INFORMACJA O WYBORZE OFERTY TRANS

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY TRANS
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) niniejszym informuje się, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na:
Dostawy oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
TRANS KOL PALIWA
ul. Toruńska 186
62-600 Koło
Cena oferty brutto: 77 700,00 PLN
Grzegorzew, 23 stycznia 2006 r.

Podobne dokumenty