Komunikat 2 UE

Komentarze

Transkrypt

Komunikat 2 UE
Data publikacji komunikatu: 12.01.2015 r., godz. 08.30
Zapytanie ofertowe - KOMUNIKAT
1. Nazwa beneficjenta: Skamet Zakład Produkcyjno-Handlowy Skawiński
Tadeusz
2. Adres (siedziba) beneficjenta: ul. Kwiatowa 25, 55-330 Źródła
3. NIP: 8940081085
4. REGON: 005984455
5. Tytuł projektu: Stół pomiarowy – nowy przyrząd i technologia pomiarowa jako
realizacja RSI WD
6. Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
„Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie: 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
Schemat 1.1.A1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność
produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną
Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki);
7. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 2 Zakup środków trwałych:
01 Frezarka bramowa
02 Komora śrutownicza
03 Komora lakiernicza
04 Suwnica natorowa
05 Piła taśmowa
06 Spawarka inwentorowa (2 kpl.)
07 Stacjonarny filtr dymów spawalniczych z odciągami (2 kpl.)
08 Mobilny filtr dymów spawalniczych z odciągami (2 kpl.)
09 Interferometr laserowy 3D
Zadanie nr 3 Zakup wartości niematerialnych i prawnych:
01 Specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe do skanowania powierzchni
02 Specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania procesem produkcji
8. Komunikat: dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na
poszczególne przedmioty zamówienia.
9. Termin upublicznienia komunikatu:
Od 12.01.2015 r. od godziny 08.30
Do 15.01.2015 r. do godziny 16.00
1