potwierdzenie korzystania z urlopu na żądanie

Komentarze

Transkrypt

potwierdzenie korzystania z urlopu na żądanie
Załącznik Nr 9 do Regulaminu pracy UMiG Góra Kalwaria wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 62/2010 z dnia 16.06.2010r.
POTWIERDZENIE KORZYSTANIA Z URLOPU NA ŻĄDANIE
......................................................
(imię i nazwisko pracownika)
Oświadczam, że w dniu / dniach ................................. korzystałam / korzystałem
z urlopu udzielonego na podstawie art. 1672 KP.
..................................................
(data i podpis pracownika)
..................................................
(podpis przełożonego)
Informacja w zakresie urlopu wypoczynkowego „na żądanie”
Urlop należy ................................(dni robocze)
Urlop wykorzystany ....................(dni robocze)
Urlop nie wykorzystany ..............(dni robocze)
..................................................
(Dział Kadr)

Podobne dokumenty