Numer 51/1 - Gimnazjum Nr 2 Warszawa Mokotów

Komentarze

Transkrypt

Numer 51/1 - Gimnazjum Nr 2 Warszawa Mokotów
GAZETKA Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
ul. Narbutta 65/71, Warszawa, tel. (022) 849 96 43, www.gimnazjum2.warszawa.pl
Numer 51/1/2008/2009
Przystanek Dwójka
Czy gimnazjum naprawdę jest takie straszne?
Wrzesień – początek 10 miesięcy cięŜkiej pracy. Jak
co roku powitaliśmy nowych uczniów, którzy przez
kolejne trzy lata będą się kształcić w naszej szkole.
Niektórzy znają się ze szkół podstawowych lub z podwórka, a inni poznali się po raz pierwszy na dziedzińcu podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Wielu z
nich zdąŜyło się juŜ zakolegować i znaleźć wspólne
zainteresowania z rówieśnikami i starszymi uczniami. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mieli świetną
okazję podczas wyjazdu do Sztutowa, podczas któ-
rego poznali inne klasy i swoich nowych nauczycieli.
Po powrocie z wyjazdu nauka ruszyła pełną parą.
Zaczynają się równieŜ przygotowania do ślubowania
klas pierwszych (14.10), podczas którego nasze nowe koleŜanki i koledzy oficjalnie dołączą do grona
uczniów Gimnazjum nr 2. Chcieliśmy poznać pierwsze wraŜenia w naszej szkole, dlatego przeprowadziliśmy krótką ankietę z naszymi pierwszoklasistami.
Krzysztof Pawlik
1e
Agnieszka Kamińska
1e
Piotr Przybil
1e
Dlaczego wybrałeś/łaś
naszą szkołę?
PoniewaŜ szło tu wielu moich kumpli. Wiedziałem, Ŝe to dobra
szkoła.
Niedaleko mieszka moja babcia i zawsze mogę do niej przyjść po
szkole.
Mam stąd blisko do
domu i chodzi tu sporo moich znajomych
ze starej szkoły.
Co ci się w niej najbardziej podoba?
Dziewczyny.
śe jest duŜa.
Lekcje i sklepik.
Czy są rzeczy, które
chciałbyś/chciałabyś
zmienić? Jeśli tak, to
co?
Klamki w łazienkach.
Nie, wszystko mi w niej
odpowiada.
Nie ma.
Jak widać, kaŜdemu podoba się co innego i w wyborze szkoły waŜne są nie tylko rankingi, ale teŜ połoŜenie szkoły i osoby, z którymi spędzimy trzy lata.
Na pewno kaŜdy nasłuchał się wielu historii od swoich nauczycieli w podstawówkach, Ŝe w gimnazjum
trzeba się ciągle uczyć, Ŝe nauczyciele robią niezapowiedziane kartkówki, a testy i sprawdziany wymagają wielogodzinnego przygotowania. Co do tego, to
chyba kaŜdy ma juŜ własną opinię. Jedni prace domowe odrabiają w przerwie swojego ulubionego serialu, a inni potrzebują ciszy i spokoju, Ŝeby dokładnie zrobić zadanie. KaŜdy z czasem na pewno sam
wyrobi sobie opinię na temat sposobu nauczania w
naszej szkole, lecz na razie zajmijmy się tym, co najwaŜniejsze, czyli nauką.
Wróbel & WilQ
Co z naszą salą gimnastyczną?
Lekcje wf-u
odbywające się na boisku szkolnym, a nie w jednej z dwóch sal gimnastycznych, brak
ogrzewania w całej szkole, pył i kurz unoszący się w powietrzu na korytarzach i robotnicy, którzy co rusz mijają
uczniów na przerwach - wszystko to dzieje się z powodu
trwającego właśnie generalnego remontu sali gimnastycznej, tzw. ,,wspinaczkowej”. Co się zmieni w jej wyglądzie?
– Dosłownie wszystko – odpowiada dyrektor naszego gimnazjum, pan Andrzej Miller.
- Wymienione zostaną drabinki, które będą teraz
wisiały na ścianie przeciwległej do ścianki wspinaczkowej,
a podłoga będzie wykonana ze specjalnych tworzyw, dzięki
którym uczniowie nie będą naraŜeni na poślizgnięcia.
Zmienimy takŜe kaloryfery, oświetlenie, wentylację
i zaplecze dla nauczycieli wf-u oraz szatnie, w których zostaną wybudowane prysznice. Naszą starą salę gimnastyczną będziemy mogli zatem rozpoznać tylko po ściance wspinaczkowej, która nie będzie wymieniana.
Z informacji dostarczonych przez pana dyrektora
wynika równieŜ, Ŝe zakończenie remontu planuje się na
5 grudnia 2008 roku, jednak bardzo moŜliwe jest opóźnienie. Wykonawcą jest firma ,,Taxbud” – zakład remontowo budowlany. Koszt remontu wynosi 600 000 zł. Całą tę kwotę przekazał Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Mokotów.
Po oddaniu sali gimnastycznej do uŜytku zajęcia
wf-u z pewnością będą przyjemniejsze, tym bardziej Ŝe
kaŜdy uczeń po wyjątkowo wyczerpującej lekcji będzie
mógł wziąć prysznic. Wysoki poziom techniczny sali
umoŜliwi prowadzenie w niej o wiele więcej pozalekcyjnych zajęć oraz jej wynajem dla osób z zewnątrz.
Juanita
Mała, wielka podróŜ
Jak co roku w naszej szkole została zorganizowana
Zielona Szkoła dla klas pierwszych. UwaŜam, Ŝe taki wyjazd
jest świetnym pomysłem. Część uczniów, którzy zaczęli
uczęszczać na zajęcia w naszej szkole, nie znała nikogo ze
swoich nowych kolegów z klasy, dlatego zwykle boją się, Ŝe
nikt ich nie polubi. Wycieczka była dla nich szansą na zawarcie nowych znajomości, a dla tych którzy przyszli do szkoły ze
swoją paczką kumpli, na umocnienie starych znajomości.
Na zielonej szkole obejrzeliśmy takŜe piękne miejsca. Odwiedziliśmy zamek w Malborku, obóz koncentracyjny
w Sztutowie, Muzeum Szkutnictwa Zalewu Wiślanego, odbyliśmy rejs po zalewie i całodzienną wycieczkę do Fromborka.
We Fromborku zwiedziliśmy katedrę i muzeum Mikołaja Kopernika. Najbardziej w muzeum podobało mi się to, Ŝe pan
przewodnik opowiedział nam, podłóg naszych znaków z zodiaku, na jakie choroby, według Kopernika, ,,dopadną’’ nas
na starość.
Dzień przed wyjazdem odbyła się prelekcja o bursztynach. Na lekcji pani powiedziała nam, Ŝe kamień ten moŜna znaleźć tylko po sztormie z wiatrem południowym i na drugi dzień przed wyjazdem na plaŜy moŜna było zbierać piękne
okazy.
Prawie wszystkie dzieci Ŝałowały, Ŝe trzeba było wrócić do szkoły, szczególnie po tym, jak zbieraliśmy bursztyn. W
ośrodku panowała naprawdę miła atmosfera i wszyscy byli
zadowoleni. Lecz, niestety, wszystko co dobre, kiedyś się
kończy.
Gabrysia Saworska
2
Siła spokoju
Chwila refleksji dla
p. Magdy Wierzbowicz
Na kąpiel nigdy nie jest za późno!
Afrodyta wyłania się z morza
A teraz czas na zajęcia plastyczne
Lekcja o bursztynach
Prosto do nieba...
Tylko kupować!
3
Taka ładna i sympatyczna kadra!
Tu teŜ byliśmy
Bez podpisu
W Muzeum Szkutnictwa
Obozowa łaźnia
W Malborku nocą
Przed rejsem po Zalewie Wiślanym
4
Nie dajmy się jesieni!
Po słonecznym lecie i wakacjach, tak jak co
roku o tej samej porze, przychodzi nam się zmierzyć z jesienią. Dzień staje się coraz krótszy, do
Ziemi dochodzi coraz mniej światła słonecznego.
Właśnie przez niedostatek światła miewamy jesienną chandrę, a nawet depresję. Stajemy się wówczas apatyczni, senni, nie mamy na nic ochoty.
Jak sobie radzić z tym niesprzyjającym czasem?
Czy moŜemy sprawić, Ŝeby jesień była tak samo
piękna jak odchodzące juŜ lato?
Myślę, Ŝe znamy
pewne sposoby, aby nadchodzącą wielkimi krokami jesień, uczynić ciekawą
i kolorową. Przedstawiamy
Wam kilka sprawdzonych
rad, jak przetrwać nadchodzące dni:
•
•
Ubieraj się kolorowo
Od czasu do czasu zjedz kawałek czekolady,
•
•
•
•
•
•
•
•
gdyŜ zawiera ona magnez,
który tłumi agresje i uspakaja
Odrobina letnich perfum
wprawi Cię w radosny nastrój
Zapisz się na dodatkowe zajęcia - to szansa na
poznanie nowych ludzi!
Po cięŜkim dniu zrób sobie relaksującą kąpiel
z pachnącymi olejkami
Przypomnij sobie wakacyjne hity muzyczne
Oglądaj komedie i czytaj pogodne powieści
Spotykaj się ze znajomymi
Pij soki ze świeŜych owoców
Uśmiechaj się jak najczęściej!
Jeśli rozwaŜymy wszystkie te moŜliwości, moŜe dojdziemy do wniosku, Ŝe jesień wcale nie jest
taka straszna?
Pozdrawiamy Was serdecznie i mamy nadzieję, Ŝe z naszymi poradami „nie dacie” się jesieni!
go.bi
Niebezpieczne związki
Nikogo juŜ nie dziwi widok młodych osób oblegających bramy, klatki schodowe, przystanki autobusowe. Zachowują się dziwnie, często są agresywni,
awanturują się i przeklinają. Wszystko przez szkodliwe
dla zdrowia „dopalacze”. Sięga po nie coraz więcej
młodych
osób.
Niektórzy nawet
nie potrafią się
bez nich bawić
podczas imprez i
dyskotek.
Jak wiadomo piątek to wymarzony
dzień na zabawę.
Trzeba pozbyć się
przecieŜ stresów minionego tygodnia. Czy jest więc coś
przyjemniejszego niŜ
wybranie się z koleŜankami, kolegami na
imprezę? Oczywiście,
nie moŜna przyjść
zmęczonym i niezadowolonym, by zepsuć reszcie osób humor. Chcąc go sobie
poprawić, sięgamy po papierosy,
alkohol, a takŜe
podejrzane
tabletki, substancje. Tak naprawdę nie czujemy
się lepiej. Jesteśmy otumanieni
a zdrowy rozsądek zostaje przyćmiony.
Coś, co kiedyś było nie do zaakceptowania,
dziś jest zjawiskiem powszechnym. Nieodpowiedzialność
ze strony coraz młodszych osób moŜe mieć tragiczne skutki. SpoŜywając zakazane środki, łatwo moŜemy się od nich
uzaleŜnić, albo, co gorsza, stać się ofiarą jakiegoś wypadku, na przykład samochodowego.
Nie bądźmy głupi i nie upierajmy się, Ŝe zawsze
moŜemy przestać, zerwać z nałogiem. Większość osób tak
twierdzi, ale nie robią tego, bo „Czemu zabraniać sobie
małej przyjemności”? Musimy wreszcie zrozumieć, Ŝe decyzje podjęte w młodości będą mieć wpływ na nasze późniejsze Ŝycie. Wniosek jest więc prosty – naleŜy we
wszystkim zachować umiar i bawić się „z głową”, Ŝeby
później nie trzeba było płacić za swoje błędy.
S.
5
Zabawa w naukę
„W co się bawić? W co się bawić?” To pytanie nurtowało nie tylko Wojciecha Młynarskiego, ale równieŜ
uczniów próbujących wymigać się od nauki. PoniŜsza instrukcja pozwoli Wam osiągać lepsze rezultaty w nauce.
Przede wszystkim najpierw naleŜy zadbać o środowisko pracy.
• wywietrzyć pokój do nauki,
• usunąć z zasiągu rąk przedmioty rozpraszające uwagę
jak np. MP3, telefony komórkowe, kolorowe pisma,
zdjęcie chłopaka/dziewczyny,
• ucząc się przy muzyce, wybierać utwory instrumentalne.
Nastawienie do nauki równieŜ jest waŜne. Człowiek
zrelaksowany, odpręŜony potrafi przyswoić więcej materiału niŜ osoba zmęczona, zestresowana:
• uczyć się chętnie a nie z przymusu,
• nie zarywać nocy na naukę.
Nie tylko miejsce i podejście są waŜne. Powinno się
zwrócić uwagę równieŜ na czas:
• nie uczyć się tuŜ przed sprawdzianami
(systematyczność!),
• ustalić cotygodniowy plan i ściśle się go trzymać, np.
poświęcać kaŜdego dnia godzinę na powtórzenie,
• unikać odrabiania lekcji wieczorem, a robić je po południu.
Poza podstawami tego, jak się uczyć, dobrze jest
znać równieŜ pomocne trik:
• w nauce słówek z języka obcego kojarzyć wyrazy, np.
z tymi polskimi, z jakimiś rzeczami, osobami, sytuacjami. W ten sposób łatwiej je przyswoić.
KaŜdy moŜe dostawać czwórki i piątki z klasówek,
a nawet pamiętać materiał na długo „po”, jeŜeli odpowiednio zadba o przygotowanie. NiewaŜne, jak długo się
uczysz, waŜne jak!
Agnes
Wrzesień - miesiąc pamięci
1 września
rozpoczęliśmy rok
szkolny, ale takŜe
jest to 69. rocznica
wybuchu II wojny światowej.
Polska była pierwszym krajem zaatakowanym
przez wojska niemieckie. To najstraszniejsza
wojna w dziejach historii świata, która pochłonęła miliony istnień ludzkich, w tym sześć milionów Polaków.
Wrzesień jest miesiącem pamięci narodowej.
„Naród Ŝyje póty, póki Ŝyje w nim pamięć” przeczytałam to kiedyś na pomniku poświęconym pomordowanym Polakom w czasie II wojny światowej. Zaczęłam
się zastanawiać, czy my młodzi pamiętamy o tych, którzy oddali Ŝycie za naszą wolność? Zadajmy sobie pytanie, czy stać by nas było na akt odwagi i poświęcenia? jak bohaterów ksiąŜki „Kamienie na szaniec” Aleksan-
dra Kamińskiego, dla których najwaŜniejszymi wartościami były Bóg, Honor, Ojczyzna. Czy dziś te wartości są równieŜ waŜne?
Pamiętajmy o tych, którzy oddali swoje Ŝycie za naszą wolność.
Sztybcio
6
69. rocznica napaści ZSRR na Polskę.
Przechodniu, przerwij marsz swój i zdejmij nakrycie głowy
Przed pomnikiem – symbolem Ofiar Anonimowych
Tych, co za Polskę, wiarę i za honor narodu
Oddali swoje Ŝycie w czerwonych kaźniach wschodu
Przechodniu, przerwij marsz swój, poświęć chwile skupienia
Przed pomnikiem wzniesionym Rodakom,
Co za Polskę, wiarę i cześć Narodu
Oddali swoje Ŝycie w krwawej golgocie wschodu.
Bo dziś z „ziemi nieludzkiej, gdzie spoczywają w Bogu
Tylko na naszych modlitwach do kraju wrócić mogą”.
Marian Jonkajtis (fragment)
Marian Jonkajtis - zesłaniec na Syberię, muzyk i literat.
Dnia 17 września o godz. 12.00, jak co roku, odbyła się
uroczystość upamiętniająca napaść ZSRR na ziemie polskie, na
którą przybyliśmy wraz z naszym pocztem sztandarowym. JuŜ
od 1996 roku uczniowie warszawskich szkół spotykają się przy
Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, by wspólnie odmówić modlitwę za ludzi poległych w Katyniu, Miednojach i Charkowie, złoŜyć kwiaty i zapalić znicze. Pod pomni-
kiem umieszczono obraz Matki Boskiej Katyńskiej, przy którym
wartę pełniło dwóch uczniów naszego gimnazjum. Choć pogoda
tym razem nie dopisała, to wszyscy uczniowie dzielnie reprezentowali swoją szkołę, zachowując się z naleŜytym szacunkiem
i powagą. Warto jednak przybliŜyć historię napaści ZSRR na
Polskę, bo niewiele osób pamięta, co wydarzyło się 17 września
1939 roku.
Wszystko zaczęło się 23 sierpnia 1939 roku, kiedy to
doszło do podpisania Paktu o Nieagresji między ministrami
spraw zagranicznych: niemieckim - Joachimem von Ribbentropem i sowieckim - Wiaczesławem Mołotowem. Zawierał on
tajny protokół dodatkowy ustalający nowy podział Europy Środkowowschodniej, w tym dokonanie rozbioru Polski na granicy
Narwi, Wisły i Sanu.
Wojska niemieckie wkroczyły do Polski 1 września
1939 roku, atakując ją z kilku stron jednocześnie: od zachodu,
północy i południowego zachodu. Rosjanie juŜ wcześniej zobowiązali się wkroczyć do Polski w ciągu dwóch tygodni od ataku
niemieckiego.
Napadli ziemie
polskie rankiem 17
września 1939 roku.
Tym samym Związek
Radziecki złamał pakt o
nieagresji z Polską, który
miał obowiązywać do
końca 1945 roku. W
ciągu kilku kolejnych
dni Rosja zajęła kresy
wschodnie, zgodnie
z postanowieniami paktu
Ribbentrop-Mołotow.
Przez kilkadziesiąt lat radziecki atak na
Polskę oceniany był
w naszym kraju zgodnie
z interpretacją przedstawioną przez „wielkiego
brata”. Oficjalnie przyjmowano więc, iŜ Armia
Czerwona przybyła do
Polski chronić ludność
opuszczoną przez sanacyjny rząd. Nadal większość rosyjskich historyków i politologów nie
zgadza się z interpretacją
zakładającą współudział
Hitlera i Stalina w ataku
na Polskę, który rozpoczął II wojnę światową.
Jednak to właśnie na
mocy paktu naszych
sąsiadów ustalony został
podział Polski. Konsekwencje agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku ponosimy do dziś. Te wydarzenia
ukształtowały bowiem obecną granicę naszego kraju.
Wróbel & WilQ
Czykita
Martaux
7
Pierwsze zwycięstwo Polski w Eurowizji
KsiąŜka – przyjaciel czy wróg?
Statystyczne dane mówią, Ŝe przeciętny Polak
sięga po
jedną ksiąŜkę na rok. Jednak zdarzają się
wyjątki. Są teŜ ludzie, którzy czytają rocznie ponad sto
ksiąŜek.
KsiąŜki stanowią
dla nas źródło wiedzy na
wszystkie tematy. Czytając,
przenosimy
się
w odległe miejsca, epoki
historyczne, uczestniczymy w róŜnych wydarzeniach, więc ksiąŜka nie
tylko uczy, ale teŜ bawi.
Poza tym ma wiele zalet:
przeczytane opowiadania,
powieści, bajki, nowele
wpływają na naszą wyobraźnię. Opisy i sytuacje
podane w słowach kaŜdy
interpretuje po swojemu.
Poznajemy równieŜ pisownię trudnych wyrazów i utrwalamy słowa juŜ znane.
KsiąŜka pomaga nam rozwijać język i słownictwo, uczymy się wyraŜać własne zdanie. Dzięki nie uczymy się
takŜe samego czytania. Gdy czytamy duŜo, robimy to
coraz płynniej, wyraźniej i szybciej.
KsiąŜka pomaga nam zrozumieć nas samych,
jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, dzięki niej
mamy wspólne doświadczenia. Warto poświęcić trochę
swojego czasu na czytanie ksiąŜek, bo na pewno nam to
nie zaszkodzi, moŜe jedynie pomóc. Dobrej ksiąŜki nie
zastąpi nic.
Orzełek
W tym roku w Glasgow odbyła się druga edycja The Eurovision Dance Contest. Dzięki Edycie
Herbuś i Marcinowi Mroczkowi
Polska zajęła pierwsze miejsce
w konkursie Eurowizji. Jak wszyscy
uczestnicy tego konkursu nasi reprezentanci byli ubrani w stroje
nawiązujące do kolorów flagi narodowej kraju, który reprezentują.
Edyta Herbuś miała na sobie białą
sukienkę, którą zrzuciła z siebie
w trakcie tańca i pokazała piękny
czerwony kostium. Nasi zawodnicy
zachwycili i rozgrzali publiczność,
tańcząc elementy rumby, cha-chy
i tańca współczesnego do utworów
Michaela Jacksona: „Black or white” i „Medly”. Mieliśmy aŜ 33 punkty przewagi nad Rosjanami, którzy zajęli drugie miejsce. Świetnie spisała się równieŜ para z Ukrainy, która zajęła 3. miejsce. Reprezentowali ją Ani Lorak i Shady Lady.
Rok temu w „tanecznej” Eurowizji Polskę reprezentowali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Jest bardzo prawdopodobne, Ŝe
w związku z tegorocznym zwycięstwem w przyszłym roku Polska będzie organizowała Eurovision Dance Contest.
Poprzez taniec moŜna wyraŜać swoje uczucia, emocje: odreagować stres, wyładować złość czy pozbyć się smutku, ale takŜe przekazać innym szczęcie, sprawić, Ŝe ludzie będą się uśmiechać i teŜ zechcą tańczyć! Ruch wyzwala hormony szczęścia, a ruch to zdrowie,
więc warto tańczyć! MoŜna się zapisać na dodatkowe zajęcia i pokochać taniec.
Najbardziej znane szkoły tańca w Warszawie to m.in:
• Riviera (www.taniec.net)
• Egurrola Dance Studio (www.taniec.com.pl)
• Hakiel – Akademia Tańca (www.hakiel.pl)
Ashlee Morgan
MAMMA MIA!
Akcja filmu toczy się na jednej z greckich wysp, gdzie
Donna samotnie wychowywała swą córkę Sophie, a teraz nadszedł czas na wydanie jej za mąŜ. Dziewczyna planuje ślub i jej
marzeniem jest, aby ojciec poprowadził ją do ołtarza. Chcąc
dowiedzieć się, kto nim jest, czyta pamiętnik swojej matki z lat
młodości, gdzie opisani są trzej męŜczyźni. Zaprasza ich na
swój ślub, mając nadzieję, Ŝe któryś z nich okaŜe się jej tatą.
Wkrótce na wyspę przyjeŜdŜają trzej przystojni panowie.
Sophie jest podobna do kaŜdego z nich. Który okaŜe się jej
ojcem? Harry, Sam, Bill a moŜe... Ŝaden z nich? Zachęcam do
wybrania się na ten film do kina.
Autorzy filmu mieli świetny pomysł przypomnienia
wspaniałego zespołu, jakim był ABBA. Ludzie w średnim wieku oraz starsi maja okazję powspominać lata swojej młodości.
Wydaje mi się, Ŝe film bardziej przypadnie do gustu
kobietom ze względu na wątki miłosne. Jednak uwaŜam, Ŝe film
warto jest obejrzeć niezaleŜnie od wieku, płci czy upodobań ze
względu na świetną obsadę
i genialne piosenki ABBY
śpiewane przez aktorów. Hity
te to m.in. tytułowe „Mamma
Mia” czy „Honey, honey”
i „SOS”. Przystojni aktorzy
i genialne aktorki, m.in. jedna
z najwybitniejszych, zdobywczyni dwóch Oskarów - Meryl
Strzep, uświetniają musical.
ReŜyseria: Phyllida Lloyd
Scenariusz: Catherine Johnson
Zdjęcia: Haris Zambarloukos
Obsada: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Colin Firth
Produkcja: USA, Wielka Brytania
Gatunek: musical, komedia rom.
Czas trwania: 110 minut
D.
8
Uczta melomanów
Choć wakacje juŜ się skończyły większość z
nas prawdopodobnie wciąŜ je wspomina. Zwłaszcza, Ŝe
tegoroczne lato dostarczyło nam wielu wraŜeń. Szczególnie lipiec i sierpień obfitowały w koncerty największych
gwiazd światowej sceny muzycznej, tak, Ŝe kaŜdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
JuŜ końcówka
czerwca
zapewniła
melomanom potęŜną
dawkę emocji. 28
czerwca na Krakowskich Błoniach po raz
pierwszy zagrała jedna z największych
gwiazd muzyki pop –
Celine Dion. Na występ, który był częścią
trasy koncertowej Taking Chcances wybudowana
została
ogromna arena z dwudziestoma ekranami.
Show było inauguracją projektu May B Kraków – Muzyczne Wydarzenie Krakowa (akcja organizuje występy
największych muzycznych sław w Polsce). Jako suport
wystąpiła polska wokalistka Natalia Lesz, potem zaś 30tysięczna publiczność usłyszała takie przeboje artystki
jak: My Heart Will Go On z filmu Titanic czy Power Of
Love.
Dwa dni później we wrocławskim klubie Firlej wystapiła amerykańska formacja Death Angel. Muzycy, którzy zagrali w naszym kraju po raz pierwszy byli prekursorami thrash metalu. Występ promował najnowszy album
grupy Killing Season wydany 2 kwietnia tego roku.
Natomiast 5 lipca
w Hali Stulecia (Wrocław)
wystąpiła kanadyjska wokalistka Avril Lavigne,
która światowym tourne
promowała swój najnowszy
krąŜek The Best Damn
Thing wydany w kwietniu
2007 roku. Autorka takich
hitów jak: Sk8er Boy, My
Happy Ending czy Girlfriend swym pierwszym
albumem (Let go) podbiła
serca milionów fanów na
całym świecie, zapewniając
sobie miejsce w czołówce
największych, muzycznych gwiazd ostatnich lat. Punkowo-rockowy image Avril, oryginalne, popowe brzmienia
i wspaniałe teksty podbiły serca milionów fanów na całym
świecie.
11 lipca poznańską Maltę odwiedziła kolejna kanadyjska gwiazda – Nelly Furtado. Niewiele brakowało,
by koncert gwiazdy w ogóle się nie odbył! Groźna nawałnica przerwała show dwukrotnie, dlatego piosenkarka
zdecydowała o przełoŜeniu koncertu na następny dzień.
Nelly Furtado zdobyła listy przebojów hitem I'm
Like A Bird z debiutenckiej płyty Whoa, Nelly. Utwór
otrzymał cztery nominacje do nagród Grammy (zdobył
jedną), zaś singiel Forca z drugiego krąŜka stał się hymnem Mistrzostw Europy w 2004 roku. Piosenki z jej trzeciej płyty Loose przez długie tygodnie znajdowały się na
szczytach list przebojów.
Polski nie ominęła takŜe europejska trasa koncertowa Somewhere Back In Time 2008 legend metalu –
zespołu Iron Maiden. Zagrali oni 7 sierpnia na Stadionie
Gwardii w Warszawie. Muzycy zaśpiewali najbardziej znane hity z lat 80., głównie z płyty Powerslave.
Tego samego
dnia swoje 50. urodziny
obchodził
wokalista
Iron Maiden Bruce
Dickinson, a Polscy
fani odśpiewali mu głośno uroczyste „Happy
Birthday”
Jako
suport
zagrał zespół Lauren
Harris, córki załoŜyciela
Iron Maiden – Steve’a
Harrisa oraz polska
formacja Made of Hate.
W wakacje odbyły się
takŜe róŜnego rodzaju
festiwale jak choćby
Heineken Open'er Festival w Gdyni i Coke Live Music
Festiwal w Krakowie. Gwiazdami festiwalu na wybrzeŜu
byli np. król hip-hopu Jay-Z, Chemical Brothers, The
Racounters czy Eryka Badu. W poprzedniej stolicy Polski wystąpili m. in. Timbaland, The Prodigy i Sean Paul.
Niestety, mnie nie
udało
się
uczestniczyć
w Ŝadnym z tych wydarzeń,
czego bardzo Ŝałuję. Oddałabym wiele, aby zobaczyć
zwłaszcza jeden z moich
ulubionych zespołów, czyli
Iron Maiden. Nie pozostaje
mi nic innego, jak cierpliwie
czekać i mieć nadzieję, Ŝe
moi idole w niedługim czasie
znów odwiedzą nasz kraj.
Akari
9
Świeć przykładem – posprzątaj świat!
Jak w kaŜdy trzeci weekend września (19-21.09.2008) ruszyła
juŜ po raz czternasty międzynarodowa kampania ,,Clean Up the
World”, która w naszym kraju jest znana pod nazwą ,,Sprzątanie
świata – Polska”.
Co roku krajowym koordynatorem kampanii jest
Fundacja ,,Nasza Ziemia”. W akcji biorą udział nie tylko
ekolodzy, lecz takŜe tysiące szkół,
samorządów i lokalnych organizacji
społecznych. Za kaŜdym razem łącznie jest
zaangaŜowanych
ponad
milion
wolontariuszy.
W tym roku ,,Sprzątanie świata –
Polska” odbyło się w dwóch terminach.
Dnia 18 sierpnia 2008 r. Fundacja ,,Nasza
Ziemia” zorganizowała akcję ,,Clean Up
Baltic Sea” (,,Sprzątanie Bałtyku”),
polegającą na sprzątaniu plaŜ, nurkowaniu
w poszukiwaniu pod wodą śmieci,
usuwaniu zaczepionych na wrakach sieci, w
których giną dziesiątki tysięcy ryb, fok,
morświnów oraz ptaków wodnych.
Druga akcja przebiegała pod
hasłem ,,Ziemia w Twoich rękach”
i propagowała ideę: ,,Oszczędzaj. Wyłączaj.
Odzyskuj.
Świeć
przykładem!”.
Wolontariusze z całej Polski skupili swoją
uwagę
przede
wszystkim
na
zanieczyszczonych lasach, do których są wywoŜone rocznie
tony trujących, szkodliwych dla flory i fauny odpadów.
Głównym celem niniejszej kampanii jest zwiększenie
świadomości ekologicznej Polaków poprzez zachęcanie
wszystkich do stosowania w Ŝyciu codziennym prostych, ale w
skali globalnej bardzo skutecznych działań. Przykładem tego
jest raport międzynarodowej organizacji
ekologicznej World Wildlife Fund,
z którego dowiadujemy się, Ŝe gdyby
kaŜde polskie gospodarstwo domowe
przestrzegało
najprostszych
zasad
oszczędzania energii, zaoszczędziłoby jej
aŜ o 21%!
Niewątpliwie
wszyscy powinniśmy
uczestniczyć w tego rodzaju inicjatywach
na rzecz ochrony środowiska, jednakŜe
wiąŜą się z nimi pewne koszty, m.in.
reklamy. Dla nas wszystkich, chcących
Ŝyć
w
przyjaznym
otoczeniu,
nieskaŜonym i pięknym, lepiej byłoby
nie zaśmiecać Ziemi i za kaŜdym razem,
gdy chcemy coś wyrzucić, cierpliwie
szukać pojemników na śmieci. Zachęcam
teŜ do segregacji odpadów, bo takie
działanie jest korzystne pod kaŜdym
względem, m.in. oszczędności.
Juanita
WSPÓŁCZESNY SAVOIR-VIVRE
Nowe znajomości
Co roku do naszego gimnazjum przychodzą nowi
uczniowie, przewaŜnie połowa się nie zna. Trafiają
do róŜnych klas. Ci, którzy nie znają nikogo, wydają
się zagubieni i przygnębieni, widząc jak inni śmieją
się w grupie starych znajomych. Jednak przełamują
pierwsze lody. Wiem z doświadczenia, Ŝe niektórzy
uczniowie juŜ pierwszego dnia poznania spotykają
się np.: w lodziarni. Pytanie, które słyszymy z reguły
po zakończeniu spotkania lub w szkole od nowych
znajomych to: „Czy moŜesz podać mi swój numer?”.
Po czym wszyscy wyciągają komórki, by zapisać
w ich elektronicznych pamięciach cyferki. No chyba,
Ŝe ktoś nie będzie chciał podać namiarów. W takiej
sytuacji nie moŜna się narzucać (moŜe wystarczy
dać tej osobie trochę czasu?).
Ania: Nie! Powiedziałam juŜ, Ŝe nie. I nie mów do
mnie rybko!
Amant: Ale, o co ci chodzi? Ja tylko chciałem do ciebie kiedyś zadzwonić…
Ania (wchodząc do toalety): Dwa razy w rynnę, raz
w parapet. Tyle wystarczy?
Amant (zwracając się do koleŜanki Ani): Ty, podaj mi
numer do Ani, bo mi się nie zapisał…
KoleŜanka Ani: Czekaj. O tu. Masz…(podaje mu numer komórki do Ani).
CO DALEJ? KaŜdy stwierdzi, Ŝe tak się nie zachowuje koleŜanka czy przyjaciółka. W ten sposób wyświadczyła koleŜance niedźwiedzią przysługę.
A Ania odbierze jeszcze tego samego dnia telefon
od Amanta i na pewno będzie wściekła!
Prosto z korytarza:
Rada na dziś: Gdy ktoś nie chce ujawniać swoich
Miejsce i czas: korytarz, przerwa po 6. lekcji.
Występują: Ania, Paweł (ksywka Amant) i koleŜanka Ani.
Amant: Rybko, no nie wygłupiaj się, daj swój telefon.
danych teleadresowych, musi mieć jakiś powód.
Więc nie dręcz tej osoby i nie wymuszaj kontaktów
czy adresu. (Lepiej poproś numer GG)
Małysz
10
„263 nadzieje, (tylko?) 10 medali.”
24
sierpnia,
w Pekinie, odbyła się
wielka
c e r e mo n i a
zakończenia 29. Igrzysk
Olimpijskich.
Polacy, z reprezentacją
263 sportowców, mieli
okazję brać w nich
udział po raz 19. Teraz
przyszedł czas na
krótkie podsumowanie.
Nasi sportowcy
w ogólnej klasyfikacji uplasowali się na 20. miejscu,
zdobywając 10 medali. Z pewnością nie jest to wynik w
Ŝaden sposób uwłaczający, jednak trzeba przyznać, Ŝe
czujemy pewien niedosyt. DuŜy zawód sprawili polskim
kibicom pływacy, których największym sukcesem było 4.
miejsce Otylii Jędrzejczak na 200 metrów motylkiem. Bez
medalu wrócili takŜe Ŝeglarze, choć w polskim składzie
wymieniano kilku faworytów do podium. Siatkarze i piłkarze
ręczni bez najmniejszych problemów awansowali do rundy
ćwierćfinałowej, jednak później nie potrafili sprostać
rywalom i równieŜ nie zdobyli Ŝadnego krąŜka. Nasze
„złotka”- siatkarki, potrafiły wygrać jedynie ze słabą
Wenezuelą.
Zdobyte medale
Złote
•
•
•
Srebrne
•
•
•
•
•
•
Tomasz Majewski- „złoty kulomiot”
Oczywiście Igrzyska przysporzyły nam takŜe wielu
pozytywnych wraŜeń. Największe brawa naleŜą się przede
wszystkim naszym lekkoatletom i wioślarzom.
Niespodziewanie na najwyŜszym podium stanął kulomiotTomasz Majewski, a stopień niŜej Piotr Małachowskisrebrny medalista w rzucie dyskiem. Złoto wywalczyła
równieŜ czwórka podwójna wioślarzy bez sternika oraz
Leszek Blanik w skoku przez konia.
Pozostałe medale Polacy wywalczyli w szermierce,
podnoszeniu cięŜarów, kolarstwie górskim, kajakarstwie
i zapasach.
Tomasz Majewski
– lelloatletyka –
pchnięcie kulą
K. Wasielewski,
M. Kolbowicz, M.
Jeliński, A. Korol –
wioślarstwo –
czwórka podwójna
bez sternika
Leszek Blanik –
gimnastyka
sportowa – skok
Złoto dla Leszka Blanika
T. Motyka, A. Wiercioch, R. Zawrotniak
i R. Andrzejuk – szermierka
Ł. Pawłowski, B. Pawełczak, M. Bernatajtys
i P. Rańda – wioślarstwo
Szymon Kołacki – podnoszenie cięŜarów
Piotr
Małachowski –
lekkoatletyka –
rzut dyskiem
Maja
Włoszczowska –
kolarstwo
górskie – cross
country
A. Konieczna
i B. Mikołajczyk
– kajakarstwo
Brązowe
• Agnieszka
Wieszczek – zapasy
– kategoria do 72 kg.
Polacy srebrnymi medalistam
Następnym miastem organizującym olimpiadę
będzie Londyn. Miejmy nadzieję, Ŝe nasi trenerzy oraz
sportowcy wyciągną wnioski po tegorocznych błędach,
a medaliści utrzymają doskonałą formę i za cztery lata
przysporzą nam jeszcze więcej emocji i radości.
mrtś.
11
śyjemy w XXI wieku, kiedy najwaŜniejsze są komputery i telefony komórkowe. Coraz mniej osób
czyta ksiąŜki, zwłaszcza wśród młodzieŜy. Wielu uczniów nie czyta nawet lektur szkolnych i tekstów
zadawanych przez nauczycieli. Dlatego teŜ coraz więcej dzieci ma dysleksję lub problemy z czytaniem
na głos. Postanowiliśmy sprawdzić, czy uczniowie Gimnazjum nr 2 czytają ksiąŜki i co o nich sądzą.
Kasia RoŜek
3b
Krzysztof Kazimierczyk
2f
Aneta Kwapulińska
2a
Tak.
Nie za bardzo.
Tak,
bo są interesujące.
Czy uwaŜasz, Ŝe
czytanie ksiąŜek
jest potrzebne i dlaczego?
Tak. Czytanie
ksiąŜek rozwija styl.
Potrzebne to moŜe
i są, ale mnie nie
interesują.
Tak, poniewaŜ moŜna
duŜo się dowiedzieć
i poszerzyć swoją
wiedzę
Jaki gatunek literacki lubisz najbardziej
i dlaczego?
Fantastykę, poniewaŜ mam dosyć
Ŝycia codziennego.
Fantastyka naukowa,
poniewaŜ rozwija
wyobraźnię.
Fantasy, poniewaŜ
opisują rzeczy,
których na co dzień
nie moŜna zobaczyć.
Czy lubisz czytać
ksiąŜki?
Jak widać, uczniowie naszej szkoły jeszcze lubią czytać ksiąŜki. Aczkolwiek zdania są podzielone. Najchętniej czytają fantastykę. My równieŜ się z nimi zgadzamy. Według nas fantastyka jest najciekawsza,
poniewaŜ czytając opowiadania tego typu, przenosimy się do odległych krain, w których moŜemy
„spotkać” postacie, które nie istnieją w rzeczywistości. Mamy nadzieję, Ŝe zainteresowanie ksiąŜkami nie
spadnie i nadal wiele osób będzie je czytać.
Wróbel & WilQ
Gazetka Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów OWVM „Przystanek Dwójka”
Redakcja: Anita Juanita Pajewska, Marta Martaux Tuszyńska, Magdalena Czikita Smolarczyk, Aleksandra Akari Kalińska, Gabrysia Gabi Saworska, Małgorzata go.bi. Biernat, Kacper WilQ Wilk, Monika Wróbel Wróbel, Aleksandra Orzeł Orzeł, Monika Ashlee Morgan Więckiewicz, Dominika D. Lachowicz,
Paulina Sztybcio Sztybor, Agnieszka Agnes Kurzewska, Martyna mrtś Kalicka, Paulina S. Sochocka, Magdalena Małysz Babraj;
Opieka: p. Zofia Sławińska Opieka techniczna: p. Beata Siwiec;
Dział techniczny: Izabella Golon; Fotografie: Aleksandra Borowska
12

Podobne dokumenty