Spawanie - projekt - MIG - MAG II_22.02.2015r

Komentarze

Transkrypt

Spawanie - projekt - MIG - MAG II_22.02.2015r
„ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z ZAKRESU SPAWANIA METODAMI
MMA, MAG, MIG, TIG” dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik
pojazdów samochodowych w ramach projektu
„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.
Od dnia 2 do 18 lutego 2015r. 2 grupy po 8 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie
Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) ukończyło w ramach projektu:
„Podkarpacie
stawia
na
zawodowców”
110
godzinne
„Zajęcia
dydaktyczno
wyrównawcze z zakres spawania metodami MMA MAG MIG TIG”. Projekt systemowy
jest realizowany przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z
Powiatem Rzeszowskim, finansowany jest z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podczas kursu uczniowie odbyli zajęcia
teoretyczne i praktyczne, oraz
zdobyli
wiedzę i umiejętności na temat: spawania
elektrodą otuloną MMA, spawania metodą
MIG – 131 (spawanie łukowe w osłonie gazu
obojętnego elektrodą topliwą), spawania metodą MAG – 135 (spawanie łukowe w osłonie gazu
aktywnego elektrodą topliwą), w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach
blach i rur, spawanie metodą TIG
Uczestnicy
kursu
otrzymali
Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem
zgodnym
z
polską
Euroświadectwo
w
Normą,
a
także
języku
polskim,
angielskim i niemieckim ze stosownym
wpisem do Książeczki Spawacza. Dzięki
zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie
zwiększą własne szanse po ukończeniu
szkoły na lepsze zatrudnienie.
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!

Podobne dokumenty