ELSAP -05/P

Komentarze

Transkrypt

ELSAP -05/P
WIZUALIZACJA DLA SYSTEMU AUTOMATYZACJI
ELSAP -05/P
OPROGRAMOWANIE WIZUALIZACYJNE ELSAP
Podstawowe funkcje aplikacji ELSAPView:
Graficzny schemat pracy ciągów przenośników wraz z rozgałęzieniami
Dynamiczna konfiguracja („przeciągnij i upuść”) układu przenośników oraz dodatkowych elementów
prezentowanych na schemacie (dynamiczne rozłożenie elementów systemu głośnomówiącego i
czujników)
Prezentacja przenośników taśmowych i zgrzebłowych
Prezentacja stanów systemów blokad UGS oraz ISB
Prezentacja informacji o pracy kruszarek, poziomów zbiorników i innych elementów dodatkowych
Podgląd parametrów pracy, stanów wejść (czujników standardowych, dodatkowych oraz
zewnętrznych) oraz wyjść związanych z danym przenośnikiem
Możliwość deaktywacji (zablokowania) źródła blokady
Zdalne załączanie i wyłączanie przenośnika oraz przełączanie między biegami
Pełna, zdalna konfiguracja parametrów pracy przenośników
Zdalna konfiguracja sieci i tras przenośników
Administracja kontami użytkowników systemu, grupami i uprawnieniami
Możliwość pracy na wielu stanowiskach wizualizacji jednocześnie
System alarmowania o wystąpieniu sytuacji awaryjnych
System szczegółowego raportowania
OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNE ELSAPCOMM
Podstawowe funkcje aplikacji ELSAPComm:
Komunikacja z urządzeniami poprzez jeden lub wiele sterowników UMT-05
Archiwizacja zdarzeń (stanu sterowników, wystąpienia blokad, akcji użytkownika)
BAZA DANYCH SYSTEMU
W bazie danych systemu przechowywane są informacje jak:
Konfiguracja systemu
Zdarzenia w systemie
Użytkownicy i grupy oraz ich uprawnienia
Wersje oprogramowania modułów
Szczegółowe archiwum z pracy systemu oraz odstawy
ELEKTROMETAL Spółka Akcyjna
ul. Stawowa 71, 43-400 CIESZYN, tel. +48 33 8575 200; fax: +48 33 8575 205
e-mail: [email protected]; www.elektrometal.eu