Instytut Nauk Geologicznych

Komentarze

Transkrypt

Instytut Nauk Geologicznych
Instytut Nauk Geologicznych - Uniwersytet Wrocławski
zaprasza studentów archeologii z roku I - V
na zajęcia dr Adama Szynkiewicza
pt. „GEORADAR GPR”
Zajęcia mają formę Wykładów
odbywają się w każdy poniedziałek - godz. 14:30 ( ok. 1,5 - 2 godz. )
w budynku Instytutu Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 30, sala 2
( w kwietniu – zajęcia ze sprzętem pomiarowym w terenie )
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w zajęciach.
Można uzyskać zaliczenie w ramach np. programowego wykładu
monograficznego ( V rok ) lub wykładu ogólnouniwersyteckiego
( I rok mgr 2-l uzup.).

Podobne dokumenty