Załącznik Nr 1

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1
Opis i warunki zamówienia
Przygotowanie zimnego bufetu składającego się na każdym spotkaniu z:
kanapek - 4 szt./osobę
kawy z mlekiem 0,25 l/osobę
herbaty 0,25l/osobę
cukru
suchych ciasteczek - 4 szt./ osobę
Liczba osób łącznie 162 biorących udział w 8 spotkaniach
.
W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dowozu zamówienia
- do Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów ( sala wykładowa 349 )
ul. Ks. bpa St. Adamskiego 7 , 40-069 Katowice
Termin realizacji: listopad 2010 r. - styczeń 2011 r. – szczegółowy harmonogram dostaw
będzie ustalany na bieżąco dla każdej grupy szkoleniowej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty