1. Scharakteryzuj współczesną kulturę audiowizualną. 2. Główne

Komentarze

Transkrypt

1. Scharakteryzuj współczesną kulturę audiowizualną. 2. Główne
Kulturoznawstwo – zarządzanie dobrami kultury
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2013/2014
1. Scharakteryzuj współczesną kulturę audiowizualną.
2. Główne kategorie estetyki.
3. Wymień akty normatywne dotyczące kultury w prawie polskim oraz
omów stosowanie jednego z nich w zarządzaniu instytucją kultury.
4. Mit w teorii kultury. Omów koncepcje wybranych badaczy.
5. Kultura oralna, cyrograficzna i typograficzna.
6. Wymiar społeczny i kulturowy globalizacji w refleksji Zygmunta
Baumana.
7. Wymień znane ci teorie z zakresu komunikacji społecznej i omów jedną z
nich.
8. Jak rozumiesz pojęcie polityki kulturalnej i jakie znasz narzędzia jej
wdrażania.
9. Omów formy promowania dziedzictwa kulturowego na wybranych
przykładach.
10.Wyjaśnij na przykładach dlaczego instytucje kultury są czynnikiem
rozwoju ekonomicznego i społecznego.
11.Nurt hermeneutyczny w filozofii kultury.
12.Określ specyfikę teatru na tle innych widowisk i podaj przykłady różnych
typów i rodzajów teatru.
13.Fryderyka Nitzschego krytyka moralności.
14.Omów priorytety w programie rozwoju kultury w województwie śląskim.
1
15.Znaczenie kubizmu i ready mades dla kształtowania się sztuki
współczesnej.
16.Jakie środowisko dziś ma największy wpływ na język? Na wybranych
przykładach oceń jakość tej polszczyzny.
17.Scharakteryzuj językowe środki manipulacji na wybranych przykładach.
18.Wyjaśnij pojęcia „mediów zimnych” i „mediów gorących”.
19.Wskaż nurty sztuki współczesnej wyrastające z postimpresjonizmu i
scharakteryzuj jeden z nich.
20.Wyjaśnij pojęcie " public relations".
21.Wymień zasadnicze kierunki w filozofii kultury.
22. Główne style w architekturze nowożytnej.
23. Logos, patos i etos w wystąpieniach publicznych.
24.Typy muzeów (eksponaty i ekspozycje).
25. Jaką masz wizję działania menadżera kultury.
2

Podobne dokumenty