Licealiści z I LO we Włoszczowie na warsztatach Koła Naukowego

Komentarze

Transkrypt

Licealiści z I LO we Włoszczowie na warsztatach Koła Naukowego
Powiat Włoszczowski
Licealiści z I LO we Włoszczowie na warsztatach
Koła Naukowego Automatyki Przemysłowej
27. i 28. maja Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej przeprowadziło dla licealistów ILO im. gen. W. Sikorskiego cykl
warsztatów dotyczących robotów przemysłowych i mobilnych oraz modelowania 3D. Każda jednostka trwała około
jednej godziny, na której uczniowie mogli posłuchać o automatyce i robotyce przemysłowej oraz samodzielnie, po
zapoznaniu się z podstawami oprogramowania CAD, wykonać złożenie w pełni funkcjonalnego urządzenia.
Pierwszy warsztat dotyczący tematyki robotów przemysłowych i mobilnych składał się z dwóch części. W pierwszej z
nich uczniowie wysłuchali prezentacji wprowadzającej, która miała na celu przedstawienie nie tylko ogólnego zarysu
tematu warsztatu, ale także przedstawienie samego Koła i studiowania na wydziale produkcyjnym Politechniki
Warszawskiej. Następnie uczestnicy podzieleni na trzy grupy mieli okazję dowiedzieć się kilku rzeczy o robotyce oraz
samodzielnie wypróbować działanie robota typu delta, manipulatora trójosiowego, jak również zapoznać się z
dokładną zasadą pracy robota mobilnego MATKA stworzonego przez KNAP.
Podczas drugiego warsztatu uczniowie uczyli się podstaw modelowania 3D w programie Solidworks. Po narysowaniu z
pomocą prowadzącego kilku różnokształtnych brył uczestnicy szkolenia mieli okazję samodzielnie złożyć młynek do
kawy z przygotowanych wcześniej części, który dzięki sprawnej manipulacji wiązaniami imitował rzeczywiste ruchy.
Dwa dni warsztatów okazały się być niezwykle absorbujące i pracowite dla KNAP, mimo to cieszymy się, że
wzbudziliśmy zainteresowanie młodzieży nie tylko zagadnieniami dotyczącymi automatyki przemysłowej, czy
modelowania CAD, ale także samymi studiami na Politechnice Warszawskiej. Młodzi ludzie w większości przypadków
stali przed wyborem właściwych dla siebie studiów i takie warsztaty pomogły im w pewnym stopniu rozjaśnić pogląd
na studia na kierunkach ścisłych. Chętnie współpracując z prowadzącymi i ambitnie podejmując stawiane przez nas
wyzwania uczniowie pokazali, że są nie tylko sumienni i ciekawi świata, ale przede wszystkim kiedyś mogą dołączyć
do grona inżynierów Politechniki Warszawskiej, co jest dla nas jednoznacznym sygnałem, że takie wydarzenia nigdy
nie pozostają wśród ich uczestników bez echa.
1

Podobne dokumenty