zgrupowanie zagraniczne

Komentarze

Transkrypt

zgrupowanie zagraniczne
ZGRUPOWANIE ZAGRANICZNE
juniorzy, styl wolny
Tata, Węgry
08.08.2016 – 19.08.2016
Polski Związek Zapaśniczy powołuje na zgrupowanie zagraniczne w Tata:
OSOBY TOWARZYSZĄCE:
L. p.
Nazwisko i imię
1.
Garmulewicz Marek
SKŁAD ZAWODNIKÓW:
Kat.
L.p.
Nazwisko i imię
Wag
1.
Ołenczyn Patryk
2.
Stawinoga Bartosz
3.
Piskorz Dawid
4.
Piskorz Krystian
5.
Sadowik Krzysztof
6.
Kościółek Kamil
7.
Banaszek Kamil
8.
Do ustalenia
Funkcja
Uwagi
Trener/kierownik
Klub
Uwagi
Dąb Brzeźnica
Śląsk Milicz
Bizon Milicz
Bizon Milicz
Śląsk Milicz
Stal Rzeszów
Mazowsze Teresin
Szczegóły podróży trenera i zawodników:
08.08.2016
Warszawa Centralna – pociąg o godz. 09:03* (w Budapeszcie o godz. 19:35);
* 08.08.2016 w Katowicach o godzinie 12:20
19.08.2016
Budapeszt – pociąg o godz. 08:22 (w Warszawie o godz. 18:35**).
** 19.08.2016 w Katowicach o godzinie 15:35
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniu prosimy o tym
niezwłocznie powiadomić biuro PZZ na e-mail: [email protected] lub tel. (22)
624 81 11, 624 01 69.
Zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie oraz paszport
ważny minimum 6 miesięcy.
Przysługuje zwrot kosztów podróży (PKP II kl. posp. lub PKS) na podstawie załączonego
biletu (bez kosztów diety i dojazdów) przesłanego zgodnie z obowiązującymi przepisami do
biura PZZ w Warszawie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zakończenia akcji.

Podobne dokumenty