Konspekt jednostki treningowej - Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej

Komentarze

Transkrypt

Konspekt jednostki treningowej - Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław,
KRS:0000559307, NIP:8943062616,
www.polska-pilka-nozna.pl, tel. +48 697 319 807
Konspekt jednostki treningowej
Data i miejsce
Trener główny
Trener asystent
Grupa i czas
treningu
Temat
18.09.2015r – Boisko trawiaste (Park Biskupiński)
Krystian Rubajczyk, Michał Pawlak
Przemysław Błędowski
Skrzaty (5-7 lat), 60 minut
Zdobywanie pola gry dryblingiem
Zadania szczegółowe:
MOTORYCZNOŚĆ
UMIEJĘTNOŚCI
WIEDZA O GRZE
WYCHOWAWCZE/
ZADANIE
USAMODZIELNIAJĄCE
Poznajemy rolę ćwiczeń stabilizacyjnych (,,most, most bokiem’’)
Doskonalimy poznane zwody
Wolna przestrzeń i jej poszukiwanie ( atak )
Zadanie domowe dla zawodników – obejrzyj wspólnie z rodzicami
przesłany film ze zwodami piłkarskimi – cz.1
Przebieg jednostki treningowej
1.Zbiórka, powitanie, omówienie zajęć, zmotywowanie
2. Powódź - poszukiwanie wolnej przestrzeni, prowadzenie piłki
3. Berek – czarodziej drybler - poszukiwanie wolnej przestrzeni, ucieczka dryblingiem
4. ,,Ogniste kule’’- Zdobywanie pola gry, ucieczka dryblingiem
5. DFG – 1vs1
6.Gra 2vs2, 3vs3
7.Ćwiczenia stabilizujące
8.Podsumowanie zajęć
Organizacja początkowa
Autorzy: Krystian Rubajczyk & Michał Pawlak,
[email protected] [email protected]
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław,
KRS:0000559307, NIP:8943062616,
www.polska-pilka-nozna.pl, tel. +48 697 319 807
Grafika
Treść zadania/zabawy/gry
Sytuacja
Nazwa zadania/zabawy: Powódź poszukiwanie wolnej przestrzeni,
prowadzenie piłki
Organizacja:
Boisko: 20mx15m
Sprzęt: kapelusze, piłki
Czas: 5-8 min
Opis: Każdy zawodnik z piłką przy
nodze. Zawodnicy wykonują wcześniej
poznane zwody. Na sygnał trenera –
gwizdek. Każdy zawodnik musi
wprowadzić piłkę do kółka. Osoba, która
nie znajdzie wolnego kółka wykonuje 5
,,pajacyków’’
- tempo i jakość prowadzenia i dryblingu
-percepcja pola gry
-czas reakcji
Nazwa zadania/zabawy: Berekczarodziej drybler - poszukiwanie
wolnej przestrzeni, ucieczka
dryblingiem
1 vs 0
1 vs 1
Organizacja:
Boisko: 20mx15m
Sprzęt: kapelusze, piłki
Czas: 5-8 min
Opis: Każdy zawodnik z piłką przy
nodze. Osoba złapana stoi w pozycji
piłkarskiej. Aby ją odczarować trzeba
wykonać przed nią dowolnie nauczony
na wcześniejszych zajęciach zwód.
-akcent na poszukiwanie wolnej
przestrzeni przez zawodnika z piłką,
- tempo i jakość prowadzenia i dryblingu
- percepcja pola gry
Nazwa ćwiczenia/zabawy: Ogniste kule
- Zdobywanie pola gry, ucieczka
dryblingiem
1 vs 0
1 vs 1
Organizacja:
Boisko: 20mx15m
Sprzęt: kapelusze, bramki, pachołki, piłki
Czas:5-8 min
Opis: Zawodnicy ustawieni na jednej
stronie boiska. Zadaniem zawodników
jest prowadzić piłkę i unikać ,,ognistych
kul’’ używając wcześniej poznanych
zwodów. Trenerzy próbują wybić piłkę
Autorzy: Krystian Rubajczyk & Michał Pawlak,
[email protected] [email protected]
1 vs 0
1 vs 1
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław,
KRS:0000559307, NIP:8943062616,
www.polska-pilka-nozna.pl, tel. +48 697 319 807
zawodników ,,ognistymi kulamipiłkami’’.
- tempo i jakość prowadzenia i dryblingu
- obserwacja otoczenia podczas
prowadzenia piłki i dryblingu ( percepcja
pola gry )
Grafika
Treść zadania/zabawy/gry
Sytuacja
Nazwa zadania/zabawy: Dynamiczny
Fragment Gry
Organizacja:
Boisko: 20mx15m
Sprzęt: kapelusze, piłki
Czas: 8-10 min
Opis: Zawodnicy ustawieni tyłem do
kierunku biegu. Na sygnał trenera
zaczynają bieg do piłki, jeden z
zawodników otrzymuje podanie od
trenera. Zadaniem zawodników jest
wygrać pojedynek 1vs1 i uderzyć piłkę
do wolnej bramki.
-czas reakcji
-tempo i jakość prowadzenia i dryblingu
Nazwa ćwiczenia/zabawy: Turniej
:Gra 2vs2, 3vs3
Organizacja:
Boisko:20mx15m
Sprzęt: bramki, piłki,
Czas:20-25, min
Opis: PRZESTRZEŃ I JEJ
POSZUKIWANIE NA BOISKU!
Celem gry jest doskonalenie
mechanizmów identyfikacji wolnego
pola na boisku przez graczy w fazie
ataku. Trener wspomaga proces zadając
pytania np.:
,,Gdzie jest wolne miejsce’’ ,
,,Co należy zrobić gdy kolega z drużyny
ma piłkę’’ ,
,,Co muszę zrobić gdy nie mam piłki’’
itp.
Autorzy: Krystian Rubajczyk & Michał Pawlak,
[email protected] [email protected]
2 vs 2
3 vs 3
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław,
KRS:0000559307, NIP:8943062616,
www.polska-pilka-nozna.pl, tel. +48 697 319 807
Nazwa ćwiczenia/zabawy: Ćwiczenia
stabilizujące
Organizacja:
Boisko: 20mx20m
Sprzęt:
Czas:2-3 min
Opis: Nauka i zasady wykonywania
ćwiczeń stabilizujących mięśnie tułowia:
- podpór przodem („most”)
- podpór bokiem („most bokiem”)
Autorzy: Krystian Rubajczyk & Michał Pawlak,
[email protected] [email protected]
NIE
DOTYCZY

Podobne dokumenty