1. Przedmiot: STEROWNIKI SWOBODNIE PROGRAMOWALNE PLC

Komentarze

Transkrypt

1. Przedmiot: STEROWNIKI SWOBODNIE PROGRAMOWALNE PLC
1. Przedmiot: STEROWNIKI SWOBODNIE PROGRAMOWALNE PLC – PODSTAWY
2. Wymagania wstępne: Podstawy techniki cyfrowej
3. Forma:
Forma
Wykład
Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS
15
1
4. Prowadzący wykład: dr inż. Remigiusz Olesiński, tel. 022 234-7415, p.GE401
5. Program przedmiotu:
Wykłady:
Układy automatyki przemysłowej
Rozwiązania tradycyjne i współczesne
Budowa i działanie sterowników przemysłowych
Programowanie sterowników
Języki programowania wg normy IEC 61131-3
Język instrukcji
Schemat drabinkowy
Schemat bloków funkcyjnych
Język strukturalny
Schemat bloków sekwencyjnych
Korzystanie z bibliotek i tworzenie podprogramów
Realizacja algorytmów sterowania
Właściwości układów sterownikowych
Podstawowe parametry urządzeń
Dobór sprzętu do aplikacji
6. Metodyka zajęć: wykład ilustrowany przykładami.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi rozwiązaniami z zakresu automatyki przemysłowej
Poinformowanie o budowie i właściwościach sterowników przemysłowych
Przedstawienie sposobów programowania sterowników PLC
Poznanie podstawowych funkcji programowych
8. Forma zaliczenia: realizacja projektu programowego (w powiązaniu z zajęciami
laboratoryjnymi)
9. Literatura
Ruda A., Olesiński R. (2003): Sterowniki programowalne PLC, Wydawnictwo COSiW SEP
10. Wydział: Elektryczny PW
Rodzaj studiów: podyplomowe

Podobne dokumenty