Po zamontowaniu wentylatora zgodnie z projektem

Komentarze

Transkrypt

Po zamontowaniu wentylatora zgodnie z projektem
PROCEDURA URUCHAMIANIA
WENTYLATORA
Po zamontowaniu wentylatora zgodnie z projektem technicznym
zasilania sprawdzić co następuje:
1.
i przy odłączonym napięciu
Połączenia mechaniczne wentylatora do systemu kanałów wentylacyjnych:
•
w przypadku wentylatorów UNOBOX ME sprawdzić czy otwory wentylacyjne silnika
w obudowie wentylatora są niezakryte. Musi być zachowany min. 0,2 m dystans
od ścian i przegród,
•
w przypadku montażu zewnętrznego sprawdzić czy zastosowano daszki ochronne
i czerpnie/wyrzutnie zabezpieczające wentylator przed opadami atmosferycznymi.
2.
Sprawdzić czy podłączono przewód PE ochronny (żółto-zielony) znajdujący się
na króćcach elastycznych w przypadku wentylatorów instalowanych z ich
wykorzystaniem.
3.
Sprawdzić sposób podłączenia przewodów do zacisków elektrycznych wentylatora:
•
sprawdzić zgodność podłączenia z informacją zawartą na tabliczce znamionowej
wentylatora (rodzaj podłączenia 1 czy 3 fazowe; dla 3 faz czy gwiazda/trójkąt/
podwójna gwiazda),
•
odczytać również wartości prądu dla właściwego połączenia.
4.
Czy podłączono zaciski termokontaktu / pozystora PTC.
5.
Porównać wykonane podłączenie z odpowiednim schematem w "Wytyczne w zakresie
zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg"
lub katalogiem produktu.
6.
Sprawdzić czy występują i jakie zostały zastosowane zabezpieczenia w rozdzielnicy
zasilającej wentylator (termiczne, przeciwporażeniowe, zwarciowe).
7.
Jeżeli nie ma ww. zabezpieczeń przerwać procedurę uruchamiania!!!
8.
Zamknąć (zdławić)
wentylatora!
9.
Założyć amperomierz cęgowy (cęgi Dietza):
•
całkowicie
przepustnicę
na
kanale
ssawnym
lub
tłocznym
jeżeli silnik jest zasilany przez falownik, to zaprogramować wartości na falowniku
i ustawić stałe wskazywanie prądu: cęgami nie mierzymy prądu falownika!
10. Na krótko (1 sek.) włączyć zasilanie.
11. Sprawdzić kierunek obrotów wentylatora - ustawić prawidłowy.
12. Włączyć zasilanie.
13. Powoli otwierać przepustnicę (patrz p. 8) jednocześnie obserwując wzrost prądu na
amperomierzu lub falowniku.
14. Ustawić żądaną wydajność nominalną wentylatora (cały czas kontrolując prąd silnika),
zmierzyć ciśnienia powietrza w kanale przed i za wentylatorem - porównać
z charakterystyką wentylatora.
15. Wartości wpisać do protokołu rozruchowego i wysłać do firmy Rosenberg.
Rosenberg Klima Polska sp. z o.o.
ul. Sękocińska 38, Wolica k. Warszawy
05-830 Nadarzyn
tel.: (+48) 22 720 67 73 lub 74
faks: (+48) 22 720 67 75
[email protected], www.rosenberg.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 211166
NIP: 534-22-60-540
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
BRE BANK SA 56 1140 1010 0000 3267 4100 1001

Podobne dokumenty