RB 30/2007 Rzeszów, 23 kwietnia 2007 r. Wprowadzenie akcji do

Komentarze

Transkrypt

RB 30/2007 Rzeszów, 23 kwietnia 2007 r. Wprowadzenie akcji do
RB 30/2007
Rzeszów, 23 kwietnia 2007 r.
Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji
Zarząd Asseco Poland S.A. informuje iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
uchwałą nr 262/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku postanowił wprowadzić z dniem 26 kwietnia 2007 r.
w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 295.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii D spółki Asseco Poland S.A., o wartości nominalnej 1 PLN każda, pod warunkiem dokonania
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 kwietnia 2007 r. rejestracji tych akcji
pod kodem PLSOFTB00016.

Podobne dokumenty