Schemat montażowy jednostek centralnych SR0724.02 KB

Komentarze

Transkrypt

Schemat montażowy jednostek centralnych SR0724.02 KB
56,80
10,80
z instalacji ssawnej
8,25
min 15 cm
od podłogi
do wyrzutni powietrza
31,10
Jednostka centralna SR07
Schemat montażowy
jednostki centralnej SR07
Wszystkie wymiary podano w cm
Model SR07
s
a
n
t
e
c
h
o
d
k
u
r
z
a
c
z
e
c
e
n
t
r
a
l
n
e
04-840 Warszawa
www.santech.com.pl

Podobne dokumenty