Spotkanie robocze w sprawie projektu Ustawy o ochronie żeglugi i

Komentarze

Transkrypt

Spotkanie robocze w sprawie projektu Ustawy o ochronie żeglugi i
Spotkanie robocze w sprawie projektu Ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
W dniu 10 stycznia 2007 r. odbyło się robocze spotkanie w sprawie projektu Ustawy o ochronie żeglugi i
portów morskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele urzędów morskich z Gdyni, Słupska i Szczecina, a także
przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej. Spotkanie prowadziła Janina Mentrak, po. Dyrektora
Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego.
Celem spotkania było omówienie technicznych zapisów projektu ustawy, a w szczególności realizacji zadań przez
urzędy morskie. Ustalono ponadto, że pozostałe uzgodnienia będą obywać się w trybie roboczym. Spotkanie
przebiegało w konstruktywnej atmosferze.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej 2007-01-11

Podobne dokumenty