Paweł Kozaczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Paweł Kozaczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr inż. Paweł
Kozaczyk
Urodzony w 1961 roku w Poznaniu. Absolwent kierunku
Rolnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), doktor
nauk
rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska.
Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych są zagadnienia
gospodarki wodnej w rolnictwie i sadownictwie, a w szczególności
badania z zakresu oceny możliwości stosowania różnych systemów
i urządzeń nawadniających oraz analiza ich efektywności produkcyjnej
w warunkach klimatycznych Wielkopolski.
Jest autorem i współautorem blisko 70 opublikowanych prac naukowych, głównie z zakresu
gospodarki wodnej na terenach rolniczych, ale także oceny potrzeb deszczowania i jego wpływu na
gospodarkę wodną gleb W latach 2001-2004, 2005- 2007 i 2007-2009 był głównym wykonawcą,
projektów badawczych finansowanych przez KBN.
Prywatnie pasjonuje się wędkarstwem i żeglarstwem. Czynnie uprawia jazdę rowerem. Jest
także miłośnikiem psów i fanem szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej.

Podobne dokumenty