Słupy kablowe Ek Połączenie linii kablowej z napowietrzną nN i SN

Komentarze

Transkrypt

Słupy kablowe Ek Połączenie linii kablowej z napowietrzną nN i SN
Słupy kablowe Ek Połączenie linii kablowej z napowietrzną nN i SN
Konstrukcja żerdzi typu Ek umożliwia wprowadzenie do wnętrza słupa kabla elektroenergetycznego, poprzez specjalny otwór w
części odziomkowej żerdzi. Rozwiązanie to jest alternatywą dla tradycyjnych słupów kablowych, na których następuje połączenie
elektroenergetycznej linii napowietrznej z linią kablową prowadzoną na zewnątrz żerdzi.
Przykłady rozwiązań dla linii SN
Połączenie linii kablowej średniego napięcia z linią napowietrzną LSN na słupie krańcowym pojedynczym
Połączenie linii kablowej średniego napięcia z linią napowietrzną LSN na słupie krańcowym pojedynczym z odłącznikiem
Połączenie linii kablowej średniego napięcia z linią napowietrzną LSN na słupie krańcowym podwójnym
Połączenia linii kablowej średniego napięcia z linią napowietrzną LSN na słupie podwójnym z odłącznikiem
Przykłady rozwiązań dla linii nN
Połączenie linii kablowej niskiego napięcia - głównej i oświetleniowej z linią napowietrzną LnNi na słupie krańcowym
Połączenie linii kablowej niskiego napięcia z linią napowietrzną LnNi na słupie przelotowym
Połączenie linii kablowej niskiego napięcia z linią napowietrzną LnNi na słupie krańcowym
Połączenie linii kablowej niskiego napięcia z linią napowietrzną LnNi na słupie krańcowym podwójnym

Podobne dokumenty