Gmina Stary Brus-kliknij by pobrać

Komentarze

Transkrypt

Gmina Stary Brus-kliknij by pobrać
Załącznik Nr 4
do Umowy Nr MZC.271.19.8.14 z dnia 04.11.2014 r.
Podmiot odbierający:
Organ zarządzający systemem:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
we Włodawie
22-200 Włodawa ul. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
Biuro 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
___________________________________________________________________________________________________________________________
HARMONOGRAM WYWOZU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU
GMINA STARY BRUS - TRASA I – budynki jednorodzinne
Miejscowość: SKORODNICA, KAMIEŃ, STARY BRUS, NOWY BRUS, KOLONIA KOŁACZE,
MIETIUŁKA, KOLONIA LUBOWIERZ, LUBOWIERZ, HELENIN, DOMINICZYN, KOŁACZE WIEŚ,
KOŁACZE OSADA
Data wywozu/rodzaj odpadu
MIESIĄC
Odpad „suchy”, „mokry”
i „zmieszany”
Odpady
wielkogabarytowe
STYCZEŃ
29
-
LUTY
25
4
MARZEC
25
-
„ŻUŻLE I POPIOŁY” oraz „ODPADY ZIELONE” będą odbierane w odrębnych pojemnikach
w terminie odbioru odpadów „MOKRYCH” i „ZMIESZANYCH”.
Załącznik Nr 4
do Umowy Nr MZC.271.19.8.14 z dnia 04.11.2014 r.
Podmiot odbierający:
Organ zarządzający systemem:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
we Włodawie
22-200 Włodawa ul. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
Biuro 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
___________________________________________________________________________________________________________________________
HARMONOGRAM WYWOZU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU
GMINA STARY BRUS - TRASA II – budynki jednorodzinne
Miejscowość: ZAMOŁODYCZE, HOLA, MARIANKA, DĘBINA, WIELKI ŁAN, WOŁOSKOWOLA,
KUŁAKÓW, LASEK BRUSKI, NOWINY
Data wywozu/rodzaj odpadu
MIESIĄC
Odpad „suchy”, „mokry”
i „zmieszany”
Odpady
wielkogabarytowe
STYCZEŃ
30
-
LUTY
27
4
MARZEC
27
-
„ŻUŻLE I POPIOŁY” oraz „ODPADY ZIELONE” będą odbierane w odrębnych pojemnikach
w terminie odbioru odpadów „MOKRYCH” i „ZMIESZANYCH”.
Załącznik Nr 4
do Umowy Nr MZC.271.19.8.14 z dnia 04.11.2014 r.
Podmiot odbierający:
Organ zarządzający systemem:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
we Włodawie
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
22-200 Włodawa ul. Piłsudskiego 41
Biuro 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
___________________________________________________________________________________________________________________________
HARMONOGRAM WYWOZU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU
/ODPAD SUCHY, MOKRY, ZMIESZANY/ BUDYNKI WIELOLOKALOWE, PUNKTY HANDLOWO USŁUGOWE GMINA HAŃSK I STARY BRUS
Miesiąc
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
Odpad „mokry”
i „zmieszany”
Odpad „suchy”
CZWARTEK
lub dzień określony
w harmonogramie wywozu
z zabudowy jednorodzinnej
DRUGI I CZWARTY CZWARTEK
MIESIĄCA lub dzień określony
w harmonogramie wywozu z zabudowy
jednorodzinnej
HARMONOGRAM WYWOZU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU
/ODPAD SUCHY, MOKRY, ZMIESZANY/ PUNKTY GASTRONOMICZNE GMINA HAŃSK I STARY BRUS
Miesiąc
Odpad „mokry” i „zmieszany”
Odpad „suchy”
STYCZEŃ
WTOREK I CZWARTEK
LUTY
lub dzień określony w harmonogramie wywozu
z zabudowy jednorodzinnej
DRUGI I CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA
lub dzień określony w harmonogramie wywozu
z zabudowy jednorodzinnej
MARZEC
„ŻUŻLE I POPIOŁY” oraz „ODPADY ZIELONE” będą odbierane w odrębnych pojemnikach
w terminie odbioru odpadów „MOKRYCH” i „ZMIESZANYCH”.

Podobne dokumenty