Nazwa stanowiska Audytor Zakres

Komentarze

Transkrypt

Nazwa stanowiska Audytor Zakres
Nazwa stanowiska
Zakres odpowiedzialności
Audytor







Kompetencje merytoryczne







Predyspozycje osobowościowe








Wymagane uprawnienia,
certyfikaty


weryfikacja poprawności danych
w sprawozdaniach, zestawieniach
obrotów, księgach klientów, spółek,
dbałość o zgodność dokumentacji ze
standardami rachunkowości,
proponowanie nowych rozwiązań
w zakresie poprawy procedur w działach
księgowości,
identyfikacja i ocena ryzyka,
sporządzanie raportów,
analiza procesów biznesowych
i kontrolnych,
uczestnictwo we wdrażaniu narzędzi
controllingu
umiejętność analitycznego myślenia i
wyciągania wniosków,
biegła znajomość języków obcych,
szczególnie j. angielskiego,
bardzo dobra umiejętność obsługi
komputera (Excel, Word, Access),
znajomość metod i zasad kontroli
finansowej,
znajomość zasad rachunkowości
finansowej,
znajomość problematyki controllingu,
znajomość (ciągła aktualizacja wiedzy)
Ustawy o rachunkowości, Krajowych
Standardów Rachunkowości, Krajowych
i Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej, ustawy o
podatkach, Międzynarodowych
Standardów Audytu
odpowiedzialność,
uczciwość,
terminowość,
rzetelność,
chęć i gotowość doskonalenia wiedzy
specjalistycznej,
komunikatywność (niezbędna w pracy
zespołowej, kontakcie z klientem),
radzenie sobie ze stresem i presją czasu,
gotowość do częstych podróży
służbowych (dot. w szczególności
audytorów zewnętrznych)
preferowane kierunki studiów:
ekonomiczne w szczególności
rachunkowość, wysoko cenione
kwalifikacje ACCA, CIMA, CIA,
samodzielne wykonywanie zawodu wiąże
się ze zdaniem państwowego egzaminu na
biegłego rewidenta (szczegółowe
informacje o egzaminie
http://www.karierawfinansach.pl/wbranzy/artykul/biegly-rewident
i 5-letnim stażem pracy
Ciekawe linki
http://komitetaudytu.pl/
http://www.karierawfinansach.pl/
http://www.pcbc.gov.pl/
www.mf.gov.pl
Działania warte podjęcia na etapie
edukacji, które przybliżą studenta
do pracy na danym stanowisku (np.
kontakt z instytucjami, wybór
przedmiotów, kursy, szkolenia,
studia podyplomowe)
Programy praktyk i staży dedykowane studentom
już od III roku studiów.
Działalność w kołach naukowych.

Podobne dokumenty