Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Powiatu Ostrowieckiego
Pieczątka wnioskodawcy
…………………………………….
/ miejscowość , data/
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY POWIATU OSTROWIECKIEGO
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
/ uczelnia, szkoła , adres/
DANE O KANDYDACIE DO STYPENDIUM:
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………..
ADRES ZAMIESZKANIA : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ROK STUDIÓW/ KLASA ……………………………………………………………………..
SYSTEM KSZTAŁCENIA * : dzienny, zaoczny, wieczorowy
TYP SZKOŁY : ……………………………………………………
KATEGORIA STYPENDIUM *: dydaktyczna, sportowa, artystyczna
UZASADNIENIE WNIOSKU:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
/ pieczątka i podpis wnioskodawcy/
OPINIA KOMISJI EDUKACJI RADY POWIATU:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….
DECYZJA ZARZĄDU POWIATU:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………..
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty