Wizyta studyjna w Chemnitz i Breitenau

Komentarze

Transkrypt

Wizyta studyjna w Chemnitz i Breitenau
Wizyta studyjna w Chemnitz i Breitenau
Napisano dnia: 2015-12-01 09:39:48
Sytuacja migracyjna i przywrócenie kontroli granicznej na granicach południowych Niemiec oraz
zastosowane tam procedury były pretekstem do wizyty studyjnej przedstawicieli Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej w dniu 26 listopada br. na odcinku odpowiedzialności Dyrekcji Policji
Federalnej w Pirnie.
Delegacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przewodniczył Zastępca Komendanta NoOSG
– płk SG Tomasz Michalski, któremu towarzyszyli Naczelnicy Wydziału Granicznego, Wydziału ds.
Cudzoziemców, Wydziału Koordynacji Działań oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w
Zgorzelcu.
Z byłego przejścia granicznego Jędrzychowice – Ludwigsdorf uczestnicy udali się śmigłowcem
Bundespolizei do Punktu Kontrolnego Breitenau na autostradzie BAB 17 Praga – Drezno. Tutaj
zapoznali się z infrastrukturą punktu oraz działaniem funkcjonariuszy niemieckiej Policji
prowadzących kontrole pojazdów.
Następnie delegacja udała się do Chemnitz, gdzie zorganizowany jest jeden z trzech w Saksonii
punktów recepcyjnych dla cudzoziemców. Po zapoznaniu się ze strukturą i zadaniami ośrodka oraz
wzajemnym współdziałaniem Policji Federalnej, pracowników ośrodka oraz pracowników urzędu do
spraw cudzoziemców zapoznano się z warunkami bytowymi 1100 cudzoziemców przebywających w
ośrodku.
Zebrane spostrzeżenia i wrażenia z ogromu pracy oraz zaangażowania poszczególnych służb,
instytucji i osób z pewnością pozwolą na odpowiednie przygotowanie się i realizację zadań w
przypadku masowego napływu cudzoziemców do Polski.
Źródło: SG

Podobne dokumenty