować i udostępniać
informacje kolegom spoza organizacji bez
konieczności kupowania licencji dla każdego
gościa lub użytkownika zewnętrznego.
Novell Vibe zapewnia również zaawansowaną integrację z komputerami pracowników.
Narzędzie o nazwie Novell Vibe Desktop
umożliwia bowiem synchronizację plików
z systemu Novell Vibe z komputerem pracownika, zapewniając dostęp do plików
w trybie offline. Z kolei dodatek Novell Vibe
dla pakietu Microsoft Office pozwala użytkownikom otwierać i zapisywać dokumenty
Office bezpośrednio w systemie Novell Vibe,
a także uzyskiwać dostęp do wielu funkcji
rozwiązania Novell Vibe bezpośrednio z aplikacji pakietu Office. Dostępne funkcje obejmują wersję dokumentu, oznaczanie tagami
i dyskusje na temat dokumentu.
Oczywiście, Novell Vibe współpracuje z systemem Novell GroupWise. Dzięki temu
można korzystać z najlepszych funkcji obu
produktów, przede wszystkim za sprawą
mechanizmów osadzania zespołowych obszarów roboczych w kliencie GroupWise dla
Biznes benchmark magazyn
39
Praca grupowa i zdalna
- artykuł sponsorowany
systemu Windows, przeciągania i upuszczania wiadomości e-mail
oraz załączników plikowych bezpośrednio do systemu Novell Vibe,
wyszukiwania w obu systemach oraz wyświetlania aktywnej treści
systemu Novell Vibe w rozwiązaniu GroupWise. Novell Vibe obsługuje
także system Novell Messenger, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z systemu komunikatora i sprawdzać dostępność członków
zespołu bez opuszczania interfejsu Novell Vibe.
GroupWise 2014
Jeśli chodzi o wspomniany przed chwilą system GroupWise, to warto
wspomnieć, że od niedawna dostępna jest nowa wersja tego oprogramowania do komunikacji i pracy grupowej oznaczona symbolem 2014.
Jak wiadomo, GroupWise łączy w sobie funkcje poczty elektronicznej
z obsługą kalendarza, zarządzaniem kontaktami i zadaniami, a nowa
wersja oprogramowania wspiera dodatkowo funkcje mobilne. Co ważne,
wśród wielu wersji językowych dostępna jest również wersja polska.
System GroupWise 2014 wyposażony został w nowy intuicyjny interfejs,
a wprowadzone ulepszenia związane z mobilnością docenią również
firmowi administratorzy. To dla nich przygotowano nową, internetową
konsolę administracyjną, która zapewnia dostęp do funkcji zarządzania
wszędzie tam, gdzie jest dostępna przeglądarka WWW. Istotną zmianą
w nowej wersji GroupWise
jest obsługa Active Directory
System GroupWise
z informacjami o tożsamości
2014 wyposażony został
w nowy intuicyjny interfejs, użytkowników i ich uprawnieniach oraz możliwość współa wprowadzone ulepszenia
pracy z systemem Microsoft
związane z mobilnością
Exchange. Istotną zmianą
docenią również firmowi
jest również wprowadzenie
programowych agentów sysadministratorzy. To dla
nich przygotowano nową, temu GroupWise działających
w architekturze 64-bitowej.
internetową konsolę
Spośród innych zmian naadministracyjną, która
leży wymienić usprawnienia
zapewnia dostęp do funkcji związane z możliwością dezarządzania wszędzie
finiowania zaawansowanych
zapytań oraz raportów, funktam, gdzie jest dostępna
cji delegowanie uprawnień
przeglądarka WWW.
administratora oraz zastosowanie wydajniejszego silnika wyszukiwania i klasyfikowania. Ciekawa
jest również możliwość duplikowania dowolnej przesyłki oraz łatwa zamiana jej na inny rodzaj wiadomości (np. poczty na spotkanie lub zadanie). Projektanci systemu zwracają też uwagę na fakt, że wprowadzono
nowy, odświeżony interfejs użytkownika, w którym wyeliminowano krytykowany przez wielu użytkowników „wizualnego bałagan” co przyczynia się do podniesienia komfortu pracy. Wprowadzono krótkie listy (np.
folderów), dynamiczne zmieniające się menu oraz opcje widoku „w sam
raz”. Oczywiście system GroupWise 2014 obsługuje wszystkie najnowsze platformy systemowe, przeglądarki WWW oraz urządzenia mobilne.
pracowników mobilnych. Bezpieczny sposób udostępniania plików
i dostęp do nich zapewnia system Novell Filr. Składa się on z serwera
plików oraz aplikacji klienckiej, która może być uruchamiana na komputerach, tabletach, czy smartfonach. Aplikacja ta pozwala m.in. na
współdzielenie oraz synchronizowanie plików i dokumentów.
Novell Filr współpracuje z systemami Windows, MAC, iOS, Android
i BlackBerry i pozwala na kontrolowanie dostępu, decydowanie, które
z plików mogą być wewnętrznie lub zewnętrznie udostępnione. Co
ważne, program Flir wyposażono w polskojęzyczny interfejs, który cechuje się prostą, intuicyjną obsługą.
Najważniejszymi cechami systemu Filr jest to, że umożliwia on użytkownikom dostęp do ich katalogów domowych i folderów sieciowych
za pomocą dowolnego urządzenia i z dowolnej lokalizacji oraz, że nie
zmusza ich do przenoszenia plików. Aby udostępnić pliki na urządzeniach mobilnych, nie trzeba przenosić dokumentów do specjalnego
folderu ani kopiować ich na żadne urządzenie czy zewnętrzną chmurę/
dysk. Zwalnia to użytkowników z potrzeby tworzenia i modyfikacji folderów, a dział IT z konieczności obsługiwania nowych pamięci masowych. Innymi słowy, z punktu widzenia użytkownika, Filr to po prostu
narzędzie do udostępniania danych miedzy różnymi urządzeniami.
Istotne przy tym jest to, że struktura plików użytkownika wygląda tak
samo, co ułatwia orientację, Co więcej, sam interfejs Filr też wygląda
tak samo bez względu na to, z jakiego urządzenia (tabletu, smartfonu, laptopa) użytkownik chce korzystać. System Filr jest rozwiązaniem
działającym na bazie wirtualnego urządzenia, co ułatwia oraz przyspiesza jego instalowanie i wdrażanie, a użytkownicy łatwo je akceptują.
Filr łączy się z katalogami domowymi użytkowników i współdzielonymi
folderami sieciowymi, dlatego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i systemy zabezpieczeń wykorzystywane przez dział IT nadal
spełniają swoje zadania. Co istotne, Filr współpracuje z usługami Active Directory lub NetIQ eDirectory. Wszelkie indywidualne i grupowe
prawa dostępu obowiązujące w katalogach domowych i folderach sieciowych będą obowiązywać także wobec folderów i plików, z których
użytkownicy korzystają za pomocą urządzeń mobilnych.
Oba opisywane rozwiązania firmy Novell – Filr i Vibe – działają w modelu SaaS. Zastosowanie tych rozwiązań w usługach Cloud Computing oferowanych przez Exea pozwala uruchomić narzędzia w dowolnej chwili, bez konieczności instalowania i konfigurowania wielu
systemów co daje użytkownikowi oszczędność dużej ilości czasu
potrzebnego na przygotowanie środowiska pracy. Zaoszczędzony
czas można od razu wykorzystać na poznanie nowych narzędzi,
szkolenia i naukę administrowania nim. Exea to nowoczesne środowisko chmury obliczeniowej dla biznesu bazujące na platformie Exea
Cloud Services oraz infrastrukturze Exea Data Center. Exea oferuje
oprogramowanie Novell w modelu SaaS.

Artykuł powstał na bazie materiałów
dostarczonych przez Exea; www.exea.pl
Novell Flir
Przy pracy grupowej, możliwość synchronizacji i współdzielenia plików
mają obecnie kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla firm zatrudniających
40
Biznes benchmark magazyn
www.biznes.benchmark.pl
Praca grupowa i zdalna
Pracownikami można zarządzać w chmurze
W CHMURZE
E
fektywne zarządzanie ludźmi
w organizacji wymaga odpowiednich narzędzi, które pozwolą nie
tylko sprawnie realizować czynności
administracyjne związane na przykład
z wynagrodzeniami pracowników, ale
także umożliwiają im rozwój i osiągnięcie jak największej efektywności
pozwalającej realizować cele firmy.
W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających
kilka lub kilkanaście osób, realizacja procesów HR może odbywać się z powodzeniem
w sposób niezautomatyzowany, a dane na
temat pracowników mogą być przechowywane w plikach Worda czy Excela. Kiedy jednak
skala zatrudnienia w firmie rośnie, zarządzanie
coraz większą ilością danych pracowniczych,
realizacja czynności administracyjnych czy
zapewnienie pracownikom rozwoju zgodnego ze strategią firmy stają się niemożliwe bez
odpowiednich narzędzi informatycznych.
Jeszcze do niedawna profesjonalne oprogra-
www.biznes.benchmark.pl
mowanie do zarządzania kapitałem ludzkim było
dostępne wyłącznie dla największych przedsiębiorstw, które mogły pozwolić sobie na zakup
przeznaczonych do tego celu rozwiązań licencjonowanych, tzw. „on premise”, takich jak np.
system SAP HCM. Sytuacja uległa zmianie wraz
z pojawieniem się na polskim rynku rozwiązań dla
HR w modelu Software as a Service. Co ważne,
oprogramowanie dostarczane jako usługa nie
wymaga zakupu drogich licencji i ponoszenia
wysokich kosztów wdrożenia, a jedynie opłaty
abonamentowej. Dzięki temu nawet małe przedsiębiorstwo, które jeszcze do niedawna nie mogło
liczyć na profesjonalne wsparcie informatyczne
w zarządzaniu kadrami, może pozwolić sobie na
zaawansowane funkcjonalnie oprogramowanie.
Warto jednak pamiętać, że aplikacje dla HR dostarczane w modelu SaaS to nie tylko propozycja dla mniejszych organizacji. Są one ciekawą opcją również dla dużych firm, dla których
ważne są niższe koszty wdrożenia i utrzymania
systemu HR oraz jego skalowalność w zależności od zmieniających się potrzeb.
Niższe koszty,
większa efektywność
Jedną z najczęściej wymienianych korzyści
w kontekście aplikacji oferowanych w modelu SaaS są niższe koszty. Mówimy w tym
wypadku przede wszystkim o niższym TCO
– Total Cost of Ownership, czyli całkowitym
koszcie pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymania czy rozwoju oprogramowania,
w porównaniu do licencjonowanych systemów HCM (Human Capital Management).
Decydując się na aplikację dla HR w chmurze oszczędzamy przede wszystkim na kosztach tradycyjnego wdrożenia, zakupie licencji
i rozwoju infrastruktury. Dużo niższe są także
wydatki związane z późniejszym administrowaniem oprogramowaniem – utrzymanie i aktualizacje systemu leżą po stronie dostawcy
aplikacji. To znacząco odciąża firmowy zespół IT, który dzięki takiemu modelowi może
skoncentrować się na innych, bardziej strategicznych z punktu widzenia organizacji zadaniach. W porównaniu do tradycyjnych syste-
Biznes benchmark magazyn
41
Praca grupowa i zdalna
mów aplikacje dla HR w chmurze umożliwiają
także skrócenie czasu wdrożenia, eliminując
pracę związaną z konfiguracją sprzętu i instalacją oprogramowania. W przypadku takich
projektów krócej trwa także faza budowania
założeń i ich realizacja. Jeżeli zaproponowane przed dostawcę „chmury” gotowy system
zostaje w całości zaakceptowany przez klienta, oprogramowanie może być dostępne dla
użytkowników już w ciągu zaledwie kilku dni
– co stanowi znaczącą różnicę w porównaniu
do trwających zazwyczaj kilka miesięcy wdrożeń rozwiązań „on premise”.
Oszczędności związane
z wdrożeniem i utrzymaniem
systemu w chmurze to jednak nie jedyne korzyści, jakie
oferują dostępne na rynku rozwiązania dla HR. Nie mniejsze
znaczenie ma także wzrost
efektywności obserwowany
w firmach, które zdecydowały
się na wdrożenie aplikacji HR
w modelu SaaS.
Wśród licznych zalet rozwiązań w modelu
SaaS dla HR często wymienia się także dużo
większą skalowalność, która umożliwia dopasowywanie wykorzystywanych zasobów do
rosnących lub malejących potrzeb organizacji.
Ponieważ opłaty za użytkowanie rozwiązania
są rozliczane w systemie abonamentowym,
w każdej chwili istnieje możliwość zwiększenia liczby użytkowników mających dostęp do
aplikacji lub zmniejszenia tej liczby przy podpisywaniu umowy na kolejny okres współpracy.
Oszczędności związane z wdrożeniem
i utrzymaniem systemu w chmurze to jednak
nie jedyne korzyści, jakie oferują dostępne
na rynku rozwiązania dla HR. Nie mniejsze
znaczenie ma także wzrost efektywności obserwowany w firmach, które zdecydowały się
na wdrożenie aplikacji HR w modelu SaaS.
Badanie firmy SuccessFactors zrealizowane
na próbie 500 klientów korzystających z aplikacji chmurowych do zarządzania talentami,
analityki czy zarządzania efektywnością wykazało, że w firmach tych poziom współpracy,
wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy pracownikami wzrósł aż o 140 procent,
a ich zaangażowanie o 65 proc. Firmy te
42
Biznes benchmark magazyn
odnotowały także o ponad 15 proc. niższą
rotację kadr i dziesięciokrotny wzrost efektywności procesów HR. Jednak co najważniejsze, organizacje biorące udział w badaniu odczuły znaczne zmiany w obszarze
realizacji założeń strategicznych. O 5,5%
wzrósł udział czasu pracy pracowników, poświęcanego na realizację zadań o priorytecie strategicznym, a o 5,4% zwiększyła się
produktywność zatrudnionych.
Chmura w służbie
„miękkiego” HR
W jakich obszarach zarządzania kapitałem
ludzkim warto zatem zwrócić się ku chmurze?
Aplikacje dostępne w formie usługi internetowej doskonale sprawdzają się szczególnie
w realizacji procesów „miękkiego“ HR oraz
analityki z nim związanej. Zarządzanie talentami, strategiczne planowanie zasobów, obsługa procesu rekrutacji zintegrowana z portalami społecznościowymi (takimi jak LinkedIn
czy Facebook) to tylko niektóre procesy, które
mogą być realizowane w modelu chmury.
Rozwiązania analityczne pozwalające na
szczegółową analizę efektywności pracowników, ocenę wynagrodzeń w odniesieniu do
efektywności czy wbudowane kokpity do monitorowania wydajności i raportowania to kolejne narzędzia dostępne w chmurze. Dzięki
nim specjaliści HR mogą sprawnie obsadzać
właściwe osoby na odpowiadających ich
kompetencjom stanowiskach, zachowując
przy tym pewność, że ich działania są skoncentrowane wyłącznie na priorytetowych dla
firmy obszarach. Jednym z najbardziej nowatorskich rozwiązań dostępnych w modelu
„chmury” są firmowe platformy społecznościowe, korzystające z wzorców zaczerpniętych z najpopularniejszych serwisów, takich
jak Facebook czy Twitter. Dzięki grupom dyskusyjnym, forom czy blogom, firmowe platformy społecznościowe umożliwiają bieżącą
wymianę wiedzy i doświadczeń między pracownikami wszystkich szczebli, wzmacniają
relacje wewnątrz firmy i pozytywnie wpływają na motywację pracowników. Łatwiejszy
dostęp do bieżących informacji i możliwość
współpracy online przekłada się z kolei na
większą efektywność działań.
Dostępne systemy HR działające w modelu
SaaS doskonale sprawdzają się także w realizacji procesów związanych z wyznacze-
niem celów pracownikom i oceną ich realizacji. W wielu firmach działania te odbywają się
wciąż w sposób tradycyjny, przy użyciu plików
Excela, a nawet papierowych dokumentów.
Tymczasem, za pomocą łatwej w obsłudze
i przyjaznej dla użytkownika aplikacji dostępnej
w modelu SaaS menedżerowie mogą zaplanować w systemie cele dla pracowników wybierając je z wcześniej zdefiniowanej listy dla każdego stanowiska. Wybrane cele są następnie
udostępniane pracownikom w systemie, przez
nich zatwierdzane w sposób elektroniczny
i stanowią podstawę dla działań i rozwoju pracownika na przykład przez kolejny rok.
Tego rodzaju narzędzia pozwalają pracownikom również na dokonanie samooceny, a kadrze kierowniczej na przeprowadzenie rocznej
ewaluacji – wszystko to za pośrednictwem
aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki
internetowej. Na podstawie wygenerowanej
w systemie oceny, naliczana oraz wypłacana
jest z kolei odpowiednia premia. W ten sposób,
dzięki wsparciu IT w chmurze, firma i menedżerowie mają pewność, że przyznawane premie
są adekwatne do osiągnięć pracowników, a ci
mając postawione konkretne cele, np. sprzedażowe czy związane z rozwojem kompetencji,
znają oczekiwania przełożonych i pracują efektywniej, zgodnie z celami biznesowymi firmy.
Analitycy firmy Forrester Research przewidują, że w latach 2013-2020 średnie tempo
wzrostu wartości globalnego rynku rozwiązań
SaaS wyniesie 18,9% rocznie. Polski rynek
aplikacji dostępnych w formie usługi także rośnie w dużym tempie. Mimo, że jeszcze nie
wszyscy przedsiębiorcy są w pełni świadomi
korzyści płynących z tego modelu udostępniania aplikacji biznesowych należy się spodziewać, że w ciągu najbliższych lat będziemy
nadrabiać dystans dzielący nas w tej dziedzinie od krajów zachodnich. Niższe koszty
wdrożenia i użytkowania systemu, przeniesienie odpowiedzialności za jego utrzymanie
i rozwój na dostawcę oprogramowania oraz
skalowalność pozwalająca na elastyczne
i efektywne zarządzanie, to tylko wybrane korzyści, które niewątpliwie przekonają zarówno
małe, jak i duże organizacje do wykorzystania
modelu SaaS – także w obszarze zarządzania
zasobami ludzkimi.

Teresa Olszewska
Autorka jest prezesem
zarządu GAVDI Polska; www.gavdi.pl
www.biznes.benchmark.pl
Praca grupowa i zdalna
FREELANCING,
KITESURFING
I PODRÓŻE
czyli praca zdalna i outsourcing
IT z punktu widzenia globtrotera
N
igdy nie umiałem pracować z domu, więc od samego początku mojej
zawodowej kariery miałem małe biuro – wynajęte od Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości. Pracowałem zdecydowanie więcej niż moi koledzy zatrudnieni na etacie, a zarabiałem zdecydowanie mniej. Zdarzało się, że
siedziałem nawet po 25 godzin w pracy non stop. Plus był taki, że można było
spać do godziny 10, czy 12, ale robota i tak później musiała być zrobiona.
Moje wakacje też nie wyglądały za ciekawie,
ponieważ zawsze musiał towarzyszyć mi na
nich laptop – to na wypadek gdyby coś się stało. A zawsze coś się działo i kończyło się tak, że
pracowałem gdzieś z kawiarni na Sardynii, czy
pensjonacie w Austrii jeśli tylko udało mi się wyrwać ze znajomymi na narty. Zmiana przyszły
jakieś dwa lata temu, kiedy pochłonął mnie kitesurfing. Jak tylko nauczyłem się surfować, nie
mogłem żyć bez przynajmniej jednej sesji w tygodniu. Moje biuro zaczęło robić się bardziej
mobilne. Wiele razy spędziłem pół dnia w aucie
nad jeziorem, pracując i czekając na wiatr.
Wtedy tak naprawdę mnie natchnęło. W zasadzie, to mojego klienta, dla którego realizowałem
zlecenia, tak naprawdę, to nigdy nie widziałem
na oczy. Pracowałem dla niego już z czterech
krajów i dwóch kontynentów, dlaczego zatem
nie zacząć robić tego na co dzień?
Samochód na podróż
Zacząłem się zastanawiać, czemu więc nie
zacząć jeździć do najlepszych spotów kitesurfingowych na świecie. Jednak, jak zacząłem
liczyć koszty biletów lotniczych, hoteli i opłat, to
szybko stwierdziłem, że nie tędy jednak droga.
Zobaczenie dziesięciu dobrych spotów zajęłoby
www.biznes.benchmark.pl
mi minimum dziesięć miesięcy, pod warunkiem,
że budżet by mi wcześniej nie „wyparował”.
A może zatem pojechać autem, od spotu do
spotu? Ten pomysł spodobał mi się jeszcze
bardziej, więc zacząłem planowanie. Wymyśliłem, że chcę autem dojechać z Wrocławia
do Hong Kongu zaliczając najlepsze spoty po
drodze. Mój Peugeot 206 raczej średnio się do
tego nadawał. Kupiłem więc auto, które podbijało Afrykę, samochód nie do zdarcia, który
przetrzyma każdy teren i warunki. Tak kupiłem
Land Rovera Defendera rocznik 1996. Dość
szybko okazało się to dużym błędem, a wszystko co o nim wyżej napisałem jest kłamstwem.
Muszą mieć na prawdę dobry marketing. Więc
sprzedałem Defendera i kupiłem auto, które
holuje wszystkie zepsute Defendery w Afryce,
czyli Toyotę Land Cruiser, rocznik 1994. Bez
przygód się też nie obyło, wliczając te najbardziej kosztowne, z silnikiem. Ale jak przyszło co
do czego auto mnie nie zawiodło.
Auto przygotowałem razem z moim ojcem.
Wielka skrzynia zajęła cały bagażnik i pół tylnego
rzędu siedzeń. W aucie mam aktualnie 3 duże
szuflady, 5 dużych schodów, zbiornik na 55 litrów wody z prysznicem, akumulator 200 Ah,
łóżko na 2-3 osoby, lodówkę, kuchenkę i pa-
nele słoneczne z dodatkowym bagażnikiem na
sprzęt kitesurfingowy. W skrócie jest to dom na
kółkach, którym wszędzie da się wjechać.
Praca w podróży
W sumie już ponad 4 miesiące spędziłem
w tym aucie pracując m.in. z Helu, plaży w Leucate, Cabo de Gato, Tarify, Essaouiry w Maroko, Malty, Sycylii i Sardynii. Przejechałem
samochodem przeszło 13 tysięcy kilometrów,
tylko z jedną awarią, która i tak nie unieruchomiła samochodu. Tej zimy wybrałem się do
Azji. Tym razem bez samochodu. Spędziłem
tam ponad trzy miesiące, podróżując głównie
motorem z koszem na cały sprzęt i pracując
gdzie tylko dało się „złapać Internet”. Odwiedzałem bezludne wyspy, przetłoczone wyspy,
pałace, świątynie i zwykłe bary, poznając ciekawych ludzi z całego świata. Cały czas nadal
pracowałem dla tego samego klienta.
Podróże zmieniły moje podejście do życia.
Teraz liczy się dla mnie wolność. A to wcale
nie oznacza grubego portfela. Pracuję na około 1/2 etatu. Jak wieje to kitesurfuję, jak nie
wieje pracuję. Nadal zdarza mi się pracować
w weekendy, ale tylko dlatego, że tydzień był
bardziej wietrzny i spędziłem na wodzie więcej
czasu niż powinienem. Jak widać na moim
przykładzie, w dzisiejszych czasach ogólnodostępnego Internetu nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było efektywnie pracować
z dowolnego miejsca na świecie. Pracę zdalną
bez problemu można połączyć z życiową pasją
– nawet jeśli są to podróże.
Tak rozumiany freelancing jest też swego rodzaju
outsourcingiem usług IT. Zleceniodawcy tak naprawdę nie interesuje jak i skąd pracujemy, ale to,
aby zlecenie było wykonane solidnie i na czas.
W tym roku stwierdziłem zatem, że fajnie byłoby
trochę się podzielić tą kitesurfingowo freelancerską wolnością i każdy będzie mógł skorzystać
z uroków mojego mobilnego kitesurfingowego
coworkingu. Zapraszam więc najpierw na Hel,
a potem do Grecji, Turcji i na Bałkany.

Marcin Jędras
Autor artykułu jest właścicielem firmy Software
Project; www.software-project.pl i prowadzi
blog poświęcony kitesurfingowi: kitelancers.pl
Biznes benchmark magazyn
43
PROJEKTORY BIZNESOWE
Top10
W
drugim naszym zestawieniu Top 10 prezentujemy dziesięć
najciekawszych naszym zdaniem, obecnych w lipcu na
polskim rynku projektorów biznesowych. Tego typu sprzęt różni
się od projektorów przeznaczonych do kina domowego przede
wszystkim możliwością transportu i dużą jasnością.










44
Biznes benchmark magazyn
VIVITEK
D968U
BENQ
MW851UST
OPTOMA
HD131X
NEC
M260XS
PHILIPS
PICOPIX 3410
Model ten charakteryzuje wysoka jasność obrazu wynosząca 4800 ANSI lumenów i dużym
kontrastem 10 000:1. Zastosowana technologia
BrilliantColor pozwala na wierne odwzorowanie
barw. Projektor przeznaczony jest do dużych
sal konferencyjnych i audytoriów.
Projektor krótkoogniskowy przystosowany do
wykorzystania z interaktywnymi tablicami. Przy
odległości od ekranu wynoszącej zaledwie 74 cm,
przekątna obrazu ma już 2,5 m. Ciekawostką jest
możliwość bezpośredniego podłączenia mikrofonu, co ułatwia prowadzenie prezentacji..
Projektor DLP o rozdzielczości natywnej obrazu
1920x1080 pikseli, kontraście 18000:1 i jasności
2000 ANSI lumenów. W urządzenie wbudowano
głośnik o mocy 10 W. W zestawie znajduje się
rozbudowany pilot zdalnego sterowania. Urządzenie zabezpieczyć można kodem PIN.
Projektor M260XS to przedstawiciel serii
projektorów krótkoogniskowych firmy NEC
wykorzystującej technologię 3LCD. Niewielki
współczynnik projekcji obiektywu sprawia, że
projektor może wyświetlić obraz o przekątnej
2 m z odległości zaledwie 79 cm.
Następca modelu PicoPix 2480 wyposażony
w podświetlenie LED i system DLP. Projektor
pracuje pod kontrolą systemu Android i wykorzystuje 4 GB pamięci wewnętrznej. Wbudowany akumulator pozwala na dwie godziny pracy
bez podłączenia do zasilania.
EPSON
Przedstawiciel typowych projektorów biznesowych przystosowanych do prowadzenia
prezentacji nawet w słabo zaciemnionych
pomieszczeniach i dużych salach konferencyjnych. Wbudowany 16-watowy głośnik pozwala
na wyraźny odbiór dźwięku.
ACER
Budżetowy projektor biznesowy przeznaczony
do różnej wielkości sal konferencyjnych. Duża
jasność projektora i optyka pozwalają na wyświetlanie obrazu z blisko 12 metrów. Do zestawu
dołączony jest pilot z funkcją myszy i ze wskaźnikiem laserowym.
EB-925
P1283
VIEWSONIC
PJD6383S
SONY
VPL-EW276
RICOH
PJ X2130
ViewSonic PJD6383S to biznesowe urządzenie
krótkoogniskowe, dzięki czemu nadaje się do
współpracy z tablica interaktywną eliminuje
uciążliwe zjawisko cienia, który prowadzący rzuca
na wyświetlany obraz. W urządzeniu zastosowano
przeciwkradzieżowe złącze Kensington lock.
Projektor biznesowy przystosowany do pracy
w dużych i słabo zaciemnionych salach konferencyjnych, dzięki zastosowaniu lampy o bardzo
dużej jasności wynoszące jaz 3700 ANSI lumenów. Zastosowano w nim głośnik o mocy 16 W.
Istnieje możliwości podłączenia mikrofonu.
Budżetowy i bardzo prosty model projektora DLP
o rozdzielczości 1024x768 pikseli. Projektor wyposażony jest jedynie w podstawowe złącza wideo
i audio. W zestawie znajduje się pilot pomocny
w prowadzeniu prezentacji.
CENA OD
7 390 ZŁ
CENA OD
5 794 ZŁ
CENA OD
3 399 ZŁ
CENA OD
2 999 ZŁ
CENA OD
1 399 ZŁ
CENA OD
5 390 ZŁ
CENA OD
1 399 ZŁ
CENA OD
2 849 ZŁ
CENA OD
3 499 ZŁ
CENA OD
1 599 ZŁ
www.biznes.benchmark.pl
biznes.benchmar k .pl

Podobne dokumenty