Polish American Congress, Inc.

Komentarze

Transkrypt

Polish American Congress, Inc.
Polish American Congress, Inc.
Long Island New York Division
329 Peninsula Blvd. Hempstead, NY 11550
Tel: 631 741 2405; E-mail: [email protected]
Szanowni Członkowie Wydziału KPA-LI,
Komisja Nominacyjna powołana na Zebraniu Sprawozdawczym 28 grudnia 2013 r.
rekomenduje następujących kandydatów na wybieralne funkcje w naszym wydziale:
Proszę zaznaczyć na które osoby Pani / Pan głosuje
Kandydaci do Zarządu :
wyniki głosowania - ilość głosów :
Prezes............................................. Grzegorz Worwa
22
---- Wice-Prezes d/s Amerykańskich ... VACAT
---- Wice-Prezes d/s Polskich................ VACAT
Wice-Prezes d/s Młodzieży..... Małgorzata Gradzki
22
---- Sekretarz korespondencyjny...... . VACAT
---- Sekretarz protokólant .................. VACAT
Skarbnik....................................... Bogdan Blusewicz
Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący..................... Richard Brzozowski
24
I członek.............................. Kazimierz Nietupski
21
___ II członek ................................ VACAT
Kandydaci na Delegatów Krajowych: (wybieramy- 2; kandydatów- 3)
...........................................................................Brzozowski Richar
19
........................................................................... Gradzki Małgorzat
10
......................................................................... Staszewski Zygmunt
19
Teodor Lachowski; przewodniczący Komisji Nominacyjnej.
/03/30/2014
24