Załącznik: Nr 9/2010/2011 z dnia 1 marca 2011 r.

Komentarze

Transkrypt

Załącznik: Nr 9/2010/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2010/2011
Rady Wydziału Filozoficznego
WSFP „Ignatianum” w Krakowie
z dnia 1 marca 2011 r.
Studia podyplomowe
„Kultura i historia Azji Wschodniej. Chiny, Japonia, Korea.”
WSF-P „Ignatianum”
Program studiów podyplomowych
październik 2011 r.
Semestr zimowy 2011/2012
Lp.
1.
2.
3.
Przedmiot
Historia Azji Wschodniej
Filozofie Azji Wschodniej
Literatura i sztuka Japonii
4.
5.
Literatura i sztuka Korei
Wprowadzenie do kultury znaków i podstawy
komunikacji
Liczba godzin w semestrze:
Liczba
godz.
30
30
30
30
30
Prowadzący
Mgr P. Nowakowski
Dr J. Konior SJ
Mgr K. Sonnenberg/dr A.
Szczechla
Dr A. Wadas
Forma
zaliczeń
EG
EG
EG
EG
ZO
150
Semestr letni 2011/2012
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Religie Azji Wschodniej
Kultura i obyczajowość Japonii
3. Kultura i obyczajowość Korei
4. Literatura i sztuka Chin
Liczba godzin w semestrze:
Liczba
godz.
30
30
30
30
120
Prowadzący
(Dr J. Konior SJ)
Mgr K. Sonnenberg/dr A.
Szczechla
Dr A. Wadas
Forma
zaliczeń
EG
EG
EG
EG
Semestr zimowy 2012/2013
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Kultura i obyczajowość Chin
Stosunki gospodarczo-polityczne Polski i
Europy z Azją Wschodnią
3. Biznes azjatycki w Polsce i polski w Azji
4. Wymiana turystyczna z Azją
5. Historia chrześcijaństwa w Azji
6. Stosunki etniczne i pojęcie obywatelstwa w Azji
Wsch.
Liczba godzin w semestrze:
Liczba
godz.
30
30
15
15
15
15
Prowadzący
Dr J. Smołucha
Dr S. Meyer
Forma
zaliczeń
EG
EG
Z
Z
EG
EG
120
1. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 390 h
2. Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów: egzamin złoŜony przed Komisją w oparciu
o tezy przekazane przez wykładowców.
3. Legenda: EG – egzamin, ZO – zaliczenie z oceną, Z - zaliczenie

Podobne dokumenty