KE-60-35-6

Komentarze

Transkrypt

KE-60-35-6
Wentylatory do kanałów o przekroju prostokàtnym
KE/KT 60-30, 60-35
•
•
•
•
•
Regulowana prędkość obrotowa
Zabezpieczenie termiczne (TK)
Możliwość pracy w każdym położeniu
Niezawodne, nie wymagające obsługi
Uchylna pokrywa serwisowa
Wentylatory serii KE/KT wyposażone są w koła wirnikowe
o łopatkach wygiętych do przodu napędzane silnikami z wirującą
obudową. Silnik i koło wirnikowe są zamontowane na uchylnej
pokrywie serwisowej. Obudowa wykonana z galwanizowanej
blachy stalowej. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury
uzwojeń TK wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora. Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika. Wszystkie podłączenia elektryczne
wentylatora dokonuje się na listwie zaciskowej
w zintegrowanej puszce przyłączeniowej.
Wentylatory można instalować w dowolnej pozycji. Zaleca się
stosowanie elastycznych króćców przyłączeniowych DS
dla zapobieżenia przenoszeniu drgań na system kanałów.
Napięcie/Częstotliwość
V/50 Hz
Rodzaj zasilania
~
Moc
W
Prąd
A
Maks. wydajność przepływowa
m3/s (m3/h)
Prędkość obrotowa
min-1
Maks. temperatura czynnika (bez regulacji)
°C
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.)
°C
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A)
Masa
kg
Klasa izolacji silnika
Klasa zamknięcia silnika
Kondensator
Zabezpieczenie termiczne
Regulator obrotów, 5-stopniowy
Transformator
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator
Regulator bezstopniowy
Tyrystor
Schemat elektryczny str. 11-17
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
KT 60-30-6
KE 60-35-6
KT 60-35-4
KT 60-35-6
400
3
475
0,95
0,64 (2297)
813
50
50
48
23
F
IP 54
STDT 16
RTRD 2
RTRDU 2
8
230
1
563
2,67
0,68 (2448)
543
42
42
51
31
F
IP 54
8
S-ET 10
RTRE 3
REU 3 + S-ET 10
REE 4 + S-ET 10
6
400
3
2474
4,10
1,31 (4712)
1250
65
65
61
37
F
IP 54
STDT 16
RTRD 7
RTRDU 7
8
400
3
935
1,84
1,08 (3870)
777
60
60
53
31
F
IP 54
STDT 16
RTRD 2
RTRDU 2
8
H
J
ø10(x8)
C
c/cB
A
D
E
c/cF
G
KT 60-30
KE 60-35
KT 60-35
A
340
390
390
c/cB
320
370
370
C
298
348
348
D
642
717
717
E
598
598
598
c/cF G
620 640
620 640
620 640
H
70
47
95
J
715
805
805
Wentylatory do kanałów o przekroju prostokàtnym
DS str. 482
VK str. 485
LDR str. 478
FFK str. 477
Min. spręż: 70 Pa
KT 60-30-6
KE 60-35-6
Częstotliwości środkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k
LwA Wlot
dB(A) 66 59 60 55 55 58 56 54
LwA Wylot
dB(A) 69 53 62 58 62 62 60 59
LwA Otoczenie dB(A) 55 35 49 50 48 45 42 40
Z tłumikiem LDR 60-30
LwA Wlot
dB(A) 60 59 52 40 35 27 39 40
LwA Wylot
dB(A) 59 53 54 43 42 31 43 45
Punkt pomiarowy: qv = 0,26 m3/s, Ps = 217 Pa
Częstotliwości środkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k
LwA Wlot
dB(A) 67 60 60 57 57 59 59 58
LwA Wylot
dB(A) 72 56 60 61 66 65 64 64
LwA Otoczenie dB(A) 58 52 49 52 49 51 46 45
Z tłumikiem LDR 60-35
LwA Wlot
dB(A) 61 60 53 44 40 41 46 48
LwA Wylot
dB(A) 61 56 53 48 49 47 51 54
Punkt pomiarowy: qv = 0,35 m3/s, Ps = 249 Pa
8k
47
51
35
36
40
RB str. 478
8k
51
56
37
VBR str. 483
43
48
S-ET/STDT
str. 464
RTRE str. 454
RTRD str. 455
RE str. 454
Min. spręż: 250 Pa
Min. spręż: 15 Pa
KT 60-35-4
Częstotliwości środkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k
LwA Wlot
dB(A) 80 72 75 67 68 73 72 69
dB(A) 84 67 73 72 76 79 77 75
LwA Wylot
LwA Otoczenie dB(A) 68 52 62 63 59 60 55 52
Z tłumikiem LDR 60-35
LwA Wlot
dB(A) 74 72 68 54 51 55 59 59
KT 60-35-6
8k
65
70
48
57
Częstotliwości środkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k
LwA Wlot
dB(A) 70 65 65 57 60 61 60 58
dB(A) 73 58 63 62 68 67 65 64
LwA Wylot
LwA Otoczenie dB(A) 59 41 52 56 52 50 46 45
Z tłumikiem LDR 60-35
LwA Wlot
dB(A) 65 65 58 44 43 43 47 48
8k
54
58
41
46
REU str. 454