kantech

Komentarze

Transkrypt

kantech
KATALOG PRODUKTÓW FIRMY KANTECH
Spis treści
Wprowadzenie ................................................................4
Detekcja wyjścia
T.REX | detektor wyjścia...................................................34
Nowe produkty w ofercie firmy Kantech .....................5
Nadruki fotoidentyfikatorów
Oprogramowanie
Drukarki do kart ...............................................................36
Oprogramowanie EntraPass
Special Edition ...................................................................6
Akcesoria ..........................................................................
Corporate Edition ..............................................................8
PB-EXIT | przycisk wyjścia ...............................................37
Global Edition ..................................................................10
Konwerter USB/RS485....................................................37
EntraPass Go ..................................................................12
Konwerter RS232/RS485 ................................................37
EntraPass WEB ...............................................................13
KAP - aktualizacje............................................................14
Integracja z centralami alarmowymi
Video Vault ......................................................................15
Seria NEO, Power i MAXSYS firmy DSC ..........................38
Serwer zapasowy ............................................................16
SQL Database Access.....................................................17
Specyfikacja okablowania
SmartLink ........................................................................17
Tabela informacyjna .........................................................39
Card Gateway .................................................................17
Tabela funkcji i parametrów programów EntraPass ..........18
Urządzenia
Zintegrowana platforma bezpieczeństwa
Intevo .............................................................................19
Kontrolery
Kontroler KT-400 .............................................................20
Kontroler KT-1 .................................................................22
Kontroler KT-300 .............................................................24
Kontroler KT-100 .............................................................26
Kontroler KT-NCC ............................................................27
Czytniki i karty
ioProx | czytniki kart zbliżeniowych...................................28
ioProx | karty i breloki zbliżeniowe ....................................29
ShadowProx | czytniki kart zbliżeniowych ........................30
ShadowProx | karty i breloki zbliżeniowe ..........................31
Multi-format | inteligentne czytniki kart zbliżeniowych .......32
ioProx | czytnik radiowy z pilotami....................................33
3
Kontrola dostępu firmy Kantech
Systemy kontroli dostępu oferowane przez firmę Kantech
stanowią znaczącą część w biznesie koncernu TYCO Security
Products, jednej z największych światowych firm oferujących
produkty do systemów ochrony przeciwpożarowej
i elektronicznych systemów zabezpieczeń. Produkty
oferowane przez firmę Kantech są skompletowane w taki
sposób aby były gotowe do instalacji.
Mogą być stosowane do systemów w małych firmach
spełniając ich rosnące potrzeby, jak również w dużych,
rozbudowanych korporacjach. Rozwiązania firmy Kantech
współpracują z systemami CCTV firmy American Dynamics
oraz centralami alarmowymi firmy DSC oferując zintegrowany
system zabezpieczeń. Aby dowiedzieć się więcej
o produktach firmy Kantech odwiedź stronę www.kantech.com
oraz www.aat.pl.
4
Nowe produkty w ofercie firmy Kantech
Poniżej prezentujemy nowe rozwiązania w ofercie firmy Kantech, które poszerzają możliwości systemu
i użytkownika w zakresie projektowania i obsługi systemu:
EntraPass Go
„Bądź w kontakcie z systemem, nawet gdy jesteś daleko”
Aplikacja EntraPass Go pozwala zdalnie nadzorować system kontroli
dostępu. Umożliwia komunikację z programem nadzorczym EntraPass
poprzez sieć telefonii komórkowej po zainstalowaniu jej na urządzeniu
mobilnym (tablet, smartfon).
Patrz str. 12
EntraPass Web
„Utrzymaj bezpieczeństwo w swoich rękach”
Aplikacja EntraPass Web umożliwia zdalny i wygodny dostęp do
systemu EntraPass z dowolnego komputera poprzez sieć Ethernet/
Internet korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej. Pozwala
w czasie rzeczywistym zarządzać wybranymi funkcjami systemu.
Patrz str. 13
Intevo
„Intuicyjna, zintegrowana platforma bezpieczeństwa”
Intevo integruje system kontroli dostępu, IP CCTV oraz SSWiN
w ramach jednej wspólnej platformy, która usprawnia procedury
zabezpieczeń oraz minimalizuje czas instalacji.
Patrz str. 19
KT-1
„Nowoczesny kontroler 1 przejścia z portem IP”
Kontroler KT-1 jest bardzo eleganckim i nowoczesnym rozwiązaniem
z funkcjonalnością kontrolera KT400-IP dedykowany do kontroli
jednego przejścia z możliwością zasilania POE.
Patrz str. 22
5
Program nadzorczy
EntraPass Special Edition
EntraPass Special Edition jest programem jednostanowiskowym. Współpracując z kontrolerami KT-100/KT-1 może kontrolować do 64 przejść, do 128
z KT300 i do 256 przejść z KT-400. Posiada przyjazny dla administratora interfejs ekranowy oparty na rozwijanych zakładkach i ikonach. Administrator może
definiować i modyfikować bazę użytkowników kart, harmonogramy, poziomy
dostępu, generować raporty oraz konfigurować elementy systemu. EntraPass
Special Edition oferuje również integrację z systemami CCTV Exacq, rejestratorami cyfrowymi i sieciowymi firmy American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR i Intellex) oraz z centralami alarmowymi DSC serii NEO, Power i MAXSYS.
Cechy:
• Szybka/przyjazna użytkownikowi
instalacja/obsługa
• Baza danych typu SQL (wersja Sybase)
• Funkcja podwójnego i potrójnego odczytu
karty w czytniku umożliwiająca wykonanie
określonych operacji w systemie odryglowanie/zaryglowanie drzwi na stałe,
przełączenie przekaźnika, uzbrajanie
rozbrajanie alarmu itp. (dotyczy tylko
systemu z kontrolerami KT-1 i KT-400)
• Integracja z systemami CCTV Exacq,
rejestratorami cyfrowymi i sieciowymi
firmy American Dynamics (VideoEdge,
HDVR, ADTVR i Intellex) oraz z centralami
alarmowymi DSC serii NEO, Power
i MAXSYS
„Jednostanowiskowy program nadzorczy do systemów kontroli dostępu”
Wersje produktu:
E-SPE-EN-V6
EntraPass Special Edition - oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim
E-SPE-V6-LIC
EntraPass Special Edition - tylko licencja na oprogramowanie
E-SPE-UPG-V6-LIC
EntraPass Special Edition - aktualizacja z wersji 3.18 na wersję 6.XX
Kantech Advantage Program (KAP) Token:
E-SPE-KTK-1
1 Kantech Token - licencja na aktualizację oprogramowania z wersji wyższej niż 4.XX i wyższej na wersję 6.XX
Instrukcja obsługi:
E-SPE-MAN-EN
EntraPass Special Edition - instrukcja obsługi w języku angielskim
* Opcjonalnie dostępna wersja polska oprogramowania i dokumentacji
Produkty
powiązane
6
Czytniki
ioProx
Kontroler
KT-100
Centrale alarmowe
DSC
Zarządzanie nagraniami wideo
Intellex
Oprogramowanie
Urządzenia
Program nadzorczy
a fo
toidentyfi
ka
rów
Dr u
rk
to
ka
EntraPass Special Edition
Centrale alarmowe
DSC
Centrale alarmowe
DSC
K T-1
sD
Centrale alarmowe
DSC
V
NV
R
Ex a
iA
a n D y na mi c
R/
cq
K T-400
r ic
me
Akcesoria
ENTRAPASS SPECIAL EDITION
Modem
Moduł IP
KT-300
KT-100/300
7
EntraPass Corporate Edition
Program nadzorczy
EntraPass Corporate Edition jest oprogramowaniem typu klient-serwer. Możliwość obsługi systemu z wielu stanowisk znakomicie ułatwia zarządzanie,
monitoring i codzienne administrowanie. Oprogramowanie oferuje zaawansowane funkcjonalności, takie jak aplikacja mobilna EntraPass Go oraz platforma EntraPass Web, które dostarczają zdalny i wygodny dostęp do wspólnej
grupy zadań i raportów. Mimo większej ilości funkcji w stosunku do wersji
Special, poruszanie się po platformie jest łatwe i intuicyjne.
Cechy:
• Do 20 stacji operatora i kontrola tysięcy
drzwi
• Baza danych typu SQL (wersja Sybase)
• Obsługa systemu za pomocą aplikacji
EntraPass Web i/lub EntraPass Go
• Integracja z systemami CCTV Exacq,
rejestratorami cyfrowymi i sieciowymi
firmy American Dynamics (VideoEdge,
HDVR, ADTVR i Intellex) oraz z centralami
alarmowymi DSC serii NEO, Power i MAXSYS
• Funkcja podwójnego i potrójnego odczytu
karty w czytniku umożliwiająca wykonanie
określonych operacji w systemie (dotyczy
tylko systemu z kontrolerami KT- 1 i KT-400)
„Wielostanowiskowy program nadzorczy do systemów kontroli dostępu”
Wersje produktu:
E-COR-EN-V6
EntraPass Corporate Edition - oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim
E-COR-V6-LIC
EntraPass Corporate Edition - tylko licencja na oprogramowanie
E-COR-UPG-V6-LIC
EntraPass Corporate Edition - aktualizacja z wersji v3.xx na wersję v6.xx i instrukcja obsługi w języku angielskim
Dodatkowe licencje na stacje dla operatorów i bramki GSI:
E-COR-WS1
Licencja na 1 stację dla operatora
E-COR-WS6
Licencja na 6 stacji dla operatora
E-COR-COM
Licencja na 40 dodatkowych bramek Corporate
Opcje:
E-COR-RDN
Licencja na serwer zapasowy
E-COR-SQL
Licencja na interfejs do bazy danych kart SQL
E-COR-VVM
Licencja na stację obsługi zintegrowanej CCTV
E-COR-WEB-1
Licencja na 1 login WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-COR-WEB-3
Licencja na 3 równoczesne loginy WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-COR-WEB-10
Licencja na 10 równoczesnych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-COR-WEB-25
Licencja na 25 równoczesnych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-COR-DVR-1
Licencja na integrację 1 DVR innego producenta (wersja v5.02 i wyższe)
* Opcjonalnie dostępna wersja polska oprogramowania i dokumentacji
Produkty
powiązane
8
Kontroler 1 drzwi
KT-1
Kontroler 2 drzwi
KT-300
Centrale alarmowe
DSC
Zarządzanie nagraniami wideo
Intellex
Oprogramowanie
EntraPass Corporate Edition
Urządzenia
Akcesoria
Program nadzorczy
Tokeny Kantech Advantage Program (KAP) - licencje do aktualizacji programu z V4/5.xx na V6:
E-COR-KTK-1
1 Token Kantech
E-COR-KTK-2
2 Tokeny Kantech
E-COR-KTK-3
3 Tokeny Kantech
E-COR-KTK-5
5 Tokenów Kantech
E-COR-KTK-10
10 Tokenów Kantech
Instrukcja obsługi:
Wersja EntraPass Corporate - instrukcja obsługi w języku angielskim
Dr u
tL
i
KT-1
toidentyfi
ka
a fo
rów
Dr u
rk
ka
to
ka
W
e
rv e r & S m a r
toidentyfi
rów
Se
a fo
nk
b
rk
to
ka
E-COR-MAN-EN
Sta
c j a ro b o c z a
G a te w a y
ite
Centrale alarmowe
DSC
Mu
lt
i- S
Centrale alarmowe
DSC
r ica n
D y na mi
cs
KT
DV
-40
0
NV
R
Ex a
i
e
Am
R/
cq
ENTRAPASS
CORPORATE SERVER
Moduł IP
Modem
KT -100/300
KT-300
KT-300 & KT100
7
9
EntraPass Global Edition
Program nadzorczy
EntraPass Global Edition jest rozbudowanym programem nadzorczym przeznaczonym do obsługi rozproszonych systemów kontroli dostępu, z nieograniczoną liczbą użytkowników, obsługujących tysiące drzwi i umożliwiający
jednoczesny dostęp do serwera systemu ze 128 podłączonych do sieci stacji
dla operatorów. Oprogramowanie EntraPass Global Edition oferuje zaawansowane funkcjonalności, takie jak aplikacja mobilna EntraPass Go oraz platforma EntraPass Web, które umożliwiają zdalny i wygodny dostęp do wybranych funkcji systemu.
Cechy:
• Obsługa do 128 stacji dla operatorów i
kontrola setek tysięcy drzwi
• Baza danych typu SQL wersja Sybase
• Funkcje globalne: anti-passback,
wirtualne systemy alarmowe, kontrola tras
wartowników
• Obsługa do 200 równoczesnych loginów
EntraPass Web i/lub EntraPass Go
• Integracja z systemami CCTV Exacq,
rejestratorami cyfrowymi i sieciowymi
firmy American Dynamics (VideoEdge,
HDVR, ADTVR i Intellex) oraz z centralami
alarmowymi DSC serii NEO, Power
i MAXSYS
„Sieciowy program nadzorczy do zaawansowanych, rozproszonych systemów”
Wersje produktu:
E-GLO-EN-V6
EntraPass Global Edition - oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim
E-GLO-V6-LIC
EntraPass Global Edition - tylko licencja na oprogramowanie
E-GLO-UPG-V6-EN
EntraPass Global Edition - aktualizacja z wersji v3.xx na wersję v6.xx i instrukcja obsługi w języku angielskim
Dodatkowe licencje na stacje dla operatorów i bramki GSI:
E-GLO-WS1
Licencja na 1 stację dla operatora
E-GLO-WS8
Licencja na 8 stacji dla operatora
E-GLO-COM-WIN
Licencja na 16 bramek Global - Windows NCC
E-GLO-CORCOM
Licencja na 40 bramek Corporate
Opcje:
E-GLO-RDN
Licencja na 1 serwer zapasowy
E-GLO-SQL
Licencja na interfejs do bazy danych kart SQL
E-GLO-VVM
Licencja na stację obsługi zintegrowanej CCTV
E-GLO-WEB-1
Licencja na 1 login WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-GLO-WEB-3
Licencja na 3 równoczesne loginy WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
* Opcjonalnie dostępna wersja polska oprogramowania i dokumentacji
Produkty
powiązane
10
Detektor wyjścia
T.Rex
Zestaw kontrolerów
Kantech
Centrale alarmowe
DSC
Zarządzanie nagraniami wideo
Intellex
EntraPass Global Edition
EntraPass
Global Edition
Opcje
(ciąg dalszy)
Oprogramowanie
Urządzenia
Akcesoria
Oprogramowanie
Urządzenia
Akcesoria
Program nadzorczy
Program nadzorczy
E-GLO-WEB-10
Licencja na 10 równoczesnych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
Opcje (ciąg dalszy)
E-GLO-WEB-25
Licencja na 25 równoczesnych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-GLO-WEB-10
Licencja na 10 równoczesnych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-GLO-WEB-50
Licencja na 50 równoczesnych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-GLO-WEB-25
Licencja na 25 równoczesnych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-GLO-INFVID
Licencja na EntraPass InfiniView - 128 dodatkowych serwerów wideo (wersja v5.01 i wyższe)
E-GLO-WEB-50
Licencja na 50 równoczesnych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-GLO-DVR-1
Licencja na 1 DVR (wersja v5.02 i wyższe)
E-GLO-INFVID
Licencja na EntraPass InfiniView - 128 dodatkowych serwerów wideo (wersja v5.01 i wyższe)
E-GLO-DVR-UNL
Licencja na nieograniczoną liczbę DVR-ów innego producenta (wersja v5.02 i wyższe)
E-GLO-DVR-1
Licencja na 1 DVR (wersja v5.02 i wyższe)
Tokeny Kantech Advantage Program (KAP) - licencje do aktualizacji programu z V4/5.xx na V6:
E-GLO-DVR-UNL
Licencja na nieograniczoną liczbę DVR-ów innego producenta (wersja v5.02 i wyższe)
E-GLO-KTK-1
1 Token Kantech
Tokeny Kantech Advantage Program (KAP) - licencje do aktualizacji programu z V4/5.xx na V6:
E-GLO-KTK-2
2 Tokeny Kantech
E-GLO-KTK-1
1 Token Kantech
E-GLO-KTK-3
3 Tokeny Kantech
E-GLO-KTK-2
2 Tokeny Kantech
E-GLO-KTK-5
5 Tokenów Kantech
E-GLO-KTK-3
3 Tokeny Kantech
E-GLO-KTK-10
10 Tokenów Kantech
E-GLO-KTK-5
5 Tokenów Kantech
E-GLO-KTK-20
20 Tokenów Kantech
E-GLO-KTK-10
10 Tokenów Kantech
Instrukcja obsługi:
E-GLO-KTK-20
20 Tokenów Kantech
E-GLO-MAN-EN
EntraPass Global Edition - instrukcja obsługi w języku angielskim
Instrukcja obsługi:
E-GLO-MAN-EN
EntraPass Global Edition - instrukcja obsługi w języku angielskim
otoidentyfik
a
ró w
ka
af
b
Se
rv e r & S m ar
tL
W
CC
lu b G l o b a l G a
te
w
ka
af
otoidentyfik
a
ró w
cja r o b o c z
rk
to
S ta
Dr u
-N
ay
KT
Centrale alarmowe
DSC
i
nk
e
Dr u
rk
to
Centrale alarmowe
DSC
a
KT-1
KT-400
i-S
G
ite
a t ew ay
Centrale alarmowe
DSC
Mu
lt
KT-100/300/400
ac
me
ri c a n D y n a mi
cs
Centrale alarmowe
DSC
R/
NVR
Ex
iA
DV
q
ENTRAPASS
GLOBAL SERVER
KT
Moduł IP
Modem
KT-100/300
KT-300
-4 0
0
KT-300 & KT100
7
11
11
EntraPass Go
Mobilna platforma nadzorcza
Aplikacja EntraPass Go pozwala zdalnie kontrolować system EntraPass
z dowolnego miejsca w zasięgu sieci telefonii komórkowej, bez konieczności korzystania z komputera. Umożliwia skomunikowanie się z programem
nadzorczym EntraPass przy pomocy kilku dotknięć na urządzeniu mobilnym.
Prosta w użyciu aplikacja mobilna oferuje zarządzanie w czasie rzeczywistym
ponad 20-stoma funkcjami w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Umożliwia między innymi: dodawanie/modyfikację kart, odryglowanie/zaryglowanie
drzwi, generowanie raportów. Aplikacja EntraPass Go jest dostępna do pobrania w sklepach App Store i Google Play
Cechy:
• Wygodny i intuicyjny interfejs
• Zarządzanie kartami i zdjęciami
użytkownika
• Integracja z oprogramowaniem EntraPass
Corporate i Global wersja 6.0 i wyższe
• Kontrola ponad 20 funkcji w czasie
rzeczywistym
• Kompatybilna z platformami Apple
i Android
„Zdalna kontrola bezpieczeństwa w podróży”
Karty
2013
OCTOBER
Harmonogramy
EntraPass
Corporate/Global
Smartfon i tablet
Aplikacja EntraPass Go
Kontrola drzwi
Raporty przez e-mail
Powiązane
produkty
12
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass Corporate/Global
Zintegrowana Platforma
zabezpieczeń Intevo
Czytniki
IoProx
Kontroler 4 przejść
KT-400
Oprogramowanie
Urządzenia
Akcesoria
Zdalna platforma dla operatora
EntraPass Web
Aplikacja EntraPass Web dostarcza operatorowi zdalny i wygodny dostęp do
zarządzania raportami z dowolnego komputera podłączonego do sieci Ethernet/Internet, w której pracuje serwer EntraPass. Osoby zarządzające bezpieczeństwem systemu mogą korzystać z wielu funkcji używając EntraPass
Web, w tym odryglowanie/zaryglowanie drzwi, zarządzanie kartami i harmonogramami, generowanie raportów, podgląd obrazów wideo na żywo, monitorowanie zdarzeń i wiele więcej. Połącz się z aplikacją EntraPass Web przez
przeglądarkę internetową z dowolnego komputera z systemem Windows i zarządzaj bezpieczeństwem nawet w podróży.
Cechy:
• Intuicyjny interfejs
• Możliwość monitorowania, zarządzania
i utrzymania bezpieczeństwa z dowolnego
miejsca w sieci
• Jeden interfejs do przeglądania wideo,
zarządzania systemem alarmowym DSC
oraz drzwiami
• Pulpit konfigurowalny pod indywidualne
upodobania operatora
• Aplikacja EntraPass Web współpracuje z
EntraPass Corporate i Global V6.0 i wyższą
„Bezpieczeństwo w Twoich rękach”
Wersje produktu:
E-COR-WEB-1
EntraPass Corporate Edition - licencja na 1 login WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-COR-WEB-3
EntraPass Corporate Edition - licencja na 3 równoległe loginy WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-COR-WEB-10
EntraPass Corporate Edition - licencja na 10 równoległych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-COR-WEB-25
EntraPass Corporate Edition - licencja na 25 równoległych loginów WebStation (wersja v6.01 i wyższe)
E-GLO-WEB-1
EntraPass Global Edition - licencja na 1 równoległy loginów WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-GLO-WEB-3
EntraPass Global Edition - licencja na 3 równoległe loginy WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-GLO-WEB-10
EntraPass Global Edition - licencja na 10 równoległych loginów WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-GLO-WEB-25
EntraPass Global Edition - licencja na 25 równoległych loginów WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
E-GLO-WEB-50
EntraPass Global Edition - licencja na 50 równoległych loginów WebStation (wersja v4.xx i wyższe)
Konfiguracja
urządzeń
Mapy
Raporty
Alarmy
Powiązane
produkty
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass Corporate/Global
Zdarzenia
Operacje
na drzwiach
Zdalna klawiatura
DSC
Konfiguracja
urządzeń
Wideo
Zintegrowana Platforma
zabezpieczeń Intevo
Centrale alarmowe
DSC
Kamery
IP
13
Kantech Advantage (KAP)
Aktualizacja programu EntraPass
Ponieważ do programu nadzorczego EntraPass wprowadzane są nowe funkcjonalności oraz usprawnienia, istotne jest, aby jego użytkownicy mieli dostęp
do najnowszych wersji oprogramowania oraz wsparcia telefonicznego w celu
efektywnego wykorzystania tych rozwiązań. Kantech Advantage Program
(KAP), poprzez użycie Tokenów, pozwala aktualizować oprogramowanie EntraPass oraz zapewnia kontakt on-line z działem wparcia technicznego firmy
Kantech. Wymagana liczba Tokenów dla danej wersji programu zawarta jest
w tabeli poniżej.
Cechy:
• Możliwość aktualizacji oprogramowania
w przeciągu 12 miesięcy od daty
przedłużenia okresu KAP
• Informacja on-line o nowych funkcjach
programu EntraPass
• Dostęp do szkolenia on-line dla
użytkownika końcowego
„Najnowsze funkcjonalności dostępne według potrzeb”
Liczba wymaganych Tokenów w zależności od wersji EntraPass
EntraPass Special Edition
EntraPass Corporate Edition
EntraPass Global Edition
Bazowy system EntraPass (bez WebStation)
1
1
3
3 równoległe loginy WebStation
-
1
1
Video Vault
-
1
1
Card Gateway
-
1
1
Serwer zapasowy
-
1
4 lub 5 stacji roboczych
-
1*
1
1+
EntraPass Special Edition
EntraPass Corporate Edition
EntraPass Global Edition
E-SPE-KTK-1
E-COR-KTK-1
E-GLO-KTK-1
Wersja EntraPass
Wersje produktu
Liczba tokenów
1
2
-
E-COR-KTK-2
E-GLO-KTK-2
3
-
E-COR-KTK-3
E-GLO-KTK-3
5
-
E-COR-KTK-5
E-GLO-KTK-5
10
-
E-COR-KTK-10
E-GLO-KTK-10
20
-
-
E-GLO-KTK-20
Funkcja lub model są niedostępne, * 1 Token wymagany dla każdej z 4 aktywnych stacji roboczych EntraPass Corporate Edition, +1 Token wymagany dla każdej z 5 stacji roboczych EntraPass Global Edition
Produkty
powiązane
14
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass Global Edition
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass Corporate Edition
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass Special Edition
Oprogramowanie
Video Vault
Urządzenia
Akcesoria
Zarządzanie archiwami wideo
Aplikacja Video Vault umożliwia zaawansowane zarządzanie archiwami nagrań
wideo systemu CCTV zintegrowanego z systemem KD. Umożliwia między innymi definiowanie grup nagrań powiązanych z wybranymi zdarzeniami danego
rodzaju np.: dostęp zezwolony/zabroniony, sforsowanie drzwi, alarm z linii dozorowej. Video Vault przypisuje automatycznie dane zdarzenie do wybranej grupy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Można podłączyć do 128 DVR-ów/
NVR-ów firmy Exacq i/lub American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR oraz
Intellex) integrując je z oprogramowaniem EntraPass. Pozwala to importować
i archiwizować pliki wideo na 24 urządzeniach cyfrowych pamięci masowej.
Cechy:
• Organizowanie plików
wideo według kategorii zdarzeń
• Na pierwszym kadrze każdego pliku wideo
mogą być tworzone miniatury obrazów
• Przechowywanie nieograniczonej ilości
plików wideo
• Automatyczne skojarzenie obrazu *.bmp
z każdym plikiem wideo
• Podłączenie do 128 DVR-ów/NVR-ów
firmy Exacq i/lub American Dynamics
(VideoEdge, HDVR, ADTVR oraz Intellex)
• Video Vault wymaga EntraPass Corporate
Edition lub Global Edition w wersji v3.xx
i wyższych
„Chroń, przechowuj i odzyskuj wideo”
Wersje produktu:
E-COR-VVM
Licencja na 1 EntraPass Video Vault (Corporate Edition wersja v3.xx i wyższe)
E-GLO-VVM
Licencja na 1 EntraPass Video Vault (Global Edition wersja v3.xx i wyższe)
DVR/NVR
Dysk lokalny
DVR/NVR
Dysk lokalny
Aplikacja
Video Vault
DVR/NVR
Dysk lokalny
Produkty
powiązane
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Rejestrator sieciowy
VideoEdge
Rejestrator hybrydowy
HDVR
Zarządzanie nagraniami wideo
Intellex
15
Serwer zapasowy
Lustrzana baza danych
Serwer zapasowy chroni bazę danych EntraPass przed nieoczekiwanymi awariami serwera głównego i jest opcją dostępną w wersji Corporate oraz Global
Edition. Tworzy zapasową, w pełni funkcjonalną kopię bazy danych i zdarzeń
systemu w trybie on-line. W przypadku awarii serwera głównego, serwer zapasowy jest uruchamiany automatycznie i przejmuje pełny zakres jego funkcji
utrzymując ciągłość pracy całego systemu. Jest łatwy w instalacji i konfiguracji.
W dużych korporacjach możliwe jest zainstalowanie większej liczy serwerów
zapasowych w ramach rozproszonego systemu w wielu lokalizacjach.
Cechy:
• Łatwy do wdrożenia i konfiguracji
• Do 128 serwerów zapasowych
• Szybki i niezawodny transfer danych
• Redundancja sprzętowa i programowa
systemu
• Automatyczne przełączanie systemu na
serwer zapasowy
• Synchronizacja danych w czasie
rzeczywistym - dokładne i spójne dane
w całym systemie
„Ochrona przed utratą danych i przerwami w pracy systemu”
Cechy:
E-COR-RDN
Licencja na 1 serwer zapasowy (EntraPass Corporate Edition wersja v3.xx i wyższe)
E-GLO-RDN
Licencja na 1 serwer zapasowy (EntraPass Global Edition wersja v3.xx i wyższe)
Kopia lustrzana
Kopia lustrzana
Kopia lustrzana
Serwer główny
Produkty
powiązane
16
Serwer zapasowy/Lustrzana baza danych
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass Corporate/Global
Serwer zapasowy/Lustrzana baza danych
Zintegrowana Platforma
zabezpieczeń Intevo
Kontroler
KT-NCC
Serwer zapasowy/Lustrzana baza danych
Stacja kliencka
EntraPass Web
Oprogramowanie
Oprogramowanie EntraPass
Urządzenia
Akcesoria
Aplikacje do zastosowań zaawansowanych
SQL Database Access
Dostęp do bazy danych
Wersja EntraPass Global Edition oferuje zaimplementowaną aplikację SQL Database
Access umożliwiającą administratorom dostęp do kopii bazy danych systemu tworzonej on-line na jednym z komputerów w sieci. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne
generowanie różnego rodzaju raportów z bazy danych systemu EntraPass bez ingerencji w bazę serwera głównego. Otwarty standard ODBC pozwala na bezproblemowe połączenie z dowolną aplikacją klienta i uzyskanie potrzebnych danych z bazy
systemu EntraPass.
SmartLink
Zaawansowana integracja i automatyka
Aplikacja SmartLink umożliwia operatorom integrowanie oprogramowania EntraPass
Corporate lub Global Edition z takimi inteligentnymi urządzeniami jak rejestratory
cyfrowe DVR, systemy automatyki HVAC, panele LCD, matrycowe przełączniki wideo,
itp. SmartLink używa RS-232, API lub połączeń sieciowych pomiędzy EntraPass
a urządzeniem zewnętrznym. Zdefiniowane przez operatora makropolecenia umożliwiają zawansowaną automatyzację procesów sterujących i kontrolnych. Makropolecenia mogą być skorelowane z dowolnymi zdarzeniami w systemie i wywoływać
określone reakcje w systemie EntraPass lub w zintegrowanym systemie zewnętrznym.
Odbywa się to w czasie rzeczywistym.
Card Gateway
Zarządzanie bazą danych kart
Aplikacja Card Gateway jest zewnętrznym interfejsem, który stanowi łącznik
pomiędzy bazą danych kart na serwerze EntraPass i duplikatem bazy klienta
opartym na SQL. Card Gateway tworzy w czasie rzeczywistym lustrzaną bazę
danych kart. Z poziomu dowolnej aplikacji użytkownika baza ta może być
modyfikowana, a wszystkie zmiany (dodawanie, kasowanie, modyfikacja kart,
typy kart i fotoidentyfikatory) są automatycznie zapisywane równolegle w bazie na
serwerze EntraPass. W ten sposób obie bazy są synchronizowane w trybie on-line.
Najczęściej interfejs ten wykorzystuje się do integracji z programem kadrowopłacowym.
17
Nazwa programu
Parametry
Liczba stacji dla operatorów
1
Liczba operatorów systemu
Bez ograniczeń
1
Multi-site Gateway
Liczba podsystemów
Liczba kontrolerów w obrębie
jednego podsystemu
Typ obsługiwanych
kontrolerów
Liczba kart w systemie
Liczba zdarzeń w systemie
Liczba terminarzy
Liczba poziomów dostępu
Funkcje
Obsługa z aplikacji na
urządzeniach mobilnych
EntraPassWEB, EntraPassGO
Integracja z CCTV
Integracja z centralami DSC
Integracja z BMS VENO
Wizualizacja elementów systemu na planach obiektu
Anti-passback lokalny
kontrola strefy w obrębie
każdego kontrolera
Anti-passback globalny
połączony z kontrolą stref
globalnych
Kontrola wind
Wirtualne systemy alarmowe
Kontrola tras wartowników
Nadruk na kartach foto-identyfikatorów
18
EntraPass SPECIAL
64
KT-1-IP, KT-400-IP,
KT-100-RS, KT-300-RS
W bazie na serwerze - bez ograniczeń
w trybie on-line
KT-100: 6 144
KT-300: (128k): 8 000
KT-300: (512k): 56 000
KT-400: 100 000
KT-1: 100 000
W bazie na serwerze - bez ograniczeń
w trybie on-line
KT-100: 4 000
KT-300-128k: 5 000
KT-300-512k: 18 000
KT-400: 20 000
KT-1: 20 000
100
w całym systemie
EntraPass CORPORATE
EntraPass GLOBAL
21
3 w pakiecie podstawowym
Bez ograniczeń
40+1
Multi-site Gateway
128
5 w pakiecie podstawowym
Bez ograniczeń
128 Global Gateway/KT-NCC
40 Multi-site Gateway
1024 - 1 x Global Gateway
128 - 1 x KT-NCC
10 000 - Multi-site Gateway
KT-1-IP, KT-400-IP,
KT-100-RS, KT-300-RS
W bazie na serwerze - bez ograniczeń
w trybie on-line
KT-100: 6 144
KT-300: (128k): 8 000
KT-300: (512k): 56 000
KT-400: 100 000
KT-1: 100 000
W bazie na serwerze - bez ograniczeń
w trybie on-line
KT-100: 4 000
KT-300-128k: 5 000
KT-300-512k: 18 000
KT-400: 20 000
KT-1: 20 000
100 w ramach jednej bramki Global
Gateway
bez ograniczeń w całym systemie
250 w ramach jednej bramki Global
Gateway
250 na każdy KT-NCC
250 na każdej magistrali w jednym
podsystemie
Multi-site Gateway
10 000
1 x Multi-site Gateway
KT-1-IP, KT-400-IP,
KT-100-RS, KT-300-RS
W bazie na serwerze - bez ograniczeń
w trybie on-line
KT-100: 6 144
KT-300: (128k): 8 000
KT-300: (512k): 56 000
KT-400: 100 000
KT-1: 100 000
W bazie na serwerze - bez ograniczeń
w trybie on-line
KT-100: 4 000
KT-300-128k: 5 000
KT-300-512k: 18 000
KT-400: 20 000
KT-1: 20 000
100 na każdej magistrali w jednym
podsystemie
bez ograniczeń w całym systemie
250 na każdej magistrali w jednym
podsystemie
Multi-site Gateway
250 na każdej magistrali w jednym
podsystemie
Multi-site Gateway
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Oprogramowanie
Intevo
Urządzenia
Akcesoria
Platforma nadzorcza „3 w jednym”
Intevo integruje kontrolę dostępu, telewizję dozorową IP oraz system alarmowy
w jedną wspólną platformę w celu dostarczania holistycznych rozwiązań zabezpieczeń. Posiada zainstalowane oprogramowanie Kantech EntraPass Corporate Edition, program American Dynamics do urządzeń CCTV IP, współpracuje
z centralami alarmowymi DSC serii Power oraz MAXSYS. Jest również wstępnie skonfigurowana do obsługi aplikacji mobilnej EntraPass Go oraz platformy
zdalnej EntraPass Web. Platforma Intevo jest prosta w konfiguracji i posiada
indywidualnie konfigurowalny pulpit do łatwego zarządzania systemem.
Cechy:
• Zestaw typu „Plug and Play”
• Wstępnie skonfigurowany do współpracy
z aplikacją mobilną EntraPass Go
i platformą EntraPass Web
• Obsługa do 32 kamer IP (model
zaawansowany) lub 16 (model
kompaktowy)
• Integracja ze sprzętem CCTV firmy Exacq
oraz American
• Zainstalowany system Windows 7
„Synergiczne działanie”
Wersje produktu:
INTEVO-ADV-3TB
Intevo (model zaawansowany) z licencją na pojedynczy kanał kamery IP, twardy dysk 3 TB
INTEVO-CMP-1TB
Intevo (model kompaktowy) z licencją na pojedynczy kanał kamery IP, twardy dysk 1 TB
Akcesoria:
INTEVO-IPCAM01
Licencja na 1 kanał kamery IP
INTEVO-IPCAM04
Licencja na 4 kanały kamer IP
INTEVO-IPCAM08
Licencja na 8 kanałów kamer IP
INTEVO-IPCAM16
Licencja na 16 kanałów kamer IP
INTEVO-ADV-RM
Zestaw montażowy Rack dla modelu zaawansowanego Intevo
INTEVO-ADV-PS
Zewnętrzny zasilacz dla zaawansowanych i kompaktowych modeli Intevo
INTEVO-ADV-SSA
(Model zaawansowany) - roczna umowa na wsparcie techniczne (SSA)
INTEVO-CMP-SSA
(Model kompaktowy) - roczna umowa na wsparcie techniczne (SSA)
Produkty
powiązane
Kontroler
KT-1
Kontroler
KT-400
Kamery
IP
Centrale alarmowe
DSC
19
KT-400
Kontroler 1-4 przejść/4 czytników
Czterodrzwiowy kontroler KT-400 jest bezpiecznym i łatwym w użyciu sieciowym
rozwiązaniem kontroli dostępu. Posiada wbudowany port komunikacyjny Ethernet do połączenia z istniejącą infrastrukturą sieciową, dzięki czemu korzysta w
pełni z zalet systemów IP. Kombinacja kontrolera KT400 z programem nadzorczym EntraPass, tworzy skalowalne rozwiązanie, które może być zastosowane
zarówno w pojedynczym budynku, jak również w wielu lokalizacjach. System
kontroli dostępu zbudowany na bazie kontrolerów KT-400 może obejmować od
czterech do miliona drzwi i zarządzać milionem kart w wielu lokalizacjach.
Cechy:
• Bezpieczna, szyfrowana kluczem 128-bit
AES komunikacja z serwerem
• Port Ethernet IP ułatwiający komunikację
z serwerem
• 100,000 kart i 20,000 zdarzeń w trybie
autonomicznym
• Integracja z centralami alarmowymi DSC
serii NEO, Power oraz MAXSYS
• Funkcja podwójnego i potrójnego odczytu
karty w czytniku umożliwiająca wykonanie
określonych operacji w systemie odryglowanie/zaryglowanie drzwi na stałe,
przełączenie przekaźnika, uzbrajanie/
rozbrajanie alarmu itp.
„Zaawansowane, skalowalne, bezpieczne kontrolery drzwi”
Wersje produktu:
KT-400
KT-400 PCB, zestaw akcesoriów i metalowa obudowa z zamkiem i kluczem
KT-400-PCB
KT-400 PCB i zestaw akcesoriów
Moduły rozszerzeń:
KT-MOD-INP16
16-liniowy moduł wejść z przewodem SPI o długości 41 cm
KT-MOD-REL8
8-przekaźnikowy moduł wyjść z przewodem SPI o długości 41 cm
KT-MOD-OUT16
Moduł 16 wyjść tranzystorowych z przewodem SPI o długości 41 cm
Moduły do integracji:
KT-IT100
Zestaw do integracji z centralą DSC serii Power: moduł IT-100 i zestaw CBLK-IT100
CBLK-IT100
Zestaw do integracji z centralą DSC serii Power: przewód o długości 3 m i złącze RS-232
KT-4401VK
Zestaw do integracji z centralą DSC MAXSYS: moduł KT-4401 i zestaw CBLK-4401VK
CBLK-4401VK
Zestaw do integracji z centralą DSC MAXSYS: przewód o długości 1,8 m, złącze RS-232 i EPROM
Produkty
powiązane
20
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Platforma nadzorcza
Intevo
Detektor wejścia
T.Rex
Centrale alarmowe
DSC
Oprogramowanie
KT-400
Urządzenia
Akcesoria
Kontroler 1-4 przejść/4 czytników
Akcesoria:
KT-MOD-SPI-16
Przewód SPI 41 cm (16 in)
KT-MOD-SPI-36
Przewód SPI 92 cm (36 in)
KT-400-ACC
Zestaw akcesoriów: rezystory (4x 1KΩ, 32x 5.6KΩ), przewód uziemienia, przewody do akumulatora i śrubokręt
KT-400-CAB
Czarna metalowa obudowa z zamkiem i kluczami
KT-MOD-CAB
Metalowa obudowa na 6 modułów rozszerzeń, oraz zamek, klucze i przewód SPI 92 cm
KT-TAMPER
Czujnik anty-sabotażowy
KT-LOCK
Zamek do metalowej obudowy i 2 klucze
KT-400-CON
Plastikowe złącze do modułu PCB
KT-ACPW-LED
Wskaźnik LED zasilania AC
KT-3LED-PLATE
Wskaźnik alarmu (3 LED)
a nie
n a d zo rcz
eE
nt
Pa
ro g
r
ow
ra
am
Op
ss
Centrale alarmowe
DSC
Moduły
rozszerzeń
Zamki
elektryczne
Czytniki
KT-400
Detektor wyjścia
KT-100, KT-300,
KT-400 i KT-1
21
KT-1
Kontroler 1 przejścia/2 czytników
Jednodrzwiowy kontroler KT-1 jest bezpiecznym i łatwym w użyciu sieciowym
rozwiązaniem kontroli dostępu. Posiada wbudowany port komunikacyjny Ethernet
do połączenia z istniejącą infrastrukturą sieciową, dzięki czemu korzysta w pełni
z zalet systemów IP. Kombinacja kontrolera KT-1 z programem nadzorczym
EntraPass, tworzy skalowalne rozwiązanie, które może być zastosowane zarówno
w pojedynczym budynku, jak również w wielu lokalizacjach. System kontroli
dostępu zbudowany na bazie kontrolerów KT-1 może obejmować od jednych do
tysięcy drzwi i zarządzać milionem kart w wielu lokalizacjach.
Cechy:
• Bezpieczna, szyfrowana kluczem 128-bit
AES komunikacja z serwerem
• Port Ethernet IP ułatwiający komunikację
z serwerem
• 100,000 kart i 20,000 zdarzeń w trybie
autonomicznym
• Integracja z centralami alarmowymi DSC
serii NEO, Power oraz MAXSYS
• Funkcja podwójnego i potrójnego odczytu
karty w czytniku umożliwiająca wykonanie
określonych operacji w systemie odryglowanie/zaryglowanie drzwi na stałe,
przełączenie przekaźnika, uzbrajanie/
rozbrajanie alarmu itp.
„Proste, skalowalne, bezpieczne kontrolery 1 drzwi”
Wersje produktu:
KT-1
Kontroler do montażu na puszce
KT-1-PCB
Kontroler na module PCB przeznaczony do montażu w metalowej obudowie
KT-1-M
Moduł kontrolera PCB wraz z metalową obudową
KT-1-EU-MET
Moduł kontrolera PCB wraz z metalową obudową i zasilaczem
Akcesoria:
KT-1-CVR
Plastikowa pokrywa do KT-1 i KT-1-PCB
KT-1-CAB-M
Czarna metalowa obudowa na moduł KT-1-PCB i zasilacz
BAQ35T12
Zasilacz do kontrolera KT-1 13.8 VDC, 3A (przetwornica)
Produkty
powiązane
22
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Czytniki
IoProx
Kamery
IP
Centrala alarmowa
DSC
Oprogramowanie
KT-1
Urządzenia
Akcesoria
Kontroler 1 przejścia/2 czytników
ow
a nie n a d zo rcze
En
ss
Op
Pa
ro
tra
gr
am
Centrala alarmowa
DSC
integracja możliwa
jedynie z modelem KT-1-PCB
Zamki
elektryczne
Czytniki
KT-1
Detektor wyjścia
KT-100, KT-300,
KT-400 i KT-1
23
KT-300
Kontroler 1 - 2 przejść/2 czytników
KT-300 może kontrolować dwa przejścia jednostronnie lub jedno przejście
dwustronnie. Z programem EntraPass może być skomunikowany poprzez
konwerter RS-485/TCP, RS-485/RS232 lub podłączony do portu RS-485
w kontrolerze KT-1 lub KT-400 tworząc wraz z pozostałymi kontrolerami KT300 magistralę komunikacyjną. Możliwość pracy w trybie autonomicznym po
utracie komunikacji z programem EntraPass oraz dodatkowe zasilanie z akumulatora zabezpiecza system na wypadek awarii i umożliwia normalne funkcjonowanie systemu. W takim stanie zdarzenia są buforowane, a po odzyskaniu komunikacji automatycznie transferowane do bazy na serwerze.
Cechy:
• Aktualizacja programu producenta ze stacji
operatora
• Szybka transmisja, do 115,200 bodów
• Brak przełączników DIP-switch lub mostków
• Interfejs do zewnętrznego systemu
alarmowego
• Do wyboru dwie wersje z pamięcią 128K lub
512K
• KT-300/128K: 8,000 kart i 5,000 zdarzeń
przechowywanych w trybie autonomicznym
• KT-300/512K: 56,000 kart i 18,000 zdarzeń
przechowywanych w trybie autonomicznym
„Elastyczny, skalowalny kontroler dwóch przejść”
Wersje produktu:
KT-300 EU-8K
KT-300 PCB (pamięć 128K), zestaw akcesoriów i metalowa obudowa z zamkiem i kluczami
KT-300 EU-56K
KT-300 PCB (pamięć 512K), zestaw akcesoriów i metalowa obudowa z zamkiem i kluczami
KT-300PCB128
KT-300 PCB (pamięć 128K), zestaw akcesoriów
KT-300PCB512
KT-300 PCB (pamięć 512K), zestaw akcesoriów
Moduły rozszerzeń:
KT-PC4108
Moduł wejść 8 linii dozorowych
KT-PC4204
Moduł 4 wyjść przekaźnikowych
KT-PC4216
Moduł 16 wyjść tranzystorowych
Akcesoria:
KT-300-ACC
Zestaw akcesoriów: rezystory (2x 1KΩ, 10x 5.6KΩ, 2x 120Ω EOL), przewód do masy, złącze do akumulatora i
śrubokręt
KT-300CAB
Czarna metalowa obudowa z zamkiem i kluczami
KT-4051CAB
Czarna metalowa obudowa - do modułów rozszerzeń KT-300
KT-LOCK
Zamek do obudowy i 2 klucze
KT-TAMPER
Czujnik anty-sabotażowy
KT-300FLASH
Wymienny firmware - chip pamięci typu flash
KT-RM1
Moduł jednego przekaźnika (do separacji galwanicznej wyjścia zamka)
KT3-LCD
Klawiatura LCD, wyświetla datę i godzinę
Produkty
powiązane
24
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Czytniki
IoProx
Interfejs TCP/IP
KT-IP
Centrale alarmowe
DSC
Oprogramowanie
KT-300
Urządzenia
Akcesoria
mo
wan
ie n a d zo rc
r te
Op
k onwe
ry
R
S-
ły
l- U p i
5
Mo
48
du
D ia
En
ss
IP,
ze
Pa
ro
ra
tra
g
Kontroler 1 - 2 przejść/2 czytników
Moduły
rozszerzeń
Zamki
elektryczne
Czytniki
KT-300
Detektor
wyjścia
KT-100, KT-300,
KT-400 i KT-1
25
KT-100
Kontroler 1 - przejścia/2 czytników
Kompaktowy i uniwersalny kontroler KT-100, o niewielkich wymiarach, łączy
w sobie elementy i funkcjonalności spotykane najczęściej tylko w znacznie
większych kontrolerach. Przeznaczony do instalacji w pobliżu kontrolowanego
przejścia, bramek, tripodów lub bram i szlabanów parkingowych. KT-100 posiada inteligentne oprogramowanie i wszystkie niezbędne wejścia/wyjścia do
zarządzania dwoma czytnikami na jednym kontrolowanym przejściu. Poprzez
wbudowany port RS-485 można go dołączyć do magistrali wraz z innymi kontrolerami tworząc w ten sposób system obejmujący nawet tysiące drzwi.
Cechy:
• Aktualizacja programu producenta ze stacji
operatora
• Szybka transmisja, do 115,200 bodów
• Nadzór usterek
• Szybka i prosta instalacja
• Interfejs do zewnętrznego systemu
alarmowego
• 6,144 kart oraz 4,000 zdarzeń
przechowywanych w trybie
autonomicznym
„Kompaktowy i uniwersalny kontroler 1 przejścia”
Wersje produktu:
Kontroler KT-100
KT-100
Akcesoria:
Panel przedni (biały)
S-48 5
a n i e n a d z or c ze
ro g
r
ow
En
s
Pas
M odu
am
Op
r te r R
ł IP
we
on
t ra
ik
MUSB-1WHT
Czytniki drzwi
Detektor wyjścia
KT-100
Zamki elektryczne
KT-100, KT-300, KT-400 i KT-1
Produkty
powiązane
26
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Czytniki
IoProx
Interfejs TCP/IP
KT-IP
Centrale alarmowe
DSC
Oprogramowanie
KT-NCC
Urządzenia
Akcesoria
Kontroler sieciowy
Kontroler KT-NCC przeznaczony jest do współpracy z serwerem wersji EntraPass Global i zastępuje program bramki Gateway instalowany na komputerze.
Takie rozwiązanie gwarantuje większą niezawodność pracy. Wbudowany system operacyjny Embedded Windows umożliwia szybkie przesłanie aktualnego
programu bramki Gateway. Nadzoruje do 128 kontrolerów drzwiowych (KT1,
KT100, KT300, KT400) oraz funkcje globalne takie jak: kontrola stref globalnych, wirtualne systemy alarmowe oraz trasy wartowników.
Cechy:
• Brak dysku twardego daje większą
niezawodność i wymaga mniej konserwacji
• Wbudowane 2 porty TCP/IP
• Obsługa do 128 kontrolerów drzwiowych
• Wbudowana redundancja
• Siedem diod LED obrazuje status systemu
• Pamięć typu flash pozwala szybko
i wygodnie aktualizować program
producenta
„Idealny do systemów korporacyjnych”
Wersje produktu:
KT-NCC
Moduł kontrolera KT-NCC-PCB, zestaw akcesoriów, metalowa obudowa z zamkiem, czujnik anty-sabotażowy
KT-NCC-PCB
Moduł kontrolera KT-NCC, zestaw akcesoriów
Akcesoria:
KT-NCC-ACC
Zestaw akcesoriów: przewód płaski ze złączami RJ-12 do połączenia konwertera VC-485 z gniazdem
RS232 i śrubokręt
KT-NCC-CAB
Czarna, metalowa obudowa z zamkiem i kluczami
KT-TAMPER
Czujnik anty-sabotażowy
KT-LOCK
Zamek do metalowej obudowy i 2 klucze
Czytniki drzwi
IPRS485RS232
KT-NCC
Kontrolery
Detektor wyjścia
EntraPass
Global Server
Moduły rozszerzeń
Produkty
powiązane
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Czytniki
IoProx
Detektor wyjścia
T.Rex
Kontroler
KT-400
27
ioProx
Czytniki kart zbliżeniowych
Czytniki ioProx z łatwością sprostają wymaganiom w różnych zastosowaniach.
Są bezpiecznym i prostym w instalacji rozwiązaniem do kontroli dostępu przy
jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony mienia i osób. Atrakcyjne,
kompaktowe, odporne na warunki atmosferyczne, a także wandaloodporne,
są odpowiednie dla instalacji w różnych warunkach środowiskowych. Kompatybilne z kartami zbliżeniowymi ioProx 125 kHz, łatwo integrują się z wieloma
systemami kontroli dostępu, w tym z kontrolerami drzwi firmy Kantech, oraz
z oprogramowaniem EntraPass.
Cechy:
• Kompatybilne z podwójnie zakodowanymi
kartami zbliżeniowymi ioProx 26 bit
Wiegand oraz Kantech XSF format
• Cyfrowy Procesor Sygnału (DSP) zapewnia
szybki i niezawodny odczyt kart
• Odporny na warunki atmosferyczne,
wandalo-odporny do zastosowania
wewnątrz i na zewnątrz
• Dostępny model z klawiaturą (karta + PIN)
• Dwukolorowa dioda LED i piezoelektryczny
brzęczyk
„Solidny i niezawodny czytnik kart zbliżeniowych”
Specyfikacja czytników:
Kompatybilne formaty kart: XSF i 26-bit Wiegand
Dwukolorowe (czerwona, zielona) diody LED
Wersja produktu/opis
Zintegrowany piezoelektryczny brzęczyk
Zakres temperatur pracy: od -35° do 65°C
Kolor: Czarny
wymiary (wys. x szer. x gł.)
Zasięg odczytu
Zasilanie
Maksymalna długość kabla
P225XSF, P225W26
Mocowanie na ścianie
11.4 x 4 .4 x 2.1 cm
Do 16.5 cm
4.5 do 14 VDC,
maks. 45 mA
137 m @ 5 VDC
300 m @ 12 VDC
P225KPXSF, P225KPW26
Mocowanie na ścianie, wersja z
klawiaturą
11.4 x 4 .4 x 2.1 cm
Do 16.5 cm
4.5 do 14 VDC,
maks. 45 mA
137 m @ 5 VDC
300 m @ 12 VDC
P325XSF, P325W26
Mocowanie na puszce
11.5 x 7.1 x 2.1 cm
Do 20.5 cm
4.5 do 14 VDC,
maks. 45 mA
150 m @ 5 VDC
300 m @ 12 VDC
P325KPXSF, P325KPW26
Mocowanie na ścianie, wersja z
klawiaturą
11.5 x 7.1 x 2.1 cm
Do 20.5 cm
4.5 do 14 VDC,
maks. 45 mA
150 m @ 5 VDC
300 m @ 12 VDC
P600
Czytnik dalekiego zasięgu
28.5 x 28.5 x 3.2 cm
Do 73 cm
12 do 28 VDC,
maks. 1.5 A
137 m @ 5 VDC
300 m @ 12 VDC
*Podany zasięg odczytu jest zasięgiem maksymalnym i zależy od rodzaju karty oraz warunków otoczenia
Produkty
powiązane
28
Karty i breloki
ioProx
Kontroler
KT-400
Kontroler
KT-1
Kontrolery
KT-300/KT-100
Oprogramowanie
ioProx
Urządzenia
Akcesoria
Karty i breloki zbliżeniowe
Karty ioProx oferują sprawdzoną i niezawodną technologię, która dedykowana jest do współpracy z czytnikami ioProx. Karty dostępne są w różnych
kształtach i mogą być wykonane z różnych materiałów oraz mają możliwość
połączenia z klipsem, smyczą lub brelokiem. Wersja w postaci okrągłej naklejki umożliwia naklejenie na niemetalową powierzchnię (np. plastikowa obudowa telefonu). Karty ioProx są podwójnie kodowane, co zapewnia im kompatybilność z obydwoma rodzajami czytników ioProx (W26 i XSF)
Cechy:
• Podwójnie zakodowane w formacie
Wieganda 26 bitów oraz (XSF)
• Format XSF gwarantuje wysoką klasę
bezpieczeństwa i ponad 4 biliony
unikalnych kombinacji kodu
• Możliwość nadruku na kartach zdjęcia
użytkownika techniką termo-sublimacyjną
• Dostępna wersja w postaci breloka
odporna na zgniecenie/złamanie
• Samoprzylepna etykieta naklejona na
dowolną, niemetalową powierzchnię
urządzenia tworzy kartę zbliżeniową
„Dedykowane do czytników ioProx”
Wersja produktu
Opis
Wymiary ( wys. x szer. x gł.)
Możliwość nadruku
Szczelina pod zawieszkę
P10SHL
Typu Clamshell
8.5 x 5.4 x 0.1 cm
Nie
Pionowa
P20DYE
Cienka plastikowa ISO-PVC
8.5 x 5.4 x 0.7 cm
Obustronnie
Pionowa lub pozioma
P30DMG
Cienka plastikowa ISO-PVC
z niezakodowanym paskiem
magnetycznym
8.5 x 5.4 x 0.7 cm
Obustronnie
Pionowa lub pozioma
P40KEY
Brelok zbliżeniowy
5.0 x 2.0 x 0.5 cm
Nie
Okrągły otwór
P50TAG
Samoprzylepna okrągła
naklejka
Średnica 2.5 cm
Nie
Nie
Produkty
powiązane
Czytniki
IoProx
Drukarki
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Kontroler
KT-400
29
ShadowProx
Czytniki kart zbliżeniowych
Czytniki ShadowProx gwarantują wyjątkowo stabilne działanie, inteligentną
technologię i atrakcyjny wygląd. Seria ta oferuje modele przeznaczone do
montażu bezpośrednio na ścianie, na puszkach elektrycznych, na wąskich
ościeżnicach drzwi, o zwiększonym zasięgu oraz wersje z wytrzymałą klawiaturą. Nowe modele z podwójnym formatem oferują odczyt kart ShadowProx i iCLASS. Przeznaczone są głównie dla klientów zainteresowanych
wymianą czytników i kart pracujących na częstotliwości 125 kHz na czytniki
i karty iCLASS 13,56 MHz. Czytniki te umożliwiają korzystanie z kart w różnych technologiach w jednej lub wielu lokalizacjach.
Cechy:
• Kompatybilne z kartami zbliżeniowymi
ShadowProx KSF (Kantech Security
Format)
• Dostępne modele z klawiaturą do
podwójnej weryfikacji (PIN + karta)
• Odporna na warunki atmosferyczne,
bezpieczna obudowa do zastosowania
wewnątrz i na zewnątrz
• Stylowy architektonicznie projekt obudowy
• Możliwa migracja na karty iCLASS
za pomocą czytników ShadowProx
multiCLASS
„Znakomity i spójny odczyt kart”
Wspólne parametry czytników:
Wielokolorowa dioda LED, wbudowany brzęczyk, temperatura pracy otoczenia: -35˚ do 65˚C, maksymalna odległość od kontrolera 150 m
Wersja produktu/Opis
Wymiary (wys.x szer.x gł.)
Zasięg odczytu/Zasilanie
Kompatybilne formaty kart
SH-Y1BEI/SH-Y1BLK
Montaż na ścianie
11.4 x 4.3 x 2.0 cm
Do 12.7 cm
4 - 16 VDC
ShadowProx KSF (125 kHz)
SH-Y2BEI/ SH-Y2BLK
Montaż na puszce el.
11.4 x 7.6 x 2.0 cm
Do 12.7 cm
4 - 16 VDC
ShadowProx KSF (125 kHz)
SH-Y4BEI/SH-Y4BLK
Montaż na puszce el.
13.0 x 15.5 x 2.8 cm
Do 30 cm
4 - 14 VDC
ShadowProx KSF (125 kHz)
SH-2KPBEI/ SH-2KPBLK
Montaż na puszce el.
Model z klawiaturą
11.6 x 7.6 x 1.7 cm
Do 10 cm
4 - 16 VDC
ShadowProx KSF (125 kHz)
SH-X5
Zwiększony zasięg
28.4 x 28.4 x 4.6 cm
Do 61 cm
12/24 VDC
ShadowProx KSF (125 kHz)
SH-RP40
Montaż na puszce el.
12.2 x 8.4 x 2.4 cm
Do 11 cm
4 - 16 VDC
ShadowProx KSF (125 kHz)
iCLASS Smart Card
SH-RPK40
Montaż na puszce el.
Model z klawiaturą
12.2 x 8.4 x 2.7 cm
Do 10 cm (4 in)
5 - 16 VDC
ShadowProx KSF (125 kHz)
iCLASS Smart Card
*Podany zasięg odczytu jest zasięgiem maksymalnym i zależy od rodzaju karty oraz warunków otoczenia
Produkty
powiązane
30
Karty i breloki
ShadowProx
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Kontroler
KT-300
Detektor wyjścia
T.Rex
Oprogramowanie
ShadowProx
Urządzenia
Akcesoria
Karty i breloki zbliżeniowe
Karty zbliżeniowe ShadowProx są dostępne w różnych wersjach stylistycznych, przeznaczonych do różnych zastosowań. Wszystkie zakodowane są
w formacie KSF (Kantech Secure Format) i kompatybilne ze wszystkimi czytnikami ShadowProx.
Cechy:
• Zakodowane formatem ShadowProx KSF
(Kantech Secure Format), który oferuje
16.7 miliona unikalnych kombinacji kodu
• Możliwość nadruku na kartach zdjęcia
użytkownika techniką termo-sublimacyjną
• Brelok z łatwością można nosić przy
kluczach lub przypiąć do smyczy
„Zaawansowane rozwiązanie uwierzytelniania”
Wersja produktu
SH-C1
Opis
Wymiary
(wys. x szer. x gł.)
Możliwość nadruku
Szczelina pod zawieszkę
Typu Clamshell
8.6 x 5.4 x 0.18 cm
Nie
Pionowa
SH-CMG3/GG
Cienka plastikowa ISO-PVC
8.6 x 5.4 x 0.076 cm
Dwustronny
Pionowa lub pozioma
SH-CMG4/GG
Cienka plastikowa ISO-PVC
z niezakodowanym paskiem
magnetycznym
8.6 x 5.4 x 0.076 cm
Dwustronny
Pionowa lub pozioma
Brelok zbliżeniowy
4.4 x 3.0 x 0.55 cm
Nie
Okrągły otwór
SH-K1
Produkty
powiązane
Czytniki
ShadowProx
Drukarki
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Kontroler
KT-400
31
Multi-format
Inteligentne czytniki kart zbliżeniowych
Multi-formatowe czytniki firmy Kantech oferują elastyczne podejście w zakresie wspierania zwykłych kart zbliżeniowych i kart inteligentnych w ramach jednego systemu kontroli dostępu. Jest to również idealne rozwiązanie do migracji systemu na karty wykorzystujące nowe inteligentne technologie. Pracujące
na różnych częstotliwościach, z różnymi rodzajami modulacji oraz wykorzystujące różne protokoły transmisji są właściwym rozwiązaniem w sytuacji, gdy
w tym samym budynku funkcjonują systemy kontroli dostępu wykorzystujące
różne karty.
Cechy:
• Odczytują ponad tuzin różnego rodzaju
formatów kart zbliżeniowych
i inteligentnych
• Bezpieczna transmisja danych pomiędzy
kartą i czytnikiem
• Pro-przyszłościowe rozwiązanie
• Dostępna wersja z klawiaturą do
podwójnej weryfikacji
• Możliwość aktualizacji programu
producenta
„Zalecane do systemów z wieloma technologiami kart”
Wersja produktu
Opis
Wymiary (wys.x szer.x gł.)
Zasięg odczytu
Zasilanie
Kompatybilne formaty kart
ioProx XSF (125 kHz)
P345MTR
Do montażu na puszce elektrycznej (czarny)
11.1 x 8.4 x 2.8 cm
HID KSF (125 kHz)
Do 10.2 cm
9.6 do 16 VDC
HID Wiegand 26 bit (125 kHz)
HID Wiegand 36/37 bit (125 kHz)
HID Corporate 1000 (125 kHz)
Deister (125 kHz)
MIFARE z numerem seryjnym
MIFARE odczyt z sektora
P345KPMTR
Single Gang Mount with Keypad
(Black)
DESFire z numerem seryjnym
11.1 x 8.4 x 2.8 cm
Do 10.2 cm
9.6 do 16 VDC
ISO 14443A, 14443B i 15693 z numerem seryjnym
iCLASS z numerem seryjnym
CASI-RUSCO Prox Lite
*Podany zasięg odczytu jest zasięgiem maksymalnym i zależy od rodzaju karty oraz warunków otoczenia
Produkty
powiązane
32
Karty i breloki
ioProx
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Kontroler
KT-400
Kontroler
KT-1
Oprogramowanie
ioProx
Urządzenia
Akcesoria
Czytnik radiowy z pilotami
Czytnik radiowy IoProx wraz z pilotami stanowi idealne rozwiązanie do takich
zastosowań jak wjazd na parking lub bramy garażowe. Zasięg sygnału z pilota, w zależności od warunków otoczenia może dochodzić nawet do 45 m.
Piloty dostępne są w wersji z 2 lub 4 przyciskami oraz w wersji zintegrowanej
z brelokiem ioProx 125 kHz. Ta ostatnia wersja jest bardzo wygodna, gdy przy
pomocy jednego medium chcemy mieć dostęp do budynku i na parking bez
konieczności używania dwóch oddzielnych identyfikatorów: pilota i karty zbliżeniowej. Piloty używają kodowanej transmisji do komunikacji z czytnikiem.
Cechy:
• Czterokanałowy odbiornik skorelowany
z przyciskami na pilocie
• Duży zasięg - do 45m
• Kodowana transmisja gwarantuje wysoki
poziom bezpieczeństwa
• Piloty z dwoma lub czterema przyciskami,
opcjonalnie zintegrowane z pilotem ioProx
• Do instalacji wewnątrz i na zewnątrz
„Bezpieczna transmisja z dużym zasięgiem”
Wersje produktu:
P700WLS
Czytnik radiowy (odbiornik) czterokanałowy z anteną prętową
P72WLS
Pilot z dwoma przyciskami
P72WLS-TAG
Pilot z dwoma przyciskami zintegrowany z brelokiem ioProx 125 kHz
P74WLS
Pilot z czterema przyciskami
P74WLS-TAG
Pilot z czterema przyciskami zintegrowany z brelokiem ioProx 125 kHz
Akcesoria:
P-WLS-A1
Antena prętowa
P-WLS-A2
Antena dipolowa
Pilot
Czytnik radiowy ioProx
Kontroler
Szlaban
Produkty
powiązane
Czytniki
IoProx
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Kontroler
KT-400
Kontroler
KT-1
33
T.REX
Detektor wyjścia
Automatyczny detektor wyjścia T-REX jest kompletnym rozwiązaniem umożliwiającym detekcję wyjścia użytkownika. Zastępuje ręczny przycisk wyjścia
automatyzując jego funkcję. Gdy ręka użytkownika znajdzie się na klamce
drzwi, następuje jej detekcja w strefie wiązki na podczerwień, a do kontrolera wysyłane jest żądanie odryglowania zamka elektrycznego w drzwiach.
Innowacyjne rozwiązanie z pionową i poziomą strefą detekcji w połączeniu
z cyfrową analizą sygnału (DSP) gwarantuje niezawodna pracę. T-REX to jeden z najszybszych detektorów na rynku zaprojektowany specjalnie pod kątem zastosowania w systemach kontroli dostępu.
Cechy:
• Dokładna i regulowana strefa detekcji
• Regulacja strefy detekcji w pionie
i w poziomie
• Odryglowuje lub rozsuwa drzwi
automatyczne
• Nie wymaga naciskania przycisku
„Inteligentny detektor wyjścia”
Wersja produktu:
T.REX-LT
T.Rex - detektor żądania wyjścia - czujniki anty-sabotażowy, układ czasowy, biały
T.REX-LT2
T.Rex - detektor żądania wyjścia - czujnik anty-sabotażowy, układ czasowy, 2 przekaźniki, biały
T.REX-XL
T.Rex - detektor żądania wyjścia - czujnik anty-sabotażowy, brzęczyk piezoelektryczny, układ czasowy, biały
T.REX-XLBLK
T.Rex - detektor żądania wyjścia - czujnik anty-sabotażowy, brzęczyk piezoelektryczny, układ czasowy, czarny
T.REX-XL2
T.Rex - detektor żądania wyjścia - czujnik anty-sabotażowy, brzęczyk piezoelektryczny, układ czasowy,
2 przekaźniki, biały
T.REX-XL2BLK
T.Rex - detektor żądania wyjścia - czujnik anty-sabotażowy, brzęczyk piezoelektryczny, układ czasowy,
2 przekaźniki, czarny
Akcesoria:
T.REX-PLATE
Produkty
powiązane
34
Podstawka do montażu, biała
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Czytniki
ioProx
Akcesoria
drzwi
Kontrolery drzwi
Kantech
Oprogramowanie
T.Rex
Urządzenia
Akcesoria
Instalacja i strefa detekcji
Strefa detekcji
PROSTA INSTALACJA W DWÓCH KROKACH:
1. Wybierz lokalizację urządzenia
Rekomendowane lokalizacje to ościeżnica drzwi, ściana lub sufit
Pamiętaj, że dolny obszar strefy detekcji powinien wypadać z dala od drzwi (dla uniknięcia sabotażu)
Zapewnij czyste pole widzenia czujki w każdej części obszaru detekcji
Nie umieszczaj detektora bezpośrednio naprzeciwko okna
2. Regulacja
Urządzenie można wyregulować, aby wykrywało osobę tuż przed drzwiami lub w odległości kilku kroków od drzwi
Rozpiętość strefy detekcji i kierunek są ustawiane przez odpowiednie ustawienie przysłon przed czujnikiem detekcji
35
Nadruki fotoidentyfikatorów
C50
Drukarki do kart
Jednostronna drukarka do kart
Drukarka do kart Fargo C50 to proste i niezawodne rozwiązanie za rozsądną cenę,
na które może sobie pozwolić każdy. Przeznaczona dla małych firm, szkół
i lokalnych urzędów. Pozwala na druk monochromatyczny lub kolorowy. Rozwiązanie plug-and-play pozwala na korzystanie z drukarki kart plastikowych zaraz po jej
podłączeniu do komputera. Drukarka do kart Fargo C50 może tworzyć spersonalizowane identyfikatory członkowskie, karty lojalnościowe, identyfikatory pracownicze czy odznaki turystyczne dla szkół, kiedykolwiek i gdziekolwiek ich potrzebujesz, wszystko maksymalnie pięć minut.
DTC4500
Dwustronna drukarka do kart
Wszechstronna drukarka kart plastikowych Fargo DTC4500e została stworzona
z myślą o firmach drukujących codziennie duże ilości kart lojalnościowych czy
identyfikatorów. Pozwala na druk i kodowanie najbardziej zaawansowanych kart
procesorowych. Drukarka do kart DTC4500e drukuje monochromatycznie
i w pełnym kolorze. Ekstremalne podniesienie mocy silników toru karty i napędu
taśm pozwoliło znacznie przyspieszyć proces drukowania. Może współpracować
z opcją nadruku identyfikatorów dostępną w programie EntraPass.
HDP5000
Dwustronna drukarka do kart
Fargo HDP5000 to re-transferowa drukarka do kart, która gwarantuje najwyższą
jakość druku przy niezwykle atrakcyjnej cenie. Dedykowana jest dla zastosowań,
w których jakość druku, wysokie możliwości zabezpieczenia karty oraz obsługa
kart elektronicznych grają kluczową rolę w połączeniu z ograniczonym budżetem.
Drukarka do kart Fargo HDP5000 jest obecnie urządzeniem najwyższej klasy na
rynku drukarek do kart. Może współpracować z opcją nadruku identyfikatorów
dostępną w programie EntraPass.
36
Oprogramowanie
Urządzenia
Akcesoria
Akcesoria
PB-EXIT
Przycisk wyjścia
Przycisk PB-EXIT to model sprężynowy - zielony, kwadratowy klawisz zamontowany jest na prostokątnym panelu wykonanym z nierdzewnej stali. Przystosowany do
montażu na pojedynczej puszcze elektrycznej i przeznaczony do systemów kontroli
dostępu, które potrzebują szybkiego i prostego urządzenia. Montowany zwykle przy
drzwiach zabezpieczonych systemem kontroli dostępu. Na zielonym klawiszu naniesiony jest napis „Push to exit” (Naciśnij, aby wyjść).
USB-485
Konwerter transmisji USB na RS-485
Konwerter USB-485 przystosowany jest do podłączenia do portu USB w komputerze, z którego jest również zasilany. Jego zadaniem jest konwersja sygnałów przesyłanych po magistrali RS-485, do której są podłączone kontrolery i przekazanie ich
do programu nadzorczego zainstalowanego na komputerze. Do jego portu RS-485
może być podłączonych łańcuchowo do 32 kontrolerów na maksymalną odległość
1200 metrów.
VC-485
Konwerter transmisji RS-232 na RS-485
Konwerter VC-485 przystosowany jest do podłączenia do portu RS-232 w komputerze. Jego zadaniem jest konwersja sygnałów przesyłanych po magistrali RS-485, do
której są podłączone kontrolery i przekazanie ich do programu nadzorczego zainstalowanego na komputerze. Zasilanie 5 lub 12 V z kontrolera lub oddzielnego zasilacza. Do jego portu RS-485 może być podłączonych łańcuchowo do 32 kontrolerów
na maksymalną odległość 1200 metrów. Dystans ten można przedłużać łącząc ze
sobą dwa konwertery portami RS-232 wpiętymi w tor transmisji.
37
Seria NEO, Power i MAXSYS firmy DSC
Centrale alarmowe
Centrale alarmowe serii NEO, Power i MAXSYS mogą zostać zintegrowane
w jeden system z kontrolą dostępu oraz telewizją obserwacyjną, co znakomicie ułatwia obsługę. Dostępne w ofercie firmy DSC i Kantech moduły komunikacyjne umożliwiają połączenie i integrację systemu alarmowego zbudowanego na centralach firmy DSC z systemem EntraPass firmy Kantech. Połączenie
może być zrealizowane poprzez port RS-232 w komputerze z programem EntraPass lub poprzez taki port w kontrolerach KT-400 i KT-1. Dzięki temu możliwa jest pełna wizualizacja elementów i funkcji centrali oraz operacje związane
z uzbrajaniem/rozbrajaniem partycji oraz obsługą alarmów.
Cechy:
• Integracja central serii NEO, Power
i MAXSYS z systemem EntraPass
• Możliwość bezpośredniego połączenia
z kontrolerami drzwi KT-400 i KT-1
• Uzbrajanie i rozbrajanie partycji za pomocą
czytników dołączonych do kontrolerów
KT-400 i KT-1
• Zdalne zarządzanie systemem alarmowym
„Integracja w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa”
Wersje produktu:
KT-IT100
Zestaw do integracji z centralami serii Power firmy DSC: moduł integrujący IT-100 i zestaw z przewodem CBLK-IT100
CBLK-IT100
Zestaw z przewodem do serii Power: złącze RS-232 i przewód płaski o długości 3 m
KT-4401VK
Zestaw do integracji z centralami serii MAXSYS firmy DSC: moduł integrujący PC-4401 i zestaw z przewodem
CBLK-4401VK
Zestaw z przewodem do serii MAXSYS: złącze RS-232 i przewód płaski o długości 1,8 m
System
gotowy
<
Moduł do
integracji
Oprogramowanie
EntraPass
>
< >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reset
*
0
#
Exit
Stay
Away
Chime
Centrala alarmowa
DSC
Bramka
GSI
System
gotowy
<
Kontroler
Produkty
powiązane
38
Oprogramowanie nadzorcze
EntraPass
Kontroler
KT-400
Zintegrowana platforma
zabezpieczeń Intevo
Moduł do
integracji
>
< >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reset
*
0
#
Exit
Stay
Away
Chime
Centrala alarmowa
DSC
Centrale alarmowe
DSC
Oprogramowanie
Urządzenia
Akcesoria
Przewody do systemu kontroli dostępu Tabela informacyjna
Tabela zawiera listę przewodów proponowanych do systemów kontroli dostępu. Dzięki nim instalacja jest szybka, prosta i niezawodna.
Wersja produktu
Maksymalna długość
Typ przewodu Belden Ref. #
Typ kabla Alfa Ref. #
Opis
Czytniki ioProx P225, P225KP,
P325 i P325KP
300 m
8742
1304C
Skrętka 3 pary, drut, #22AWG,
bez ekranu
Czytnik ioProx P600
150 m
5304UE
N/A
Przewód 6 żył, linka, #18AWG,
bez ekranu
Czytniki
multi-formatowe
P345MTR i P345KPMTR
150 m
5304UE
N/A
Przewód 6 żył, linka, #18AWG,
bez ekranu
Czytnik radiowy ioProx
150 m
9553
6428
Skrętka 3 pary, drut, #22AWG,
bez ekranu
Czytniki
Polaris-2
150 m
9554
6429
Skrętka 4 pary, linka, #18AWG,
z ekranem (foliowym), przewód
masy
Czytniki ShadowProx i inne z
wyjściem Wieganda
150 m
9553
6428
Skrętka 3 pary, linka, #18AWG,
z ekranem (foliowym), przewód
masy
600 m
9794
1204
Przewód 2/4 żyłowy, drut,
#22AWG, bez ekranu
Czytniki i klawiatury
Linie dozorowe
KT-100 (linie 1-4)
KT-300 (linie 1-16)
KT-1 (linie 1-4)
KT-400 (linie 1-256)
T.REX PB-EXIT
SPI - moduły rozszerzeń do KT-400
Przewód SPI 41 cm do modułów rozszerzeń, ze złączem na jednym końcu.
Opcjonalnie dostępny jest również przewód SPI 92 cm ze złączem na jednym końcu
KT-MOD-INP16, KT-MODOUT16, KT-MOD-REL8
Magistrale komunikacyjne
RS-485,VC-485/USB-485 do
KT-100/300/1/400
1200 m
RS-485, KT-NCC
do KT-100/300/1/400
1200 m
RS-232, PC z EntraPass
do KT-300/1/400
Brak
Skrętka 2 pary, #24AWG,
bez ekranu, przewód Ethernet
kategorii 3
1227A1
Brak
Skrętka 2 pary, #24AWG,
bez ekranu, przewód Ethernet
kategorii 3
30 m
Brak
Brak
Przewód 6 żył, #24AWG,
płaski przewód telefoniczny
8m
9571
6501
Przewód 2 żyłowy, drut,
#18AWG, bez ekranu
150 m
9571
6501
Przewód 2 żyłowy, drut,
#18AWG, bez ekranu
8m
Brak
Brak
Przewód 1 żyłowy, drut,
#18AWG
1227A1
Zasilanie i uziemienie
Transformator sieciowy
230/16VAC do kontrolera
Zamek elektryczny
do kontrolera
Kontrolery - GND
39
AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: [email protected], www.aat.pl
oddziały:
ul. Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok
tel. 85 688 32 33, tel./fax. 85 688 32 34
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Warszawa II
Białystok
ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Bydgoszcz
ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Katowice
ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Kielce
ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Kraków
ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 81 744 93 65-66, faks 81 744 91 77
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Lublin
ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48
e-mail: [email protected], www.aat.pl
ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Łódź
Poznań
Sopot
ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Szczecin
ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36
e-mail: [email protected], www.aat.pl
Wrocław
Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w druku
ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11
e-mail: [email protected], www.aat.pl

Podobne dokumenty