16 stycznia 2015 godz. 10:00

Komentarze

Transkrypt

16 stycznia 2015 godz. 10:00
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 stycznia 2015 godz. 10:00
Zwycięzca przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Legionów 23A oznaczonej jako działka gruntu nr 29, o powierzchni 701m2 została
firma MEGA S.A.
Cena wywoławcza: 1.250.000,Cena zbycia: 1.262.500,- (słownie: jeden milon dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)
Przeprowadzony w tym dniu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Gdynia położonych przy ulicach:
Aragońska
Dworcowa 11A
Siemiradzkiego 1A
Strzelców 28
Morska 116 b
Przemyska 34
Łopianowa
Olgierda 13
Chwaszczyńska 155
Hutnicza 63
Żeromskiego 6
Bądkowskiego 19
Wojewody Wachowiaka 6
zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do wzięcia udziału w przetargu.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty