Pobierz zaświadczenie o wzięciu udziału w

Komentarze

Transkrypt

Pobierz zaświadczenie o wzięciu udziału w
Zgłoszenie zdjęcia w konkursie Capa
Dekorator Roku 2012
Data:
Imię i Nazwisko :
e-mail:
Telefon:
Miejsce wykonania zdjęcia:
Do realizacji projektu użyte zostały materiały:
Uwagi:
Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na konkursu Capa Dekorator Roku
2012, organizowanego przez Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Baletowej 5c,
02-867 Warszawa oraz fotografia/fotografie te nie naruszają praw autorskich osób trzecich
lub innych dóbr prawnie chronionych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora nadesłanego zdjęcia
/zdjęć w dowolnym czasie i formie w celach związanych z promocją konkursu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z
regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).