LISTA KOSZTÓW PODRÓŻY uczestników obozy/wyjazdu

Komentarze

Transkrypt

LISTA KOSZTÓW PODRÓŻY uczestników obozy/wyjazdu
LISTA KOSZTÓW PODRÓśY
uczestników obozy/wyjazdu ...............................................................................................................................
w terminie ....................................................................... Organizator ..............................................................
Trasa .....................................................................................................................................................................
Lp.
Nazwisko i imię
Rok
kierunek
Nr leg.
studenckiej
cena biletu na przejazd
z powrotem
w jedna stronę
łącznie koszt
przejazdów
RAZEM:
Słownie: .................................................................................................................................................
Sporządził:
Akceptacja:
Potwierdzenie pobytu:
podpis
uczestnika

Podobne dokumenty