TECHNIKI WYTWARZANIA Zagadnienia I obróbka skrawaniem 1

Komentarze

Transkrypt

TECHNIKI WYTWARZANIA Zagadnienia I obróbka skrawaniem 1
TECHNIKI WYTWARZANIA
Zagadnienia
I obróbka skrawaniem
1. Technologia maszyn, metody obróbki materiałów,
2. Kształtowanie ubytkowe materiałów – metody scharakteryzować,
3. Pojęcie procesu technologicznego, operacja, ustawienie, pozycja, zabieg, przejście,
zamocowanie, czynność, ruch elementarny,
4. Obróbka skrawaniem, metody tworzenia powierzchni przedmiotu,
5. Obróbka skrawaniem - rodzaje,
6. Obrabiane materiały technikami obróbki wiórowej,
7. Odmiany skrawania (toczenie, frezowanie, ..),
8. Tworzenie wióra, spiętrzanie, rodzaje wióra,
9. Obróbka ścierna,
10. Czynniki wpływające na proces obróbki wiórowej,
11. Wady i zalety obróbki wiórowej,
12. Kinematyczne i geometryczne parametry skrawania,
13. Skrawanie swobodne i nieswobodne,
14. Narzędzia skrawające - rodzaje,
15. M ateriały narzędziowe,
16. Parametry warstwy skrawania, siły skrawania, moc skrawania,
17. Budowa noża tokarskiego, geometria w płaszczyźnie podstawowej,
18. Zużycie narzędzia,
19. Czynniki wpływające na zużycie narzędzia,
20. Obróbka skrawaniem – warunki obróbki, efekty obróbki,
II s pawanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spajanie materiałów,
Spawanie gazowe, elektryczne,
M etody spawania,
Pozycje spawania,
Wady i zalety poszczególnych metod spawania,
Rodzaje połączeń spawanych,
Wady i niezgodności spawalnicze,
M etody oceny złącz spawanych,
III zgrzewanie
1. Zgrzewanie,
2. M etody zgrzewania,
3. Wady i zalety zgrzewania,

Podobne dokumenty