Wałbrzych, ul. Pocztowa 3 - Nieruchomości Orange Polska.

Komentarze

Transkrypt

Wałbrzych, ul. Pocztowa 3 - Nieruchomości Orange Polska.
Nr T01463
Wałbrzych, ul. Pocztowa 3
Cena netto: 900 000 PLN
Typ nieruchomości: mieszane
Tryb sprzedaży: negocjacje
Podstawowe informacje
Powierzchnia
Powierzchnia budynków: 1123 m2
Powierzchnia gruntów: 1180 m2
Tytuł prawny
użytkowanie wieczyste, grudzień
2089
Nr działki
187
Nr KW
WR1W/00012856/1
Informacje planistyczne
Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Lokalizacja
Wyceniana nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta w dzielnicy Stary Zdrój przy, Śląskiej i Marconiego. Ulica Pocztowa
o nawierzchni z kostki brukowej jest ulicą boczną, równoległą do ulicy Armii Krajowej znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 35. W
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne i użytkowe.
Opis nieruchomości
Na działce nr 187 znajdują się budynek mieszkalno-techniczny, budynek garażowy oraz wewnętrzny dziedziniec. Niewielki obszar na
wjeździe od ulicy Pocztowej zajmuje zieleń. Działka ogrodzona jest murem, w którym umieszczone są dwie bramy.
Budynek mieszkalno-techniczny został zbudowany w XIX wieku w zabudowie wolnostojącej jedno- i dwukondygnacyjny w części
dwukondygnacyjnej z
poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek dostępny jest od strony
ulicy Pocztowej i z dziedzińca
wewnętrznego. Budynek garażowy posiada jedną kondygnację, nie jest podpiwniczony.
Infrastruktura Techniczna
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej
pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:
- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 67,49 m2;
- nieodpłatnej służebności przesyłu na kabel doziemny energetyczny z
powierzchnia kabla energetycznego w gruncie wynosi 13,20m2.
agregatu w garażu do budynku głównego. Szacunkowa
Przeznaczenie
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
nieruchomość leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową,
zabudowę usługową (m. in. wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe) i
usługowo-produkcyjną.
Teren objęty jest ochroną konserwatorską.
Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w
materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.
Agnieszka Kędziora
Doradca Sprzedaży
Telefon komórkowy
509 453 481
Contact Center
800 300 400
Adres e-mail
[email protected]