Ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 63 o pow. 0

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 63 o pow. 0
Gmina Moryń
Ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości nr
63 o pow. 0,8900 ha, położoną w obrębie Stare
Objezierze
Zarządzenie Nr 112/2015 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zobacz na mapie
1

Podobne dokumenty